Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a Předčítání, integrované čtečky obrazovky ve Windows, měnit zarovnání textu v dokumentech. Můžete ho rychle zarovnat na střed, doprava nebo doleva nebo ho zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly rovné.

To, jak je v dokumentech ve Word 2016 zarovnání slovně popsané, závisí na čtečce obrazovky. Možná budete muset upravit nastavení podrobností čtečky obrazovky. Když třeba chcete slyšet popis zarovnání textu v čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+F. V programu Předčítání stiskněte klávesy Caps Lock + 0. Další informace najdete v dokumentaci k vaší čtečce obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Zarovnání textu doleva

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+L. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte A, A.

Zarovnání textu doprava

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+R. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte O, A.

Zarovnání textu na střed

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+ E. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte R, A.

Zarovnání textu do bloku

Upozornění: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíc přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+J.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+E.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vlevo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+R.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vpravo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo se chcete dozvědět o dalších možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ě přejděte do pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení vyjadřující požadovanou operaci a pak k procházení výsledků hledání použijte klávesu Šipka dolů. Když třeba napíšete zarovnat, zobrazí se odpovídající akce – například tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky můžou být podnabídky s více možnostmi.

 4. Když chcete nějakou možnost zvolit, stiskněte na ní klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, změnit zarovnání textu. Word pro Mac obvykle zarovnává text vodorovně k levému okraji a nechává pravý okraj nezarovnaný. Text můžete zarovnat na střed, k pravému okraji nebo k levému okraji, nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly stejné.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat na požadované zarovnání.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete přejít do nabídky Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka doprava. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pokud chcete přejít na některou možnost v nabídce Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti.

  Následující tabulka shrnuje možnosti formátování, které můžete použít, když chcete zarovnat odstavec.

  Akce

  Vyberte

  Zarovnání textu doleva

  Vlevo

  Zarovnání textu doprava

  Vpravo

  Zarovnání textu na střed

  Na střed

  Zarovnání textu do bloku

  Do bloku

  Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Upozornění: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Úprava odsazení odstavce

Pokud chcete text odsadit o určitou vzdálenost, můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete odsadit.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete přidat odsazení levého okraje, stiskněte opakovaně Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete přidat odsazení pravého okraje, stiskněte opakovaně Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Pokud chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v palcích nebo nastavte velikost odsazení pomocí šipkových kláves nahoru a dolů po krocích 0,1 palce. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud chcete použít provedené změny a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro iOS klávesnice a funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu. Word pro iOS obvykle Zarovná text ve vodorovném směru na levém okraji a ponechá pravý okraj zůstane nepravidelný. Můžete zarovnání textu, Zarovnat doprava nebo doleva okrajů nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnané doleva, Zarovnat doprava, na střed nebo bloku textu. Je můžete rychle tak naformátovat odstavce ve vašem dokumentu zarovnání, který chcete použít.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní VoiceOver přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat doleva, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Zarovnat doprava, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zarovnání textu, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnání textu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "do bloku textu, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

   Poznámka: Zarovnání vybraného se ohlásí, jako "Tlačítko vybrané < zarovnání >,."

   Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

Úprava odsazení odstavce

Přidání odsazení z levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní VoiceOver přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zmenšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení se přidá na odstavec.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word pro Android klávesnice a funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu. Word pro Android obvykle Zarovná text ve vodorovném směru na levém okraji a ponechá pravý okraj zůstane nepravidelný. Můžete zarovnání textu, Zarovnat doprava nebo doleva okrajů nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Word pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním ve Wordu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnané doleva, Zarovnat doprava, na střed nebo bloku textu. Je můžete rychle tak naformátovat odstavce ve vašem dokumentu zarovnání, který chcete použít.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní funkce TalkBack přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na kartu Domů potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zarovnat doleva, přepínač" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zarovnat doprava, přepínač" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Centrum, přepínač," a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnání textu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat, přepínač," a potom poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Zarovnání vybraného se ohlásí, jako "Checked < zarovnání >, přepněte."

  Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a poklepáním displej.

Úprava odsazení odstavce

Přidání odsazení z levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní funkce TalkBack přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit odsazení. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zmenšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení se přidá na odstavec.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows můžete změnit zarovnání textu v dokumentech. Zarovnání textu nebo Zarovnat doprava nebo doleva marže vodorovného zarovnání textu nastavení vzdálenosti mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vypnout, Zarovnat doleva" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vypnout, Zarovnat doprava" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud se uslyšíte tlačítko centrum"" vypnout a potom poklepejte na obrazovce.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Zarovnáním text může být obtížné číst pro osoby s postižením čtení například dyslexie. Zpřístupnění dokumentu jako jako možné, zvolte styl různých zarovnání.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Vypnout, zarovnání, tlačítko" a potom poklepejte obrazovku zarovnání odstavce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí Word Online klávesnice a Předčítání, předdefinované Windows čtečce obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu v dokumentech. Rychle zarovnat na střed text, Zarovnat na okraji doprava nebo doleva nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + L.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + R.

  • Zarovnat na střed text, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + J zarovnání textu tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím kláves P, můžu L. Do pole vlevo oblasti Odsazení změně fokusu.

 3. Zadejte číslo v centimetrech a stiskněte klávesu Enter nebo použijte nahoru a dolů kláves se šipkami změňte odsazení úsecích 1/10 palce.

  Poznámka: Chcete-li odsazení v centimetrech, zadejte číslo a za ním uveďte "cm".

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím kláves P, můžu R. Fokus se změní na poli vpravo oblasti Odsazení.

 3. Zadejte číslo v centimetrech a stiskněte klávesu Enter nebo použijte nahoru a dolů kláves se šipkami změňte odsazení úsecích 1/10 palce.

  Poznámka: Chcete-li odsazení v centimetrech, zadejte číslo a za ním uveďte "cm".

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Pokud neznáte klávesovou zkratku nebo chcete se dozvědět o dalších možnostech, zkuste použít pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Pokud chcete přesunout do pole Řekněte mi, co chcete udělat, stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a stiskněte klávesu Q.

 3. Zadejte klíčové slovo nebo frázi související s úkolu a stisknutím klávesy Šipka dolů k procházení výsledků hledání. Zadejte například "Zarovnat text" pro související akce, jako je tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky může být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Vyberte mezi výsledky hledání s nahoru a Šipka dolů a vyberte jednu z možností stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×