Změna pruhů úkolů v zobrazení Kalendář

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zobrazení Kalendář se podobá kalendáři ve vaší kanceláři, nikdy nejsou dva stejné. Můžete změnit uspořádání úkolů zobrazených v kalendáři, aby bylo možné snáze zvýrazňovat konkrétní úkoly nebo snížit množství nadbytečných informací.

Poznámka: Toto téma popisuje, jak lze změnit pruhy úkolů v zobrazení Kalendář. Neuvádí, jakým způsobem lze změnit kalendáře zdrojů nebo úkolů používané k plánování práce na projektu.

Témata v tomto článku:

Změna panelu typ, vzorek nebo barvy všech pruhů v zobrazení Kalendář

Zobrazení specifických pruhů úkolů v zobrazení Kalendář

Uspořádání pruhů úkolů v zobrazení Kalendář

Změna typu, vzorku nebo barvy všech pruhů v zobrazení Kalendář

Upoutání pozornosti na všechny úkoly určitý typ, můžete změnit formát pruhy, které představují daný typ úkolu v zobrazení Kalendář. Můžete také přidat určité informace o projektu například položku mezi názvy úkolů, názvy zdrojů, procentuální hodnoty dokončení a doby trvání do pruhů úkolů.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly pruhů.

 3. V seznamu Typ úkolu klepněte na typ pruhu úkolu, jehož formátování chcete změnit.

 4. Ve skupinovém rámečku Tvar pruhu vyberte požadovaný typ pruhu, vzorek, barvu a způsob rozdělení vzorku pro daný typ úkolu.

  • Chcete-li k pruhu přidat stín, zaškrtněte políčko Stín.

  • Pokud chcete pruh úkolu protáhnout (neboli zaokrouhlit) na nejbližší celý den, zaškrtněte políčko Zobrazit pruh přes celý den.

 5. V rozevíracím poli Pole zadejte nebo vyberte pole, které chcete zobrazit uvnitř pruhu.

  Chcete-li v pruhu úkolu zobrazit více polí, zadejte za název pole čárku (,) a potom zadejte nebo vyberte název dalšího pole.

 6. V rozevíracím seznamu Zarovnání vyberte požadovaný způsob zarovnání textu.

 7. Jestliže chcete, aby text pokračoval na dalším řádku, zaškrtněte políčko Zalomit text v pruzích.

Tip: Ve skupinovém rámečku Náhled můžete zobrazit provedené změny typu, vzorku, barvy a stínu pruhu.

Začátek stránky

Zobrazení specifických pruhů úkolů v zobrazení Kalendář

V závislosti na výšce řádku lze k jednomu dni v zobrazení Kalendář zobrazit či vytisknout pouze omezený počet pruhů úkolů. Jedním ze způsobů, jakým můžete řídit, které úkoly se zobrazí, je filtrování konkrétních úkolů.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Použitý filtr.

 3. Klepněte na filtr, který chcete použít.

  Chcete-li v zobrazení Kalendář zobrazit práci konkrétního zdroje, klepněte na možnost Používání zdrojů a v poli Zobrazit úkoly používající klepněte na zdroj, jehož úkoly chcete v zobrazení Kalendář zobrazit.

Můžete také upřednostnit typy úkolů, které se zobrazí, vyloučením konkrétních kategorií úkolů.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly pruhů.

 3. V seznamu Typ úkolu klepněte na kategorii úkolů, kterou nechcete zobrazit, a v rozevíracím seznamu Typ pruhu klepněte na položku Žádný.

  Opakujte tento krok pro všechny kategorie úkolů, které nechcete zobrazit.

  Poznámky: 

  • Jednotlivé pruhy úkolů můžete skrýt výběrem na hlavním panelu, který chcete skrýt, kliknutím na Informace o úkolu Obrázek tlačítka , kliknutím na kartu Obecné a potom zaškrtnete políčko skrýt hlavní panel.

  • Jestliže chcete získat celkový přehled o projektu, zobrazte více řádků kalendáře (týdnů) v menším formátu. Pokud se chcete zaměřit pouze na určitou část projektu, použijte méně řádků ve větším formátu. Výšku řádků můžete zmenšit nebo zvětšit přetažením vodorovné čáry mezi dvěma libovolnými řádky. Chcete-li upravit výšku řádků podle řádku obsahujícího největší počet úkolů naplánovaných na jeden den, poklepejte na vodorovnou čáru oddělující jeden řádek od druhého.

Začátek stránky

Uspořádání pruhů úkolů v zobrazení Kalendář

Svislé pořadí, v němž jsou úkoly zobrazeny v řádku týdne v zobrazení Kalendář, můžete změnit.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Kalendář.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení.

 3. Pokud chcete úkoly uspořádat podle aktuálního pořadí, klepněte ve skupinovém rámečku Metoda na přepínač Použít aktuální řazení.

  Chcete-li v jednom řádku zobrazit co nejvíce úkolů, aniž by se jednotlivé pruhy úkolů překrývaly, klepněte ve skupinovém rámečku Metoda na přepínač Pokusit se zobrazit co nejvíce úkolů.

 4. Jestliže chcete v pruzích úkolů zobrazit rozdělení úkolů, zaškrtněte políčko Zobrazit rozdělení pruhů.

 5. Pokud chcete, aby bylo rozvržení úkolů upraveno automaticky po přidání nebo odstranění úkolů, zaškrtněte políčko Automatické uspořádání.

  Není-li zaškrtnuté políčko Automatické uspořádání, bude nutné uspořádání pruhů úkolů aktualizovat klepnutím na příkaz Uspořádat v nabídce Formát.

Poznámka: Seřazením úkolů lze určit, které úkoly budou zobrazeny v horních a dolních částech jednotlivých týdnů. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Seřadit a klepněte na požadovaný způsob řazení nebo klepnutím na příkaz Seřadit podle otevřete dialogové okno Řazení, abyste si mohli vybrat z více možností.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×