Změna odsazení a mezer v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Změna odsazení a mezer v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Outlook můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, nastavit velikost mezery před každým odstavcem i za ním. Můžete také nastavit velikost odsazení. Odsadit můžete první řádek odstavce nebo můžete vytvořit předsazení, které vznikne, když neodsadíte první řádek odstavce, ale další ano. Kromě toho můžete také změnit řádkování odstavce.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Nastavení mezer odstavce

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavec, pro který chcete nastavit mezery. Pokud chcete nastavit mezery odstavců pro celou zprávu, stiskněte klávesy Ctrl+A.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+F přejděte na kartu Formátování textu. Stiskněte Ů, třikrát klávesu Šipka nahoru a potom Enter. Otevře se dialogové okno Odstavec a fokus je na kartě Odsazení a mezery. Uslyšíte, že jste v okně Odstavec na položce Zarovnání. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odstavec na stránce Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete nastavit mezeru před odstavcem, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli Před. Potom stiskněte opakovaně klávesu se šipkou Nahoru nebo Dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu v bodech – nebo můžete požadovanou hodnotu v bodech přímo zadat (například 6 nebo 18). (Menší hodnoty v bodech představují menší mezeru.)

 4. Pokud chcete nastavit mezeru za odstavcem, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v poli Za. Potom stiskněte opakovaně klávesu se šipkou Nahoru nebo Dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu v bodech – nebo můžete požadovanou hodnotu v bodech přímo zadat (například 6 nebo 18).

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do okna zprávy.

Nastavení řádkování

 1. Pokud chcete změnit řádkování odstavce, vyberte odstavec, který chcete formátovat.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+F přejděte na kartu Formátování textu. Stiskněte Ů, třikrát klávesu Šipka nahoru a potom Enter. Otevře se dialogové okno Odstavec a fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Když chcete vybrat velikost řádkování, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o řádkování a jeho velikost.

 4. Stisknutím mezerníku otevřete seznam možností. Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost řádkování. Zvolenou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

  Pokud jste vybrali přizpůsobitelnou možnost, například Násobky, stiskněte klávesu Tab, abyste mohli nastavit velikost řádkování. Uslyšíte aktuální velikost řádkování. Zadejte hodnotu.

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do okna zprávy.

Nastavení odsazení odstavce

Odsazení prvního řádku odstavce

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, u kterých chcete odsadit první řádek.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+F otevřete kartu Formátování textu. Stiskněte Ů, třikrát klávesu Šipka nahoru a potom Enter. Otevře se dialogové okno Odstavec a fokus je na kartě Odsazení a mezery. Uslyšíte, že jste v okně Odstavec na položce Zarovnání. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odstavec na stránce Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete odsadit první řádek odstavce, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v upravitelném poli se seznamem Speciální na některé <možnosti odsazení>. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste ve sloupcovém poli se seznamem Speciální na některé <možnosti odsazení>. Abyste odsadili první řádek, stiskněte mezerník a potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte: „První řádek“. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 4. Abyste mohli nastavit velikost odsazení prvního řádku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „O kolik“ a aktuální velikost odsazení. Potom zadejte hodnotu v centimetrech, například 1,3.

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do okna zprávy.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Odsazení všech řádků odstavce kromě prvního

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (předsazení).

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+F otevřete kartu Formátování textu. Stiskněte Ů, třikrát klávesu Šipka nahoru a potom Enter. Otevře se dialogové okno Odstavec a fokus je na kartě Odsazení a mezery. Uslyšíte, že jste v okně Odstavec na položce Zarovnání. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odstavec na stránce Odsazení a mezery.

 3. Abyste odsadili všechny řádky odstavce kromě prvního, použijte možnosti ve skupině Odsazení. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v upravitelném poli se seznamem Speciální na některé <možnosti odsazení>. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste ve sloupcovém poli se seznamem Speciální na některé <možnosti odsazení>.

  Abyste vytvořili předsazení, stiskněte mezerník a potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Předsazení“. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 4. Abyste mohli nastavit velikost odsazení, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „O kolik“ a aktuální velikost odsazení. Potom zadejte hodnotu v centimetrech, například 1,3.

 5. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do okna zprávy.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, u kterých chcete zvětšit nebo zmenšit levé nebo pravé odsazení.

 2. Stisknutím kombinace kláves Alt+F otevřete kartu Formátování textu. Stiskněte Ů, třikrát klávesu Šipka nahoru a potom Enter. Otevře se dialogové okno Odstavec a fokus je na kartě Odsazení a mezery. Uslyšíte, že jste v okně Odstavec na položce Zarovnání. Ve čtečce JAWS uslyšíte, že jste v dialogovém okně Odstavec na stránce Odsazení a mezery.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete změnit odsazení od levého okraje, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Vlevo“.

  • Pokud chcete změnit odsazení od pravého okraje, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Vpravo“.

  Když chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v centimetrech. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Až budete chtít dialogové okno Odstavec zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte mezerník. Fokus se vrátí do okna zprávy.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Umožňuje Outlook Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows přidání mezery před a za každým odstavcem a vytvoření odsazení. Pouze ve první řádek odstavce odsadit nebo předsazení prvního řádku, ve kterém není první řádek odstavce odsazené, ale jsou po něm následující řádky. Kromě toho můžete změnit mezery mezi řádky odstavce.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Přidání mezer mezi odstavci

 1. Při psaní e-mailu, vyberte místo, kam chcete přidat mezery mezi odstavci.

  Tip: Pokud chcete vybrat odstavec, v těle zprávy, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet "Odstavců," potáhněte prstem doleva nebo doprava a přejděte na odstavec chcete vybrat a potom třikrát klepněte na obrazovce. Po výběru odstavce, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,."

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Otevření Čára a mezery mezi odstavci podnabídky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Řádků a odstavců, řádkování, tlačítko Sbalit," a poklepáním displej.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat mezery před odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidání mezery před odstavcem, tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li přidat mezery za odstavcem, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přidat mezery za odstavcem" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Po výběru možnosti přibude mezery před nebo za odstavcem a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

Nastavení řádkování

 1. Výběr odstavce, ve které chcete změnit řádkování.

 2. Otevřete podnabídky Čára a mezery mezi odstavci. Potom potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "řádkování, tlačítko, poklepejte na aktivovat" a poklepáním displej. Otevře se podnabídky Řádkování.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte požadovanou možnost mezery řádku. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

Vytvoření odsazení odstavce

Odsadit zvláštní odstavce

 1. Při vytváření nové zprávy vyberte odstavce, ve kterých chcete vytvořit odsazení.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zvláštní odsazení" a poklepáním displej. Otevře se podnabídky Speciální odsazení.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Všechno kromě první řádek odstavce odsadit, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Předsazení" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete odsadit první řádek odstavce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "První řádek" a poklepáním displej.

 6. Po výběru možnosti se vytvoří odsazení a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

Poznámka: Všechny další odstavce, které napíšete, budou odsazeny.

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, které chcete odsadit.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odsazení vlevo přidáte potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Zmenšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potažením prstu doprava, dokud poslechněte si "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

 5. Po výběru možnosti se vytvoří odsazení a fokus se přesune do textu e-mailové zprávy.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×