Změna typu úkolu pro přesnější plánování

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Přiřadili jste k úkolu několik lidí, ale doba trvání úkolu se prodloužila, i když jste očekávali její zkrácení. Anebo nastala opačná situace. Každopádně jste vyvedení z míry. Některé úkoly, například tvrdnutí cementu, trvají stejně dlouho bez ohledu na počet pracovníků, který je k nim přiřazen. Doba trvání jiných úkolů, třeba stavění silnic nebo tvorby softwaru, je závislá na počtu lidí, které na ně nasadíte.

 • Pokud chcete změnit typy úkolů, aby lépe vyjadřovaly tuto skutečnost, poklikejte na příslušný úkol, klikněte na Upřesnit a změňte typ úkolu.

Tip:  Všechno můžete urychlit tím, že přidáte sloupec Typ úkolu do tabulkového zobrazení. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a pak klikněte na Vložit sloupec.

Bližší pohled na typy úkolů

Dopad změn typů úkolu na plán

Skutečný příklad řízení termínů úkolů

Dopad změn typů úkolu na plán

Project využívá plánovacího vzorce, které se vztahují tři hodnoty Práce, Doba trvání a jednotky přiřazení:

Práce = Doba trvání x Jednotky

Nastavení typu úkolu umožňuje "Opravit" (nebo zkontrolujte neměnný) jednu z těchto hodnot. Řešení žádné hodnotě umístí prioritu na hodnotě oznámením Project pozor, abyste nezměnili, pokud dojde ke změně dalších dvou hodnot. Platí to pro obě ručně a automaticky naplánovaných úkolech.

Tady je užitečná tabulka, která vám pomůže mít na paměti všechny proměnné části plánovacího vzorce.

Typ úkolu

Upravené jednotky

Upravená doba trvání

Upravená práce

Úkol typu Pevné jednotky

Bude přepočítána doba trvání.

Přepočítá se práce.

Přepočítá se doba trvání.

Úkol typu Pevná práce   

Bude přepočítána doba trvání.

Budou přepočítány jednotky.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná doba trvání

Bude přepočítána práce.

Přepočítá se práce.

Budou přepočítány jednotky.

Podívejme se na ty tři typy úkolů podrobněji. Pevným stanovením jedné z těchto hodnot získáváte možnost efektivně řídit váš plán. Než ale budete číst dál, ujistěte se, že chápete rozdíl mezi třemi pilíři projektového plánování: Práce, Doba trvání a Jednotky a to, jak spolu souvisejí. Tyhle informace si můžete v rychlosti osvěžit v tématu Plánování úkolů v Projectu: Na pozadí.

Lidé s tímto zápasí pořád, tak se nenechte odradit, jestli vám to nebude hned jasné. Jakmile si osvojíte, jak pomocí typů úkolů řídit dobu trvání úkolů, výrazně to přispěje k vaší expertíze jako projektového manažera.

Následující tabulka obsahuje souhrn typů úkolu a jejich dopad na plán.

Typ úkolu

Dopad na plán

Pevné jednotky

Toto nastavení předpokládá, že počet osob přiřazených na úkol (jednotky) je známý a nechcete ho měnit, i když se změní doba trvání úkolu. Pokud se změní objem práce na úkolu, změní se doba jeho trvání, ale počet lidí ne. Tento typ úkolu odráží většinu reálných průběhů úkolů na jakémkoli projektu.

Příklad: Máte přidělenou jednu osobu na napsání zprávy, která by měla trvat jen dvě hodiny. Pokud se rozhodnete, že s přihlédnutím k okolnostem práce na této zprávě je potřeba ty dvě hodiny v kalendáři rozprostřít na dva dny, můžete změnit trvání tohoto úkolu na dva dny, aniž byste změnili počet lidí přiřazených na napsání zprávy. Konec konců pravděpodobně stejně nechcete, aby zprávu psalo víc lidí. Jinými slovy chcete, aby počet jednotek (tedy jedna osoba) zůstal stejný.

Poznámka:  Tohle je nastavení, které Project u úkolů standardně použije. Jestli chcete toto výchozí nastavení změnit, klikněte na Soubor > Možnosti > Plán a potom vyberte jiný typ úkolu v seznamuVýchozí typ úkolu.

Pevná práce

Toto nastavení předpokládá neměnný objem práce, i když se změní doba trvání nebo se přidají lidi. Použijte ho, pokud chcete řídit dobu trvání úkolů přidáním nebo odebráním lidí.

Příklad: Návrh a realizace velké zahrady, která je součástí projektu bytové výstavby, trvá 300 hodin. Zahradu chcete mít hotovou co nejdříve, proto začnete na tuto práci (úkol) přiřazovat další zahradníky. Přidáním dalších lidí se zkrátí doba trvání tohoto úkolu.

Poznámka: Pro úkoly s pevně danou prací nejde změnit nastavení Řízený úsilím. Project u úkolů s pevně danou prací nepočítá s flexibilními hodnotami práce, proto jsou tyto úkoly vždy řízené úsilím. Nastavení pro řízení úsilím můžete změnit pro další typy úkolů.

Pevná doba trvání

Toto nastavení předpokládá neměnnou dobu trvání, i když se na úkol přiřadí víc lidí. Použijte ho, pokud máte představu o délce trvání úkolu, ale další informace o úkolu zatím nemáte.

Příklad   : týdenní stav schůzky může trvat za hodinu. Nastavení tento úkol typu Pevná doba trvání, jinak při přiřazovat osoby k úkolu, doba trvání schůzky sníží. A všechny víme, přidání lidí do schůzky není pravděpodobně snížit jejich délka (ji může i jejich delší!)

Začátek stránky

Reálný příklad toho, jak může vypadat řízení časování úkolů

Tyto tři scénáře názorně demonstrují dominový efekt, které mají typy úkolů na časování úkolů (a tím i jeho řízení) napříč plánem.

Scénář 1: Změna typu na úkol s pevnými jednotkami

Řekněme, že máte úkol s pevnými jednotkami, 1 osobu pracující na plný úvazek a dostupnou 8 hodin denně. Úkol nastavíte na dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin Práce.

Provedená změna

Akce Projectu

Přidání zdroje s plným úvazkem

Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má teď přiřazené 2 jednotky, dobu trvání 5 dní a 80 hodin práce.

Prodloužení doby trvání

Pokud máte na úkol jen 8 dní místo 10, Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

Změna práce

Pokud úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol teď zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Scénář 2: Změna typu na úkol s pevnou prací

Další varianta je, že máte stejný úkol, ale s pevnou prací. To znamená, že úkol může zabrat pouze takové množství práce, které určíte, ani víc, ani míň. Připomínáme, že úkol má k dispozici 1 osobu na plný úvazek 8 hodin denně a má dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin práce.

Provedená změna

Akce Projectu

Přidání zdroje s plným úvazkem

Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má teď přiřazené 2 jednotky, dobu trvání 5 dní a 80 hodin práce.

Prodloužení doby trvání

Pokud na úkol máte jen 8 dní místo 10, Project přepočítá jednotky zdroje úkolu. Pro odpracování 80 hodin za 8 dní je potřeba přiřadit 1,25 jednotek zdroje. Jednotka zdroje, která je na úkol momentálně přiřazená, je vytížená na 125 %. Je proto potřeba přiřadit další osobu, aby kompenzovala vytížení navýšené o 25 %.

Změna práce

Pokud úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol teď zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Scénář 3: Změna typu na úkol s pevnou dobou trvání

Poslední varianta je, že máte stejný úkol, ale s pevnou dobou trvání. To znamená, že se úkol musí dokončit za dobu, kterou určíte. Opět je dostupná 1 osoba na plný úvazek 8 hodin denně, doba trvání je 10 dní, tedy 80 hodin práce.

Provedená změna

Akce Projectu

Přidání zdroje s plným úvazkem

Project přepočítá práci přiřazenou každému zdroji. Když byl úkol přiřazený jen jednomu zdroji, musel tento zdroj odpracovat 80 hodin. Když jsou úkolu přiřazené dva zdroje, musí každý odpracovat 40 hodin, stále za 10 dní doby trvání, celkem stále 80 hodin práce. Přiřazením dalšího zdroje jsou oba vytížené jen na 50%, což jim umožňuje věnovat se zbylých 50 % času jiným úkolům.

Prodloužení doby trvání

Pokud máte na úkol jen 8 dní místo 10, Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

Změna práce

Pokud úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, Project přepočítá jednotky zdroje úkolu, aby šlo dodatečnou práci stále dokončit za 10 dní. Úkol teď zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 10 dní a 1,25 jednotek zdroje. Přiřazená jednotka zdroje je vytížena na 125 %. Je proto potřeba přiřadit další osobu, aby kompenzovala vytížení navýšené o 25 %.

Poznámka: Protože přiřazení Nákladové zdroje nemá hodnoty pro práci ani jednotky, tyto hodnoty se při změně data dokončení nebo data zahájení úkolu nepřepočítají. Při přiřazení nákladových zdrojů se taky nikdy nepřepočítají data, protože nejde měnit práci ani jednotky.

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Bližší pohled na typy úkolů

Základní informace o různých typů úkolů

Odebrání plánováním řízeným úsilím u úkolů

Změna typu úkolu

Základní informace o různých typů úkolů

Tři typy úkolů použitých v projektu jsou pevné jednotky, typu Pevná práce a typu Pevná doba trvání. Ve výchozím nastavení použije aplikace Project pevné jednotky.

V následující tabulce je uveden vliv na plánování u jednotlivých typů úkolů po úpravě jedné z výše uvedených položek.

Typ úkolu

Upravené jednotky

Upravená doba trvání

Upravená práce

Úkol typu Pevné jednotky

Bude přepočítána doba trvání.

Přepočítá se práce.

Přepočítá se doba trvání.

Úkol typu Pevná práce

Bude přepočítána doba trvání.

Budou přepočítány jednotky.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná doba trvání

Bude přepočítána práce.

Přepočítá se práce.

Budou přepočítány jednotky.

Příklady dopad změn typů úkolu číselné hodnoty

Máte například úkol s pevnými jednotkami, 1 jednotka zdroje na plný úvazek pracující 8 hodin každý den. Úkol nastavíte na dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin Práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny dvě jednotky, doba trvání je 5 dní, celkem 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Další varianta je, že máte stejný úkol, avšak s pevnou prací. To znamená, že úkol může zabrat pouze takové množství práce, které určíte, ani více, ani méně. V tomto příkladu má úkol k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, úkol má dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny 2 jednotky, dobu trvání 5 dní a 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu. Pro odpracování 80 hodin za 8 dní je potřeba přiřadit 1,25 jednotek zdroje. Jednotka zdroje, která je na úkol momentálně přiřazena, je vytížena na 125 %. Je třeba přiřadit další jednotku zdroje, aby kompenzovala zvýšených 25 % vytížení.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Poslední varianta je, že máte stejný úkol, avšak s pevnou dobou trvání. To znamená, že se úkol musí dokončit za dobu, kterou určíte. Opět je k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, doba trvání je 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá práci přiřazenou každému zdroji. Když byl úkol přiřazen pouze jednomu zdroji, musel tento zdroj odpracovat 80 hodin. Když jsou úkolu přiřazeny dva zdroje, musí každý odpracovat 40 hodin, stále za 10 dní doby trvání, celkem stále 80 hodin práce. Přiřazením dalšího zdroje jsou oba vytíženy pouze na 50 %, což umožňuje, aby bylo zbylých 50 % vytížení věnováno jiným úkolům.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu, takže dodatečnou práci lze stále dokončit v době trvání 10 dní. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 10 dní a 1,25 jednotek zdroje. Přiřazená jednotka zdroje je vytížena na 125 %. Je třeba přiřadit další zdroj, aby kompenzoval zvýšených 25 % vytížení.

Poznámka: Protože přiřazení Nákladové zdroje nemá hodnoty pro práci ani jednotky, nebudou tyto hodnoty přepočítány při změně data dokončení nebo data zahájení úkolu. Naopak při přiřazení nákladových zdrojů se nikdy nepřepočítávají data zahájení a ukončení, protože nelze měnit práci ani jednotky.

Začátek stránky

Odebrání plánováním řízeným úsilím u úkolů

Pro všechny úkoly platí, po přiřazení zdroje se úkol naplánuje podle vzorce Doba trvání = práce / jednotky. Pro všechny úkoly můžete vybrat které část vzorce aplikace Project spočítá nastavením typu úkolu. Po přiřazení nebo odebrání uživatelů z úkolu, Project prodlouží nebo zkracuje dobu trvání úkolu na základě počtu zdroje přiřazené k němu, ale projektu nemění celková práce úkolu. To je místo toho Plánování řízené úsilím a je ve výchozím nastavení použije aplikace Project při přiřazení zdrojů k úkolům.

Ačkoli plánování řízené úsilím ve většině scénářů funguje, nastanou případy, kdy tento postup budete chtít změnit tak, aby přesněji odrážel, co se s konkrétním úkolem děje při přidání nebo odebrání zdrojů. Například chcete, aby se celková práce s přibývajícím počtem lidí pracujících na určitém úkolu zvýšila.

Poznámka: Plánování řízené úsilím nelze odstranit z úkolů s pevnou prací. Úkoly s pevnou prací nemají flexibilní hodnoty Práce a jsou proto vždy řízeny úsilím.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Plánování řízené úsilím klikněte na řádek pro daný úkol, který chcete použít.

  Chcete-li změnit až 10 úkolů najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na řádek pro každý úkol. Pokud úkoly se zobrazí vedle sebe v tabulce, klikněte na první úkol a podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední úkolu, chcete-li vybrat celý blok úkolů.

 3. Klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka řízený úsilím.

Při práci s plánováním řízeným úsilím, mějte na paměti následující informace:

 • Propočty řízené úsilím se zobrazí pouze poté, co úkolu přiřadíte zadání prvního zdroje. Po přiřazení prvních zdrojů se již nemění hodnota práce, ani při změně počtu zdrojů přiřazených danému úkolu.

 • Pokud je úkol typu Pevné jednotky, zkracuje přiřazení dalšího zdroje dobu trvání úkolu.

 • Pokud je úkol typu Pevná doba trvání, snižuje přiřazení dalšího zdroje hodnotu jednotek pro zdroje.

 • Pokud je úkol typu Pevná práce, zkracuje přiřazení dalšího zdroje dobu trvání úkolu.

 • Souhrnný úkol ani vložený projekt nelze nastavit jako Řízený úsilím.

Změna typu úkolu

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na úkol, který chcete změnit.

 3. Klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit.

 4. V seznamu Typ úkolu klikněte na typ úkolu, který chcete změnit.

 • Pokud kliknete na Pevnou prací v seznamu Typ úkolu, nelze změnit nastavení pro daný úkol řízený úsilím. Úkoly typu Pevná práce nemají flexibilní hodnoty práce a proto jsou vždy řízený úsilím.

 • Zobrazit a měnit typ každého úkolu lze přímo z obrazovky vložením pole Typ. Klikněte na sloupec vpravo od pozice, kam chcete vložit nový sloupec, klikněte na nabídku Vložit a vyberte položku Sloupec. V seznamu Název pole vyberte položku Typ.

 • Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolů a dílčích úkolů v rámci struktuře osnovy projektu, budete muset odsazení nebo zmenšit odsazení úkolu spíše než změna typu úkolu.

 • Chcete-li omezit způsob výpočtu dat zahájení a dokončení v aplikaci Project, je třeba nastavit omezení úkolu, nikoli typ úkolu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×