Zdroje informací pro vytváření přístupných webů v SharePointu Online

Zdroje informací pro vytváření přístupných webů v SharePointu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V SharePointu Online můžete snadno vytvářet weby pomocí standardních, předem připravených šablon (jako je Blog, Týmový web, Web projektu apod.). Tyto standardní šablony umístí obsah na stránky vašeho webu tak, aby podporovaly usnadnění.

Tento článek je určený pro uživatele, kteří přemýšlí nad přizpůsobením už vytvořeného webu a chtějí ho zpřístupnit osobám s postižením. Obsahuje základní informace, nad kterými se musíte zamyslet, než přizpůsobíte svůj web, například jaké jsou potřeby uživatelů a pravidla usnadnění. Také v něm najdete odkazy na zdroje, které vám pomůžou provést základní úpravy webu a zároveň ho nechat přístupný.

Poznámky: 

 • Další informace o typech webů, které můžete vytvářet v SharePointu Online, a o tom, jak je používat, najdete v tématu Vytváření různých typů sharepointových webů pomocí šablon.

 • Tento článek obsahuje několik obvyklých a základních přizpůsobení webů, které jde provést prostřednictvím uživatelského rozhraní SharePointu Online v prohlížeči, aniž by jejich autoři museli znát kód použitý při vytváření stránek. Přizpůsobení webového kódu (například HTML, CSS nebo JavaScriptu) nebo provádění rozsáhlého přizpůsobení je nad rámec tohoto článku. Informace o usnadnění přístupu uvedené v tomto článku se ale vztahují na přizpůsobení jakéhokoliv webu bez ohledu na jeho rozsah.

V tomto článku

Cíle pro přístupné weby

Pro řadu lidí je přístupnost sharepointových webů až dodatečná záležitost. Myslí si, že usnadnění je něco, co provádí vývojář s kódem až po vytvoření webu (třeba že ladí kód HTML, CSS nebo JavaScript).

Usnadnění přístupu by ale mělo být součástí procesu návrhu, kterému věnujete pozornost předtím, než práce na webu vůbec začne. Když si to uvědomíte, než přizpůsobíte web vytvořený v SharePointu online, musíte nejdřív zvážit, jak to ovlivní usnadnění přístupu. Usnadnění přístupu na jakémkoliv webu znamená především:

 • Použitelnost pro všechny.

  Usnadnění přístupu spočívá ve vytvoření webu, který může používat kdokoliv - to znamená lidé s postižením i bez něj. Použitelnost je zásadní. Pokud se sami nemůžete na svém webu snadno pohybovat a dělat to, co potřebujete, jak to zvládnou ostatní?

 • Použitelnost pro osoby s postižením

  Usnadnění je o tom, že myslíte na všechny a neignorujete žádnou část cílové skupiny. Jeho součástí je to, že při vytváření webu zohledňujete potřeby osob s postižením, takže jim usnadníte přístup. Jsou to nakonec taky uživatelé vašeho webu, stejně jako všichni ostatní ve vaší organizaci.

Když navrhujete weby s ohledem na usnadnění přístupu, vaše stránky díky tomu budou:

 • Přístupné bez ohledu na používané zařízení nebo metodu zadávání příkazů (například prohlížeč v počítači, prohlížeč ovládaný hlasem, prohlížeč v mobilním telefonu, automobilový počítač atd.).

 • Přístupné bez ohledu na omezení, se kterým se uživatel může potýkat (třeba v hlučném prostředí, v místnostech s různým stupněm osvětlení, v situaci, kdy řídí a může používat jen hands-free zařízení).

 • Předvídatelné. Inovace webu jsou důležité, ale předvídatelnost je nezbytná. Když bude navigace na vašem webu jednoduše pochopitelná a předvídatelná, budou stránky pro všechny přístupnější.

Zdroje

Co je přístupnost webů?

Školení Microsoftu zaměřené na přístupnost: Úvod do přístupnosti

Příručka pro firmy a organizace státní správy, které vytváří přístupný obsah osoby s postižením

Příručka pro pedagogy, kteří vytváří přístupný obsah pro osoby s postižením

Blog Microsoft Accessibility

Další informace o uživatelích (osobách s postižením) a jejich potřebách

Pojem „osoby s postižením“ zahrnuje miliony lidí s širokou řadou potřeb. Každá dílčí cílová skupina má ale specifické, jedinečné potřeby. Následující tabulka obsahuje některá nejčastější postižení a také potřeby, které mají osoby jimi trpí. Když upravujete web vytvořený v SharePointu Online, je nezbytné, abyste si uvědomovali, jak přizpůsobení ovlivňuje jednotlivé cílové skupiny.

Poznámka:  „Technologie usnadnění“ popisují skupinu technologií, která pomáhá plnit potřeby osob s postižením. Následující tabulka uvádí některé z těchto technologií, například čtečky obrazovky. Další informace o různých typech technologií usnadnění najdete v tomto článku v části Experimenty s technologiemi usnadní, které používá cílová skupina.

Některá nejčastější postižení a s nimi související potřeby:

Postižení

Jak lze obvykle usnadnit práci

Nevidomost nebo slabozrakost

 • Klávesové zkratky (žádné akce myší)

 • Předvídatelné pořadí ovládacích prvků a orientačních bodů na webové stránce (včetně všech dialogových oken), které umožní cílovým uživatelům vytvořit si mentální model dané stránky, aby neztratili orientaci a věděli, kde právě jsou.

 • Zvuková zpětná vazba čteček obrazovky - jeden příklad technologie usnadnění.

 • Alternativy vizuálních prvků (obrázky, ikony apod.) a popisný text pro všechny obrázky (i pro ty, které jsou jen ozdobné), jako je alternativní text (textový popisek).

 • Předpisy zvuku videa a nastavení přehrávačů videa, které umožní vypnout automatické přehrávání, aby se nepřekrýval zvuk videa se zvukovou zpětnou vazbou čtečky obrazovky.

 • Jasný jazyk, který zohledňuje potřeby všech uživatelů a nespoléhá na to, že prvky jsou viditelné. Například místo „Vidíte xyz“ můžete říct „Xyz je součástí“. Místo věty „Podívejte se na video“ můžete poskytnout alternativní řešení: „Podívejte se na video nebo si poslechněte jeho přepis.“

 • Větší typy písma, které usnadňují čtení, a černý nebo vysoce kontrastní text.

Informace o tom, jak Microsoft řeší potřeby jednotlivých cílových skupin, najdete v tématu Příručka společnosti Microsoft pro nevidomé nebo slabozraké osoby.

Barvoslepost

Barvoslepost se dělí do dvou hlavních kategorií: jeden typ způsobuje problémy s rozlišováním mezi červenou a zelenou, druhý pak problémy s rozlišováním mezi modrou a žlutou. Při úpravách webu zvažte následující:

 • Zdůraznění důležitých informací jinak než barvami. Zajistěte, aby váš web nesděloval informace jenom pomocí barev. Například zajistěte, aby odkaz zvýrazněný barvou byl taky podtržený, takže barvoslepá osoba bude vědět, že jde o odkaz, i když neuvidí jeho barvu.

 • Jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Barvoslepým lidem pomáhají rozlišovat mezi barvami například černobílá schémata.

 • Jednoduchá pozadí webových stránek bez vzorů za textem.

Další informace najdete na stránce Visual disabilities: Color-blindness (Zraková postižení: Barvoslepost)

Omezená pohyblivost nebo motorické postižení

 • Klávesové zkratky (omezené nebo žádné akce myší).

 • Možnosti pro zrušení důležitých akcí, například poskytnutí tlačítka Zrušit při odstraňování kanálu na videoportále, aby uživatelé měli jistotu, že můžou napravit chyby, které mohli udělat prostřednictvím vstupního zařízení).

 • Možnosti pro přeskočení dlouhých seznamů (například odkazy, které umožňují uživatelům vrátit se na začátek nebo na konec stránky nebo přejít k další části na stránce webu).

 • Odkazy, které obsahují víc než jen pár slov, na které se obtížně kliká. Třeba místo „Klikněte sem“ vypište název celého odkazu, který je pravděpodobně delší.

Hluchota nebo sluchové postižení

 • Titulky a textové přepisy pro videa • Textové přepisy pro zvuk

 • Alternativy zvukových signálů

 • Jasný a pochopitelný jazyk, který přináší alternativy prvků, jako je „poslech“ nebo „naslouchání“. Například místo „Poslechněte si zvukovou stopu“ můžete říct „Poslechněte si zvukovou stopu, nebo si přečtěte její přepis.“

Kognitivní postižení (např. dyslexie) nebo poruchy pozornosti

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“, například jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním. Nebo se text často spojuje nebo ohýbá. Mají podobné potřeby jako lidé se zhoršeným zrakem - především pokud jde o rozsah textu ke čtení. Také pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání kurzívy, velkých písmen a podtržení.

Osoby s poruchami pozornosti mají problém soustředit se na větu, úkol apod. Potřebují jednoduše navržené weby, které jim usnadní soustředění. Je pro ně těžké zpracovat informace na webu, který je zahlcený mnoha prvky. V rozložení webu efektivně využívejte prázdná místa a text zarovnávejte doleva, ne na střed ani do bloku.

Zdroje

Stories of web users: How people with disabilities use the web (Příběhy uživatelů webů: Jak lidé s postižením používají web)

Příručky Microsoftu pro různé typy postižení a tipy pro přístupnost

Dodržování zásad, doporučení a pravidel vaší společnosti v oblasti usnadnění

Když někdo vytváří obsah pro web nebo firemní intranetový web a chce ho zpřístupnit lidem s postižením, musí dodržovat určitá pravidla pro usnadnění. Když se odkloníte od standardních předem připravených šablon, které SharePoint Online nabízí pro vytváření webů, v závislosti na rozsahu vašeho přizpůsobení musíte mít na paměti a dodržovat minimálně následující body:

 • Zjistěte, jaká má vaše společnost stanovená pravidla přístupnosti a požadavky, kterým se musíte přizpůsobit při vytváření webu, včetně přizpůsobených webů v SharePointu Online.

 • Kontaktujte osoby, které jsou ve vaší organizaci zodpovědné za usnadnění přístupu, a prodiskutujte důsledky přizpůsobení vašeho webu. Také se jich zeptejte na doporučené nástroje pro testování určitých aspektů přístupnosti vašeho webu.

 • Plánovaný obsah konzultujte s osobami, které jsou ve vaší organizaci zodpovědné za usnadnění přístupu, a požádejte je o pravidelné posouzení vašich plánů a postupu při přizpůsobení webu, abyste se vyhnuli možným překážkám.

 • Komunikujte s lidmi s postižením ve vaší organizaci a zeptejte se jich na názor ohledně vašich plánů na přizpůsobení webu v SharePointu Online. Můžete od nich získat obecné informace o každodenních problémech, se kterými se potýkají při práci s weby, a také o konkrétních potížích, které mají při používání intranetových stránek. Na základě toho možná přehodnotíte plány přizpůsobení nebo si aspoň stanovíte reálné cíle.

Zdroje

Web Microsoft Developer Network (MSDN) Accessibility věnovaný možnostem přístupnosti

Seznamte se s aktuálními, obecně uznávanými pravidly usnadnění pro všechny typy webů

Weby vytvořené v SharePointu Online se od ostatních webů nijak zvlášť neliší. Takže pro weby vytvořené nebo přizpůsobené v SharePointu Online platí obecné pokyny pro vytváření přístupného obsahu, které jsou společné pro všechny weby. Následující pokyny jsou komplexní a podrobné.

Zdroje

Pravidla Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) od konsorcia World Wide Web (W3C) W3C je mezinárodní komunita, která spolupracuje při vývoji webových standardů včetně pravidel pro zajištění přístupnosti webů. Pravidla WCAG patří mezi nejobsáhlejší dostupné směrnice týkající se přístupnosti webů a slouží jako podklad pro předpisy zaměřené na přístupnost v mnoha zemích. Pravidla WCAG v podstatě představují standard, který by se vývojáři moderních webů a intranetových stránek měli snažit dodržovat.

WebAIM nabízí příručky a průvodce návrhem. Společnost WebAIM je špičkou v oblasti přístupnosti webů, která nabízí kompletní služby pro přístupnost webů. Jejím posláním je usnadnit organizacím zpřístupnění jejich webového obsahu osobám s postižením.

Zaměstnanci úřadů nebo agentur americké vlády navíc musí dodržovat předpisy pro zadávání federálních veřejných zakázek. Další informace najdete na stránce Paragraf 508: Standardy pro webové intranetové a internetové informace a aplikace.

Dejte to dohromady: Zpřístupnění obvyklých přizpůsobení na webech vytvořených v SharePointu Online

Když teď víte, že přístupnost by měla být součástí návrhu a jaké bude mít důsledky nepoužití šablon, které jsou součástí SharePointu Online, jste připravení přizpůsobit svůj web tak, aby byl přístupný pro všechny.

Tady jsou některé navrhované články:

V SharePointu můžete snadno vytvářet weby pomocí standardních, předdefinovaných šablon (jako je Blog, Týmový web, Web projektu apod.). Tyto standardní šablony umístí obsah na stránky vašeho webu tak, aby web podporoval přístupnost.

Tento článek je určený pro uživatele, kteří přemýšlí nad přizpůsobením už vytvořeného webu a chtějí ho zpřístupnit osobám s postižením. Obsahuje základní informace, nad kterými se musíte zamyslet, než přizpůsobíte svůj web, například jaké jsou potřeby uživatelů a pravidla usnadnění. Také v něm najdete odkazy na zdroje, které vám pomůžou provést základní úpravy webu a zároveň ho nechat přístupný.

Poznámky: 

 • Další informace o typech webů, které můžete vytvářet v SharePointu, a o tom, jak je používat, najdete v tématu Vytváření různých typů sharepointových webů pomocí šablon.

 • Tento článek popisuje některá běžná, základní přizpůsobení webů, která může prostřednictvím uživatelského rozhraní SharePointu v prohlížeči provést kdokoli. Není třeba znát zdrojový kód. Přizpůsobení kódu webu (například HTML, CSS nebo JavaScriptu) nebo rozsáhlejší přizpůsobení je nad rámec tohoto článku. Informace o přístupnosti uvedené v tomto článku se ovšem týkají jakéhokoli přizpůsobení webu bez ohledu na rozsah.

V tomto tématu

Cíle pro přístupné weby

Pro řadu lidí je přístupnost sharepointových webů až dodatečná záležitost. Myslí si, že to je něco, co provádí vývojář s kódem až po vytvoření webu (například ladění kódu HTML, CSS nebo JavaScript).

Přístupnost by ale měla být součástí procesu návrhu a měli byste ji zvážit předtím, než na webu začnete pracovat. Než tedy přizpůsobíte web vytvořený v SharePointu, měli byste vzít v úvahu, jaký bude mít toto přizpůsobení vliv na přístupnost. Přístupnost na jakémkoliv webu znamená především:

 • Použitelnost pro všechny.

  Usnadnění přístupu spočívá ve vytvoření webu, který může používat kdokoliv - to znamená lidé s postižením i bez něj. Použitelnost je zásadní. Pokud se sami nemůžete na svém webu snadno pohybovat a dělat to, co potřebujete, jak to zvládnou ostatní?

 • Použitelnost pro osoby s postižením

  Usnadnění je o tom, že myslíte na všechny a neignorujete žádnou část cílové skupiny. Jeho součástí je to, že při vytváření webu zohledňujete potřeby osob s postižením, takže jim usnadníte přístup. Jsou to nakonec taky uživatelé vašeho webu, stejně jako všichni ostatní ve vaší organizaci.

Když navrhujete weby s ohledem na usnadnění přístupu, vaše stránky díky tomu budou:

 • Přístupné bez ohledu na používané zařízení nebo metodu zadávání příkazů (například prohlížeč v počítači, prohlížeč ovládaný hlasem, prohlížeč v mobilním telefonu, automobilový počítač atd.).

 • Přístupné bez ohledu na omezení, se kterým se uživatel může potýkat (třeba v hlučném prostředí, v místnostech s různým stupněm osvětlení, v situaci, kdy řídí a může používat jen hands-free zařízení).

 • Předvídatelné. Inovace webu jsou důležité, ale předvídatelnost je nezbytná. Když bude navigace na vašem webu jednoduše pochopitelná a předvídatelná, budou stránky pro všechny přístupnější.

Zdroje informací

Co je přístupnost webů?

Školení Microsoftu zaměřené na přístupnost: Úvod do přístupnosti

Příručka pro firmy a organizace státní správy, které vytváří přístupný obsah osoby s postižením

Příručka pro pedagogy, kteří vytváří přístupný obsah pro osoby s postižením

Blog Microsoft Accessibility

Další informace o uživatelích (osobách s postižením) a jejich potřebách

Pojem „osoby s postižením“ zahrnuje miliony lidí se širokou škálou potřeb. Jednotlivé skupiny uživatelů ovšem mají různé specifické potřeby. Následující tabulka obsahuje seznam nejčastějších postižení a s nimi souvisejících potřeb. Když přizpůsobujete web vytvořený v SharePointu, je důležité porozumět tomu, jaký bude mít toto přizpůsobení vliv na jednotlivé skupiny uživatelů.

Poznámka:  „Technologie usnadnění“ popisují skupinu technologií, která pomáhá plnit potřeby osob s postižením. Následující tabulka uvádí některé z těchto technologií, například čtečky obrazovky. Další informace o různých typech technologií usnadnění najdete v tomto článku v části Experimenty s technologiemi usnadní, které používá cílová skupina.

Některá nejčastější postižení a s nimi související potřeby:

Postižení

Jak lze obvykle usnadnit práci

Nevidomost nebo slabozrakost

 • Klávesové zkratky (žádné akce myší)

 • Předvídatelné pořadí ovládacích prvků a orientačních bodů na webové stránce (včetně všech dialogových oken), které umožní cílovým uživatelům vytvořit si mentální model dané stránky, aby neztratili orientaci a věděli, kde právě jsou.

 • Zvuková zpětná vazba čteček obrazovky - jeden příklad technologie usnadnění.

 • Alternativy vizuálních prvků (obrázky, ikony apod.) a popisný text pro všechny obrázky (i pro ty, které jsou jen ozdobné), jako je alternativní text (textový popisek).

 • Přepisy zvuku videa a takové nastavení přehrávačů videa (například možnost vypnutí automatického přehrávání), které zajistí, aby se zvuk videa nepřekrýval se zvukovou zpětnou vazbou čtečky obrazovky

 • Jasný jazyk, který zohledňuje potřeby všech uživatelů a nespoléhá na to, že prvky jsou viditelné. Například místo „Vidíte xyz“ můžete říct „Xyz je součástí“. Místo věty „Podívejte se na video“ můžete poskytnout alternativní řešení: „Podívejte se na video nebo si poslechněte jeho přepis.“

 • Větší typy písma, které usnadňují čtení, a černý nebo vysoce kontrastní text.

Informace o tom, jak Microsoft řeší potřeby jednotlivých cílových skupin, najdete v tématu Příručka společnosti Microsoft pro nevidomé nebo slabozraké osoby.

Barvoslepost

Barvoslepost se dělí do dvou hlavních kategorií: jeden typ způsobuje problémy s rozlišováním mezi červenou a zelenou, druhý pak problémy s rozlišováním mezi modrou a žlutou. Při úpravách webu zvažte následující:

 • Zdůraznění důležitých informací jinak než barvami. Zajistěte, aby váš web nesděloval informace jenom pomocí barev. Například zajistěte, aby odkaz zvýrazněný barvou byl taky podtržený, takže barvoslepá osoba bude vědět, že jde o odkaz, i když neuvidí jeho barvu.

 • Jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Barvoslepým lidem pomáhají rozlišovat mezi barvami například černobílá schémata.

 • Jednoduchá pozadí webových stránek bez vzorů za textem.

Další informace najdete na stránce Visual disabilities: Color-blindness (Zraková postižení: Barvoslepost)

Omezená pohyblivost nebo motorické postižení

 • Klávesové zkratky (omezené nebo žádné akce myší).

 • Možnosti pro zrušení důležitých akcí, například poskytnutí tlačítka Zrušit při odstraňování kanálu na videoportále, aby uživatelé měli jistotu, že můžou napravit chyby, které mohli udělat prostřednictvím vstupního zařízení).

 • Možnosti pro přeskočení dlouhých seznamů (například odkazy, které umožňují uživatelům vrátit se na začátek nebo na konec stránky nebo přejít k další části na stránce webu).

 • Odkazy, které obsahují víc než jen pár slov, na které se obtížně kliká. Třeba místo „Klikněte sem“ vypište název celého odkazu, který je pravděpodobně delší.

Hluchota nebo sluchové postižení

 • Titulky a textové přepisy pro videa

 • Textové přepisy pro zvuk

 • Alternativy zvukových signálů

 • Jasný a pochopitelný jazyk, který přináší alternativy prvků, jako je „poslech“ nebo „naslouchání“. Například místo „Poslechněte si zvukovou stopu“ můžete říct „Poslechněte si zvukovou stopu, nebo si přečtěte její přepis.“

Kognitivní postižení (např. dyslexie) nebo poruchy pozornosti

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“, například jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním. Nebo se text často spojuje nebo ohýbá. Mají podobné potřeby jako lidé se zhoršeným zrakem - především pokud jde o rozsah textu ke čtení. Také pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání kurzívy, velkých písmen a podtržení.

Osoby s poruchami pozornosti mají problém soustředit se na větu, úkol apod. Potřebují jednoduše navržené weby, které jim usnadní soustředění. Je pro ně těžké zpracovat informace na webu, který je zahlcený mnoha prvky. V rozložení webu efektivně využívejte prázdná místa a text zarovnávejte doleva, ne na střed ani do bloku.

Zdroje informací

Stories of web users: How people with disabilities use the web (Příběhy uživatelů webů: Jak lidé s postižením používají web)

Příručky Microsoftu pro různé typy postižení a tipy pro přístupnost

Dodržování zásad, doporučení a pravidel vaší společnosti v oblasti usnadnění

Při vytváření obsahu pro web nebo firemní intranetový web, který má podporovat přístupnost pro uživatele s postižením, je třeba dodržovat určitá pravidla pro podporu přístupnosti. Pokud se odchylujete od standardních, předdefinovaných šablon pro vytváření webů, které jsou dostupné v SharePointu, měli byste dodržovat alespoň tato doporučení (v závislosti na rozsahu přizpůsobení):

 • Zjistěte, jaká má vaše společnost stanovená pravidla přístupnosti a požadavky, kterým se musíte přizpůsobit při vytváření webu, včetně přizpůsobených webů v SharePointu.

 • Kontaktujte osoby, které jsou ve vaší organizaci zodpovědné za usnadnění přístupu, a prodiskutujte důsledky přizpůsobení vašeho webu. Také se jich zeptejte na doporučené nástroje pro testování určitých aspektů přístupnosti vašeho webu.

 • Plánovaný obsah konzultujte s osobami, které jsou ve vaší organizaci zodpovědné za usnadnění přístupu, a požádejte je o pravidelné posouzení vašich plánů a postupu při přizpůsobení webu, abyste se vyhnuli možným překážkám.

 • Komunikujte s lidmi s postižením ve vaší organizaci a zeptejte se jich na názor ohledně vašich plánů na přizpůsobení webu v SharePointu. Můžete od nich získat obecné informace o každodenních problémech, se kterými se potýkají při práci s weby, a také o konkrétních potížích, které mají při používání intranetových webů. Na základě toho možná upravíte plány na přizpůsobení nebo si alespoň stanovíte reálné cíle.

Zdroje informací

Web Microsoft Developer Network (MSDN) Accessibility věnovaný možnostem přístupnosti

Seznamte se s aktuálními, obecně uznávanými pravidly usnadnění pro všechny typy webů

Weby vytvořené v SharePointu se od ostatních webů nijak zvlášť neliší. Obecné pokyny pro vytváření přístupného obsahu pro web tedy platí i pro weby vytvořené nebo přizpůsobené v SharePointu. Následující pokyny jsou komplexní a podrobné.

Pravidla Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) od konsorcia World Wide Web (W3C) W3C je mezinárodní komunita, která spolupracuje při vývoji webových standardů včetně pravidel pro zajištění přístupnosti webů. Pravidla WCAG patří mezi nejobsáhlejší dostupné směrnice týkající se přístupnosti webů a slouží jako podklad pro předpisy zaměřené na přístupnost v mnoha zemích. Pravidla WCAG v podstatě představují standard, který by se vývojáři moderních webů a intranetových stránek měli snažit dodržovat.

WebAIM nabízí příručky a průvodce návrhem. Společnost WebAIM je špičkou v oblasti přístupnosti webů, která nabízí kompletní služby pro přístupnost webů. Jejím posláním je usnadnit organizacím zpřístupnění jejich webového obsahu osobám s postižením.

Zaměstnanci úřadů nebo agentur americké vlády navíc musí dodržovat předpisy pro zadávání federálních veřejných zakázek. Další informace najdete na stránce Paragraf 508: Standardy pro webové intranetové a internetové informace a aplikace.

Dejte to dohromady: Zpřístupnění obvyklých přizpůsobení na webech vytvořených v SharePointu

Už tedy víte, že přístupnost by měla být součástí návrhu webu, a seznámili jste se s tím, jaké důsledky může mít změna standardních šablon obsažených v SharePointu. Teď tedy můžete svůj web přizpůsobit a zároveň zachovat jeho přístupnost.

Tady jsou některé navrhované články:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×