Zjištění počtu dat pomocí dotazu

Zjištění počtu dat pomocí dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak spočítat data vrácená dotazem. Například ve formuláři nebo sestavě můžete spočítat počet položek v poli tabulky nebo ovládací prvky. Taky můžete vypočítat průměr hodnot a nalezení nejmenší největší, nejdřívějšího a nejnovější hodnot. Kromě toho Access poskytuje funkce řádek Součet využívající počítat data v datovém listu aniž by bylo nutné změnit designu dotazu.

Co chcete udělat?

Vysvětlení způsobů zjištění počtu dat

Zjištění počtu dat pomocí řádku souhrnů

Zjištění počtu dat pomocí souhrnného dotazu

Agregační funkce odkaz

Vysvětlení způsobů zjištění počtu dat

Zjištění počtu položek v poli (sloupci hodnoty) pomocí funkce Count . Funkce Count patří sadu funkcí s názvem agregační funkce jazyka. Agregační funkce jazyka umožňuje provádět výpočty na sloupec dat a vrací jedinou hodnotu. Access nabízí řadu agregační funkce jazyka kromě počtujako:

 • SUMApro sčítání sloupec čísel.

 • Průměr, pro výpočet průměru sloupec čísel.

 • Maximální, vyhledání nejvyšší hodnotu v poli.

 • Minimálnívyhledání nejnižší hodnotu v poli.

 • Směrodatná odchylka měření rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

 • Odchylka, zjištění statistického rozptylu všech hodnot ve sloupci.

Access obsahuje dva způsoby, jak přidat počet a dalších agregačních funkcí v dotazu. Můžeš:

 • Otevřete dotaz v zobrazení Datový list a přidejte řádek Součet. Řádek souhrnů umožňuje pomocí agregační funkce do jednoho nebo víc sloupců výsledek dotazu, aniž by bylo nutné změnit designu dotazu.

 • Vytvoření souhrnného dotazu. Souhrnný dotaz vypočítá souhrny skupiny záznamů. Pokud budete chtít zjistit souhrn všech prodejů podle města nebo podle čtvrtletí, použijete k seskupení záznamů podle kategorie souhrnného dotazu například má a sečíst prodeji. Řádek souhrnů naopak vypočítá celkové součty pro jednoho nebo víc sloupců (polí) dat.

Poznámka: V postupech v tomto dokumentu zdůraznit pomocí funkce Count , ale můžete použít i jiné agregačních funkcí ve svých řádky souhrnů a dotazů. Další informace o použití jiných agregačních funkcí najdete v článku Principy agregační funkce dál v tomto článku.

Další informace o způsoby použití dalších agregačních funkcí naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Přidání řádku souhrnů a jak používat souhrnného dotazu počítat data se vysvětluje v postupech v následujících částech. Nezapomeňte, že funkce Count označené jako pracuje na velký počet datových typů než dalších agregačních funkcí. Například spuštěním funkce Count proti všech typů polí s výjimkou obsahující složité, opakující se skalární dat, například pole s více hodnotami seznamů.

Naopak spoustu agregační funkce dopracování pouze data v polích s nastavením určitého datového typu. Například funkce SUMA funguje jenom u polí s nastaveným datové typy číslo, desetinné nebo Měna. Další informace o datových typech vyžadovaných jednotlivou funkci najdete v článku Přehled agregačních funkcídál v tomto článku.

Obecné informace o datových typech naleznete v článku změnit nebo změna datového typu pro pole.

Začátek stránky

Zjištění počtu dat pomocí řádku souhrnů

Řádek Součet přidáte do dotazu tak, že otevřete dotaz v zobrazení Datový list, přidání řádku a následném vybrání funkci počet nebo jiné agregační funkce, například SUMA, minimální, maximálnínebo průměrem. Postup v této části popisují, jak vytvořit základní výběrový dotaz a přidejte řádek Součet.

Vytvoření základní výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Vybranou tabulku nebo tabulky se zobrazí jako windows v horní části okna návrháře dotazu. Tento obrázek znázorňuje typická tabulka v Návrháři dotazu:

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

 3. Poklikejte na pole tabulky, které chcete použít v dotazu.

  Můžete zahrnout polí obsahujících popisný dat, jako jsou jména a popisy, ale musí obsahovat pole obsahující hodnoty, které chcete spočítat.

  Každé pole, zobrazí se v nějakém sloupci návrhové mřížky dotazu.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 5. Pokud chcete přejděte zpět do návrhového zobrazení a upravte dotaz. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení. Můžete pak upravte dotaz podle potřeby přidáním nebo odebráním polí v tabulce. Chcete-li některé pole odebrat, vyberte sloupec v návrhové mřížce a stiskněte klávesu DELETE.

 6. Volitelně můžete uložte do dotazu.

Přidání řádku souhrnů

 1. Otevřete dotaz v zobrazení Datový list. Postup pro databáze ve formátu souboru ACCDB, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na Zobrazení Datový list.

  – nebo –

  Databáze formát souboru MDB vytvořené ve starší verzi aplikace Access na kartě Domů ve skupině zobrazení klikněte na šipku pod tlačítkem Zobrazit a na položku Zobrazení Datový list.

  – nebo –

  V navigačním podokně poklikejte na dotaz. Tím se spustí dotaz a načtete výsledky do datového listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

  Obrázek pásu karet

  Nový řádek Součet se zobrazí pod posledním řádkem dat v datovém listu.

 3. V řádku Celkem klikněte na pole, která chcete sečíst a potom vyberte počet ze seznamu.

Skrytí řádku souhrnů

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

Další informace o pomocí řádku souhrnů naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Začátek stránky

Zjištění počtu dat pomocí souhrnného dotazu

Výpočet data pomocí souhrnného dotazu místo řádku souhrnů, když je potřeba počítat některé nebo všechny záznamy vrácená dotazem. Můžete například spočítat počet prodejní transakce nebo počet transakce v jednom městě.

Obvykle používáte souhrnného dotazu místo řádek Součet při musíte použít výsledné hodnoty v jiné části databáze, jako jsou sestavy.

Všechny záznamy v dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  V okně v horní části okna návrháře dotazu se zobrazí v tabulce.

 3. Poklikejte na pole, které chcete použít v dotazu a ujistěte se, že obsahovat pole, které chcete spočítat. Můžete zjistit počet polí většina datových typů, s výjimkou polí obsahujících opakující se složité skalární dat, například pole s více hodnotami seznamů.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce a Group By v řádku pro jednotlivá pole v dotazu.

 5. V řádku Celkem klikněte na pole, které chcete spočítat a vyberte počet ve výsledném seznamu.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 7. Pokud chcete Uložte dotaz.

Spočítání záznamů v tedy skupinou nebo kategorií

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Tabulku nebo tabulky se zobrazí v okně v horní části okna návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole obsahující data kategorií a pole obsahující hodnoty, které chcete spočítat. Dotaz nesmí obsahovat další popisný pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce a Group By v řádku pro jednotlivá pole v dotazu.

 5. V řádku Celkem klikněte na pole, které chcete spočítat a vyberte počet ve výsledném seznamu.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 7. Pokud chcete Uložte dotaz.

Začátek stránky

Agregační funkce odkaz

V následující tabulce jsou uvedeny a popsány agregační funkce, které poskytuje přístup pro použití v řádku celkem a v dotazech. Myslete na to, že aplikace Access nabízí další agregační funkce jazyka pro dotazy než pro řádek Součet. Také při práci na projektu aplikace Access (aplikace Access front-end připojení k databázi Microsoft SQL Server), můžete použít sadu větší agregační funkce SQL Server: poskytuje. Další informace o této sadě funkcí naleznete v tématu Microsoft SQL Server knihy Online.

Funkce

Popis

Používá se s datovými typy

Součet

Sečte položky ve sloupci. Funguje jenom s číselnými a měnovými daty.

Číslo, desetinné číslo, měna

Průměr

Vypočítá průměrnou hodnotu sloupce. Sloupec musí obsahovat číselná, měnová nebo kalendářní a časová data. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Množství

Vypočítá počet položek ve sloupci.

Všechny datové typy s výjimkou těch, které obsahují komplexních opakující se skalární dat, například sloupce s více hodnotami seznamy.

Další informace o seznamech s více hodnotami najdete v článcích Průvodce pro pole s více hodnotami a Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot.

Maximum

Vrátí položky s nejvyšší hodnota. Textových dat nejvyšší hodnota byla poslední hodnota v abecedě a ignorována písmena. Hodnoty null jsou ignorovány.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Minimum

Vrátí položky s nejnižší hodnotu. Textová data nejnižší hodnota je první abecední hodnotu a ignorována písmena. Hodnoty null jsou ignorovány.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Směrodatná odchylka

Opatření rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

Další informace o použití této funkce naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, desetinné číslo, měna

Rozptyl

Opatření statistické rozptyl argumentu všechny hodnoty ve sloupci. Tato funkce slouží pouze na numerické a měny data. Obsahuje-li tabulka menší než dva řádky, aplikace Access vrátí prázdnou hodnotu.

Další informace o funkcích odchylka naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, desetinné číslo, měna

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×