Změna kalendářního systému, formátu data a způsobu vyhodnocení roků vyjádřených pomocí dvou číslic

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Kalendářní data tvoří často rozhodující součást analýzy dat. Často si můžete klást například otázky: kdy byl produkt zakoupen, jak dlouho bude trvat úkol v projektu nebo jaké byly průměrné výnosy za fiskální čtvrtletí? Správné zadání kalendářních dat je nezbytné k zajištění přesnosti výsledků. K zajištění správné interpretace těchto výsledků je ovšem neméně důležité formátovat kalendářní data tak, aby byla srozumitelná.

Důležité informace: Protože jsou pravidla, podle kterých výpočtové aplikace interpretují kalendářní data, složitá, je vždy nutné zadat datum co nejpřesněji, a tím zajistit správnost výpočtu.

Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, kterým se říká sériové hodnoty. V Excelu pro Windows, třeba 1. ledna 1900 je pořadové číslo 1 a 1. ledna 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39,448 dnů po 1. ledna 1900.

Časy se ukládají jako desetinnými místy, protože čas je považován za část dne. Desetinné číslo je hodnota v rozmezí od 0 (nula) do 0,99999999, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Data a časy jsou hodnoty, a proto je lze sčítat, odečítat a používat v jiných výpočtech. Datum můžete zobrazit jako pořadové číslo a čas jako desetinný zlomek změnou formátu buňky, která obsahuje datum nebo čas, na formát Obecný.

Jak v Excelu pro Mac a Excelem pro Windows podporují kalendářní systémy 1900 a 1904. Kalendářní systém výchozí s Excelem pro Windows je systém 1900; a výchozí kalendářní systém k Excelu for Mac je systém 1904.

Původně Excelu pro Windows byla založena systému 1900 datum, protože povolena lepší kompatibility s dalšími aplikacemi tabulky navržené ke spuštění ve skupinovém rámečku MS-DOS a Microsoft Windows, a proto stal kalendářní systém výchozí. Původně Excelu for Mac byla založena 1904 byl kalendářní systém, protože povolena lepší kompatibilitu se nejdříve možné počítačích Macintosh, které nepodporují datem před 2. ledna 1904, a proto se výchozí kalendářní systém.

Následující tabulka zobrazuje první a poslední datum obou kalendářních systémů a pořadové číslo spojené s každým datem.

Kalendářní systém

První datum

Poslední datum

19000

1. ledna 1900
(pořadové číslo 1)

31 prosinec 9999
(pořadové číslo 2958465)

1904

2. ledna 1904
(pořadové číslo 1)

31 prosinec 9999
(pořadové číslo 2957003)

Protože tyto dva kalendářní systémy používají odlišné počáteční dny, je stejné datum představováno v každém z nich odlišnou sériovou hodnotou. Například 5. červenec 2007 může mít v závislosti na použitém kalendářním systému 2 odlišné sériové hodnoty.

Kalendářní systém

Sériová hodnota pro 5. červenec 2007

19000

37806

1904

39268

Rozdíl mezi těmito dvěma kalendářními systémy je 1 462 dní, což znamená, že sériová hodnota data v kalendářním systému 1900 je vždy o 1 462 dní vyšší než sériová hodnota téhož data v kalendářním systému 1904. Sériová hodnota data v kalendářním systému 1904 je naopak vždy o 1 462 dní nižší než sériová hodnota data v kalendářním systému 1900. 1 462 dní se rovná 4 rokům a jednomu dni (zahrnut je jeden přestupný rok).

Důležité informace: Chcete-li zajistit správnou interpretaci hodnot roku, zadávejte roky čtyřmi číslicemi (například 2001 místo 01). Aplikace Excel v takových případech nebude sama interpretovat století.

Zadáte-li datum s rokem ve tvaru dvou číslic do buňky naformátované jako text nebo jej zadáte jako textový argument ve funkci, například =ROK("1/1/31"), aplikace Excel interpretuje rok následujícím způsobem:

 • Hodnoty 00 až 29     budou považovány za roky 2000 až 2029. Pokud například zadáte datum 28.5.19, bude datum považováno za 28. května 2019.

 • Hodnoty 30 až 99     budou považovány za roky 1930 až 1999. Pokud například zadáte datum 28.5.98, bude datum považováno za 28. května 1998.

V systému Microsoft Windows můžete změnit způsob vyjádřených dvouciferným letopočtem formátované pro všechny programy, které jste nainstalovali.

Windows 10

 1. Do pole Hledat na hlavním panelu napište Ovládací panelya pak vyberte Ovládací panely.

 2. V části hodiny, jazyk a oblast klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel

 3. Klikněte na panel Místní a jazykové nastavení.

 4. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 5. Klepněte na kartu Datum.

 6. V číselníku Při zadání dvoumístného čísla pro označení roku použít toto číslo jako rok mezi změňte horní mez pro století.

  Po změně roku horní meze se automaticky změní rok dolní meze.

 7. Klikněte na OK.

Windows 8

 1. Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte myš a klikněte na Hledat ), do vyhledávacího pole zadejte Ovládací panely a klepněte na nebo Klikněte na Ovládací panely.

 2. V části hodiny, jazyk a oblast klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel.

 3. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 4. Klepněte na kartu Datum.

 5. V číselníku Při zadání dvoumístného čísla pro označení roku použít toto číslo jako rok mezi změňte horní mez pro století.

  Po změně roku horní meze se automaticky změní rok dolní meze.

 6. Klikněte na OK.

Systém Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a na Ovládací panely.

 2. Klikněte na oblast a jazyk.

 3. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 4. Klepněte na kartu Datum.

 5. V číselníku Při zadání dvoumístného čísla pro označení roku použít toto číslo jako rok mezi změňte horní mez pro století.

  Po změně roku horní meze se automaticky změní rok dolní meze.

 6. Klikněte na OK.

Při výchozím nastavení jsou kalendářní data, která zadáváte do sešitu, formátována tak, že jsou roky zobrazeny pomocí dvou číslic. Změníte-li pomocí tohoto postupu výchozí formát data na jiný formát, změní se zobrazení kalendářních dat dříve zadaných v sešitu na nový formát, pokud nejsou data formátována pomocí dialogového okna Formát buněk (na kartě Domů klepněte ve skupině Číslo na ikonu pro otevření dialogového okna).

Windows 10

 1. Do pole Hledat na hlavním panelu napište Ovládací panelya pak vyberte Ovládací panely.

 2. V části hodiny, jazyk a oblast klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel

 3. Klikněte na panel Místní a jazykové nastavení.

 4. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 5. Klepněte na kartu Datum.

 6. V rozevíracím seznamu Formát krátkého data klepněte na formát používající k vyjádření roků čtyři číslice (rrrr).

 7. Klikněte na OK.

Windows 8

 1. Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte myš a klikněte na Hledat ), do vyhledávacího pole zadejte Ovládací panely a klepněte na nebo Klikněte na Ovládací panely.

 2. V části hodiny, jazyk a oblast klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel.

 3. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 4. Klepněte na kartu Datum.

 5. V rozevíracím seznamu Formát krátkého data klepněte na formát používající k vyjádření roků čtyři číslice (rrrr).

 6. Klikněte na OK.

Systém Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a na Ovládací panely.

 2. Klikněte na oblast a jazyk.

 3. V dialogovém okně oblast klikněte na Další nastavení.

 4. Klepněte na kartu Datum.

 5. V rozevíracím seznamu Formát krátkého data klepněte na formát používající k vyjádření roků čtyři číslice (rrrr).

 6. Klikněte na OK.

Kalendářní systém změní automaticky při otevření dokumentu z jiné platformy. Například pokud pracujete v aplikaci Excel a otevřete dokument vytvořený v Excelu for Mac, kalendářní systém 1904 je zaškrtnuté políčko automaticky.

Kalendářní systém lze změnit následujícím způsobem:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Při výpočtech v tomto sešitu vyberte požadovaný sešit a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Použít kalendářní systém 1904.

Když zkopírujete a vložíte data nebo když vytvoříte externí odkazy mezi sešity podle dva systémy jiné datum, může docházet k problémům. Kalendářní data se mohou zobrazovat čtyřech letech a jeden den dřívější nebo pozdější než datum, který očekáváte. Jestli používáte Excel pro Windows a aplikace Excel for Mac, může docházet k tyto problémům.

Například, pokud zkopírujte data 5 červenec 2007 ze sešitu, který používá kalendářní systém 1900 a vložte data do sešitu, který používá kalendářní systém 1904, data se zobrazí jako 6 červenec 2011, což je 1,462 dnech. Můžete taky zkopírovat data 5 červenec 2007 ze sešitu, který používá kalendářní systém 1904 a vložte data do sešitu, který používá kalendářní systém 1900, datum zobrazuje se jako 4 červenec 2003, což je 1,462 dny. Podrobnější informace najdete v článku systémy data v Excelu.

Opravte kopii a vložte problém   

 1. Do prázdné buňky zadejte hodnotu 1462.

 2. Vyberte tuto buňku a potom na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat.

 3. Vyberte všechny buňky obsahující nesprávná data.

  Tip: Pokud chcete výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu. Další informace najdete v tématu Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců na listu.

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Vložit a pak klepněte na položku Vložit jinak.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte ve skupinovém rámečku Vložit na přepínač Hodnoty a potom ve skupinovém rámečku Operace proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li datum posunout o 4 roky a 1 den dopředu, klepněte na přepínač Přičíst.

  • Chcete-li datum posunout o 4 roky a 1 den dozadu, klepněte na přepínač Odečíst.

Oprava problému s externím odkazem   

Pokud používáte externí odkaz na datum v jiném sešitu s odlišným kalendářním systémem, můžete tento externí odkaz upravit jedním z následujících postupů:

 • Chcete-li nastavit jiné datum jako čtyřech letech a jeden den později, do ní přidáte 1,462. Příklad:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Chcete-li nastavit jiné datum jako čtyřech letech a jeden den dříve, odečte 1,462 z něho. Příklad:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Formát datum můžete požadovaným způsobem

Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů

Zadejte data ručně do buněk na listu

Příklady běžně používané vzorce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×