Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ačkoli pomocí služby Excel Services nelze přímo upravovat buňky sešitu aplikace Microsoft Office Excel, může autor sešitu aplikace Excel před jeho uložením definovat jeden nebo více parametrů, z nichž každý bude odpovídat názvům buněk. Poté je možné buňky nepřímo měnit zadáním nových hodnot do podokna úloh parametrů nebo pomocí webové části Filtr.

Příklad: Autor sešitu může vytvořit jednoduchý výpočet hypotéky, pro který jsou zapotřebí následující data: úroková sazba, doba půjčky a vypůjčená částka. Poté lze tyto hodnoty zadat do podokna úloh parametrů a spočítat tak měsíční splátky.

Používání podokna úloh parametrů

1. Podokno úloh parametrů zobrazí pro každý parametr popisek, textové pole a volitelně i tip.

2. Zadejte hodnoty parametrů a potom klepněte na tlačítko Použít.

3. Zobrazí se hodnoty a vypočítají se výsledky.

Poznámka: Další způsob, jak nastavit hodnotu parametru je předat hodnotu z jedné webové části, jako jsou webové části Filtr webové části Excel Web Access pomocí připojení webových částí. Další informace najdete v tématu Připojení webové části Filtr k webové části Excel Web Access.

Co chcete udělat?

Další informace o parametrů sešitu

Změna parametrů sešitu

Zjištění dalších informací o parametrech sešitů

Parametry sešitu lze použít na jednoduché citlivostní analýzy (například porovnání návratnosti investice při různých vstupních hodnotách), na zadání proměnného vstupu do výpočetního modelu (například kalkulačka měsíčních splátek hypotéky) nebo na synchronizaci spojených webových částí na stránce webových částí (například tabule obsahující více webových částí Excel Web Access aktualizující se v reálném čase na základě vybrané hodnoty webové části Filtr).

Při definování parametrů sešitů v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 pamatujte na následující poznámky (a při práci se službou Excel Services je používejte):

Definované názvy a buňky   

 • Pojmenovaná buňka musí obsahovat hodnotu, nikoliv vzorec.

 • Pojmenovanou buňkou může být jedna buňka nebo sloučená buňka. Každému parametru odpovídá jen jedna buňka, nelze použít rozsah obsahující dvě a více buněk.

 • Buňka nemůže být umístěna v kontingenční tabulce. Pojmenovaná buňka však může obsahovat pole filtru sestavy z kontingenční tabulky, ale lze ji změnit jen pomocí webové části Filtr, nikoliv pomocí podokna úloh parametrů.

 • Zadaný název musí být absolutním odkazem na jedinou buňku, nelze použít pouze relativní odkaz. Definovaný název nesmí odkazovat na jiný název.

 • Odkazovaná buňka musí ležet v daném sešitu, nelze se odkazovat na vnější buňku.

 • Buňka nesmí mít definované ověření dat, být uzamčena, ani se nesmí nacházet v chráněném listu.

  Parametry   

 • Maximální počet parametrů na jeden sešit je 255.

 • Maximální délka hodnoty parametru je 1024 znaků.

 • Parametry jsou v podokně úloh parametrů zobrazeny v abecedním pořadí.

 • Název parametru je definovaný názvem buňky.

 • Volitelný popis parametru je odvozený od komentáře definovaného názvu a je používán jako popisek tlačítka usnadňující zadávání parametrů uživateli.

Více informací o definování parametrů naleznete v nápovědě aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Poznámka: Uložíte-li sešit obsahující jednu nebo více vybraných pojmenovaných položek a následně jej otevřete v zobrazení Pojmenovaná položka, je stále možné zobrazit podokno úloh parametrů a zadat parametry, ať už je buňka s názvem daného parametru obsažena v těchto pojmenovaných položkách, nebo nikoliv. Například můžete zobrazit položku grafu a zároveň povolit uživateli aktualizaci daného grafu zadáním hodnoty parametru jako hodnoty buňky, která není umístěná v žádné z těchto pojmenovaných položek.

Začátek stránky

Změna parametru sešitu

 1. Není-li zobrazeno podokno úloh parametrů sešitu, rozšiřte podokno tak, aby zobrazovalo všechny parametry.

  Poznámka: Pokud není podokno úloh parametrů k dispozici, autor sešitu buď nezadal na kartě Parametry v dialogovém okně Možnosti služby Excel Services před uložením sešitu žádné parametry, nebo autor webové části zrušil zaškrtnutí vlastnosti Změna parametrů nebo autor webové části zrušil zaškrtnutí vlastnosti Všechny interakce sešitu.

 2. Pro každý použitý parametr zadejte do textového pole hodnotu. Pokud autor sešitu definoval parametry pomocí popisu, ponecháním ukazatele myši nad parametrem nebo textovým polem se zobrazí dodatečné informace o parametru.

 3. Chcete-li zobrazit výsledek, klepněte ve spodní části podokna úloh parametrů na tlačítko Použít. Je možné, že budete muset posunout zobrazení nakonec, abyste tlačítko Použít viděli.

 4. Chcete-li odebrat některé hodnoty v podokně úloh parametrů a zadat hodnoty nové, klepněte na tlačítko Vymazat umístěné na konci podokna úloh parametrů.

Poznámka: Po změně parametrů sešitu jsou změny viditelné pouze vám, ostatním uživatelům nikoli. Po ukončení aplikace Microsoft Office Excel Web Access se změněné hodnoty neuloží společně se sešitem.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×