Změna barvy, stylu nebo tloušťky čáry

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vzhled obrazce čáry můžete upravit změnou jeho barvy, stylu čáry nebo tloušťky. Pokud používáte Excel, Outlook, Word nebo PowerPoint, můžete vzhled čáry rychle změnit použitím přednastaveného rychlého stylu.

Poznámka: Tyto funkce jsou dostupné jenom v desktopové verze aplikace uvedené výše.

V tomto článku

Přidání rychlého stylu k čáře

Změna barvy čáry

Převedení čáry na přerušovanou

Změna tloušťky čáry

Práce s čárami v Projectu

Formát ohraničení buněk v aplikaci Excel

Přidání rychlého stylu k čáře

Rychlé styly pro čáry zahrnují barvy motivu převzaté z motivu dokumentu, stíny, styly čáry, přechody a prostorové perspektivy. Pokud přesunete ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu, můžete si prohlédnout, jak tento rychlý styl ovlivní příslušnou čáru. Zkoušejte různé rychlé styly, dokud nenajdete ten správný.

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na kartě Formát klikněte na požadovaný rychlý styl.

  Zobrazí řádek Rychlé styly v Office.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více .

  Poznámka: Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, že máte vybránu čáru.

Začátek stránky

Změna barvy čáry

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na kartě Formát klikněte na šipku u položky Obrys obrazce a vyberte požadovanou barvu.

  Zobrazí možnosti barev čar v Office.

  Poznámka: Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, že máte vybránu čáru.

  Pokud chcete použít barvu, která není součástí barev motivu, klikněte na Další barvy obrysu a pak vyberte požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Jestliže později změníte motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

Začátek stránky

Převedení čáry na přerušovanou

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na kartě Formát klikněte na šipku u položky Obrys obrazce.

  Zobrazí různé styly čar v Office.

  Poznámka: Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, že jste vybrali čáru.

 3. Přejděte na položku Typ čáry a vyberte styl čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní styl, klikněte na položku Další čáry a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Změna tloušťky čáry

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na kartě Formát klikněte na šipku u položky Obrys obrazce.

  Zobrazí různé tloušťky čar v Office.

  Poznámka: Pokud není dostupná karta Formát, přesvědčte se, že máte vybránu čáru.

 3. Přejděte na položku Tloušťka čáry a klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní tloušťku čáry, klikněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Chcete-li nakreslit dvojitou čáru, nakreslete jednoduchou čáru, zkopírujte ji a vložte vedle a potom tyto dvě čáry seskupte.

Začátek stránky

Práce s čárami v Projectu

Pro následující postup potřebujete mít otevřený Ganttův diagram.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na čáru, kterou chcete změnit, a vyberte Vlastnosti.

 2. V části Čára vyberte barvu v seznamu Barva a tloušťku v seznamu Čára.

Začátek stránky

Formát ohraničení buněk v aplikaci Excel

Pokud chcete použít styly čar a barvy ohraničení okolo v Excelových tabulek nebo tabulek, najdete v následujících článcích:

Začátek stránky

Viz také

Nakreslení nebo odstranění čáry nebo spojnice

Formátování pruhového grafu v zobrazení Ganttův diagram v aplikaci Project

V tomto článku

Přidání rychlého stylu k čáře

Změna barvy čáry

Převedení čáry na přerušovanou

Změna tloušťky čáry

Přidání rychlého stylu k čáře

Rychlé styly čar zahrnout Barvy motivu z Motiv, stíny, styly čar, přechody a trojrozměrné perspektivy (3D). Vyzkoušejte různé rychlé styly, dokud nenajdete, který se vám líbí. S dynamickým náhledem když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu uvidíte jak tento rychlý styl ovlivní vaši linku.

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Pod kartou Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více .

  Karta Formát s nadpisem Nástroje kreslení v aplikaci PowerPoint 2010
  příklad skupiny Styly obrazců na kartě Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, zda jste vybrali čáru. Možná budete muset poklikejte na čáru, která otevře kartu Formát.

Začátek stránky

Změna barvy čáry

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Karta Formát s nadpisem Nástroje kreslení v aplikaci PowerPoint 2010
  příklad skupiny Styly obrazců na kartě Formát.

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, zda jste vybrali čáru. Možná budete muset poklikejte na čáru, která otevře kartu Formát.

  Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na příkaz Další barvy obrysu a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Jestliže později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

Začátek stránky

Převedení čáry na přerušovanou

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Změna typu přerušované čáry

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

 3. Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Vlastní styl vytvoříte tak, že kliknete na Další čáry a vyberete požadované možnosti.

Začátek stránky

Změna tloušťky čáry

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Změna tloušťky čáry

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

 3. Přejděte na položku Tloušťka čáry a klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní tloušťku čáry, klikněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Chcete-li nakreslit dvojitou čáru, nakreslete jednoduchou čáru, zkopírujte ji a vložte vedle a potom tyto dvě čáry seskupte.

Začátek stránky

Viz také

Nakreslení nebo odstranění čáry nebo spojnice

V tomto článku

Přidání rychlého stylu k čáře

Změna barvy čáry

Převedení čáry na přerušovanou

Změna tloušťky čáry

Práce s čárami v aplikaci Publisher

Přidání rychlého stylu k čáře

Důležité informace: Rychlé styly jsou dostupná jenom v těchto aplikacích Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Rychlé styly čar zahrnout Barvy motivu z Motiv, stíny, styly čar, přechody a trojrozměrné perspektivy (3D). Vyzkoušejte různé rychlé styly, dokud nenajdete, který se vám líbí. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu, uvidíte, jak tento rychlý styl ovlivní vaši linku.

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více čar, vyberte první čáru, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry. Další informace o výběru řádků najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Pod kartou Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více .

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

Začátek stránky

Změna barvy čáry

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více čar, vyberte první čáru, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry. Další informace o výběru řádků najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce a potom klikněte na požadovanou barvu.

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

  Barvu, která není mezi barvami motivu, použijete tak, že kliknete na Další barvy obrysu a pak kliknete buď na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo si namícháte vlastní barvu na kartě Vlastní. Jestliže později změníte motiv dokumentu, vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se neaktualizují.

Převedení čáry na přerušovanou

V Excelu, Outlooku, PowerPointu a Wordu

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více čar, vyberte první čáru, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry. Další informace o výběru řádků najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

 3. Přejděte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný styl čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní styl, klikněte na položku Další čáry a vyberte požadované možnosti.

Změna tloušťky čáry

V Excelu, Outlooku, PowerPointu a Wordu

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Pokud chcete změnit více čar, vyberte první čáru, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry. Další informace o výběru řádků najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u tlačítka Obrys obrazce.

  Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Formát, poklikejte na čáru, abyste měli jistotu, že jste vybrali.

 3. Přejděte na položku Tloušťka čáry a klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  Chcete-li vytvořit vlastní tloušťku čáry, klikněte na položku Další čáry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Chcete-li nakreslit dvojitou čáru, nakreslete jednoduchou čáru, zkopírujte a vložte vedle této položky a potom tyto dvě čáry seskupte. Další informace najdete v tématu Skupina nebo oddělení tvarů, obrázků a dalších objektů.

Začátek stránky

Práce s čárami v aplikaci Publisher

 1. Vyberte čáru, kterou chcete změnit.

  Chcete-li změnit více čar, vyberte první čáru, poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte další čáry.

 2. Na Kreslení Panel nástrojů klikněte na Styl přerušované čáry Obrázek tlačítka , Styl čáry/okraje Vzhled tlačítka nebo na šipku vedle tlačítka Barva čáry Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovaný styl.

  Pokud chcete změnit na barvu, která není zobrazeno, klikněte na Další barvy obrysu a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní.

  Pokud chcete vytvořit vlastní tloušťku, klikněte na položku Další čáry a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Viz také

Nakreslení nebo odstranění čáry nebo spojnice

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×