Změna a odstranění hypertextové odkazy v aplikaci Publisher

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete změnit vzhled hypertextového odkazu a můžete změnit jeho směrování (jeho cíl). Když hypertextový odkaz nefunguje, je třeba určit, v čem je problém a potom adresu cíle odkazu opravit.

Co chcete udělat?

Změnit vzhled hypertextového odkazu

Změnit cíl hypertextového odkazu

Změnit hypertextový odkaz na obyčejný text

Testování hypertextových odkazů

Oprava hypertextové odkazy, které nejsou k dispozici ve webových publikacích (pouze v aplikaci Publisher 2007)

Změna vzhledu hypertextového odkazu

Změna zobrazeného textu hypertextového odkazu

 1. Klikněte na text hypertextového odkazu, který chcete změnit.

 2. Zadejte nový text a potom původní znaky jednotlivě odstraňte stisknutím DELETE nebo BACKSPACE.

Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu.

  Chcete-li vybrat pouze podtržené znaky, klikněte za poslední podtržený znak a přetáhněte kurzor na první znak.

 2. Klikněte na podtržené Obrázek tlačítka .

Změna obrázku, který se používá pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte obrázek, který obsahuje odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, klikněte na Změnit obrázek a potom klikněte na umístění nový obrázek, který chcete použít.

Začátek stránky

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz, který chcete změnit, a klikněte na Upravit hypertextový odkaz.

  Poznámka: Pokud místní nabídka nabízí příkazy pouze pro kontrolu pravopisu, klikněte na Přeskakovat a potom znovu klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz zadejte do pole Adresa nový cíl hypertextového odkazu.

Začátek stránky

Změna hypertextového odkazu na obyčejný text

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na hypertextový odkaz a potom klikněte na Odebrat hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Testování hypertextových odkazů

 • Aktivace hypertextového odkazu z publikace, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na propojený text nebo obrázek.

Oprava hypertextové odkazy, které nejsou k dispozici ve webových publikacích (pouze v aplikaci Publisher 2007)

Tady je několik pokynů pro běžné opravy hypertextových odkazů, které nefungují.

Oprava hypertextových odkazů na jiné stránky na webu aplikace Publisher

 • Pokud jeden odkaz nefunguje    Při stránku byl přesunut, Publisher automaticky aktualizovat hypertextových odkazů na stránku správné. Pokud hypertextový odkaz nefunguje, ale zkontrolujte, že není odkazující na záložku, který byl přesunut nebo odstraněn. Pro nápravu udělat, postupujte takto:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na hypertextový odkaz a potom klikněte na Upravit hypertextový odkaz.

  2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz klikněte na Místo v tomto dokumentu a potom na stránku a záložku, na kterou chcete odkazovat.

   Pokud je záložka odstraněná, klikněte na Zrušit. Přejděte na stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz a vložit záložku a potom se vraťte na hypertextový odkaz, který chcete opravit, a upravte ho.

 • Když nefungují mnoho odkazů    Pokud spoustu hypertextových odkazů nefungují některé soubory nelze jste publikovali. Ve výchozím nastavení při publikování na webu, Publisher, odešlou se podsložka index_soubory umístění souboru. Tato složka obsahuje všechny soubory spojený s vaším webem s výjimkou první stránky publikace (webu domovské stránce), který odkazuje na podsložky přidružené stránky. Pokud tato složka není k dispozici, nebudou fungovat hypertextové odkazy na jiné stránky v publikaci. Pokud Nahrajte svůj web pomocí jiného programu, nemusí podsložku, kterou automaticky nahrát na webový server. V takovém případě nahrajte podsložce ručně.

  Poznámka: Můžete změnit nastavení tak, aby příště publikovat svůj web aplikace Publisher nevytvoří složka index_soubory nebyla vytvořena a publikuje všechny soubory pro váš web do jedné složky. V této publikaci Web, v nabídce Nástroje klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kartu Web a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uspořádat podpůrné soubory ve složce.

Oprava hypertextových odkazů na jiné weby

Pokud hypertextového odkazu na jiný web nefunguje, přejděte do cíle, který chcete vytvořit odkaz. Pokud je cílový soubor na Internetu, najdete ji ve webovém prohlížeči. Pokud je soubor umístěn na pevném disku nebo síti, najdete ji v Průzkumníku Windows. Pak v Publisheru publikaci, zkontrolujte tyto věci:

 • Cíl se asi přesunul nebo už asi neexistuje:    Klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a klikněte na Upravit hypertextový odkaz. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz ověřte, že je cesta k cílové stránce správná.

 • Text, o které si myslíte, že je hypertextovým odkazem, jenom vypadá jako hypertextový odkaz:    Vyberte text a klikněte na panelu nástrojů Standardní na Vložit hypertextový odkaz Obrázek tlačítka , abyste měli jistotu, že se jedná o hypertextový odkaz.

  Tip: Před kliknutím na Vložit hypertextový odkaz je nutné vybrat jediný hypertextový odkaz. Pokud vyberete víc než jeden hypertextový odkaz nebo hypertextový odkaz na navigačním panelu, nemusí být možnost Vložit hypertextový odkaz dostupná.

 • Je možné, že nemáte přístup k cíli:    Pokud je cíl na internetu, ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Pokud je cíl v síti, obraťte se na správce sítě a ujistěte se, jestli máte k cílovému souboru přístup.

Oprava hypertextových odkazů, které otevírají externí soubory

Po vytvoření hypertextového odkazu na webovou stránku, která se otevře soubor externí, například Wordového dokumentu, listu aplikace Excel nebo soubor PDF, mějte na paměti následující.

Názvy souborů

Názvy externích souborů, na které odkazujete, by v ideálním případě neměly obsahovat mezery a měly by mít malá písmena.

Když vytvoříte odkaz na soubor, jehož název obsahuje mezeru a není možné tento název změnit, zkontrolujte, jestli Publisher nahradil mezeru v adrese hypertextového odkazu řetězcem %20. Pokud je název souboru třeba my file.doc, v adrese hypertextového odkazu by mělo být my%20file.docx.

Testování

Odkaz na soubor externího nemůžete testovat v náhledu webu, ale můžete otestovat hypertextového odkazu z publikace stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na propojený text nebo obrázek. Můžete taky publikovat svůj web místního serveru otestovat, hypertextové odkazy na externí soubory.

Důležité informace: Pokud testujete odkazy na externí soubory na místním serveru, nezapomeňte na daný místní server zkopírovat externí soubory.

Nahrání

Při publikování webu můžete externí soubor nahrát ručně. Publisher nebudete ho nahrajte za vás. Umístění souboru externí na webovém serveru určuje cestu. Příklad:

 • Pokud vytváříte odkaz na domovské stránce do souboru, který je ve stejném adresáři na webový server, cesta lze jenom název souboru (třeba myfile.docx).

 • Pokud se soubor nachází v jiné složce než domovská stránka, musí cesta obsahovat název složky (třeba index_files/myfile.docx).

Budete muset tuto cestu zjistit a zadejte v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz před publikováním na web. Vyberte text nebo obrázek, budou návštěvníci na stránku klikněte na externí soubor otevřít. V nabídce Vložit klikněte na hypertextový odkaz. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz do pole adresa zadejte cestu k souboru externí.

Poznámka: Při vložení cesty hypertextového odkazu do pole Adresa procházením je potřeba změnit cestu tak, aby byl zadaný jenom název souboru nebo složka a název souboru, jak bylo uvedené výš.

Oprava hypertextového odkazu, který se nezobrazuje

Možné příčiny jsou následující:

 • Hypertextový odkaz se nachází v otočený textového pole nebo automatického obrazce    Hypertextové odkazy nebudou fungovat správně, pokud se nacházejí v otočených textových polí a Automatické tvary, ale tato gesta fungují v webovou publikaci, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na odkaz, a bude vypadal podle vašich představ a něm něco nefunguje v náhledu webu ani při publikování publikace na webu. Obnovením hypertextových odkazů v publikaci Web vrácením otočených textových polí a automatických obrazců, které obsahují hypertextových odkazů na původní polohy.

 • Hypertextový odkaz se nachází v textovém poli nebo automatickém obrazci s okraji BorderArt:    Hypertextové odkazy ve webové publikaci nebudou správně fungovat, pokud se nacházejí v textovém poli nebo automatickém obrazci s okraji BorderArt. Hypertextové odkazy ve webové publikaci obnovíte odebráním okrajů BorderArt z textových polí nebo automatických obrazců, které obsahují hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×