Změna typu obsahu seznamu nebo knihovny

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po přidání Typ obsahu do seznamu nebo knihovny, můžete upravit typ obsahu pro použití v uvedeném umístění tak, aby tyto změny se týká jenom položky v seznamu nebo knihovně. Můžete například přidat šablony konkrétního dokumentu nebo pracovní postupy k typu obsahu seznamu nebo knihovny nebo úprava sloupců v typu obsahu pro daný seznam nebo knihovnu. Je důležité mít na paměti, ale, že nebude nové změny zdědí všechny položky vytvořené před změnou typu obsahu. Třeba když aktualizujete šablonu, kterou přidružený k typu obsahu seznamu nebo knihovny, nové šablony se nepoužil na dříve vytvořené dokumenty. Pouze nové položky vytvořené z daného změněné typu obsahu bude to mít vliv na. Kromě toho všechny změny provedené k typu obsahu pro seznam nebo knihovnu platí pouze pro instance tohoto typu obsahu, který je přidán do seznamu nebo knihovny. Nadřazený typ obsahu webu ze kterého jste vytvořili typu obsahu neaktualizuje se změnami.

Co chcete udělat?

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu knihovny

Přidání sloupce k typu obsahu

Změna pořadí sloupců k typu obsahu

Nastavení sloupce jako povinného pro typ obsahu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu knihovny

Přidružení šablony dokumentu pouze k typu obsahu dokumentu (jakýkoli typ obsahu, která je odvozena z dokumentu nadřazený typ obsahu webu). Pomocí přidružení šablony dokumentu k typu obsahu, zajistíte, že když autorům vytváření nových dokumentů stejného typu obsahu, dokumenty budou založeny na stejné šablony.

Vaše organizace může například použít určitou šablonu dokumentu pro právní smlouvy. Pokud tuto šablonu dokumentu přiřadíte k typu obsahu, který se v organizaci používá pro právní smlouvy, budou všechny nové právní smlouvy vytvořené pomocí tohoto typu obsahu založeny na této šabloně dokumentu právní smlouvy.

 1. Pokud knihovna není dosud otevřená, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazí, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a klepněte na název knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Library settings

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka: Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena část Typy obsahu.

 4. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

  Zobrazí se stránka seznam Rozšířené nastavení typu obsahu.

  List content type advanced settings

 5. Zadání adresy URL pro existující šablony dokumentu, v části Šablona dokumentu zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, který chcete použít.

  Poznámka: Můžete použít adresu URL, která je relativní umístění pro složku webu nebo zdroje. Šablony dokumentů uložených v buď výchozí web zdroje umístění http://Server název knihovny název/webů nebo dokumentů, zadejte název / / obsah formulářů / nebo umístění může být zdroje seznam nebo knihovnu, umístění, do kterého je nastavené výslovně pro ukládání dokumentů šablony.

  Následující tabulka uvádí příklady typů adres URL, které můžete používat. Příklady předpokládají existenci výchozí složky prostředků šablon dokumentů (složka, která obsahuje soubory pro typy obsahu webu) umístěné ve složce http://Název serveru/Site/Název knihovny dokumentů/Forms/Název typu obsahu/ a název šablony dokumentů Název_dokumentu.doc.

Typ adres URL

Příklad

Relativní cestu k webu

Název serveru/Site/Název knihovny/Forms/Název_dokumentu.doc

Relativní cestu ke složce zdroje

Názevdokumentu.doc

 1. Pokud chcete odeslat šablonu dokumentu, která má být použita, klepněte v části Šablony dokumentů na možnost Odeslat novou šablonu dokumentu a klepněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka: Při odesílání novou šablonu dokumentu, šablona automaticky uložena ve výchozí dokumentu šablony zdroje složce c:\ http://Server název knihovny název/webů nebo dokumentů, zadejte název / / obsah formulářů /

 2. Po přidání šablony dokumentu k typu obsahu, knihovny, klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání sloupce k typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat ve všech nákupních objednávkách, může se jednat o číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera. Pokud přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera k typu obsahu nákupní objednávky, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

Jestliže používáte seznam nebo knihovnu, které obsahují více typů obsahu, můžete získat jedinečná metadata pro položky jednotlivých typů obsahu přidáním sloupců přímo k příslušnému typu obsahu, nikoli do seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na kartu seznam na pásu karet a potom klikněte na Nastavení seznamu Library Settings . Nebo pokud pracujete s knihovnou, klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny Library Settings .

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka: Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena část Typy obsahu.

 4. Ve skupinovém rámečku Sloupce klepněte na položku Přidat ze stávajících sloupců webu nebo seznamu.

  Adding columns to content types

 5. V části Vybrat sloupce v části Vybrat sloupce, klikněte na šipku a vyberte sloupec skupinu, ze kterého chcete přidat sloupec.

 6. V části Sloupce k dispozici klepněte na sloupec, který chcete přidat, a potom klepnutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupce do seznamu Sloupce k přidání.

 7. Pokud chcete přidat další sloupce, opakujte kroky 5 a 6.

 8. Pokud seznamu či knihovně, nastaví se pro více typů obsahu, můžete přidat tyto sloupce pro všechny typy obsahu přidružený k seznamu či knihovně, zaškrtnutím políčka Přidat k všechny typy obsahu. Máte taky možnost zobrazení přidaného sloupce ve výchozím zobrazení seznamu nebo knihovny tak, že zaškrtnete políčko Přidat do výchozího zobrazení.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců typu obsahu

Můžete změnit pořadí sloupců k typu obsahu. Například můžete chtít, aby vyplňte informace o pro knihovnu nebo položku seznamu v určitém pořadí, nebo případně má posuzovat shoda pořadí, ve kterém zadávání dat do jiného formuláře, ze kterého je odvozena data.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na kartu seznam na pásu karet a potom klikněte na Nastavení seznamu List Settings . Nebo pokud pracujete s knihovnou, klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny Library Settings .

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže není seznam nebo knihovna nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušného seznamu nebo knihovny.

 4. V části sloupce klikněte na uspořádání sloupců.

  Changing the column order

 5. V části Pořadí polí klikněte na šipku vedle sloupce, které chcete změnit pořadí ve sloupci Pozice shora a pak vyberte požadované pořadové číslo.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání požadovaného sloupce pro typ obsahu

Pokud zadáte požadované sloupce typu obsahu, budou uživatelé při vytváření nových položek tohoto typu obsahu vyzváni k zadání metadat (hodnot sloupců).

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na kartu seznam na pásu karet a potom klikněte na Nastavení seznamu List Settings . Nebo pokud pracujete s knihovnou, klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny Library Settings .

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže není seznam nebo knihovna nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušného seznamu nebo knihovny.

 4. V části Sloupce klepněte na název sloupce, který chcete zadat jako požadovaný.

  Make column a required field

 5. V části Další nastavení sloupců vyberte v části požadovat, aby tento sloupec obsahoval informace na možnost Ano.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Pracovní postupy umožňují určit obchodní proces určující položek a dokumentů na webu. Organizace umožňuje pracovních postupů automatizovat a spravovat některé běžné obchodní procesy, například schvalování dokumentů nebo kontrola. Pracovní postup přidáte k typu obsahu, zajistíte, že všechny položky tohoto typu obsahu se vztahují konzistentní a podobné obchodních procesů. Pokud pracovní postup přidal do typu obsahu, může být tento pracovní postup spuštěn pro jednotlivé položky tohoto typu obsahu.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na kartu seznam na pásu karet a potom klikněte na Nastavení seznamu List Settings . Nebo pokud pracujete s knihovnou, klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny Library Settings .

 3. V oblasti Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

  Poznámka: Jestliže není v seznamu nebo knihovně nastavena možnost použití více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušného seznamu nebo knihovny.

 4. V části Nastavení klikněte na Nastavení pracovního postupu.

  Zobrazí se stránka nastavení pracovního postupu.

 5. Klepněte na možnost Přidat pracovní postup.

  Přidání, které se zobrazí stránka pracovního postupu.

  Add Workflow window

 6. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu, kterou chcete použít.

  Poznámka: Můžete pracovní postup přidáte k typu obsahu pro seznam nebo knihovnu jenom v případě, že pracovní postup byly nasazeny pro webu nebo pracovního prostoru. Pokud pracovních postupů nezobrazují není k dispozici, kontaktujte svého správce.

 7. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 8. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů můžete tento pracovní postup. V závislosti na tom, jak plánujete použít seznam úkolů můžete vybrat z několika různých možností:

  • Používat výchozí seznam úkolů nebo můžete vytvořit novou tak, že vyberete Nový seznam úkolů. Pokud používáte výchozí seznam úkolů, účastníci pracovního postupu bude moct snadno najít a zobrazit úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení vlastní úkoly v seznamu úkolů.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud pracovní postup obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od seznamu obecných úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 9. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který má být použit s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam historie, pokud existuje, nebo vytvořte novou. Pokud vaše organizace bude mít více pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro každý pracovní postup.

 10. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup vyberte další požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze tehdy, pokud byla aktivována podpora pro hlavní a dílčí verze pro knihovnu a pokud lze šablonu pracovního postupu, kterou jste vybrali, použít ke schválení obsahu.

 13. Klepněte na tlačítko OK.

Další informace o přizpůsobení pracovních postupů najdete v tématech v části Viz také.

Začátek stránky

Zadání typu obsahu jen pro čtení

Pokud chcete zabránit ostatním uživatelům v provádění změn typu obsahu, který byl přidán do seznamu nebo knihovny, můžete typ obsahu zadat jen pro čtení. Jestliže je typ obsahu jen pro čtení, není možné, aby typ obsahu seznamu přebíral změny provedené v typu obsahu nadřazeného webu.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna, pro které chcete změnit typ obsahu, již otevřeny, klepněte na příslušný název v části Seznamy nebo Dokumenty na panelu Snadné spuštění.

 2. Pokud pracujete se seznamem, klikněte na kartu seznam na pásu karet a potom klikněte na Nastavení seznamu List Settings . Nebo pokud pracujete s knihovnou, klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny Library Settings .

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete zadat jen pro čtení.

  Poznámka: Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 5. V části Jen pro čtení ve skupinovém rámečku tohoto typu obsahu obsaženou pouze?, klikněte na Ano a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×