Změna typu obsahu seznamu nebo knihovny

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Změny Typ obsahu provedené v seznamu nebo knihovně se týkají pouze těch instancí typu obsahu, který byl přidán do seznamu nebo knihovny. Změny se netýkají nadřazeného typu obsahu, na základě kterého byl daný typ obsahu vytvořen.

Pokud chcete provést změnu typů obsahu seznamu nebo knihovny, musíte mít minimální úroveň oprávnění Návrh.

V tomto článku

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Přidání sloupce k typu obsahu

Změna pořadí sloupců k typu obsahu

Nastavení sloupce jako povinného pro typ obsahu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

Určení zásad správy informací pro typ obsahu

Změna nastavení panelu informací o dokumentech pro typ obsahu

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Šablonu dokumentu můžete přiřadit pouze k typu obsahu dokumentu (jakýkoli typ obsahu odvozený z typu obsahu nadřazeného webu dokumentu). Přiřazením šablony dokumentu k typu obsahu lze zajistit, že pokud budou autoři vytvářet nové dokumenty s tímto typem obsahu, budou všechny dokumenty vytvořeny na základě stejné šablony.

Vaše organizace může například použít určitou šablonu dokumentu pro právní smlouvy. Pokud tuto šablonu dokumentu přiřadíte k typu obsahu, který se v organizaci používá pro právní smlouvy, budou všechny nové právní smlouvy vytvořené pomocí tohoto typu obsahu založeny na této šabloně dokumentu právní smlouvy.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena část Typy obsahu.

 3. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. Jestliže chcete zadat adresu URL existující šablony dokumentu, klepněte v části Šablona dokumentu na možnost Zadejte adresu URL existující šablony dokumentu a zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, kterou chcete použít.

  Můžete použít absolutní adresa URL nebo adresu URL, která je relativní umístění na serveru, webu nebo složka prostředků. V následující tabulce jsou uvedeny příklady typů adresy URL, které můžete použít. Příklady předpokládají existenci Složka prostředků typu obsahu (složku obsahující soubory pro typy obsahu webu) c:\ http://contoso/_cts/ContentTypeName/ a Název_dokumentu.doc šablona dokumentu.

  Zdroje složka, který je označen _cts/NázevTypuObsahu, kde NázevTypuObsahu je název typu obsahu webu, existuje na kořenové úrovni jednotlivých webů.

Typ adres URL

Příklad

Absolutní

http://contoso/_cts/NázevTypuObsahu/Názevdokumentu.doc

Relativní vzhledem k webu

~web/NázevKnihovny/Názevdokumentu.doc

Relativní vzhledem k serveru

_cts/NázevTypuObsahu/Názevdokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

Název_dokumentu.doc

 1. Pokud chcete odeslat šablonu dokumentu, která má být použita, klepněte v části Šablony dokumentů na možnost Odeslat novou šablonu dokumentu a klepněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

 2. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání sloupce k typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat ve všech nákupních objednávkách, může se jednat o číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera. Pokud přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera k typu obsahu nákupní objednávky, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

Jestliže používáte seznam nebo knihovnu, které obsahují více různých typů obsahu, můžete získat jedinečná metadata pro položky jednotlivých typů obsahu přidáním sloupců přímo k příslušnému typu obsahu, nikoli do seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud v seznamu nebo knihovně nebylo povoleno více typů obsahu, není na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena část Typy obsahu.

 3. Ve skupinovém rámečku Sloupce klepněte na položku Přidat ze stávajících sloupců webu nebo seznamu.

 4. V části Vybrat sloupce klepněte v seznamu Vybrat sloupce na šipku a vyberte skupinu, ze které chcete přidat sloupec.

 5. V části Sloupce k dispozici klepněte na sloupec, který chcete přidat, a potom klepnutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupce do seznamu Sloupce k přidání.

 6. Pokud chcete přidat další sloupce, opakujte kroky 5 a 6.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců typu obsahu

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena část Typy obsahu.

 3. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 4. V části Pořadí sloupců klepněte na šipku vedle sloupce, jehož pořadí chcete změnit ve sloupci Pozice shora, a vyberte požadované pořadové číslo.

Začátek stránky

Zadání požadovaného sloupce pro typ obsahu

Pokud zadáte požadované sloupce typu obsahu, budou uživatelé při vytváření nových položek tohoto typu obsahu vyzváni k zadání metadat (hodnot sloupců).

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena část Typy obsahu.

 3. V části Sloupce klepněte na název sloupce, který chcete zadat jako požadovaný.

 4. V části Nastavení sloupce klepněte na možnost Požadováno.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Pracovní postupy umožňují určit obchodní proces určující položek a dokumentů na webu. Organizace umožňuje pracovních postupů automatizovat a spravovat některé běžné obchodní procesy, například schvalování dokumentů nebo kontrola. Pracovní postup přidáte k typu obsahu, zajistíte, že všechny položky tohoto typu obsahu se vztahují konzistentní a podobné obchodních procesů. Pokud pracovní postup přidal do typu obsahu, může být tento pracovní postup spuštěn pro jednotlivé položky tohoto typu obsahu.

Poznámka: Pracovní postup můžete přidat k typu obsahu u seznamu nebo knihovny pouze v případě, že byl pracovní postup nasazen na vašem webu nebo pracovním prostoru. Pokud není některý pracovní postup k dispozici, obraťte se na centrálního správce.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

  Pokud v seznamu nebo knihovně nebylo povoleno více typů obsahu, není na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena část Typy obsahu.

 3. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na tlačítko Přidat pracovní postup.

 5. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu, kterou chcete použít.

 6. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 7. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořit nový seznam. Pokud použijete výchozí seznam úkolů, mohou uživatelé pracovního postupu snadno vyhledat a zobrazit své úkoly v rámci pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu úkolů.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud pracovní postup obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od seznamu obecných úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 8. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový. Pokud má vaše organizace velké množství pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam Historie pro každý pracovní postup.

 9. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky: 

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány šablonou pracovního postupu, kterou jste vybrali.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze tehdy, pokud byla aktivována podpora pro hlavní a dílčí verze pro knihovnu a pokud lze šablonu pracovního postupu, kterou jste vybrali, použít k schválení obsahu.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup vyberte další požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání typu obsahu jen pro čtení

Pokud chcete zabránit ostatním uživatelům v provádění změn typu obsahu, který byl přidán do seznamu nebo knihovny, můžete typ obsahu zadat jen pro čtení. Jestliže je typ obsahu jen pro čtení, není možné, aby typ obsahu seznamu přebíral změny provedené v typu obsahu nadřazeného webu.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna, pro které chcete změnit typ obsahu, již otevřeny, klepněte na příslušný název v části Seznamy nebo Dokumenty na panelu Snadné spuštění.

 2. V nabídce Nastavení Settings menu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klepněte na možnost Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně dokumentů, klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete zadat jen pro čtení.

  Pokud v seznamu nebo knihovně nebylo povoleno více typů obsahu, není na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena část Typy obsahu.

 4. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 5. V části Jen pro čtení klepněte ve skupinovém rámečku Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na možnost Ano.

Začátek stránky

Zadání zásady správy informací pro typ obsahu

Již existující zásadu kolekce webů lze použít pro typ obsahu seznamu nebo knihovny. Můžete také definovat zásadu správy informací, která se týká pouze určitého typu obsahu seznamu.

Použití zásady kolekce webů v seznamu, knihovně nebo typu obsahu seznamu

Pokud byly zásady správy informací pro web již vytvořeny jako zásady kolekce webů, můžete použít některou z těchto zásad kolekce webů v seznamu nebo knihovně. Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, nelze zadat zásadu správy informací, která se týká celého seznamu nebo knihovny. V takovém případě je potřeba definovat zásadu správy informací pro jednotlivé typy obsahu seznamu, které jsou spojeny s tímto seznamem nebo knihovnou (instance typu obsahu webu přiřazené k určitému seznamu nebo knihovně se nazývají typy obsahu seznamu). Pokud chcete změnit nastavení zásad správy informací seznamu nebo knihovny, musíte mít minimální úroveň oprávnění Návrh.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete zadat zásady správy informací.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na možnost Nastavení zásad správy informací.

  Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, vyberte typ obsahu, pro který chcete zadat zásady správy informací, a klepněte na tlačítko OK.

 3. V části Zadat zásadu klepněte na možnost Použít zásadu kolekce webů a ze seznamu vyberte zásadu, kterou chcete použít.

  Jestliže není možnost Použít zásadu kolekce webů k dispozici, nebyly pro kolekci webů definovány žádné zásady.

 4. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové zásady správy informací pro typ obsahu

Můžete definovat zásadu správy informací, která se týká pouze určitého seznamu nebo knihovny. Pokud vytvoříte zásadu správy informací tímto způsobem, nelze takovou zásadu znovu použít v jiných seznamech, knihovnách nebo webech. Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, nelze definovat zásadu správy informací, která se týká celého seznamu nebo knihovny. V takovém případě je potřeba definovat zásadu správy informací pro jednotlivé typy obsahu seznamu, které jsou spojeny s tímto seznamem nebo knihovnou (instance typu obsahu webu přiřazené k určitému seznamu nebo knihovně se nazývají typy obsahu seznamu). Pokud chcete změnit nastavení zásad správy informací seznamu nebo knihovny, musíte mít minimální úroveň oprávnění Návrh.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete zadat zásady správy informací.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na možnost Nastavení zásad správy informací.

 3. Vyberte typ obsahu, pro který chcete zadat zásadu správy informací, a klepněte na tlačítko OK.

 4. V oblasti Zadat zásadu klepněte na možnost Definovat zásadu.

 5. Klikněte na OK.

 6. Na stránce Upravit zásadu zadejte v části Název a popis pro správu stručný popis zásady, kterou vytváříte.

  Poznámka: Můžete zadat názvy pouze těch zásad správy informací, které jsou definovány v seznamu Zásady kolekce webů.

 7. V části Prohlášení o zásadách zadejte popisné prohlášení, které vysvětluje uživatelům účel zásady. Toto prohlášení je zobrazeno uživatelům po otevření dokumentů nebo položek, kterých se zásada týká. V prohlášení bylo mělo být vysvětleno, které součásti zásady se týkají obsahu a jaké jsou speciální požadavky na zpracování obsahu. Text prohlášení může mít až 512 znaků.

 8. V dalších částech vyberte jednotlivé součásti zásad, které chcete přidat do vytvářené zásady správy informací.

 9. Pokud chcete zadat, aby dokumenty podléhající této zásadě byly označeny popisky, klepněte na možnost Aktivovat popisky a zadejte požadované nastavení popisků.

  Jak toho docílit?

  1. Jestliže chcete, abych uživatelé přidali k dokumentu popisek, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k vložení popisku před uložením nebo tiskem.

   Chcete-li, aby zadání popisků bylo volitelné, nezaškrtávejte toto políčko.

  2. Pokud chcete popisek uzamknout, aby nemohl být po vložení změněn, zaškrtněte políčko Zabránit změnám přidaných popisků.

   Poznámka: Jestliže chcete popisek aktualizovat v případě aktualizace vlastností tohoto dokumentu, nezaškrtávejte toto políčko.

  3. Do pole Formát popisku zadejte text popisku tak, jak má být zobrazen. Popisky mohou obsahovat až deset odkazů na sloupce a každý z nich může mít až 255 znaků. Pokud chcete zadat formát popisku, postupujte následujícím způsobem:

   • Zadejte názvy sloupců, které chcete zobrazit v popisku a jejich pořadí. Názvy sloupců zadejte do složených závorek ({}) tak, jak je to znázorněno v příkladu na stránce Upravit zásadu.

   • Zadejte slova identifikující sloupce mimo závorky tak, jak je znázorněno na příkladu na stránce Upravit zásadu.

   • Pokud chcete přidat konec řádku, zadejte \n místo, kam chcete vložit konec řádku.

  4. V části Vzhled vyberte požadovanou velikost písma a styl a zadejte, zda chcete popisek umístit vlevo, na střed nebo vpravo v dokumentu. Vyberte takový typ písma a styl, který je k dispozici v počítačích uživatelů. Velikost písma ovlivňuje množství textu, které bude v popisku zobrazeno.

  5. V části Velikost popisku zadejte výšku a šířku popisku. Výška a šířka popisku může být v rozsahu 0,6 cm až 50 cm. Text popisku je vždy umístěn svisle na střed v obrázku popisku.

  6. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat zobrazíte náhled obsahu popisku.

 10. Pokud chcete povolit auditování dokumentů a položek podléhajících této zásadě, klepněte na možnost Povolit auditování a zadejte události, které chcete auditovat.

  Auditování jako součást zásady umožňuje organizacím vytvářet a analyzovat záznamy auditu dokumentů a položek seznamu, například seznamy úkolů, problémů, diskusní skupiny nebo kalendáře. Tato součást zásady vytváří protokol auditování, ve kterém jsou zaznamenány události, například kdy byl obsah zobrazen, upraven nebo odstraněn. Pokud je auditování povoleno jako součást zásady správy informací, mohou správci zobrazit data auditování v sestavách použití zásady využívajících aplikaci Microsoft Excel, ve kterých je shrnuto aktuální použití. Správci mohou tyto sestavy použít k určení způsobu použití informací v organizaci. Tyto sestavy mohou organizacím také umožnit ověření a doložení shody se směrnicemi nebo zjistit případné nedostatky.

  Protokol auditování zaznamenává následující informace: název události, datum a čas události, systémové jméno uživatele, který akci provádí.

 11. Pokud chcete zadat období uchování dokumentů a položek, na které se vztahuje tato zásada, klepněte na možnost Povolit vypršení platnosti a zadejte období uchování a akce, které mají být provedeny po vypršení platnosti položek.

  Jak toho docílit?

  1. Výběrem možnosti období uchování zadáte, kdy je nastaveno vypršení platnosti dokumentů nebo položek. Zvolte některý z následujících postupů:

   • Pokud chcete zadat datum vypršení platnosti na základě vlastnosti data, klepněte na možnost Časové období založené na vlastnostech položky a vyberte akci spojenou s dokumentem nebo položkou (například Vytvořeno nebo Upraveno) a časový úsek po této akci (například počet dní, měsíců nebo roků), kdy chcete, aby platnost položky vypršela.

   • Jestliže chcete použít pracovní postup nebo vlastní vzorec pro uchování určující vypršení platnosti, klepněte na možnost Nastavit programem.

  2. V oblasti Při vypršení platnosti položky zadejte akci po vypršení platnosti dokumentu nebo položky. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zadat provedení určité akce s dokumentem nebo položkou (například odstranění), klepněte na možnost Provést tuto akci a vyberte akci ze seznamu.

   • Jestliže chcete spustit pro dokument nebo položku pracovní postup, klepněte na možnost Zahájit tento pracovní postup a vyberte název pracovního postupu.

    Tato možnost je k dispozici pouze, pokud definujete zásadu pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu, ke kterým již je přiřazen pracovní postup.

 12. Chcete-li zadat, aby dokumenty nebo položky podléhající této zásadě obsahovaly čárové kódy, klepněte na možnost Povolit čárové kódy a pokud chcete, aby se uživatelům zobrazila výzva k vložení čárových kódů, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k vložení čárového kódu před uložením nebo tiskem.

 13. Po dokončení výběru možností pro jednotlivé součásti zásady, které chcete přidat k této zásadě správy informací, klepněte na tlačítko OK, tím budou součásti zásady použity.

Začátek stránky

Změna nastavení panelu Informace o dokumentu pro typ obsahu

Panel Informace o dokumentu, který je zobrazen v následujících aplikacích sady Microsoft Office 2007: Word, Excel a PowerPoint, umožňuje uživatelům zobrazit a změnit vlastnosti typu obsahu dokumentu uloženého na serveru pro správu dokumentů přímo v aplikaci sady Office použité k úpravám dokumentu. Pokud má například typ obsahu dokumentů pro určitou knihovnu sloupec Stav, uživatelé mohou zobrazit vlastnost Stav na panelu Informace o dokumentu v aplikaci Word při úpravách dokumentu. Panel Informace o dokumentu lze také použít ke změně hodnoty vlastnosti Stav z konceptu na konečnou verzi. Po uložení dokumentu na server je tato vlastnost automaticky aktualizována ve sloupci Stav knihovny.

Panel Informace o dokumentu je formulář aplikace Microsoft Office InfoPath, který se používá a zobrazuje v aplikacích sady Office 2007. Panel Informace o dokumentu zobrazuje upravitelné vlastnosti aktivního dokumentu. Při konfiguraci typu obsahu můžete generovat vlastní panel Informace o dokumentu pro typ obsahu založený na vlastnostech typu obsahu. Po nasazení přizpůsobeného panelu Informace o dokumentu se dokument na tento panel odkazuje a uživatelé jej mohou použít v aplikacích sady Office 2007 ke zobrazení nebo úpravám vlastností dokumentů.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu. Potom klikněte na název knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   Například u knihovny dokumentů klikněte na Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud v seznamu nebo knihovně nebylo povoleno více typů obsahu, není na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena část Typy obsahu.

 3. V části Nastavení klikněte na Nastavení panelu informací dokumentu.

 4. V části Šablona panelu Informace o dokumentu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít výchozí šablonu, kde jsou zobrazeny vlastnosti (sloupce), které byly definovány pro typ obsahu, klepněte na možnost Používat výchozí šablonu pro aplikace sady Microsoft Office.

  • Jestliže chcete použít existující vlastní šablonu, klepněte na možnost Použít existující vlastní šablonu (URL, UNC nebo URN) a zadejte cestu k umístění šablony.

  • Chcete-li odeslat existující vlastní šablonu (XSN), klepněte na možnost Odeslat existující vlastní šablonu (XSN) pro použití a po klepnutí na tlačítko Procházet vyhledejte šablonu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Pokud plánujete odeslání šablony tímto způsobem, je před publikováním a odesláním šablony nutné odebrat adresu URL publikování ze šablony v aplikaci InfoPath.

  • Jestliže chcete vytvořit vlastní panel v aplikaci InfoPath, klepněte na možnost Vytvořit novou vlastní šablonu.

   Pokud vyberete tuto možnost, aplikace InfoPath spustí a zobrazí výchozí šablonu, kterou můžete přizpůsobit a vytvořit vlastní panel.

 5. V části Vždy zobrazovat zadejte, zda chcete, aby se tento panel Informace o dokumentu zobrazoval automaticky při prvním otevření nebo uložení dokumentů tohoto typu obsahu v aplikaci sady Office 2007.

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×