Změna velikosti obrázku, obrazce, textového pole nebo objektu WordArt

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Velikost obrázků, textových polí, obrazců a objektů WordArt můžete v souboru Office snadno změnit. Oříznutím můžete také odebrat nežádoucí části obrázku.

Příklady před a po změně velikosti
Příklad obrázku po změně velikosti

Pokud chcete obrázek (nebo obrazec) zvětšit, zmenšit nebo prostě změnit jeho velikost, použijte úchyty nebo (v případě, že chcete mít tuto operaci pod větší kontrolou) možnosti Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát nebo Nástroje kreslení – Formát.

Další podrobnosti najdete kliknutím na následující rozevírací seznam.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt (třeba graf), jehož velikost chcete změnit.

 2. Zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a při provedením jedné z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed na stejném místě, podržte během přetahování úchytu klávesu Ctrl.

  • Pokud chcete zachovat proporce, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce a současně zachovat střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

   Obrazec se zvýrazněným úchytem

Poznámka: Když velikost objektu WordArt změníte tímto způsobem, změní se jenom velikost rámečku, ve kterém se tento objekt WordArt nachází. Vlastní text objektu WordArt se chová stejně jako jakýkoli jiný text ve Wordu. Pokud chcete změnit jeho velikost, jednoduše vyberte požadovaný text a změňte velikost písma na kartě Domů na pásu karet.

 1. Kliknutím vyberte obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete přesně určit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. Podle typu vybraného objektu udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, zadejte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost nové rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, zadejte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámka: Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste pole Výška a Šířka viděli.
   Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

Pokud nemůžete výšku a šířku změnit nezávisle, budete muset odemknout poměr stran:

 1. Klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony v pravém dolním rohu skupiny Velikost.

 2. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete změnit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámky: 

   • Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste ikonu pro otevření dialogového okna viděli.

   • Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

 3. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete zachovat původní poměr stran, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky nebo šířky.

  • Pokud chcete velikost změnit na jiný poměr stran, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky a šířky.

Viz také

Změna velikosti umístěna nebo zmenší rozměry objektu.

Příklady před a po změně velikosti

Ruční změna velikosti

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

 2. Zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a při provedením jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat střed objektu na stejném místě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

Změna velikosti na přesnou výšku a šířku

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje kreslení

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

 3. Ve skupině Velikost klikněte na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

 4. Na kartě Velikost zrušte v oblasti Velikost a otočení zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Změna velikosti na přesný poměr stran

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje kreslení

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

 3. Na kartě Velikost zadejte v oblasti Měřítko do polí Výška a Šířka procentuální hodnoty aktuální výšky a šířky, na které chcete velikost objektu změnit.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Tip: Pokud chcete použít stejnou výšku a šířku u různých objektů, vyberte všechny objekty, které mají mít stejné rozměry, a pak ve skupině Velikost zadejte tyto rozměry do polí Výška a Šířka. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první z nich, podržíte klávesu Ctrl a pak kliknete na ostatní objekty.

Upozornění: Původní velikost obrázku nejde obnovit, pokud jste ho předtím ořízli a uložili, nebo pokud jste vybrali následující možnosti v dialogovém okně Nastavení komprese (dialogové okno Nastavení komprese otevřete tak, že pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát kliknete ve skupině Upravit na Komprese obrázků a pak na Možnosti): zaškrtli jste políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků a vybrali buď Tisk (220 pixelů na palec): Vynikající kvalita na většině tiskáren a obrazovek, nebo Obrazovka (150 pixelů na palec): Vhodné pro webové stránky a projektory.

 1. Vyberte obrázek, jehož původní velikost chcete obnovit.

 2. Po kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

  Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

  Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

 3. V dialogovém okně Formát obrázku klikněte na kartu Velikost, v oblasti Původní velikost zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a pak klikněte na Obnovit.

Když změníte obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format), JPG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) nebo PNG (Portable Network Graphic), můžete uložit původní verzi upraveného obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši upravený obrázek a potom v místní nabídce klikněte na Uložit jako obrázek.

 2. V dialogovém okně Uložit jako obrázek klikněte na šipku vedle Uložit a pak klikněte na Uložit původní obrázek.

Viz také

Oříznutí obrázku

Vložení objektu WordArt

Zmenšení velikosti souboru obrázku

Přesunutí nebo změna velikosti tabulky v PowerPointu

Změna velikosti umístěna nebo zmenší rozměry objektu.

Příklady před a po změně velikosti

Ruční změna velikosti

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

  Poznámka: Pokud máte potíže s výběrem objektu, protože je za jinými objekty, klikněte na objekt nahoře a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nevyberete požadovaný objekt.

 2. Zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a při provedením jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat střed objektu na stejném místě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

Změna velikosti na přesnou výšku a šířku

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

  Poznámka: Pokud máte potíže s výběrem objektu, protože je za jinými objekty, klikněte na objekt nahoře a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nevyberete požadovaný objekt.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Karta Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Nástroje kreslení, karta Formát

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

 3. Ve skupině Velikost klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

 4. Na kartě Velikost zrušte v oblasti Měřítko zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Změna velikosti na přesný poměr stran

 1. Klikněte na obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt, který chcete změnit velikost.

  Poznámka: Pokud máte potíže s výběrem objektu, protože je za jinými objekty, klikněte na objekt nahoře a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nevyberete požadovaný objekt.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Karta Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Nástroje kreslení, karta Formát

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

 3. Na kartě Velikost zadejte v oblasti Měřítko do polí Výška a Šířka procentuální hodnoty aktuální výšky a šířky, na které chcete velikost objektu změnit.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Pokud chcete použít stejnou výšku a šířku u různých objektů, vyberte všechny objekty, které mají mít stejné rozměry, a pak ve skupině Velikost zadejte tyto rozměry do polí Výška a Šířka. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první z nich, podržíte klávesu Ctrl a pak kliknete na ostatní objekty.

Poznámka: Původní velikost obrázku nejde obnovit, pokud jste ho předtím ořízli a uložili, nebo pokud jste vybrali následující možnosti v dialogovém okně Nastavení komprese (dialogové okno Nastavení komprese otevřete tak, že pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát kliknete ve skupině Upravit na Komprese obrázků a pak na Možnosti): zaškrtli jste políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků a vybrali buď Tisk (220 pixelů na palec): Vynikající kvalita na většině tiskáren a obrazovek, nebo Obrazovka (150 pixelů na palec): Vhodné pro webové stránky a projektory.

 1. Vyberte obrázek, jehož původní velikost chcete obnovit.

  Poznámka: Pokud máte potíže s výběrem objektu, protože je za jinými objekty, klikněte na objekt nahoře a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nevyberete požadovaný objekt.

 2. Pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna  Vzhled ikony .

  Karta Nástroje obrázku

  Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek.

 3. Klikněte na kartu Velikost, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a pak klikněte na Obnovit.

Když změníte obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format), JPG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) nebo PNG (Portable Network Graphic), můžete uložit původní verzi upraveného obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši upravený obrázek a potom v místní nabídce klikněte na Uložit jako obrázek.

 2. V dialogovém okně Uložit jako obrázek klikněte na šipku vedle Uložit a pak klikněte na Uložit původní obrázek.

Viz také

Oříznutí obrázku

Vložení objektu WordArt

Přidání, změna nebo odstranění objektu WordArt

Zmenšení velikosti souboru obrázku

Pokud chcete roztáhnout, zmenšit, nebo jednoduše změnit velikost obrázku (nebo obrazce), pomocí úchytů pro změnu velikosti. Přesněji Pokud máte desktopovou verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu, můžete velikost možnosti na kartě Formát.

Rychlá změna velikosti obrázku, obrazce, WordArtu nebo jiného objektu

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a při provedením jedné z následujících akcí:

  • Pokud chcete udržet objektu střed na stejném místě, podržte klávesy ALT během přetahování úchytu.

  • Pokud chcete zachovat poměr stran objektu změníte jeho velikost, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit na přesné hodnoty.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku nebo Obrazce na kartě Formát a potom zkontrolujte, zda že je zrušeno zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka Zamknout poměr stran zvýrazněná

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit velikost obrázku, na kartě Formát obrázku zadejte požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Obrázek s pole Výška a šířka zvýrazněná na kartě Formát.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo WordArtu, karta Obrazce na kartě Formát, zadejte požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Na kartě Formát obrazce jsou zvýrazněné pole Výška a šířka.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Formát obrázku, klikněte na umístění > Další možnosti rozložení.

   Na kartě Formát obrázku jsou zvýrazněné pozice a další možnosti rozložení.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo WordArtu, na kartě Formát obrazce, klikněte na umístění > Další možnosti rozložení.

 3. Klikněte na kartu velikost a ve skupinovém rámečku Měřítko, zkontrolujte, jestli že je zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

  Zadejte procent, který se má Výška a Šířka.

  Na kartě velikost v poli Upřesnit rozvržení jsou zvýrazněné možnosti měřítka.

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Tip: Chcete-li použít stejnou šířku a výšku k různým objektům, vyberte všechny objekty mají stejné rozměry a zadejte rozměry do polí Výška a Šířka. Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na další objekty.

Pokud chcete roztáhnout, zmenšit, nebo jednoduše změnit velikost obrázku (nebo obrazce), pomocí úchytů pro změnu velikosti. Přesněji Pokud máte desktopovou verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu, můžete velikost možnosti na kartě Nástroje obrázku – formát nebo Nástroje kreslení – Formát.

Další podrobnosti najdete kliknutím na následující rozevírací seznam.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt (třeba graf), jehož velikost chcete změnit.

 2. Zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a při provedením jedné z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed na stejném místě, podržte během přetahování úchytu klávesu Ctrl.

  • Pokud chcete zachovat proporce, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce a současně zachovat střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

   Obrazec se zvýrazněným úchytem

Poznámka: Když velikost objektu WordArt změníte tímto způsobem, změní se jenom velikost rámečku, ve kterém se tento objekt WordArt nachází. Vlastní text objektu WordArt se chová stejně jako jakýkoli jiný text ve Wordu. Pokud chcete změnit jeho velikost, jednoduše vyberte požadovaný text a změňte velikost písma na kartě Domů na pásu karet.

Tento postup musíte mít desktopovou verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu.

 1. Klikněte na Upravit v < Word, PowerPoint nebo Excel >.

 2. Klikněte na obrázku, obrazce, WordArtu nebo jiného objektu, který chcete přesně změnit velikost.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. Podle typu vybraného objektu udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, zadejte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost nové rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, zadejte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámka: Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste pole Výška a Šířka viděli.
   Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

Pokud nemůžete výšku a šířku změnit nezávisle, budete muset odemknout poměr stran:

 1. Klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony v pravém dolním rohu skupiny Velikost.

 2. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Tento postup musíte mít desktopovou verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu.

 1. Klikněte na Upravit v < Word, PowerPoint nebo Excel >.

 2. Klikněte na obrázku, obrazce, WordArtu nebo jiného objektu, který chcete přesně změnit velikost.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámky: 

   • Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste ikonu pro otevření dialogového okna viděli.

   • Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

 4. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete zachovat původní poměr stran, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky nebo šířky.

  • Pokud chcete velikost změnit na jiný poměr stran, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky a šířky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×