Změna aktuální stránky předlohy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Stránky předlohy usnadňují použití jednotného vzhledu a atmosféry webu. Stránky předlohy definují sdílený obsah, včetně loga, názvu týmového webu, sdílené navigace a podobných prvků webu, které se opakují na všech stránkách webu.

Chcete-li změnit návrh vašeho webu a používáte-li stránky předlohy, může provést některou z následujících akcí:

 • Úprava aktuální stránky předlohy.    Úpravou aktuální stránky předlohy provedete změny ve zdroji a tyto změny budou použity na každou stránku, ke které je tato stránka předlohy připojena.

 • Nastavení jiné stránky předlohy jako výchozí stránky předlohy.    Pokud nastavíte novou stránku předlohy jako výchozí stránku předlohy, bude nová stránka předlohy poté použita pro každou stránku vašeho webu, která je připojena k výchozí stránce předlohy.

 • Připojení jednotlivých stránek obsahu k jiné stránce předlohy.    Stránku předlohy můžete také připojit k jedné stránce obsahu nebo skupině vybraných stránek obsahu, aniž by musela být stránka předlohy použita pro každou stránku webu.

Další informace o stránkách předlohy najdete v tématu Úvod do stránek předlohy ASP.NET.

V tomto článku

Změna aktuální stránky předlohy

Nastavit na jinou stránku předlohy jako výchozí stránky předlohy

Připojit jednotlivé stránky obsahu na jinou stránku předlohy

Mapování oblastí obsahu na novou stránku předlohy

Úprava aktuální stránky předlohy

Pokud již aktuální stránka předlohy splňuje většinu vašich potřeb a chcete udělat pouze několik změn, může být úprava aktuální stránky předlohy nejlepším řešením. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Poklepáním otevřete stránku předlohy v seznamu složek a poté stránku upravte v návrhovém zobrazení.

  Poznámka: Stránky předlohy jsou umístěny v Galerii stránek předlohy, kterou je složka masterpage umístěná ve složce _catalogs v seznamu složek.

 • Další možností je otevření stránky předlohy z připojené stránky obsahu. Při otevřené stránce obsahu (například Default.aspx) přejděte v nabídce Formát na položku Stránka předlohy a poté klepněte na příkaz Otevřít připojenou stránku předlohy. Poté stránku upravte v návrhovém zobrazení.

Další informace o tom, jak změnit výchozí stránky předlohy webu služby SharePoint naleznete v článku Změna výchozí stránky předlohy.

Začátek stránky

Nastavení jiné stránky předlohy jako výchozí stránky předlohy

Po vytvoření nové stránky předlohy v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete tuto novou stránku předlohy rychle učinit výchozí stránkou pro celý web.

Poznámka: Po nastavení nové stránky předlohy jako výchozí stránky předlohy se k nové stránce předlohy připojí všechny stránky, které jsou připojeny k výchozí stránce předlohy, včetně stránek, které již na vašem webu existují, a všech nových stránek, které vytvoříte.

 1. V seznamu složek ve složce _catalogs otevřete složku masterpage.

  Poznámka: Pokud je záhlaví složky masterpage sbalené, rozbalte je klepnutím na znaménko plus (+).

 2. Ve složce masterpage klepněte pravým tlačítkem myši na stránku předlohy, kterou chcete použít jako novou výchozí stránku předlohy, a v místní nabídce klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí stránku předlohy.

  Zobrazí se upozornění, že se zobrazí nefunkční všech stránek, které obsahují oblasti obsahu, které se nezobrazují v nové výchozí stránky předlohy. Pokud oblasti obsahu v nové výchozí stránku předlohy odpovídá oblasti obsahu v obsahu stránek, klikněte na Ano. Další informace o oblastech obsahu a zástupných symbolů obsahu naleznete v článku zástupné symboly obsahu změnit výchozí SharePoint.

Poznámka: Jestliže je vybraná stránka předlohy výchozí stránkou předlohy pro daný web, nebude příkaz Nastavit jako výchozí stránku předlohy dostupný.

Začátek stránky

Připojení jednotlivých stránek obsahu k jiné stránce předlohy

Jednotlivou stránku obsahu nebo skupinu vybraných stránek obsahu můžete připojit k jiné stránce předlohy.

Důležité informace: Většina výchozích zástupných symbolů obsahu v stránce default.master je vyžadována funkcemi spolupráce aplikace Windows SharePoint Services 3.0 (například seznamy a knihovny SharePoint), a není proto vhodné je odstraňovat. Pokud si nejste jisti, jak oblasti obsahu ovlivňují váš web, proveďte připojení stránek obsahu k jiné stránce předlohy až po kontrole za asistence správce webové služby.

 1. Otevřete stránku obsahu, ke které chcete připojit jinou stránku předlohy.

  Chcete-li připojit stránku předlohy k více než jedné stránce, stiskněte klávesu CTRL a v seznamu složek klepněte na každou stránku, ke které ji chcete připojit.

 2. V nabídce Formát klepněte na položku Stránka předlohy a poté klepněte na možnost Připojit stránku předlohy.

 3. V dialogovém okně Vybrat stránku předlohy proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na položku Výchozí stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako výchozí stránka předlohy.

  • Klepnutím na položku Vlastní stránka předlohypoužijte stránku předlohy, která je aktuálně nastavena pro web jako vlastní stránka předlohy.

  • Klepnutím na možnost Určitá stránka předlohy použijte podle vlastní volby stránku, která není nastavena pro web ani jako výchozí stránka předlohy, ani jako vlastní stránka předlohy. Klepnutím na příkaz Procházet vyhledejte a vyberte požadovanou stránku předlohy. Postup při mapování oblasti obsahu naleznete v další části.

   Poznámka: Zvolíte-li určitou stránku předlohy, musí být stránka předlohy uložena v téže kolekci webů jako aktuální web.

Začátek stránky

Mapování oblastí obsahu do nové stránky předlohy

Pokud předchozí stránka předlohy obsahuje oblasti obsahu, které neodpovídají oblastem obsahu v nové stránce předlohy, zobrazí se při otevření stránky obsahu připojené k nové stránce předlohy následující chybová zpráva.

Chybová zpráva stránky předlohy

Můžete připojit buď novou stránku předlohy obsahující všechny oblasti obsahu, které obsahuje původní stránka předlohy, nebo můžete odlišné oblasti obsahu k nové stránce předlohy namapovat.

Pokud namapujete oblast obsahu z aktuální stránky do nové stránky předlohy, stará oblast obsahu se odstraní a veškerý obsah v odstraněné oblasti se začlení do odpovídající oblasti.

 1. V poli Chyba stránky předlohy klepněte na položku změňte mapování oblastí obsahu.

  Zobrazí se dialogové okno Shoda regionů obsahu. Ve sloupci Aktuální stránka se zobrazí oblasti obsahu specifikované předchozí stránkou předlohy, které existují na aktuální stránce. Ve sloupci Stránka předlohy se zobrazí oblasti obsahu, které jsou specifikovány novou stránkou předlohy.

 2. Klepněte na oblast obsahu, kterou chcete napamovat k oblasti obsahu v nové stránce předlohy, a poté klepněte na příkaz Změnit.

 3. V dialogovém okně Zvolit upravitelnou oblast obsahu klepnutím vyberte pro oblast obsahu v poli Stará oblast oblast obsahu v poli Nová oblast a poté klepněte na tlačítko OK. Pokud není stará oblast obsahu namapována k nové oblasti obsahu a nechcete již obsah zahrnout, klepněte na položku (Žádná).

  Poznámka: Vyberete-li položku (Žádná), budou ovládací prvek obsahu a jeho obsah z aktuální stránky zcela odstraněny.

 4. Opakujte proces porovnávání pro každou oblast obsahu.

 5. Chcete-li se vrátit na stránku, klepněte v dialogovém okně Spravovat oblasti obsahu na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li tento proces přeskočit, v dialogovém okně Spravovat oblasti obsahu klepněte na příkaz Přeskočit aktuální stránku. Pokud tento proces přeskočíte, obsah, který neodpovídá aktuálním oblastem obsahu, se na stránce nezobrazí.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×