Změna nastavení webové části Výsledky hledání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Webová část Výsledky hledání zobrazí výsledky hledání dotazu napsaného do webové části Vyhledávací pole.

By default, the Search Results Web Part is used on all default search vertical pages. Search verticals are customized for searching specific content, such as (Everything, People, Conversations, and Videos), and they display search results that are filtered and formatted for a specific content type or class. The Search Results Web Part shows search results, and it also sends the search results to the Refinement Web Part and to the Search Navigation Web Part.

Poznámka: See Configure a Content Search Web Part in SharePoint to add a Content Search Web Part (CSWP) to your page and configure it for simple and advanced results.

Webová část Výsledky hledání používá pro zobrazení výsledků vyhledávání dotaz, který se zadá ve webové části. Jako správce SharePointu Online můžete dotaz nebo jiné nastavení pro zobrazování výsledků vyhledávání změnit.

To add and configure a Search Results Web Part on a page, see About configuring the Search Results Web Part. You can also find additional information see Configure properties of the Search Results Web Part in SharePoint Server.

Co chcete udělat?

Change the query in the Search Results Web Part

Define the query by using Keyword Query Language (KQL) in Advanced Mode

Add refiners

Define sorting

Add more settings

Test your query

Define the query by using predefined values in Quick Mode

Change display template settings

Change Results settings and Results control settings

Změna dotazu ve webové části Výsledky hledání

The Search Results Web Part uses a query that is specified in the Web Part to show search results. By default, this query uses the query variable {searchboxquery}. The query variable is a placeholder for a value, which means that when you run the query, a value replaces the placeholder. For example, when a user types the search term yellow in the Search Box, the {searchboxquery} variable in the Search Results Web Part searches for all items that contain the phrase yellow.

Když změníte dotaz ve webové části Výsledky hledání, můžete tím:

 • Změnit zdroj výsledku a tím určit, jaký obsah se má hledat. Ve výchozím nastavení jsou pro jednotlivé svislé stránky vyhledávání nastavené tyto zdroje výsledků:

 • Všechno (results.aspx): Místní výsledky SharePointu (systém)

 • Lidé (peopleresults.aspx): Místní výsledky osob (systém)

 • Konverzace (conversationresults.aspx): Konverzace (systém)

 • Videa (videoresults.aspx): Výsledky místních videí (systém)

 • Přidáním proměnných dotazu nebo filtrů vlastností si můžete přizpůsobit výsledky vyhledávání pro různé uživatele nebo skupiny uživatelů.

 • Položkám nebo stránkám ve výsledcích vyhledávání můžete zvýšit nebo snížit úroveň.

 • Můžete změnit řazení výsledků vyhledávání.

Dotaz se dá změnit jedním ze dvou hlavních způsobů:

Definování dotazu pomocí jazyka KQL (Keyword Query Language) v rozšířeném režimu

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část klikněte v části Kritéria hledání na Změnit dotaz. Otevře se dialogové okno Vytvořte si vlastní dotaz v rozšířeném režimu.

 4. Na kartě ZÁKLADY vyberte v části Vyberte dotaz zdroj výsledků. Tím si nastavíte, jaký obsah se má prohledávat.

 5. You can now change the Query text. By default, the query variable {searchboxquery} is defined. Change the query text by using Keyword Query Language (KQL), or use the Keyword filter and Property filter lists to build the query:

  • The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. The query variables will be replaced with a value when the query is run. Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters. For more information about KQL, see Keyword Query Language (KQL) syntax reference.

  • Use keyword filters to add query variables to your query. Select predefined query variables from the list, and then add them to the query by clicking Add keyword filter. For a list of available query variables, see Query variables in SharePoint Server 2013.

  • Use property filters to query the content of managed properties that are set to queryable in the search schema. Select managed properties from the Property filter lists. Click Add property filter to add the filter to the query.

   Poznámka: Custom managed properties are not shown in the Property filter list. To add a custom managed property to your query, in the Query text box, enter the name of your custom managed property followed by the query condition, for example MyCustomColorProperty:Green

 6. Kliknutím na Testovat dotaz zobrazíte náhled výsledků vyhledávání.

 7. Do dotazu můžete přidat taky další podrobnosti:

 8. Kliknutím na OK uložíte dotaz a vrátíte se do podokna nástrojů Webová část.

Přidání zpřesnění

Na kartě ZPŘESNĚNÍ HLEDÁNÍ můžete omezit počet vrácených výsledků přidáním předem vybraných zpřesnění dotazu.

Můžete určit, že mají být výsledky vyhledávání vracené do webové části Výsledky vyhledávání omezené na jednu nebo i víc hodnot ze seznamu zpřesnění hledání. V seznamu jsou všechny spravované vlastnosti, které je povolené používat pro zpřesnění hledání ve schématu vyhledávání.

 • Zpřesnění hledání přidáte do dotazu tak, že ho zvolíte ze seznamu a kliknete na Přidat.

Můžete určit, že výsledky vyhledávání mají být seskupené podle jedné nebo několika spravovaných vlastností. To je užitečné, když pro položku existuje několik variant a chcete je seskupit pod jeden výsledek.

 • Pokud si chcete nadefinovat seskupování výsledků, klikněte na Zobrazit další a zobrazte si část Seskupit výsledky.

Definování řazení

Na kartě ŘAZENÍ si můžete nastavit, jak se mají výsledky vyhledávání seřazovat. Můžete si nadefinovat několik úrovní řazení, vybrat, jaký model řazení se má použít, a přidat pravidla pro dynamické řazení.

V seznamu Seřadit podle jsou všechny spravované vlastnosti, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako seřaditelné.

 • Pokud chcete řadit výsledky podle spravovaných vlastností, udělejte toto:

  1. V seznamu Seřadit podle vyberte spravovanou vlastnost a potom vyberte možnost Sestupně nebo Vzestupně.

  2. Pokud chcete přidat další úrovně řazení, klikněte na Přidat úroveň řazení.

 • Pokud chcete výsledky řadit podle relevance, udělejte toto:

  1. V seznamu Seřadit podle vyberte Pořadí.

  2. (Volitelné) V seznamu Model řazení zvolte model řazení, který se má používat.

  3. (Volitelné) V části Dynamické řazení můžete zadat další možnosti řazení přidáním pravidel, na základě kterých se bude měnit pořadí výsledků, pokud budou platit konkrétní podmínky. Klikněte na Přidat pravidlo dynamického řazení a pak zadejte podmíněná pravidla.

Přidání dalších nastavení

Use the Settings tab to select more settings for your query. You can choose to use query rules, use URL rewriting, select loading behavior, and specify whether to remove duplicate results or not.

Otestování dotazu

Na kartě Testování se zobrazí konečný text dotazu na základě možností vybraných na ostatních kartách. Pomocí přímé opravy textu dotazu můžete otestovat alternativní dotazy. Můžete taky otestovat různé možnosti dotazu kliknutím na Zobrazit další.

Poznámka:  Žádné změny, které u dotazu uděláte na kartě Testování, se neuloží.

Oddíl

Popis

Text dotazu

Zobrazí konečný dotaz, který spustí webová část Výsledky hledání. Text konečného dotazu je založený na původní šabloně dotazu, ve které jsou dynamické proměnné nahrazené aktuálními hodnotami. Další změny můžete nastavit jako součást pravidla dotazu.

Kliknutím na Zobrazit další si zobrazte další informace.

Šablona dotazu

Obsah šablony dotazu, která se bude používat pro dotaz

Zpřesněno podle

The refiners that are applied to the query, as defined on the REFINERS tab.

Seskupeno podle

Spravovaná vlastnost, podle které se mají výsledky vyhledávání seskupovat, nadefinovaná na kartě ZPŘESNĚNÍ HLEDÁNÍ

Použitá pravidla dotazu

Ukazuje, která pravidla dotazu se budou pro dotaz používat.

Proměnné šablony dotazu

Proměnné dotazu, které budou použité v dotazu, a hodnoty proměnných, které se vztahují na aktuální stránku. Zadáním jiných hodnot si můžete vyzkoušet, jaký vliv budou mít na dotaz.

Termíny uživatelského segmentu

Můžete si vyzkoušet, jak bude dotaz fungovat pro různé termíny uživatelského segmentu. Kliknutím na Přidat termín uživatelského segmentu přidáte termíny do dotazu.

Testovat dotaz

Kliknutím na Testovat dotaz si můžete zobrazit náhled výsledků vyhledávání.

Top of Page

Definování dotazu pomocí předdefinovaných hodnot v rychlém režimu

 1. Na kartě ZÁKLADY zkontrolujte, že jste v rozšířeném režimu. Pokud jste v rozšířeném režimu, klikněte v pravém horním rohu na Přepnout do rychlého režimu.

 2. V části Vyberte dotaz vyberte zdroj výsledků. Tím si nastavíte, jaký obsah se má prohledávat.

 3. V části Omezit podle aplikace vyberte možnost ze seznamu. Tím si omezíte výsledky na konkrétní web, knihovnu, seznam nebo adresu URL.

 4. Zvolením možností v části Omezit podle značky omezte výsledky na obsah, který je označený termínem ze sady termínů:

 5. Neomezovat na žádnou značku: Výsledky se nebudou omezovat podle žádných značek (výchozí).

 6. Omezit termínem navigace aktuální stránky: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem aktuální stránky. Aktuální značka se zobrazí jako poslední část popisné adresy URL. Tato volba má smysl jedině tehdy, když se na vašem webu používá spravovaná navigace.

 7. Omezit podle současných a podřízených termínů navigace: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem aktuální stránky (zobrazuje se jako poslední část popisné adresy URL), a na obsah, který je označený podřízenými termíny aktuální stránky. Má smysl používat jedině tehdy, když se na vašem webu používá spravovaná navigace.

 8. Omezit na tuto značku: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah označený značkou, kterou zadáte do pole.

 9. Do dotazu můžete přidat taky další podrobnosti:

 10. Kliknutím na OK uložíte dotaz a vrátíte se do podokna nástrojů Webová část.

Top of Page

Změna nastavení šablony zobrazení

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část můžete v části Šablony zobrazení v seznamu Šablona zobrazení ovládacího prvku výsledků zvolit šablonu zobrazení. Tou si podrobně nastavíte, jak bude celá webová část vypadat.

 4. V ostatních seznamech v této části můžete zvolit šablonu zobrazení pro jednotlivé výsledky:

  • Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Použít typy výsledků k zobrazení položek. Pokud je vybraná tato možnost, použijou se různé šablony zobrazení podle typu výsledků vyhledávání. Pokud je například výsledek vyhledávání typu PDF soubor, použije se šablona zobrazení Položka PDF. U výsledků vyhledávání typu Obrázek se použije šablona zobrazení Položka Obrázek.

  • Pokud budete chtít pro všechny typy výsledků vyhledávání použít jenom jednu šablonu zobrazení, vyberte K zobrazení položek použít jedinou šablonu a potom vyberte šablonu zobrazení, kterou chcete použít.

See Change how search results look by using result types and display templates for more information.

Top of Page

Změna nastavení výsledků a nastavení řízení výsledků

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část si v části Nastavení v Nastavení výsledků nastavte, jak se mají výsledky zobrazovat:

Pokud vyberete

Webová část zobrazí

Vybrané ve výchozím nastavení

Počet výsledků na stránku

Maximální počet výsledků vyhledávání zobrazených na stránce

Zobrazit seřazené výsledky

Řazené výsledky

Zrušením zaškrtnutí zobrazíte jenom upřednostňované bloky (například upřednostňované výsledky nebo osobní oblíbené položky) nebo ovládací prvky výsledků (například počty výsledků).

Ano

Zobrazit upřednostněné výsledky

Výsledky vyhledávání, které jsou upřednostněné na základě pravidel dotazu

Ano

Zobrazit dotaz „Měli jste na mysli?“

Query spelling corrections as Did you mean suggestions.

Ano

Zobrazit osobní oblíbené položky

Osobní oblíbené položky uživatelů (to jsou výsledky, na které už uživatel předtím klikl)

Ano

Ukázat odkaz Zobrazit duplikáty

A View Duplicates link that users can click to view results that were classified as duplicates.

Ne

Zobrazit odkaz na centrum vyhledávání

Odkaz na centrum vyhledávání

Ne

4.   In the Web Part tool pane, in the Settings section, change Results control settings to specify more options for what to show in the Search Results Web Part:

Pokud vyberete

Webová část zobrazí

Vybrané ve výchozím nastavení:

Zobrazit upřesňující odkaz

Odkaz na stránku Rozšířené vyhledávání

Ano

Show result count

Počet výsledků, které se našly

Ano

Show language dropdown

Rozevírací seznam jazyků. V něm si můžou uživatelé přepnout na jiný jazyk dotazu. Rozevírací seznam se zobrazí jedině v případě, že uživatel vybral na stránce uživatelských předvoleb pro vyhledávání minimálně dva jazyky.

Ano

Show sort dropdown

Rozevírací seznam řazení. V něm si můžou uživatelé změnit pořadí řazení výsledků.

Ne

Show paging

Ovládací prvek stránkování pod výsledky vyhledávání

Ano

Show preferences link

Odkaz na stránku uživatelských předvoleb pro vyhledávání

Ano

Show AlertMe link

A link to the Alert Me page.

Ano

Top of Page

Viz taky:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×