Změna údajů o zdroji

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při importu zdrojů na Microsoft Office Project Server je někdy potřebné změnit informace o těchto zdrojích, například kvůli změnám v organizaci nebo změněnému stavu zdrojů. U zdrojů lze změnit například tyto informace: e-mailovou adresu, aktivní stav, typ rezervování, dostupnost nebo nákladové středisko.

Poznámka: Některé informace o zdrojích, například jejich pracovní plán, lze změnit pouze pomocí aplikace Microsoft Office Project Professional. Chcete-li změnit takovéto informace, vyberte daný zdroj a klepněte na tlačítko Otevřít. Spustí se aplikace Project Professional a zobrazí se seznam zdrojů. V aplikaci Project pak můžete změnit potřebné informace o zdroji. Potom v nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na příkaz Zdroje.

 2. Chcete-li zobrazit určitý seznam zdrojů, vyberte v seznamu rámečku Zobrazení jeden z následujících typů zdrojů:

  • Všechny zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit všechny zdroje v rámci organizace.

  • Nákladové zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit zdroje nezávislé na objemu práce na úkolu nebo na době trvání úkolu, jako jsou například letenky a ubytování.

  • Materiálové zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit spotřební materiál, například beton, dřevo nebo hřebíky.

  • Pracovní zdroje:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit osoby a zařízení provádějící práci s cílem provést nějaký úkol.

 3. Vyberte v tabulce zdroj, u kterého chcete změnit informace, a potom klepněte na tlačítko Upravit podrobnosti.

  Tip: Jestliže chcete vybrat sousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední požadovaný zdroj. Chcete-li vybrat nesousedící zdroje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na požadované zdroje. Postupně lze změnit informace pro každý vybraný zdroj.

  Lze změnit následující položky:

  • Název zdroje:     Pod tuto položku patří skutečný název materiálního zdroje nebo jméno lidského zdroje a dále také e-mailová adresa a kód RBS.

   Chcete-li povolit přiřazení zdroje na úkoly, zaškrtněte políčko Může být přiřazen jako projektový zdroj.

  • Pole Typ zdroje    Chcete-li změnit typ zdroje v seznamu Typ vyberte pracovní zdroj, nákladový zdroj nebo materiálového zdroje. Můžete taky můžete rozhodnout, jestli je zdroj rozpočtovým zdrojem nebo obecný zdroj tak, že vyberete rozpočtu zaškrtávacího políčka nebo zaškrtněte políčko Obecná.

   Můžete zdroje potvrzeného zda je navržený pro práci na projektu pomocí příkazu pole Výchozí typ rezervace.

  • Vyrovnávání:     Jestliže chcete daný zdroj vyřadit z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Lze vyrovnávat.

  • Správce časového rozvrhu a výchozí vlastník přiřazení:     Pokud je daný zdroj správcem časového rozvrhu pro zdroj, zadejte jméno správce do pole Správce časového rozvrhu nebo jméno vyhledejte.

   Chcete-li zjistit vlastníka přiřazení, zadejte nebo vyhledejte jméno vlastníka pomocí pole se seznamem Výchozí vlastník přiřazení. Vlastníkem přiřazení je obvykle zdroj, který byl původně přiřazený na daný úkol.

  • Informace o týmu    Pokud zdroje je členem týmu, zaškrtněte políčko Je týmu a zadejte název týmu do pole Název týmu. Můžete taky vyhledejte název týmu po kliknutí na Procházet Procházet: .

  • Dostupnost    Změna dostupnosti zdroje pro pole Nejdříve k dispozici a Nejpozději k dispozici, klikněte na Ovládací prvek Výběr data Button image a pak klepněte na datum v kalendáři.

  • Kódy nákladů a skupin:     Pokud v organizaci používáte kódy pro seskupování a sledování nákladů, můžete tyto kódy změnit pomocí položek Skupina, Kód a Nákladové centrum.

  • Hypertextový odkaz:     Jestliže zdroj udržuje týmový web, zadejte cíl hypertextového odkazu a URL do polí Název hypertextového odkazu a Adresa URL hypertextového odkazu .

 4. Někdy můžete v organizaci potřebovat další informace o zdrojích. Takové informace můžete pro jednotlivé zdroje zadat ve skupinovém rámečku Vlastní pole zdrojů.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit. Jestliže jste vybrali více zdrojů, můžete po klepnutí na tlačítko Uložit/Další změnit informace o dalším zdroji.

Poznámka: Lze také změnit stejné informace pro více zdrojů najednou: Vyberte více zdrojů a klepněte v nabídce Akce na příkaz Hromadné úpravy. Informace, které jsou specifické pro jednotlivé zdroje, hromadně upravovat nelze.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Microsoft Office Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×