Rozložení stránky

Změna okrajů

Změna okrajů

Word vám umožní přizpůsobit si nebo zvolit předem definovaná nastavení okrajů. Word automaticky nastavuje kolem každé stránky okraje o velikosti 2,5 cm. Můžete taky nastavit okraje pro protilehlé stránky, povolit okraj navíc podél vnitřního okraje pro vazbu dokumentu a změnit měrnou jednotku okrajů.

 1. Vyberte Rozložení > Okraje.

 2. Vyberte požadovanou konfiguraci okrajů.

 3. Pokud požadovanou konfiguraci nevidíte, vyberte Vlastní okraje a definujte vlastní okraje.

Okraje

Co chcete udělat?


Podívejte se na video

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky zvolte Okraje a objeví se galerie okrajů.

  Galerie okrajů ve skupině Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky

 2. Zvolte typ okraje, který chcete použít.

  Poznámka: Pokud dokument obsahuje víc oddílů, použije se nový typ okraje jenom v současném oddílu. Jestliže váš dokument obsahuje více oddílů a máte víc oddílů vybráno, použije se nový typ okraje pro všechny oddíly, které jste vybrali.

Výchozí okraje můžete snadno změnit. A když to uděláte, nové výchozí nastavení se uloží do šablony, na které je dokument založen. Od té chvíle každý nový dokument založený na této šabloně automaticky použije nové nastavení okrajů.

 1. Po výběru nového okraj zvolte Okraje a pak zvolte Vlastní okraje.

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky zvolte Nastavit jako výchozí.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky zvolte Okraje a objeví se galerie okrajů.

  Galerie okrajů ve skupině Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky

 2. V dolní části galerie Okraje zvolte Vlastní okraje.

  Dialogové okno Vzhled stránky

 3. V dialogovém okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů.

Další tipy k okrajům

 • Pokud chcete změnit výchozí okraje, po výběru nového okraje klikněte na Okraje a potom na Vlastní okraje. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte na Nastavit jako výchozí. Nové výchozí nastavení se uloží do šablony, na které je dokument založen. Každý nový dokument založený na této šabloně automaticky použije nové nastavení okrajů.

 • Pokud chcete změnit okraje jenom v části dokumentu, vyberte text a nastavte požadované okraje v dialogovém okně Vzhled stránky. V poli Použít na klikněte na Vybraný text. Microsoft Word automaticky vloží před a za text s novým nastavením okrajů konce oddílů. Pokud je dokument už rozdělený na oddíly, můžete kliknout do některého oddílu nebo vybrat víc oddílů a potom okraje změnit.

 • Většina tiskáren vyžaduje minimální šířku okraje, protože nedokážou tisknout až ke hraně papíru. Pokud zkusíte nastavit příliš úzké okraje, Microsoft Word zobrazí zprávu Jeden nebo více okrajů zasahují mimo tiskovou oblast.

  Abyste zabránili oříznutí textu, klikněte na Opravit a okraje se automaticky zvětší. Pokud budete zprávu ignorovat a zkusíte dokument vytisknout tak, jak je, Word zobrazí další zprávu s otázkou, jestli chcete pokračovat.

  Nastavení minimálního okraje závisí na vaší tiskárně, ovladači tiskárny a velikosti papíru. Další informace o minimálním nastavení velikosti okrajů najdete v příručce k tiskárně.

Zrcadlové okraje slouží k nastavení protilehlých stránek u oboustranně tištěných dokumentů, jako jsou knihy nebo časopisy. Když zvolíte zrcadlové okraje, jsou okraje na levé stránce zrcadlovým obrazem okrajů na pravé stránce (to znamená, že vnitřní okraje mají stejnou šířku a vnější okraje mají stejnou šířku).

 • Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje > Zrcadleno.

  Galerie okrajů se zvýrazněnou možností Zrcadlové

Poznámka: Pokud chcete změnit šířky okrajů, klikněte v dolní části galerie Okraje na Vlastní okraje. Zadejte nové hodnoty do polí Vnitřní a Vnější.

Nastavením okraje pro hřbet přidáte větší prostor po straně, na horním okraji nebo na vnitřní straně dokumentu, který chcete svázat do knižní vazby. Okraj u hřbetu pomáhá zajistit, aby text nebyl zakrytý vazbou.

Obrázek zrcadlových okrajů a okrajů pro hřbet

1. Okraje u hřbetu pro vazbu

2. Zrcadlové okraje pro protilehlé stránky

Nastavení okrajů u hřbetu

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje.

 2. Klikněte na Vlastní okraje.

 3. Do pole U hřbetu zadejte šířku okraje pro hřbet.

 4. V rozevíracím seznamu Umístění hřbetu klikněte na Vlevo nebo Nahoře.

  Poznámka: Rozevírací seznam Umístění hřbetu není dostupný, pokud vyberete Zrcadlové okraje, 2 stránky na 1 list nebo Brožura. U těchto možností se umístění hřbetu určí automaticky.

Word může v dokumentu zobrazit čáry, které představují hranice textu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Upřesnit a potom vyberte políčko Zobrazit hranice textu pod položkou Zobrazit obsah dokumentu.

  Okraje stránky se v dokumentu zobrazují jako tečkované čáry.

Poznámka: Okraje stránky můžete vidět v zobrazení Rozložení při tisku nebo v zobrazení Rozložení webové stránky a hranice textu nebudou vyznačeny na vytištěné stránce.

Co chcete udělat?

Microsoft Word nabízí několik možností okrajů stránky. Můžete použít výchozí okraje stránek nebo zadat vlastní.

 • Přidání okrajů pro vazbu.     Pomocí okraje u hřbetu můžete zvětšit okraj na straně nebo nahoře v dokumentu, který plánujete svázat. Okraj u hřbetu pomůže zajistit, že text nebude zakrytý vazbou.

Obrázek zrcadlových okrajů a okrajů pro hřbet

1. Okraje u hřbetu pro vazbu

2. Zrcadlové okraje pro protilehlé stránky

 • Nastavení okrajů pro protilehlé stránky.    Zrcadlové okraje slouží k nastavení protilehlých stránek u oboustranně tištěných dokumentů, jako jsou knihy nebo časopisy. V tom případě jsou okraje na levé stránce zrcadlovým obrazem okrajů na pravé stránce (to znamená, že vnitřní okraje mají stejnou šířku a vnější okraje mají stejnou šířku).

  Poznámka: Můžete nastavit okraje pro hřbet pro dokument, který má zrcadlové okraje, pokud dokument vyžaduje větší prostor pro vazbu.

 • Přidání brožury.     Pomocí možnosti Brožura v dialogovém okně Vzhled stránky můžete vytvořit brožuru. Stejnou možnost můžete použít k vytvoření jídelního lístku, pozvánky, programu události nebo jiného typu dokumentu, který používá jednu brožurovou vazbu ve středu.

Brožura s jedním přeložením uprostřed

1. Word vloží jednu brožurovou vazbu

Po nastavení dokumentu jako brožury s ním můžete pracovat jako s jakýmkoli dokumentem – vkládat text, obrázky a další vizuální elementy.

 • Většina tiskáren vyžaduje minimální šířku okraje, protože nedokážou tisknout až ke hraně papíru. Pokud zkusíte nastavit příliš úzké okraje, Microsoft Word zobrazí zprávu Jeden nebo více okrajů zasahují mimo tiskovou oblast.

  Abyste zabránili oříznutí textu, klikněte na Opravit a okraje se automaticky zvětší. Pokud budete zprávu ignorovat a zkusíte dokument vytisknout tak, jak je, Word zobrazí další zprávu s otázkou, jestli chcete pokračovat.

 • Nastavení minimálního okraje závisí na vaší tiskárně, ovladači tiskárny a velikosti papíru. Další informace o minimálním nastavení velikosti okrajů najdete v příručce k tiskárně.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na typ okraje, který chcete použít. Pokud chcete použít nejběžnější šířku okraje, klikněte na Normální.

  Poznámka: Když kliknete na požadovaný typ okraje, v celém dokumentu automaticky změní typ okraje na ten, které jste vybrali.

 3. Můžete taky zadat vlastní nastavení okrajů. Klikněte na Vlastní Okraje, klikněte na Vlastní okraje a potom v polích Horní, Dolní, Levý a Pravý zadejte nové hodnoty pro okraje.

 • Pokud chcete změnit výchozí okraje, po výběru nového okraje klikněte na Okraje a potom na Vlastní okraje. V dialogové okně Vzhled stránky klikněte na tlačítko Výchozí a pak klikněte na Ano. Nové výchozí nastavení se uloží do šablony, na které je dokument založen. Každý nový dokument založený na této šabloně automaticky použije nové nastavení okrajů.

 • Pokud chcete obnovit původní nastavení okrajů, klikněte na Okraje a potom klikněte na Vlastní okraje. Změňte okraje Horní, Dolní, Levý a Pravý na 2,5 cm. Pak klikněte na tlačítko Výchozí a klikněte na Ano.

 • Pokud chcete změnit okraje jenom v části dokumentu, vyberte text a nastavte požadované okraje v dialogovém okně Vzhled stránky. V poli Použít na klikněte na Vybraný text. Microsoft Word automaticky vloží před a za text s novým nastavením okrajů konce oddílů. Pokud je dokument už rozdělený na oddíly, můžete kliknout do některého oddílu nebo vybrat víc oddílů a potom okraje změnit.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Upřesnit a potom klikněte na políčko Zobrazit hranice textu pod položkou Zobrazit obsah dokumentu.

  Okraje stránky se v dokumentu zobrazují jako tečkované čáry.

Poznámka: Okraje stránky můžete vidět v zobrazení Rozložení při tisku nebo v zobrazení Rozložení webové stránky a hranice textu nebudou vyznačeny na vytištěné stránce.

Když zvolíte zrcadlové okraje na levé stránce zrcadlovým obrazem okrajů na pravé stránce (to znamená, že vnitřní okraje mají stejnou šířku a vnější okraje mají stejnou šířku).

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje > Zrcadleno.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na Okraje > Vlastní okraje a v polích Vnitřní a Vnější zadejte požadované šířky.

Nastavením okraje pro hřbet přidáte větší prostor po straně nebo na horním okraji dokumentu, který chcete svázat do knižní vazby. Okraj u hřbetu pomáhá zajistit, aby text nebyl zakrytý vazbou.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje > Vlastní okraje.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V seznamu Více stránek klikněte na Normální.

 3. Do pole U hřbetu zadejte šířku okraje pro hřbet.

 4. V rozevíracím seznamu Umístění hřbetu klikněte na Vlevo nebo Nahoře.

  Poznámka: Rozevírací seznam Umístění hřbetu není dostupný, pokud vyberete Zrcadlové okraje, 2 stránky na 1 list nebo Brožura. U těchto možností se umístění hřbetu určí automaticky.

 1. Kliknutím zvýrazněte textové pole, které jste vytvořili.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Formát.

 3. Klikněte na malé tlačítko v levém dolním rohu skupiny Velikost.

 4. V okně Formát textového pole klikněte na kartu Textové pole.

 5. V části Vnitřní okraj můžete přizpůsobit okraje podle potřeby.

 6. Klikněte na OK.

Pokud vám tento článek neodpověděl na vaši otázku, můžete kdykoli použít chatovat s virtuálním agentem nebo osobou v Microsoftu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×