Změna vlastností sloupců zobrazení v SharePointu Workspace 2010

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Úprava vlastností sloupce v zobrazení:

 1. Spusťte nástroj Návrhář.

 2. Klikněte na zobrazení seznamu, které chcete aktualizovat.

 3. Klikněte na kartu Sloupce.

 4. Zaškrtněte pole, která mají být zahrnuta do zobrazení.

 5. Klikněte na pole sloupce, které chcete aktualizovat.

 6. Nastavte vlastnosti podle popisu v následujících částech.

Co chcete udělat?

Změna popisků v záhlaví sloupců

Nastavení šířky sloupců

Sečtení hodnot v číselných sloupcích

Zobrazení značky ve sloupci, když se dají Rozbalit řádky

Změna pozice sloupců v zobrazení

Přidání nebo odebrání sloupců polí

Nastavení možností stylu

Změna popisků záhlaví sloupců

Původní záhlaví sloupců používají název odkazovaného pole formuláře. Pokud je toto pole příliš dlouhé, je vhodné zadat kratší popisek sloupce.

 1. Klikněte na pole, u kterého chcete upravit popisek sloupce.

 2. Do textového pole Popisek záhlaví zadejte nový název.

Začátek stránky

Nastavení šířky sloupce

U nástroje Seznamy můžete povolit nastavení standardní automatické šířky nebo můžete ručně nastavit vlastní šířky sloupců, jako procento celkové šířky zobrazení v pixelech nebo bodech.

Pokud budou všechny sloupce nastaveny na možnost Automaticky, bude se šířka každého sloupce rovnat plné šířce zobrazení děleno počtem sloupců. Jestliže bude jeden nebo více sloupců nastaven na určitou šířku, bude se šířka sloupce s nastavenou možností Automaticky rovnat zbývající šířce zobrazení (po odečtení sloupců s vlastní šířkou) děleno počtem zbývajících sloupců.

 1. Klikněte na pole, u kterého chcete nastavit šířku sloupce.

 2. Klikněte na nabídku rozevíracího seznamu Šířka sloupce a potom na požadované nastavení.

 3. Jestliže vyberete možnost Pevná, vyberte z nabídky rozevíracího seznamu vlastní typ rozměru, který chcete použít, a zadejte odpovídající vlastní rozměr.

Začátek stránky

Celkový součet hodnot pro číselné sloupce

U každého typu pole, který používá číselné hodnoty, například Číslo nebo Celé číslo, můžete povolit u vlastnosti sloupce výpočet celkových hodnot ve sloupci a zobrazení celkové hodnoty v příslušném zobrazení dat.

 1. Klikněte na pole, u kterého chcete vypočítat celkové hodnoty.

 2. Zaškrtněte políčko Celkový počet hodnot v tomto sloupci (pouze číselné sloupce).

  V následujícím příkladu je uveden sloupec, ve kterém jsou sečteny hodnoty.

  Sloupec zobrazení se součtem hodnot

Nastavení sloupce, aby se v něm zobrazovaly mezisoučty

Seskupené řazení můžete nastavit sloupec zobrazení k zobrazení souhrnů a souhrn všech. Ukazuje tento příklad zobrazení, která seskupuje všechny položky podle pole typu "Jídla skupiny", součtem hodnot pro každé jednotlivé skupiny a vypočítá souhrn součet všech skupin.

Zobrazení skupinového řazení se součty hodnot

Začátek stránky

Zobrazení značky ve sloupci, pokud lze rozbalit řádky

Toto nastavení bude platit pro zobrazení, které obsahují hierachies odpověď. Zobrazení musí obsahovat alespoň jeden formulář, který je nastavena pro vytvoření odpovědí na vybranou položku.

 1. Klikněte na pole, u kterého chcete zobrazit značku, pokud lze rozbalit řádky.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit v tomto sloupci značku, pokud lze řádek zobrazit.

Začátek stránky

Změna pozice sloupců v zobrazení

Pořadí, ve kterém jsou sloupce v zobrazení uvedeny, můžete změnit klikáním na tlačítka navigace v okně návrhu zobrazení.

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout na pozici prvního nebo nejvíc vlevo, klikněte na Přesune pole sloupce na první pozici (nejvíc vlevo)

 • Pokud chcete sloupec pole přesunout na poslední posledního, pozici, klikněte na Přesune pole sloupce na poslední pozici (nejvíc vpravo)

 • Sloupec pole nahoru (doleva), klikněte na Přesune sloupec pole nahoru (doleva)

 • Sloupec pole dolů (doprava), klikněte na Přesune sloupec pole dolů (doprava)

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání sloupců polí

Sloupce polí se do seznamu přidávají nebo z něj odebírají jejich zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí v seznamu polí.

 • Pokud chcete zaškrtnout všechna pole v seznamu, klikněte na Zaškrtnout všechna pole

 • Pokud chcete zrušit zaškrtnutí všech polí v seznamu, klikněte na Zrušit zaškrtnutí všech polí

Poznámka: Pole příloh se v seznamu neobjeví. Můžete však zaškrtnout možnost Zobrazit sloupec příloh na kartě Vlastnosti a přidat tak do zobrazení seznamu sloupec, ve kterém se zobrazí ikony příloh souborů, pokud bude položka obsahovat soubor jako přílohu.

Začátek stránky

Nastavení možností stylu

Možnosti stylu můžete nastavit u textu, který se zobrazí v zobrazeném sloupci, nebo u všech sloupců v zobrazení.

 1. Klikněte na pole, u kterého chcete nastavit možnosti stylu.

 2. Klikněte na možnost Vybrat vedle pole Písmo.

 3. V dialogovém okně Písmo nastavte požadované možnosti stylu a klikněte na tlačítko OK.

  V poli Písmo se zobrazí ukázka vybraných možností stylu a v seznamu polí se zobrazí ve sloupci Písmo vybrané možnosti stylu.

  Poznámka: Nástroj Seznamy nepodporuje u sloupců nastavení efektu přeškrtnutého písma.

 4. Jestliže chcete, aby se tyto možnosti stylu použily u všech sloupců zobrazení, klikněte na možnost Použít pro všechny sloupce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×