Změna možností času 3D map

Pokud máte v řádcích dat prvek kalendářního data nebo času, můžete v 3D mapách sledovat změny svých hodnot v průběhu času. Můžete taky určit dobu přehrávání scén a nastavit vlastní počáteční a koncové datum, abyste se mohli zaměřit přesně na ten časový úsek, který chcete.

Pole kalendářního data nebo času v poli Čas

Až 3D mapy vykreslí vaše zeměpisná data, můžete zvolit, které hodnoty chcete zvýraznit (třeba demografické údaje, údaje o prodeji nebo informace o rychlosti větru), a pokud máte nějaké časové pole, můžete ho přetáhnout do pole Čas.

Důležité informace: Sloupce pro datum a čas musí být ve zdrojových datech naformátované jako Datum a čas. Hodnoty v Excelu můžou vypadat jako datum nebo čas, ale můžou být naformátované i jako text. Pokud hodnoty kalendářních dat nefungují v 3D mapách tak, jak mají, zkontrolujte zdrojová data a datový typ. Pak v 3D mapách klikněte na Aktualizovat.

 1. V podokně vrstvy přetáhněte svoje pole kalendářního data nebo času do pole Čas.

  Pokud se vám podokno vrstvy nezobrazuje, klikněte na kartě Domů na Podokno vrstvy.

  Přetažení pole kalendářního data do pole Čas v podokně vrstvy

 2. Klikněte na šipku vedle ikony hodin (jak vidíte na dalším obrázku) a vyberte si, jestli se mají data zobrazit jenom na chvilku, jestli se mají postupně hromadit nebo jestli se mají nahrazovat novými hodnotami.

  Výběr způsobu vykreslování hodnot v průběhu času

 3. Pokud chcete použít nějaký typ časové agregace, třeba Den, Měsíc, Čtvrtletí nebo Rok, klikněte v pravé části pole Čas na šipku (jak vidíte níž) a vyberte si časové období. Tím se vaše data seskupí podle vybraného časového období.

  Pokud třeba mají vaše data časové razítko s datem a vy si vyberete agregaci po měsících, zobrazí se vám součet hodnot za každý měsíc a mapa se bude animovat co měsíc.

  Pole Čas v podokně vrstvy

Změna délky scény

Ve výchozím nastavení je scéna dlouhá jenom 6 sekund. Když ale potřebujete v určitém čase zobrazit hodně dat, můžete nastavit, aby scéna trvala o něco déle. Pokud chcete třeba zobrazit prodej statisíců lístků do kina během několika měsíců, je dobré animaci zpomalit, abyste mohli vidět vývoj prodeje v čase.

Do prohlídky můžete přidat několik scén a v každé scéně můžete zobrazit jiný měsíc. Nebo můžete mít jednu scénu zobrazující všechny měsíce. Celková délka prohlídky je přibližně daná součtem délek všech scén a součtem délek přechodů mezi jednotlivými scénami. Délku každé scény a příslušných přechodů můžete upravit nastavením vlastností scény.

 1. Na časové ose klikněte na ikonu Možnosti.

  Ikona Možnosti na časové ose Power Mapu

  Pokud nemáte časovou osu zobrazenou, klikněte na kartě Domů na Časová osa.

  Tlačítko Časová osa v Power Mapu

  Tip: Pokud je tlačítko Časová osa neaktivní, zkontrolujte, jestli máte v poli Čas přidané pole kalendářního data.

 2. V části Scéna nastavte dobu trvání scény. Pokud jste do prohlídky nepřidali žádné další scény, bude tato scéna představovat celou prohlídku.

  Nastavení doby trvání scény nebo prohlídky

 3. Jestli chcete, aby se ve scéně zobrazoval jenom určitý rozsah kalendářních dat, nastavte v části Čas počáteční datum nebo koncové datum, případně obojí.

  Pole Počáteční datum a Koncové datum

  Tipy: 

  • Dobu trvání prohlídky nebo scény můžete změnit pomocí posuvníku Rychlost v části Čas. S pohybem posuvníku se mění hodnota doby trvání v poli Doba trvání scény (s).

  • Posuvník Rychlost

 4. V poli Doba trvání přechodu (s) nastavte, jak má být dlouhý čas mezi jednotlivými scénami. Změnou doby přechodu mezi jednotlivými scénami se změní celková délka prohlídky.

  Nastavení doby trvání přechodu

Zobrazení uplynulého času pomocí pole Datum a čas

Když zobrazíte pole Datum a čas, uvidí lidé během animace dat datum a čas.

 1. Pokud chcete během přehrávání nebo náhledu zobrazovat pole Datum a čas, klikněte na kartě Domů na Datum a čas.

  Tlačítko Datum a čas

 2. Klikněte na pole Datum a čas pravým tlačítkem a pak klikněte na Upravit.

 3. V poli Formát času si vyberte formát.

  Možnosti pro pole Datum a čas

 4. Kromě výběru formátu času můžete taky změnit písmo, velikost a barvu textu a použít tučné písmo nebo kurzívu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×