Změna chování obrazce po poklepání

Ve výchozím nastavení se po poklepání na obrazec otevře jeho textový blok, aby bylo možné upravit jeho text. Chování obrazce po poklepání je však možné změnit. Příklad: Obrazec můžete nastavit na zobrazení jiné stránky ve stejném výkresu, spuštění makra nebo na otevření tabulky tabulka ShapeSheet obrazce.

 1. Na obrazec, jehož chování po poklepání chcete změnit, klepněte pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Formát a potom klepněte na příkaz Chování.

 2. Klepněte na kartu Poklepání, poté vyberte jednu z následujících akcí, která má být provedena po poklepání na obrazec:

  Provést výchozí akci.    Poklepáním na obrazec se aktivuje výchozí akce pro obrazec, například otevření bloku textu, aby bylo možné text upravit.

  Neprovádět žádnou akci.    Poklepání na obrazec nevyvolá žádnou akci.

  Upravit text obrazce.    Po poklepání na obrazec se otevře blok textu obrazce.

  Otevřít skupinu v novém okně.    Po poklepání se skupina otevře v novém okně. Tato akce je k dispozici pouze v případě, že je vybrána skupina.

  Otevřít tabulku ShapeSheet obrazce.    Po poklepání na obrazec se otevře tabulka ShapeSheet daného obrazce.

  Vlastní.    Po poklepání na obrazec následuje vlastní chování, které bylo zadáno v části Events (Události) v buňce EventDblClick.

  Zobrazit nápovědu.    Po poklepání na obrazec se zobrazí téma nápovědy pro příslušný obrazec. Toto téma se může lišit od tématu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na obrazec a následném klepnutí na příkaz Nápověda. Musíte použít následující syntaxi:

FILENAME!keyword or FILENAME!#Number

 • Název souboru je soubor nápovědy systému Windows (soubor HLP nebo CHM).

 • Klíčové slovo je indexový termín přidružený k tomuto tématu nápovědy.

 • Číslo je číselné ID, na něž odkazuje oddíl MAP projektového souboru nápovědy.

  Sloveso OLE.    Poklepáním na objekt OLE se aktivují možnosti OLE, například otevření zdrojového souboru, aby bylo možné upravit příslušný objekt.

  Spustit makro.    Poklepáním na obrazec se spustí makro vybrané v seznamu.

  Přejít na stránku.    Poklepáním na obrazec se zobrazí určitá stránka výkresu.

  Otevřít v novém okně.    Poklepáním na obrazec se otevře stránka výkresu v novém okně.

 • Klepněte na tlačítko OK.

Tip: Chcete-li obrazec propojit s jiným výkresem, souborem nebo webovou stránkou, můžete přidat hypertextový odkaz. Další možností je vytvořit makro, které otevře požadovaný výkres, soubor nebo webovou stránku, a spustit toto makro při poklepání na daný obrazec, ale přidání hypertextového odkazu je mnohem jednodušší a rychlejší.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×