Změna typu obsahu webu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Odebrání pracovního postupu typu obsahu

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Změna pořadí sloupců k typu obsahu webu

Změnit nastavení panelu informací dokumentů

Přidání zásad správy informací

Správa převodu dokumentů

Typ obsahu webu popisuje atributy dokumentu, složky nebo položky seznamu. Každý typ obsahu webu může určovat následující atributy:

 • sada vlastností,

 • formuláře k úpravě vlastností a k jejich zobrazení,

 • pracovní postupy, které chcete zpřístupnit pro dokument nebo položku seznamu,

 • šablona dokumentu, která se má používat.

Členové skupiny Vlastníci název webu můžete změnit typy obsahu webu. Ve výchozím nastavení jsou aktualizovány všechny typy obsahu, které dědí z typ obsahu, který můžete změnit také se změnami.

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Poznámka: Šablony dokumentů lze přidružit pouze k typům obsahu dokumentů, nikoli ke složkám, seznamům nebo diskusním vývěskám.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

 4. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 5. V části Šablona dokumentu zadejte adresu URL existující šablony dokumentu nebo nahrání nové šablony dokumentu. V následující tabulce jsou uvedeny typy adresy URL můžete použít. Příklady jsou založeny na složce prostředků typu obsahu webu (to znamená složku obsahující soubory pro typy obsahu webu) http://contoso/_cts/ContentTypeName/ a šablona dokumentu je názevdokumentu.doc.

  Poznámka: Složka prostředků ve formě _cts/NázevTypuObsahu (kde NázevTypuObsahu je název typu obsahu webu) existuje na kořenové úrovni jednotlivých webů.

Název adresy URL

Příklad

Relativní vzhledem k serveru

/_cts/název_typu_obsahu/název_dokumentu.doc

Absolutní

http://contoso/_cts/název_typu_obsahu/název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem k webu

~/web/Název_knihovny/název_dokumentu.doc

 1. V části Jen pro čtení zvolte, zda chcete, aby bylo možné tento typ obsahu upravovat nebo aby byl jen pro čtení.

 2. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda budou typy obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu, aktualizovány provedenými změnami.

  Pokud vyberete možnost Ano, budou se provedené změny dědit u typů obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu (říkám se jim také podřízené typy obsahu).

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu, budou moci koncoví uživatelé spouštět tento pracovní postup u všech instancí tohoto typu obsahu obsažených v seznamech a knihovnách. Pracovní postupy lze přidávat ke všem typům obsahu včetně skrytých a vlastních typů. Při přidání typu obsahu k seznamu nebo knihovně se do tohoto seznamu či knihovny zkopírují také všechny jeho přidružené pracovní postupy a přidruží se k položkám seznamu či knihovny.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje řadu šablony pracovního postupu, které adresy obchodních procesů. Tři pracovní postupy se automaticky přiřazovat k typu obsahu dokumentu: schválení, Shromáždit názory a pracovního postupu Shromáždit podpisy. Správci systému můžete taky vytvořit vlastní pracovní postupy.

Poznámka: Aby bylo možné pracovní postup přidat k typu obsahu webu, je nutné ho nasadit do kolekce webů. Pokud není pracovní postup, který chcete přidat, k dispozici, obraťte se na správce serveru.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Galerie na typy obsahu webu a potom vyberte typ obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

 3. Na stránce Typ obsahu webu v části Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na tlačítko Přidat pracovní postup.

 5. Na stránce Přidat pracovní postup vyberte požadovanou šablonu pracovního postupu a potom zadejte název, který odlišuje pracovní postup pro typ obsahu.

  Tento název se zobrazí uživatelům při spuštění pracovního postupu a při zobrazení stavu pracovního postupu. Proto je vhodné použít krátký název, který popisuje obchodní proces.

 6. Postupujte podle pokynů v tématu Změna nastavení pracovního postupu pro typ obsahu webu, můžete konfigurovat nastavení pracovního postupu.

 7. Obsahuje-li pracovní postup, který přidáváte Přizpůsobit pracovní postup stránku, klikněte na tlačítko Další přejděte na stránce Přizpůsobit pracovní postup, vyberte požadované nastavení a potom klikněte na OK.

  Pokud pracovní postup, který přidáváte nemá Přizpůsobit pracovní postup, klikněte na OK.

Začátek stránky

Odebrání pracovního postupu z typu obsahu

Při odebrání pracovního postupu z typu obsahu budou ukončeny všechny probíhající instance pracovního postupu a budou odstraněny jejich historie a úkoly. Můžete také povolit dokončení probíhajících instancí pracovního postupu a zabránit spuštění nových instancí.

Odstraníte-li přidružení pracovního postupu u typu obsahu, jehož nastavení dědí jiné (podřízené) typy obsahu, bude pracovní postup odstraněn z těchto podřízených typů obsahu a také budou okamžitě ukončeny všechny probíhající instance pracovního postupu z tohoto přidružení včetně jejich historie a úkolů.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Galerie na typy obsahu webu a potom vyberte typ obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

 3. Na stránce Typ obsahu webu v části Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klikněte na Odebrat pracovního postupu.

 5. Na stránce Odebrat pracovní postupy najít pracovní postup, který chcete odebrat a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li odebrat pracovní postup a ukončit všechny jeho probíhající instance, klepněte vedle pracovního postupu na možnost Odebrat.

  • Chcete-li povolit dokončení probíhajících instancí pracovního postupu a zakázat nové instance, klepněte vedle pracovního postupu na možnost Žádné nové instance.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně s dotazem, zda mají být změny provedeny u všech typů obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat pracovní postup z tohoto typu obsahu, nikoli však z typů, které dědí jeho atributy (z podřízených typů obsahu), klepněte na tlačítko Storno. Pracovní postup bude v podřízených typech obsahu nadále k dispozici.

  • Chcete-li odebrat toto přidružení pracovního postupu ze všech podřízených typů obsahu a odstranit všechny probíhající pracovní postupy, které jsou založeny na tomto přidružení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK. Tato operace může určitou dobu trvat – v závislosti na velikosti kolekce webů a na počtu spuštěných pracovních postupů.

Začátek stránky

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Podle tohoto postupu přidáte k typu obsahu webu sloupec, který je již definován na vašem webu nebo jeho nadřazeném webu.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

 5. Na stránce Typ obsahu webu v části sloupce klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Zobrazí se stránka Přidat sloupce k typu obsahu webu.

 6. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu, na jejímž základě chcete provést filtraci seznamu Vybrat sloupce.

  V následující tabulce jsou popsány skupiny a typy sloupců v nich obsažené, které jsou standardně k dispozici.

Provedený výběr

Výsledné zobrazení

Všechny skupiny

Všechny sloupce, které jsou k dispozici v jakékoli skupině.

Základní sloupce

Sloupce, které jsou užitečné v řadě typů seznamů nebo knihoven.

Sloupce kalendáře a kontaktů základní

Sloupce, které lze použít v seznamech kontaktů a kalendáře. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z klienta kontaktů a kalendáře aplikace, například Microsoft Office Outlook 2007.

Základní sloupce v dokumentu

Standardní sloupce dokumentů ze Základní sady metadat v Dublinu. Mnoho z těchto sloupců patří do sady základních vlastností aplikací Microsoft Office.

Základní úlohy a problém sloupců

Sloupce, které lze použít v seznamech úkolů a problémy. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z úkolu programů klienta a problém, například Office Outlook 2007.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců pro zvláštní účely.

 1. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte sloupec, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip: Chcete-li rychle přidat více sloupců, podržte při klepnutí na každý požadovaný sloupec stisknutou klávesu CTRL.

 2. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 3. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Tímto postupem můžete definovat nový sloupec a přidat ho k typu obsahu webu. Tento nově vytvořený sloupec bude k dispozici na webu, kde byl vytvořen, a na jeho podřízených webech. Po vytvoření nového sloupce je možné jej přidávat k dalším typům obsahu a také k seznamům a knihovnám. Nechcete-li, aby mohli nový sloupec používat jiní uživatelé, můžete jej skrýt tím, že jej přidáte do nové skupiny nazvané _Skryté.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat z nového sloupce webu.

 5. Na stránce Nový sloupec webu klikněte v části název a typ zadejte název nového typu sloupce a potom vyberte typ informací, které mohou být uloženy v tomto sloupci.

  Tip: V názvech sloupců se nerozlišují malá a velká písmena. Pokud je v kolekci webů například definován sloupec s názvem Popis, nelze vytvořit nový sloupec s názvem popis.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu nebo zadejte název nové skupiny, ve které má být tento nový sloupec uložen.

 7. V části Další nastavení sloupců zadejte jakékoli další požadované nastavení sloupců. Můžete například zadat popis sloupce, určit, zda jsou informace pro daný sloupec povinné, maximální počet znaků, které lze do daného sloupce uložit, nebo výchozí hodnotu pro sloupec.

 8. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 9. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete konfigurovat.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 4. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 5. Pomocí rozevíracích seznamů ve sloupci Pozice shora můžete změnit pořadí sloupců požadovaným způsobem.

 6. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda podřízené typy obsahu webu, které dědí z tohoto typu obsahu webu budou aktualizovány vašimi změnami.

Začátek stránky

Změna nastavení panelu Informace o dokumentu

Panel informací o dokumentech umožňuje koncovým uživatelům prohlížet a měnit vlastnosti typu obsahu přímo v dokumentu Microsoft Office 2007. Například pokud k typu obsahu dokument pro kolekci webů má sloupec Stav, koncoví uživatelé můžete zobrazit vlastnost stav na panelu informací o dokumentech a přejděte stav z konceptkonečný. Při uložení dokumentu na server se aktualizuje změny ve sloupci stav.

Panel Informace o dokumentu je formulář aplikace Microsoft Office InfoPath, který se automaticky vytvoří v dokumentu sady Office 2007 a který odráží upravitelné vlastnosti dokumentu na serveru. Během konfigurace typu obsahu lze generovat formulář aplikace InfoPath na základě vlastností typu obsahu. Formulář lze upravit a nasadit jako každý jiný formulář aplikace InfoPath. Na upravený formulář se pak odvolává dokument. Koncoví uživatelé mohou snadno zobrazit a upravit vlastnosti dokumentu pomocí panelu Informace o dokumentu, který se zobrazí v horní části dokumentu sady Office.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, ke kterému je přidružená panelu informací o dokumentech.

 4. Na stránce Typ obsahu webu v části Nastavení klikněte na Nastavení panelu informací o dokumentech.

 5. Na stránce Nastavení panelu informací dokumentu určete šablonu, kterou chcete použít pro panelu informací o dokumentech.

  • Pokud šablona dosud neexistuje, můžete klepnout na tlačítko Vytvořit novou vlastní šablonu a vytvořit vlastní šablonu v aplikaci InfoPath.

  • Chcete-li použít existující vlastní šablonu, můžete klepnout na tlačítko Procházet a vyhledat ji nebo můžete zadat její sdílené umístění například pomocí cesty UNC. Tato cesta bude uložena v dokumentu a při otevření dokumentu bude použita k zobrazení panelu Informace o dokumentu.

  • Chcete-li nadále používat výchozí šablonu, která se vytvoří automaticky, nebo se k ní vrátit, vyberte možnost Používat výchozí šablonu pro aplikace sady Microsoft Office.

   Výchozí šablona pro aplikace sady Microsoft Office zobrazí sloupce, které byly pro vybraný typ obsahu definovány.

 6. V části Vždy zobrazovat zaškrtněte políčko pro zobrazení panelu informací o dokumentech pro každý dokument vytvořený s typem obsahu.

  Toto nastavení zajišťuje, aby se panel Informace o dokumentu zobrazil při otevření existujícího dokumentu s tímto typem obsahu a také při jeho prvním uložení. Ve výchozím nastavení se panel Informace o dokumentu zobrazí při každém vytvoření nového dokumentu v rámci kolekce webů a rovněž při přejmenování dokumentu a jeho uložení do stejného umístění.

 7. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny panelu Informace o dokumentu.

Začátek stránky

Přidání zásady správy informací

Přidáte-li k typu obsahu zásadu správy informací, lze snadno přidružit funkce zásady k více seznamům a knihovnám. K typu obsahu je možné přidat existující zásadu správy informací nebo lze vytvořit jedinečnou zásadu, která je specifická pro konkrétní typ obsahu.

Poznámka: Rovněž lze přidat zásadu správy informací k typu obsahu, který je specifický pro seznamy. Důsledkem je, že zásada bude platit pouze pro položky v daném seznamu, které používají příslušný typ obsahu.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu vyberte typ obsahu, který chcete přidat zásadu.

 4. Na stránce Typ obsahu webu v části Nastavení klikněte na nastavení zásad správy informací.

 5. Na stránce Nastavení zásad správy informací určete, kterou zásadu, který chcete použít:

  • Chcete-li u typu obsahu použít existující zásadu, vyberte možnost Použít zásadu kolekce webů, vyberte v seznamu název zásady a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li pro typ obsahu vytvořit jedinečnou zásadu, postupujte takto:

   1. Vyberte možnost Definovat zásadu a pak klepněte na tlačítko OK.

   2. Na stránce Upravit zásady zadejte název a popis zásady a potom vytvořit prohlášení o zásadách stručný, která vysvětluje uživatelům zásada se pro. Prohlášení o zásadách může mít až 512 znaků.

   3. Nastavení funkce, které chcete přiřadit zásadu pomocí informace v tématu Konfigurace součástí zásad správy informací.

Začátek stránky

Správa převodů dokumentů

Správci webů mohou povolit převody dokumentů, aby mohli koncoví uživatelé převádět dokumenty z jednoho typu souboru do jiného formátu. Správci webů mohou konfigurovat typy obsahu tak, aby v nich byla uložena nastavení, jež definují, které převaděče jsou k dispozici a jak tyto převaděče u dokumentů daného typu obsahu fungují. Celá řada převaděčů dokumentů je součástí produktu Office SharePoint Server 2007 a organizace může vytvářet další vlastní převaděče. Pokud je v Centrální správě povolen převod dokumentů, jsou převaděče při výchozím nastavení dostupné pro všechny typy obsahu webu, které lze používat v knihovnách dokumentů. Patří k nim následující typy obsahu:

 • typy obsahu dokument, například typy Základní stránka, Dokument, Formulář a Obrázek,

 • Typy obsahu rozložení stránky, například typy Stránka článku, Stránka přesměrování a Úvodní stránka

Převaděče, které byly povoleny, se koncovým uživatelům nabídnou, jestliže vyberou dokument daného typu obsahu a v místní nabídce klepnou na příkaz Převést dokument. V seznamu se zobrazí pouze převaděče specifické pro typ souboru dokumentu (například DOCX).

Pokud pro určitý typ souboru, například XML, existuje více převaděčů, může být výhodné upravit seznam převaděčů tak, aby se uživatelům zobrazily pouze převaděče odpovídající dokumentům tohoto typu obsahu. Také lze měnit konfigurační možnosti převaděčů. Nastane-li některá z těchto situací, můžete provést změny převaděčů dokumentů následujícím postupem.

 1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Galerie na typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu vyberte typ obsahu, u kterého chcete spravovat převod dokumentů.

 4. Na stránce Typ obsahu webu v části Nastavení klikněte na Spravovat převod dokumentů pro tento typ obsahu.

  Poznámka: Převaděče dokumentů jsou k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentů.

 5. Zrušte zaškrtnutí políček u všech převaděčů, které se nemají zobrazit koncovým uživatelům. Ujistěte se, zda jsou vybrány všechny požadované převaděče, a klepněte na tlačítko Použít.

 6. Pokud je u požadovaného převaděče zobrazena možnost Konfigurovat, můžete na ni klepnout a definovat nové nastavení převodu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×