Změna místní mezipaměti u projektů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Office Project Professional 2007 využívá místní mezipaměť, aby umožnila práci s projekty, jako by byly uloženy v místním počítači. Díky tomu také oproti předchozím verzím urychluje operace otevření a uložení. Velikost a umístění mezipaměti můžete změnit a můžete vybrat konkrétní projekty, které budou z mezipaměti odebrány.

Co chcete udělat?

Další informace o místní mezipaměti

Zobrazení stavu mezipaměti

Úprava nastavení mezipaměti

Odebrání projektů z mezipaměti

Další informace o místní mezipaměti

Díky synchronizaci místní verze projektu s verzí uloženou na serveru Project Server umožňuje místní mezipaměť efektivnější práci.

Při rezervaci projektu je místní verze aktualizována pomocí změn provedených v serverové verzi. Změny prováděné u rezervovaného projektu jsou ukládány do místní verze projektu.

Při vrácení projektu se změnami zpět na server Project Server jsou se serverovou verzí projektu synchronizovány pouze ty změny, které byly provedeny v době, kdy byl projekt rezervován.

Při práci na rezervovaném projektu můžete občas chtít uložit projekt na server Project Server, aniž byste jej vraceli se změnami. Při uložení projektu jsou synchronizovány změny podobně, jako tomu je u procesu vrácení se změnami. Po uložení projektu můžete pokračovat v práci na projektu, zatímco jsou provedené změny synchronizovány se serverem. Operace místní mezipaměti probíhají na pozadí. V dolní části okna Projekt se zobrazí zpráva s procentem dokončení synchronizace a přibližná doba do dokončení synchronizace.

Poznámka: 

 • Pokud je mezipaměť daného projektu uložena ve sdíleném síťovém umístění, ujistěte se, zdá máte k tomuto umístění nastaveno rychlé připojení, aby bylo zabráněno potížím se synchronizací.

 • Když informací o projektu v místní mezipaměti není aktuálně synchronizovat se serverem, zobrazí se v dolní části okna Projectu, bez ohledu na to, který projekt je otevřen indikátor Obrázek tlačítka . Když více synchronizace úloh jsou uloženy ve frontě pro zpracování, pokud se přeruší připojení k serveru nebo pokud dojde k chybě synchronizace projektu se může stát místní mezipaměti synchronizována se serverem.

 • Ve výchozím nastavení je místní mezipaměť vytvořena v profilu uživatele aktuálně přihlášeného do systému Windows a pouze tento uživatel k ní má přístup. Zabezpečení souborů aplikace Project uložených v mezipaměti sdíleného počítače je zachováno, pokud se každý uživatel přihlašuje do systému Windows samostatně. Je-li pro více uživatelů sdíleného počítače použit jeden účet systému Windows (například pokud má organizace pro každého uživatele individuální účty serveru Project Server), bude zabezpečení souborů aplikace Project uložených v mezipaměti zachováno pouze v průběhu připojení k serveru Project Server. Při práci offline bude moci soubory aplikace Project zobrazit a upravit libovolný uživatel přihlášený pomocí sdíleného účtu systému Windows.

Začátek stránky

Zobrazení stavu mezipaměti

V dialogovém okně Stav aktivní mezipaměti můžete zobrazit poslední činnosti mezipaměti, například rezervace nebo vrácení projektu se změnami či uložení změn na server Project Server. Pokud se při synchronizaci projektu se serverem Project Server zobrazí chyba, můžete tyto chybové zprávy zkontrolovat také v dialogovém okně Stav aktivní mezipaměti.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Místní mezipaměť projektu a potom klepněte na položku Zobrazit stav.

 2. Na kartě Stav zkontrolujte poslední činnosti mezipaměti včetně data a času, kdy k činnosti došlo, a stavu činnosti.

 3. Na kartě Chyby zkontrolujte všechny chyby, které se zobrazily při synchronizaci projektů se serverem Project Server.

  Poznámka: Další informace o chybách uvedených na kartě Chyby vám poskytne správce serveru.

Začátek stránky

Úprava nastavení mezipaměti

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Místní mezipaměť projektu a potom klepněte na položku Nastavení mezipaměti.

 2. Do pole Limit velikosti mezipaměti zadejte v megabajtech maximální velikost paměti, kterou může mezipaměť na pevném disku zabírat.

 3. Do pole Umístění mezipaměti zadejte cestu k umístění, které chcete použít pro mezipaměť.

  Tip: Umístění mezipaměti lze také vyhledat po klepnutí na tlačítko Procházet.

Začátek stránky

Odebrání projektů z mezipaměti

Odebrání projektů z mezipaměti může být užitečné, potřebujete-li snížit počet projektů, které se zobrazují v dialogovém okně Otevřít, nebo velikost použité paměti, jestliže se blíží dosažení limitu velikosti mezipaměti.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Místní mezipaměť projektu a potom klepněte na položku Vymazat mezipaměť.

 2. V části Odebrat projekty z mezipaměti klepněte v seznamu Filtr projektů na položku Projekty nerezervované pro vás nebo na položku Projekty rezervované pro vás a zobrazte odpovídající seznam projektů v mřížce.

 3. V mřížce klepněte na projekt, který chcete odebrat z mezipaměti, a potom klepněte na položku Odebrat z mezipaměti.

  Více projektů současně, které v seznamu nenásledují po sobě, můžete vybrat tak, že klepnete na první uvedený úkol, stisknete klávesu CTRL a klepnete na jednotlivé úkoly. Více po sobě jdoucích projektů současně můžete vybrat tak, že klepnete na první úkol, stisknete klávesu SHIFT a klepnete na poslední úkol.

  Tip: V okně Podrobnosti mezipaměti se zobrazují informace o velikosti mezipaměti, včetně celkové velikosti mezipaměti při otevření dialogového okna Vymazat mezipaměť, a limit velikosti mezipaměti. Sloupec Velikost v části Odebrat projekty z mezipaměti zobrazuje jednotlivé velikosti projektů. Vyberete-li více úkolů, zobrazí se u položky Celková velikost vybraných projektů celková velikost vybraných projektů. Tyto údaje o celkové velikosti vám pomohou určit, zda jste uvolnili dostatek místa podle vašich potřeb.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×