Změna velikosti nebo obsahu panelu úkolů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Panel úkolů lze přizpůsobit, aby zabíral menší nebo větší část obrazovky, nebo můžete změnit množství informací, které se na něm zobrazí.

Tip: Můžete taky vypnout panel úkolů. Na kartě zobrazení ve skupině rozložení klikněte na Panelu úkolů a potom klikněte na Normální nebo Vypnuto.

V tomto článku

Změnit velikost panelu úkolů

Změnit informace zobrazené na panelu úkolů

Tabulka dat

Události

Seznam úkolů

Rychlé kontakty

Vizuální průvodce panelu úkolů

Změna velikosti panelu úkolů

 • Přejděte na okraji panelu úkolů. Jakmile se ukazatel změní ikona úchytu pro nastavení šířky , přetáhněte změnit velikost.

 • Chcete-li panel úkolů minimalizovat, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na možnost Minimalizovaný.

 • Pokud chcete panel úkolů obnovit na velikost, ve které byl naposledy vypnut nebo minimalizován, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na možnost Normální.

Začátek stránky

Změna informací zobrazených na panelu úkolů

Panel úkolů se skládá ze čtyř částí – Tabulka dat, v části události, seznam úkolů a rychlé kontakty. Můžete změnit velikost nebo skrytí všech částí.

Poznámka: Rychlé kontakty vyžaduje Microsoft Office Communications Server 2007R2 s Microsoft Office Communicator 2007 nebo 2010 aplikace Microsoft Communicator.

Chcete-li skrýt některou část panelu úkolů, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Tabulka dat, Události, Seznam úkolů nebo Rychlé kontakty. Značka zaškrtnutí označuje, která část je zapnuta. Kliknutím odeberete značku zaškrtnutí a danou část skryjete, opakovaným kliknutím obnovíte značku zaškrtnutí a část znovu zapnete.

 • V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti. V dialogovém okně Možnosti panelu úkolů zaškrtněte políčka u částí, které chcete zobrazit, nebo zrušte zaškrtnutí políčka u těch částí, které chcete skrýt.

Tabulka dat

Zvětšením šířky panelu úkolů lze uspořádat více kalendářů vodorovně vedle sebe. Chcete-li zobrazit více kalendářů uspořádaných svisle, změňte počet řádků kalendáře zobrazených na panelu úkolů.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení více kalendářů ve vodorovném směru uspořádání   

  Ve výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen jeden kalendář. Počet zobrazených kalendářů můžete změnit úpravou velikosti okna panelu úkolů:

  • Přejděte na okraji panelu úkolů. Jakmile se ukazatel myši změní na ikona úchytu pro nastavení šířky , přetáhněte vlevo nebo vpravo na zvýšení nebo snížení šířky panelu úkolů.

   Po uvolnění ukazatele myši se zvětší nebo zmenší počet kalendářů tak, aby byl vyplněn dostupný prostor.

 • Zobrazení více kalendářů uspořádaných svisle   

  Ve výchozím nastavení je v tabulce dat zobrazen pouze jeden řádek měsíce kalendáře. V dialogovém okně Obsah panelu úkolů můžete zadat počet kalendářů zobrazených svisle:

  1. V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti.

  2. V části Zobrazit tabulka dat zadejte do textového pole počet řádků měsíc číslo od 09.

   Větší počet řádků měsíce zobrazený v tabulce dat zvětší velikost oblasti tabulky dat.

Události

Chcete-li zobrazit více událostí v části Události, skryjte ostatní části panelu úkolů nebo zmenšete jejich velikost. Chcete-li změnit počet událostí zobrazených na panelu úkolů, postupujte takto:

 • Přejděte na panel mezi části schůzky a v seznamu úkolů. Jakmile se ukazatel změní Ukazatel změny velikosti – svisle , přetáhněte nahoru nebo dolů na tlačítka Zvětšit nebo zmenšit velikost v části události.

  Po uvolnění tlačítka myši se počet zobrazených událostí zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor.

Chcete-li změnit informace zobrazené v části Události, postupujte takto:

 1. V libovolné složce aplikace Outlook klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak klikněte na položku Možnosti.

 2. V části Zobrazit události zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u požadovaných možností.

  Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit události skryjete část Události.

Seznam úkolů

Chcete-li zobrazit více úkolů v Seznamu úkolů, vypněte ostatní části panelu úkolů nebo zmenšete jejich velikost. Chcete-li přímo změnit počet zobrazených úkolů, postupujte takto:

 • Přejděte na panel mezi části schůzky a v seznamu úkolů. Jakmile se ukazatel změní Ukazatel změny velikosti – svisle , přetáhněte nahoru nebo dolů na tlačítka Zvětšit nebo zmenšit velikost v části seznamu úkolů.

  Po uvolnění tlačítka myši se počet zobrazených událostí zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor.

Rychlé kontakty

Další informace o rychlé kontakty najdete v tématu Zapnutí nebo vypnutí rychlé kontakty na panelu úkolů.

Vizuální průvodce k panelu úkolů

Panel úkolů

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×