Změna souhrnné funkce nebo vlastního výpočtu pole kontingenční tabulky

Data v oblasti Hodnoty shrnují v sestavě kontingenčního grafu odpovídající zdrojová data (ne zobrazovanou hodnotu) následujícím způsobem: numerické hodnoty používají funkci SUMA a textové hodnoty používají funkci POČET. Souhrnná funkce se však dá změnit. Případně jde vytvořit vlastní výpočet.

 1. V oblasti Hodnoty vyberte pole, pro které chcete změnit souhrnnou funkci sestavy kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analyzovat ve skupině Aktivní pole klepněte na Aktivní pole a pak klepněte na Nastavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klepněte na kartu Souhrn hodnot podle.

 4. V seznamu Kritéria pro shrnutí hodnot pole klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Souhrnné funkce, které můžete použít

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce listu POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiné hodnoty než čísla.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které představují čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce listu POČET.

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: U některých typů zdrojových dat, jako například data OLAP, a výpočtových polí a polí s výpočtovými položkami není možné souhrnnou funkci změnit.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klepněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Použitý výpočet

   Požadovaná akce

   Žádný výpočet

   Vypnout vlastní výpočet

   % celkového součtu

   Zobrazit hodnotu jako procento celkového součtu všech hodnot nebo datových bodů v sestavě

   % součtu sloupce

   Zobrazit všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady

   % součtu řádku

   Zobrazit hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie

   % z 

   Zobrazit hodnotu jako procento hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % součtu nadřazeného řádku

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku na řádcích)

   % součtu nadřazeného sloupce

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve sloupcích)

   % součtu nadřazené položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku vybraného Základního pole)

   Rozdíl mezi

   Zobrazit hodnotu jako rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % rozdílu mezi

   Zobrazit hodnotu jako procentuální rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   Mezisoučet v

   Zobrazit hodnotu postupných položek v Základním poli jako mezisoučet

   Mezisoučet v %

   Zobrazit hodnotu jako procento postupných položek v Základním poli jako mezisoučet

   Pořadí od nejmenších po největší

   Zobrazit pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící nejmenší položku v poli jako 1 a každou větší hodnotu s vyšší pořadovou hodnotou

   Pořadí od největších po nejmenší

   Zobrazit pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící největší položku v poli jako 1 a každou menší hodnotu s vyšší pořadovou hodnotou

   Index

   Vypočítat hodnotu následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Hodnota v seznamu Základní pole by neměla být shodná s polem zvoleným v 1. kroku.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

 1. V oblasti Data vyberte na pole, ve kterém chcete změnit souhrnnou funkci kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepněte na položku Aktivní pole a poté na příkaz Natavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klepněte na kartu Souhrn hodnot podle.

 4. V seznamu Kritéria pro shrnutí hodnot pole klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce listu POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiné hodnoty než čísla.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které představují čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce listu POČET.

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: U některých typů zdrojových dat, jako například data OLAP, a výpočtových polí a polí s výpočtovými položkami není možné souhrnnou funkci změnit.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klepněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Použitý výpočet

   Požadovaná akce

   Žádný výpočet

   Vypnout vlastní výpočet

   % celkového součtu

   Zobrazit hodnotu jako procento celkového součtu všech hodnot nebo datových bodů v sestavě

   % součtu sloupce

   Zobrazit všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady

   % součtu řádku

   Zobrazit hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie

   % z 

   Zobrazit hodnotu jako procento hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % součtu nadřazeného řádku

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku na řádcích)

   % součtu nadřazeného sloupce

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku ve sloupcích)

   % součtu nadřazené položky

   Výpočet (hodnota položky) / (hodnota pro nadřazenou položku vybraného Základního pole)

   Rozdíl mezi

   Zobrazit hodnotu jako rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % rozdílu mezi

   Zobrazit hodnotu jako procentuální rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   Mezisoučet v

   Zobrazit hodnotu postupných položek v Základním poli jako mezisoučet

   Mezisoučet v %

   Zobrazit hodnotu jako procento postupných položek v Základním poli jako mezisoučet

   Pořadí od nejmenších po největší

   Zobrazit pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící nejmenší položku v poli jako 1 a každou větší hodnotu s vyšší pořadovou hodnotou

   Pořadí od největších po nejmenší

   Zobrazit pořadí vybraných hodnot v konkrétním poli, uvádějící největší položku v poli jako 1 a každou menší hodnotu s vyšší pořadovou hodnotou

   Index

   Vypočítat hodnotu následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Hodnota v seznamu Základní pole by neměla být shodná s polem zvoleným v 1. kroku.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

 1. V oblasti Data vyberte na pole, ve kterém chcete změnit souhrnnou funkci kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepněte na položku Aktivní pole a poté na příkaz Natavení pole.

  Zobrazí se dialogové okno Natavení polí hodnot.

  Název zdroje je název pole ve zdroji dat.

  Vlastní název zobrazí aktuální název v kontingenční tabulce nebo název zdroje (pokud neexistuje vlastní název). Chcete-li vlastní název změnit, klepněte na text v poli a podle potřeby název upravte.

 3. Klepněte na kartu Souhrn.

 4. V seznamu Kritéria shrnutí pole hodnot klepněte na souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

  Souhrnné funkce, které můžete použít

  Funkce

  Vytvořený souhrn

  Součet

  Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

  Počet

  Počet hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce listu POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiné hodnoty než čísla.

  Průměr

  Průměr hodnot.

  Maximum

  Největší hodnota.

  Minimum

  Nejmenší hodnota.

  Součin

  Součin hodnot.

  Počet čísel

  Počet hodnot, které představují čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce listu POČET.

  Odhad směrodatné odchylky

  Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Směrodatná odchylka

  Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Odhad rozptylu

  Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

  Rozptyl

  Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  Poznámka: U některých typů zdrojových dat, jako například data OLAP, a výpočtových polí a polí s výpočtovými položkami není možné souhrnnou funkci změnit.

 5. Případně lze použít vlastní výpočet pomocí následující akce:

  1. Klepněte na kartu Zobrazit hodnoty jako.

  2. V poli Zobrazit hodnoty jako klepněte na požadovaný výpočet.

   Použitá funkce

   Požadovaná akce

   Normální

   Vypnout vlastní výpočet

   Rozdíl mezi

   Zobrazit hodnotu jako rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % z 

   Zobrazit hodnotu jako procento hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   % rozdílu mezi

   Zobrazit hodnotu jako procentuální rozdíl od hodnoty určené v seznamech Základní položkaZákladní pole

   Mezisoučet v

   Zobrazit hodnotu postupných položek v Základním poli jako mezisoučet

   % řádku

   Zobrazit hodnotu v každém řádku nebo kategorii jako procento součtu řádku nebo kategorie

   % sloupce

   Zobrazit všechny hodnoty v každém sloupci nebo řadě jako procento součtu sloupce nebo řady

   % celku

   Zobrazit hodnotu jako procento celkového součtu všech hodnot nebo datových bodů v sestavě

   Index

   Vypočítat hodnotu následujícím způsobem:

   ((hodnota v buňce) x (celkový součet celkových součtů)) / ((celkový součet řádku) x (celkový součet sloupce)).

  3. Vyberte Základní poleZákladní položka, pokud jsou tyto možnosti dostupné pro vybraný výpočet.

   Poznámka: Hodnota v seznamu Základní pole by neměla být shodná s polem zvoleným v 1. kroku.

 6. Chcete-li změnit způsob formátování čísel, klepněte na tlačítko Formát čísla a v dialogovém okně Formátovat buňky vyberte na kartě Číslo formát čísla a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Jestliže kontingenční tabulka obsahuje více polí hodnot, opakujte výše uvedené kroky pro každé datové pole, které chcete změnit.

Poznámka: Pokud chcete pro jedno pole použít více souhrnných funkcí, přidejte pole ze seznamu polí kontingenční tabulky, opakujte výše uvedené kroky a vyberte další požadovanou funkci.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×