Změna názvových serverů pro nastavení Office 365 s Gandi.net

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Pokud chcete Office 365 ke správě záznamů DNS Office 365 za vás, postupujte podle těchto pokynů. (V případě potřeby můžete Spravovat záznamy DNS v Office 365 u Gandi.net.)

Existují dvě hlavní části tohoto procesu: nejprve bude ověření vaší domény Gandi.net a potom bude změníte záznamy názvového serveru vaší domény tak, aby ukazovaly na Office 365. (Potřebujete další pomoc? Získání podpory.)

Ověření vaší domény

Změna záznamů názvových serverů

Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365

Důležité informace: 

 • Pro ověření vaší domény pro Office 365, budete muset přidat záznam do souboru zóny pro tuto doménu. Nemůžete upravovat aktivního souboru zóny Gandi.net na vytvoření záznamu TXT, které budete potřebovat. Místo toho musíte podat kopii aktivního souboru zóny Gandi.net a použít v procesu ověření.

 • Tento nový soubor zóny slouží pouze k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Napřed pomocí tohoto odkazu přejděte na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku Default Gandi zone file (Výchozí soubor zóny Gandi) ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte v rozevíracím seznamu Edit mode (Režim úprav) možnost Normal (Normální).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom zvolte Copy this zone to edit (Zkopírovat tuto zónu pro úpravy).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialogu zkopírujte zóně zadejte nový název zóny do pole název (například Office 365 ověření).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránce Zones (Zóny) > název_zóny zvolte Create a new version (Vytvořit novou verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Teď, když jste vytvořili soubor zóny, přejděte k následující části, kde bude přidat záznam, který budete potřebovat pro ověření vaší domény Gandi.net Office 365.

Přidání záznamu TXT pro ověření

Důležité informace: Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte soubor zóny k ověření v Office 365 způsobem uvedeným v první části tohoto článku. Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Než začnete v Office 365 doménu používat, musíme ověřit, že jste jejím vlastníkem. Vlastnictví domény prokážete Office 365 tak, že se u doménového registrátora přihlásíte ke svému účtu a vytvoříte záznam DNS.

Poznámka:  Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce změnit dávkový soubor zóny na řádku pro soubor, který jste vytvořili pro ověření Office 365 zvolte ikonu změnit (tužky).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Do polí nového záznamu v části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte následující hodnoty.

  (V rozevíracím seznamu vyberte hodnoty pro Type (typ) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je příklad. Tady použijte svoji specifickou hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu z tabulky v Office 365.
  Jak to najdu?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Teď, když jste vytvořili TXT soubor, který bude Office 365 používat ověření vaší domény Gandi.net, přejděte k následující části, kde se aktivuje nový soubor zóny obsahující záznam.

Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365

Důležité informace: Pokud jste to ještě neudělali, dokončete postupy popsané v předchozích dvou částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365 a Přidání záznamu TXT pro ověření). Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Nastavení výchozí Gandi.net teď se aktualizuje tak, aby soubor zóny ověření Office 365 stalo soubor aktivní zóny u domény, kterou chcete změnit.

Upozornění: Chyba při k tomuto zabrání Office 365 ověření vaší domény.

 1. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom zvolte Use this version (Použít tuto verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialogovém okně Use this version (Použít tuto verzi) zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na horním navigačním panelu zvolte Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránce Batch zone file change (Změna dávkového souboru zóny) najděte nový soubor zóny a pak zvolte Choose (Zvolit).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Dokončete proces ověřením domény Gandi.net Office 365, postupujte podle pokynů v následující části.

Ověření domény v Office 365

Důležité informace: Pokud jste to ještě neudělali, dokončete postupy popsané v předchozích třech částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365, Přidání záznamu TXT pro ověření a Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365). Teprve pak přejděte k postupu popsanému v této části.

Po přidání záznamu na webu registrátora svojí domény přejděte zpět do Office 365 a požádejte Office 365 o vyhledání tohoto záznamu.

Když Office 365 najde správný záznam TXT, je vaše doména ověřená.

 1. Zvolte Nastavení > Domény.

 2. Na stránce Domény zvolte doménu, kterou ověřujete.

  Název domény vybraný v Centru pro správu Office 365

 3. Na stránce Nastavení zvolte Spustit nastavení.

  Tlačítko pro spuštění nastavení

 4. Na stránce Ověřit doménu klikněte na Ověřit.

  Tlačítko pro ověření

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Teď ověření vaší domény Gandi.net Office 365 můžete přejít změníte záznamy názvových serverů tak, aby ukazovaly na Office 365. V následující části vás provede daného procesu.

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Důležité informace: Pokud jste ještě neověřili vaši doménu Gandi.net s Office 365, udělejte to teď pomocí postupů uvedených v částech první čtyři tohoto článku začínající vytvořit soubor zóny pro Office 365 ověření.

Abyste dokončili nastavení domény v Office 365, musíte změnit záznamy NS své domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární a sekundární názvový server Office 365. Tím se Office 365 nastaví tak, aby pro vás aktualizoval záznamy DNS domény. Přidáme všechny záznamy tak, aby váš e-mail, Online Skype pro firmy a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou a mohli jste je používat.

Upozornění:  Když změníte záznamy NS svojí domény tak, aby odkazovaly na názvové servery Office 365, dotkne se to všech služeb, které jsou v současnosti přidružené k vaší doméně. Například všechny e-maily odeslané do vaší domény (třeba na adresu robert@vaše_doména.com) začnou po této změně přicházet do Office 365.

Důležité informace: 

 • Po dokončení kroků v této části by měl seznam obsahovat jenom tyto čtyři názvové servery:

 • Následující postup ukazuje, jak ze seznamu odstranit všechny ostatní, nežádoucí názvové servery a také jak přidat tyto čtyři správné názvové servery (pokud ještě v seznamu nejsou).

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci) posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Update DNS (Aktualizovat DNS).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-1

 3. Upozornění: Podle těchto pokynů postupujte jenom v případě, že máte kromě obou správných názvových serverů i jiné názvové servery. (Odstraňte tedy jenom ty názvové servery, které nemají název ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com nebo ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Na stránce Domain Names (Názvy domén) odstraňte všechny názvové servery, a to tak, že každý z nich vyberete a na klávesnici stisknete klávesu Delete.

  GandiNet-BP-Redelegate-1-2

 4. Do polí DNS1DNS4 napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Redelegate-1-3

 5. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Redelegate-1-4

Poznámka: Než se aktualizace vašeho záznamu názvového serveru přenese do celého internetového systému DNS, může to trvat několik hodin. Pak váš e-mail v Office 365 a další služby budou fungovat s vaší doménou.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×