Změna, odebrání nebo vypnutí animačních efektů

Změna, odebrání nebo vypnutí animačních efektů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V PowerPoint můžete změnit jeden animační efekt aplikovaný na objekt, upravit nastavení animace nebo odebrat animaci z objektu.

Změna animačního efektu

 1. Vyberte objekt s animačním efektem, který chcete změnit.

 2. Na kartě animace vyberte požadovanou novou animaci.

  Zvolte animaci

Odebrání jednoho animačního efektu

Můžete odebrat animační efekty, které jste předtím použili na text nebo objekty (například obrázky, obrazce, obrázky SmartArt atd.).

Poznámka: Pokud hledáte informace o odebrání efektu přechodu z celého snímku, přečtěte si článek Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky.

 1. Na kartě Animace klikněte na Podokno animací.

  Otevření podokna animací

 2. Na snímku klikněte na animovaný objekt, ze kterého chcete efekt odebrat.

  Tip: Všechny efekty použité u objektu jsou v podokně animací zvýrazněné.

 3. V Podokně animací klikněte na efekt, který chcete odebrat, klikněte na šipku dolů a potom na Odebrat.

  Odebrání animačního efektu

Odebrání více nebo odebrání všech animačních efektů

 • Pokud chcete z textu nebo objektu odebrat víc než jeden animační efekt, podržte klávesu Ctrl a pak v podokně animací klikněte na každý animační efekt, který chcete odebrat. Nakonec stiskněte klávesu Delete.

 • Pokud chcete z textu nebo objektu odebrat všechny animační efekty, klikněte na objekt, který chcete přestat animovat. Na kartě Animace pak v galerii animačních efektů klikněte na Žádná.

  V galerii animací klikněte na Žádná

Vypnutí všech animací v prezentaci

Přestože nemůžete odebrat všechny animace z celé prezentace v jednom kroku (animace musíte odebrat z každého objektu jednotlivě, jak je popsáno nahoře), můžete všechny animace v prezentaci zakázat.

 1. Na kartě prezentace vyberte nastavitprezentaci.

 2. V části Zobrazit možnosti zvolte Předvádět bez animace.

Viz taky

Animace textu nebo objektů

V tomto článku

Změna animačního efektu

Odebrání určitých animačních efektů

Odebrání všech animací z jednoho objektu

Odebrání animací ze všech objektů na snímku

Vypnutí animací v zobrazení prezentace

Změna animačního efektu

 1. Vyberte objekt s animačním efektem, který chcete změnit.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na tlačítko Další Tlačítko Více a pak vyberte požadovanou novou animaci.

  Karta Animace na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

Odebrání určitých animačních efektů

 1. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace na pásu karet v PowerPointu 2010

 2. V podokně animacíklikněte pravým tlačítkem myši na animační efekt, který chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat.

  Podokno animací

Poznámka: Můžete taky odebrat několik konkrétních animačních efektů. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a v podokně úloh animace vyberte jednotlivé animační efekty, které chcete odebrat, klikněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných efektů a vyberte Odebrat.

Odebrání všech animací z jednoho objektu

 1. Vyberte objekt, ze kterého chcete odebrat animace.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na tlačítko Další Tlačítko Více a pak vyberte žádné.

  Skupina Animace s vybranou položkou Žádná

Odebrání animací ze všech objektů na snímku

 1. Vyberte snímek, ze kterého chcete odebrat všechny animace.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

 3. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na tlačítko Další Tlačítko Více a pak vyberte žádné.

  Skupina Animace s vybranou položkou Žádná

Vypnutí všech animací v prezentaci

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

  Skupina Nastavení na kartě Prezentace na pásu karet aplikace PowerPoint 2010

 2. V dialogovém okně Nastavení prezentace zaškrtněte v části Zobrazit možnostipolíčko Zobrazit bez animace .

  Dialogové okno Nastavení prezentace

 3. Klikněte na OK.

Viz také

V tomto článku

Změna časování animačního efektu

Změna nebo odebrání zvuku použitého v animačním efektu

Odebrání jednoho nebo více animačních efektů z prezentace

Změna časování animačního efektu

Řada možností časování pomáhá zajistit plynulé a dobře vypadající animace. Můžete nastavit možnosti pro doby spuštění (včetně zpoždění), rychlosti, trvání, opakování (opakování) a automatického převinutí.

Nastavení možností pro počáteční čas

 1. Klikněte na text nebo objekt obsahující animaci, pro kterou chcete zadat možnosti spuštění.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. V seznamu vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši na animační efekt a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby se animační efekt spustil po kliknutí na snímek, vyberte začít po kliknutí.

  • Pokud chcete, aby se animační efekt spustil současně s předchozím efektem v seznamu (to znamená, že jedno kliknutí spouští dva animační efekty), vyberte začít s předchozím.

  • Pokud chcete, aby se animační efekt spustil hned po dokončení předchozího efektu v seznamu (to znamená, že nemusíte znovu kliknout, abyste mohli spustit další animační efekt), vyberte začít po předchozím.

   Pokud se jedná o první animační efekt na snímku, bude označen jako "0" a začne hned po zobrazení snímku v prezentaci.

  • Pokud chcete přehrát nebo zopakovat vlastní animace, které aplikujete na určitý objekt, vyberte časovánía potom na kartě časování vyberte některou možnost v seznamu Opakovat .

Nastavení zpoždění nebo jiné možnosti časování

 1. Klikněte na text nebo objekt obsahující animační efekt, u kterého chcete nastavit zpoždění nebo jinou možnost časování.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. V seznamu vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši na animační efekt, vyberte časování, klikněte na kartu časování a pak proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit zpoždění mezi koncem jednoho animačního efektu a zahájením nového animačního efektu, zadejte do pole zpoždění číslo.

  • Chcete-li nastavit rychlost, s jakou se má nový animační efekt přehrávat, vyberte požadovanou možnost v seznamu rychlost .

  • Pokud chcete animační efekt zopakovat, vyberte některou možnost v seznamu Opakovat .

  • Pokud chcete, aby se animační efekt automaticky vrátil na původní vzhled a umístění po přehrání, zaškrtněte políčko Převinout zpět po ukončení přehrávání . Například po přehrání závěrečného efektu ukončení se položka na snímku zobrazí v původním umístění.

Změna nebo odebrání zvuku použitého v animačním efektu

 1. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na vlastní animace.

 2. Klikněte na text nebo objekt obsahující zvuk, který chcete změnit nebo odstranit.

 3. V seznamu vlastní animace klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný animační efekt a pak klikněte na Možnosti efektu.

 4. Na kartě efekt klikněte v části vylepšenína šipku vedle tlačítka zvuka proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvuk změnit, klikněte na nový zvukový efekt.

  • Pokud chcete zvukový efekt odebrat, klikněte na [bez zvuku].

Odebrání jednoho nebo více animačních efektů z prezentace

 1. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na vlastní animace.

 2. V okně snímku klikněte na text nebo objekt s jedním nebo více animačními efekty, které chcete odebrat.

 3. V seznamu vlastní animace klikněte na animační efekt a potom klikněte na Odebrat. Chcete-li vybrat více animačních efektů použitých pro jednu instanci textu nebo objektu, stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny animační efekty, které chcete odebrat.

Viz také

Animace textu nebo objektů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×