Změna doby trvání úkolu

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Doba trvání úkolu můžete kdykoli změnit tak, aby odrážela skutečnou dobu nutnou k provedení úkolu.

 1. Zvolte zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Ve sloupci Doba trvání pro úkol zadejte dobu trvání v minutách (m), hodinách (h), dnech (d), týdnech (t) nebo měsících (mě).

 3. Pokud je nová doba trvání jenom odhadovaná, zadejte na konec otazník (?).

 4. Stiskněte Enter.

Při změně doby trvání pomocí sloupců Zahájení a Dokončení postupujte opatrně, a to zejména v případě propojených úkolů nebo automaticky naplánovaných úkolů. Vaše změny mohou být v konfliktu se závislostmi mezi úkoly nebo omezeními úkolu, které Project sleduje. Mohlo by dojít k narušení pečlivě vytvořeného plánu.

Dále v tomto článku

Změna doby trvání souhrnného úkolu

Použití odhadovaných dob trvání

Další informace o době trvání úkolů

Doba trvání závislostí

Změna doby trvání souhrnného úkolu

Dobu trvání souhrnného úkolu můžete měnit stejně, jako byste měnili běžný úkol. Buďte ale opatrní – změnou doby trvání souhrnného úkolu nemusíte změnit dobu trvání dílčích úkolů.

V Ganttově diagramu se vždy v pruh souhrnného úkolu vždy zobrazuje doba trvání souhrnného úkolu (černá čára) a součet dob trvání jeho dílčích úkolů (modrý pruh), jak je vidět na následujícím obrázku. Rozdíl mezi jednotlivými položkami je hned vidět.

Obrázek souhrnného úkolu, který je delší než jeho dílčí úkoly

Použití odhadovaných dob trvání

Zmizí otazník, jestliže se pokusíte přidat odhadovanou dobu trvání úkolu? Je pravděpodobné, že v projektu nemáte zapnuté odhadované doby trvání. Zapnete je následujícím způsobem:

 1. Zvolili možnost soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project zvolte plán.

 3. Přejděte dolů na Možnosti plánování pro tento projekt.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat, pokud mají úkoly předpokládanou dobu trvání.

  Dialogové okno Možnosti, karta Plán, Možnosti plánování pro tento projekt

Další informace o době trvání úkolů

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Zadání nebo změna doby trvání úkolu

 1. Pokud úkol, který zadáváte dobu trvání není momentálně v plánu projektu, můžete tento úkol přidáte do seznamu úkolů. Pokud jsou zadání nebo změna doby trvání k existujícímu úkolu, tento krok přeskočte.

  Jak můžu přidat nový úkol?

  1. Zvolte zobrazení > Ganttův diagram.

  2. Do pole Název úkolu zadejte název úkolu na konci seznamu úkolů.

   Můžete vložení úkolu mezi existující úkoly tak, že vyberete do řádku pod místo, kam chcete nový úkol, který se zobrazí. V nabídce Vložit klikněte na Nový úkol a potom zadejte název úkolu do vloženého řádku. ID úkolu jsou automaticky označuje po vložení úkolu.

 2. Ve sloupci Doba trvání pro úkol zadejte dobu trvání, kterou chcete použít.

  Zadejte dobu trvání v minutách (m), hodinách (h), dnech (d), týdnech (t) nebo měsících ().

 3. Pokud je nová doba trvání pouze odhad, zadejte na konec otazník.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Tipy: 

 • Nastavte výchozí jeden den, v nabídce Nástroje zvolte Možnosti > plán. Zrušte zaškrtnutí políčka nové úkoly mají předpokládanou dobu trvání.

 • Vyjádřit doby trvání nových úkolů v jiných jednotkách než ve dnech, v nabídce Nástroje zvolte Možnosti > plán. Vyberte v poli Doba trvání zadávat v jednotku doby trvání.

Poznámky: 

 • Při Změna doby trvání úkolu podle určité cílové se ujistěte, že změna odráží reálného času požadavky pro daný úkol. Být potřeba taky zkontrolujte a upravte odpovídající množství práce přiřazené podle potřeby.

 • Některé projekty nemusí použití odhadovaných dob trvání. Pokud zadáte otazník ve sloupci Doba trvání pro úkol projektu není použití odhadovaných dob trvání, hodnota není považována za odhad. Pokud chcete, aby odhady v projektu, zvolte Nástroje > Možnosti > plán. Zaškrtněte políčko zobrazovat, že mají úkoly předpokládanou dobu trvání.

 • Pokud chcete změnit dobu trvání a nová doba trvání používá jinou jednotku z stávající dobu trvání, musíte provést výpočet samostatně a zadejte novou hodnotu. Neexistuje žádný automatický převod. Například pokud aktuální dobu trvání je 1 den a chcete změnit dobu trvání, aby odrážely hodin místo dnů, musíte nejdřív výpočet počtu pracovních hodin za den si vlastní a zadejte novou hodnotu do několika hodin.

 • Souhrnné úkoly (někdy se jí říká "hammock úkoly"), nejde upravovat přímo. Pokud chcete změnit souhrnného úkolu, změňte dílčí úkoly, které tvoří souhrnného úkolu.

Zvýšit přesnost svými odhady

Pokud chcete zvýšit přesnost odhadů doby trvání úkolů, použijte vlastní zkušenosti a zkušenosti ostatních uživatelů, kteří mají udělat něco podobného v předchozích projektů. Zeptejte se jako:

 • Jak dlouho úkol trvat?

 • Co jsou některé problémy, který jste narazili?

 • Co by se dělat jinak Pokud jste měli udělat znovu?

Zaznamenejte rozdíly mezi nový úkol a úkoly v minulosti a vzít v úvahu tyto rozdíly při odhad doby trvání úkolu.

Jak odhad doby trvání úkolů, patří následující skutečnosti:

 • Doba trvání může záviset na prostředí zdroje, který provádí úkol. Někdy některé úkoly Zkušený zdroj dokončením rychleji než zdroj bez zkušeností.

 • Vypočte by měl být znovu obrácena pozornost při spuštění práce. Budete vědět, informace o úkolech v daném okamžiku.

Můžete taky odvodit, svými odhady pomocí porovnání optimistické, pesimistické a očekávané doby trvání. Toto je někdy se jí říká Analýza PERT.

Doba trvání závislostí

Následující dvě závislosti existují mezi dobou trvání úkolu a zahájení a dokončení:

 • Doba trvání úkolu se změní při změně jeho zahájení nebo dokončení.

 • Úkolu zahájení a dokončení změnit data po úpravě doby trvání.

Jestliže zadání úkolu zahájení a dokončení místo dobu trvání, spočítá aplikace Project doba trvání podle pracovní doby mezi těmito daty. Pokud později změnit datum zahájení nebo dokončení projektu (ale neměníte, dobu trvání), bude přepočítána doba trvání.

Podobně zadejte dobu trvání úkolu aplikace Project vypočítá při zahájení a dokončení založené na projektu čas zahájení a dobu trvání, jakož i jakoukoli mimopracovní dobu, například víkendů úkol. Pokud později Změna doby trvání úkolu, přepočítána data tak, aby odpovídaly doby trvání.

Příklady:

 • Pokud chcete zadat počáteční datum 1 dne a datum dokončení květen 4, aplikace Project vypočítá doby trvání jako tři dny. Pokud změníte datum dokončení květen 5 přepočítá se doba trvání na čtyři dny. Ale pokud změníte datum dokončení květen 8 místo úpravy dobu trvání přepočítána počáteční datum mohou 4, uchovávání konstanta doba trvání čtyři dnů, protože poslední dvě pole, které jste změnili byly pro data dokončení a doby trvání.

  Pokud, musíte zadat počáteční a koncové datum, a pokud chcete dobu trvání nemění, zkontrolujte nové zahájení a dokončení data představují stejný počet dnů jako předchozí kalendářní data. Doba trvání zůstane stejná jako před.

 • Zadejte dobu trvání tři dny a zahájení projektu je 1, aplikace Project vypočítá datum zahájení úkolu jako 1 dne a datem dokončení jako březen 3 (Pokud tato data dojít připadá víkend nebo jiného nepracovního času). Pokud změna doby trvání na čtyři dny přepočítá se březen 4 datem dokončení.

  Pokud chcete zadejte konkrétní zahájení a dokončení úkolu, zadejte zahájení a dokončení a přepočítána doba trvání. Mějte na paměti, že zadávání dat zahájení a dokončení nastaví datum omezení úkolu, která omezuje flexibilitu svůj časový plán. Pokud zadejte počáteční datum a potom zadejte datum dokončení, je nastavit omezení Dokončit po dni (včetně). Nebo pokud zadejte datum dokončení a zadejte počáteční datum, je nastavená omezení Start po dni (včetně). Pokud chcete úkol k zahájení nebo dokončení k určitému datu, ale chcete zachovat pružnost plánu a právě upozorněni, pokud se úkol začít nebo skončit dokončen včas, můžete zadat datum konečného termínu úkolu. Termíny není omezení úkolů a nemají vliv na omezení. Při aktualizaci na plán, zobrazí se pokud úkol je překročí jeho konečného termínu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×