Změna typu úkolu, který slouží v aplikaci Project k výpočtu doby trvání úkolu

Aplikace Project používá jeden ze tří Typ úkolu ke spočítání Doba trváníÚkol a následně jejich Datum dokončení (nebo jejich Datum zahájení, pokud je projekt naplánován od data dokončení místo data zahájení).

V tomto článku:

Přehled typů úkolů

Odstranění úsilím řízeného plánování z úkolů

Změna typu úkolu

Přehled typů úkolů

V aplikaci Project jsou použity tři typy úkolů: Úkol s pevnými jednotkami, Úkol s pevnou prací a Úkol s pevnou dobou trvání. Aplikace Project používá jako výchozí pevné jednotky.

V následující tabulce je uveden vliv na plánování u jednotlivých typů úkolů po úpravě jedné z výše uvedených položek.

Typ úkolu

Upravené jednotky

Upravená doba trvání

Upravená práce

Úkol typu Pevné jednotky

Bude přepočítána doba trvání.

Bude přepočítána práce.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná práce

Bude přepočítána doba trvání.

Budou přepočítány jednotky.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná doba trvání

Bude přepočítána práce.

Bude přepočítána práce.

Budou přepočítány jednotky.

Příklady změn numerických hodnot typy úkolů

Příklad: Máte úkol s pevnými jednotkami, 1 Jednotky zdroje na plný úvazek pracující 8 hodin každý den. Úkol nastavíte na dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin Práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny dvě jednotky, doba trvání je 5 dní, celkem 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci. Úkol má nyní dobu trvání 8 dní, tedy 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

 • Pokud zjistíte, že na úkol je potřeba dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Další varianta je, že máte stejný úkol, jenže s pevnou prací. To znamená, že úkol může zabrat pouze takové množství práce, které určíte, ani více, ani méně. V tomto příkladě má úkol k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, úkol má dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny 2 jednotky, dobu trvání 5 dní a 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu. Pro odpracování 80 hodin za 8 dní je potřeba přiřadit 1,25 jednotek zdroje. Jednotka zdroje, která je na úkol momentálně přiřazena je vytížena na 125%. Je třeba přiřadit další jednotku zdroje aby kompenzovala oněch nadbytečných 25% vytížení.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Poslední varianta je, že máte stejný úkol, jenže s pevnou dobou trvání. To znamená, že se úkol musí dokončit za dobu, kterou určíte. Opět je k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, doba trvání je 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá práci přiřazenou každému zdroji. Když byl úkol přiřazen pouze jednomu zdroji, musel tento zdroj odpracovat 80 hodin. Když jsou úkolu přiřazeny dva zdroje, musí každý odpracovat 40 hodin, stále za 10 dní doby trvání, celkem stále 80 hodin práce. Přiřazením dalšího zdroje jsou oba vytíženy pouze na 50%, což umožňuje, aby zbylých 50% vytížení věnovaly jiným úkolům.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu, takže dodatečnou práci lze stále dokončit v době trvání 10 dní. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 10 dní a 1,25 jednotek zdroje. Přiřazená jednotka zdroje je vytížena na 125%. Je třeba přiřadit další zdroj, aby kompenzoval oněch nadbytečných 25% vytížení.

Poznámka: Protože přiřazení Nákladové zdroje nemá hodnoty pro práci ani jednotky, nebudou tyto hodnoty přepočítány při změně data dokončení nebo data zahájení úkolu. Naopak při přiřazení nákladových zdrojů se nikdy nepřepočítávají data zahájení a ukončení, protože nelze měnit práci ani jednotky.

Začátek stránky

Odstranění úsilím řízeného plánování z úkolů

Pro všechny úkoly platí, že po přiřazení Zdroje je úkol naplánován podle vzorce Doba trvání = Práce / Jednotky. U všech úkolů lze vybrat, kterou součást vzorce aplikace Project spočítá, tím, že určíte typ úkolu. Když úkolu přiřadíte nebo odeberete pracovníky, aplikace Project prodlouží nebo zkrátí dobu trvání úkolu na základě počtu zdrojů, které mu jsou přiřazeny. Aplikace Project však nikdy nemění celkovou práci úkolu. Tomu se říká Plánování řízené úsilím a aplikace Project ho používá jako výchozí, když měníte počet přiřazených zdrojů nějakého úkolu.

Ačkoliv plánování řízené úsilím ve většině scénářů funguje, nastanou případy, kdy tento postup budete chtít změnit tak, aby přesněji odrážel, co se s konkrétním úkolem děje při přidání nebo odebrání zdrojů. Například třeba chcete, aby se celková práce s přibývajícím počtem lidí pracujících na určitém úkolu zvýšila.

Poznámka: Plánování řízené úsilím nelze odstranit z úkolů s pevnou prací. Úkoly s pevnou prací nemají flexibilní hodnoty Práce a tím pádem jsou vždy řízeny úsilím.

 1. V  nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Klepněte na řádek úkolu, u kterého chcete zrušit plánování řízené úsilím.

  Stisknutím klávesy CTRL a klepnutím na jednotlivé řádky úkolů lze takto změnit až 10 úkolů najednou. Pokud se úkoly zobrazí vedle sebe v mřížce, klepněte na první úkol, stiskněte SHIFT a klepněte na poslední úkol – vyberete tak celý blok úkolů.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o úkolu Vzhled tlačítka a potom na kartu Upřesnit.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Řízený úsilím.

Pokud pracujete s plánováním řízeným úsilím, pamatujte na následující:

 • Propočty řízené úsilím se zobrazí pouze poté, co úkolu přiřadíte zadání prvního zdroje. Po přiřazení prvních zdrojů se již nemění hodnota práce, ani při změně počtu zdrojů přiřazených danému úkolu.

 • Pokud je úkol typu Pevné jednotky, přiřazení dalšího zdroje zkracuje dobu trvání úkolu.

 • Pokud je úkol typu Pevná doba trvání, přiřazení dalšího zdroje snižuje hodnotu jednotek pro pro zdroje.

 • Pokud je úkol typu Pevná práce, přiřazení dalšího zdroje zkracuje dobu trvání úkolu.

 • Shrnující úkoly ani vložené projekty nelze nastavit jako Řízený úsilím.

Začátek stránky

Změna typu úkolu

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Klepněte na úkol, který chcete změnit.

 3. Klepněte na tlačítko Informace o úkolu Vzhled tlačítka a potom na kartu Upřesnit.

 4. Ze seznamu Typ úkolu vyberte typ úkolu, který chcete změnit.

Poznámka: 

 • Vyberete-li v rozevíracím seznamu Typ úkolu položku Pevná práce, nebude možné u tohoto úkolu změnit nastavení zaškrtávacího políčka Řízený úsilím. Úkoly s pevnou prací nemají flexibilní hodnoty práce, a proto jsou pokaždé řízeny úsilím.

 • Zobrazit a měnit typ každého úkolu lze přímo z obrazovky vložením pole Typ. Klepněte na sloupec vpravo od pozice, kam chcete vložit sloupec nový, klepněte na nabídku Vložit a vyberte možnost Sloupec. V seznamu Název pole vyberte možnost Typ.

 • Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolu nebo dílčího úkolu jako části struktury osnovy projektu, je třeba namísto změny typu úkolu zmenšit nebo zvětšit odsazení úkolu.

 • Chcete-li omezit způsob výpočtu dat zahájení a dokončení v aplikaci Project, je třeba nastavit omezení úkolu, nikoli typ úkolu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×