Změna počtu záznamů uvedených v zobrazení dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Počet záznamů, které zobrazení dat obsahuje v prohlížeči, je možné změnit. Zobrazení dat může obsahovat všechny položky nebo pouze určitý počet z celkového množství položek. Můžete rovněž nastavit stránkování, takže zobrazení dat bude obsahovat položky v sadách po určitém počtu. Přidáte-li do zobrazení dat stránkování, můžete v prohlížeči procházet mezi stránkami.

Můžete rovněž změnit počet záznamů, které zobrazení dat obsahuje v návrhovém zobrazení, a získat tak představu, jak bude zobrazení dat vykresleno s určitým počtem záznamů.

Vytvoření ukázkových dat a zobrazení dat, které se používají v následujících příkladech nebo Další informace o zobrazení dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

V tomto článku

Změna počtu záznamů uvedených v prohlížeči

Změna počtu záznamů uvedených v návrhovém zobrazení

Změna počtu záznamů zobrazených v prohlížeči

Pokud zobrazení dat obsahuje méně než 25 záznamů, ve výchozím nastavení zobrazení dat jsou v prohlížeči zobrazeny všechny záznamy.

Pokud zobrazení dat obsahuje více než 25 záznamů, ve výchozím nastavení je zobrazeno deset záznamů na stránku a navigační odkazy v pravém dolním rohu zobrazení dat. Jestliže zobrazení dat prohlížíte v prohlížeči, můžete klepnutím na tyto navigační odkazy přecházet mezi stránkami.

Následující obrázek znázorňuje zobrazení dat v prohlížeči spolu se stránkovacími navigačními odkazy.

Stránkovací odkazy v zobrazení dat v prohlížeči

Poznámka: Je-li u zobrazení dat použito stránkování, v návrhovém zobrazení jsou vidět pouze záznamy na první stránce. Chcete-li vidět záznamy na dalších stránkách, musíte si zobrazení dat prohlédnout v prohlížeči a poté klepnutím na navigační odkazy přejít na příslušnou stránku.

Změna počtu záznamů, které zobrazení dat zobrazuje v prohlížeči:

 1. Otevřete stránku, která obsahuje zobrazení dat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazení dat a pak klepněte na příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Tip: Můžete taky kliknout na zobrazení dat a klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. Klepněte na položku Stránkování.

 4. Na kartě Stránkování vyberte jednu z následujících možností.

Možnost

Popis

Zobrazit všechny položky

Zobrazí všechny záznamy v zobrazení dat.

Zobrazit položky v sadách této velikosti

Zobrazí na každé stránce sadu n záznamů v závislosti na hodnotě zadané v tomto poli.

Poznámka: Výchozí hodnota této možnosti je 10, pokud zobrazení dat obsahuje více než 25 záznamů, nebo 6, pokud zobrazení dat obsahuje méně než 25 záznamů.

Tuto výchozí hodnotu můžete změnit zadáním nového čísla do odpovídajícího textového pole.

Při výběru této možnosti se rovněž zobrazí navigační odkazy, pokud celkový počet záznamů v zobrazení dat převyšuje počet zadaný u této možnosti.

Omezit celkový počet zobrazených položek na

Nastaví limit maximálního počtu položek, které budou uvedeny v zobrazení dat. Ve výchozím nastavení je hodnota v tomto poli vždy nastavena na 100. Tuto hodnotu můžete změnit zadáním čísla do odpovídajícího textového pole.

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna počtu záznamů zobrazených v návrhovém zobrazení

Počet záznamů, které zobrazení dat obsahuje v návrhovém zobrazení, je možné změnit. To oceníte, pokud navrhujete zobrazení dat a potřebujete v návrhovém zobrazení rychle zjistit, jak bude zobrazení dat vykresleno s určitým počtem záznamů.

 1. Otevřete stránku, která obsahuje zobrazení dat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazení dat a pak klepněte na příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Tip: Můžete taky kliknout na zobrazení dat a klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Náhled zobrazení dat klepněte na jednu z následujících možností; zobrazení dat se příslušným způsobem vykreslí.

Možnost

Popis

Výchozí

Zobrazí výchozí vzhled zobrazení dat.

Poznámka: Pokud jste u zobrazení dat nastavili možnosti filtrování, řazení, seskupení nebo stránkování, zobrazení dat se příslušným způsobem vykreslí.

Skrýt všechny filtry

Pokud jste u zobrazení dat použili filtr, při výběru této možnosti se zobrazení dat vykreslí bez filtru.

Poznámka: Tato možnost neovlivňuje filtry použité u zdrojů dat.

Další informace o použití filtrů v zobrazení dat naleznete v článku Filtrování dat v zobrazení dat.

Omezit na 1 položku

Zobrazí pouze první položku v zobrazení dat.

Omezit na 5 položek

Zobrazí pouze prvních 5 položek v zobrazení dat (pokud existují).

Omezit na 10 položek

Zobrazí pouze prvních 10 položek v zobrazení dat (pokud existují).

Šablona Žádné odpovídající položky

Text, který se v zobrazení dat zobrazí uživateli, pokud dotazu filtru, řazení nebo seskupení nevyhovují žádné položky.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×