Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office nebo v tématu Opravy a řešení pro poslední problémy v Office.

Pomocí Word pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete v dokumentech změnit zarovnání textu. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se, jak rychle zarovnat text na střed, zarovnat ho na pravém nebo levém okraji, nebo ho zarovnat do bloku a upravit mezery mezi slovy v odstavci tak, aby byly levé a pravé okraje. Naučíte se, jak svisle zarovnat stránku.

Popis způsobu zarovnání v Word dokumentech se může lišit v závislosti na čtečce obrazovky. Možná budete muset upravit nastavení podrobností čtečky obrazovky. Když třeba chcete slyšet popis zarovnání textu v čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+F. V Předčítání stiskněte klávesu Předčítání + 0. Další informace najdete v dokumentaci k vaší čtečce obrazovky.

Ozdobná ikona potřebujete pokyny k zarovnání textu v Word, ale nepoužíváte čtečku obrazovky? Viz zarovnání textu doleva nebo doprava, zarovnání textu na střed nebo zarovnání textu na stránce.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zarovnání textu doleva

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+L.

Zarovnání textu doprava

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+R.

Zarovnání textu na střed

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + E.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Zarovnaný text může být obtížné přečíst pro lidi s postižením čtení, například dyslexií. Aby byl váš dokument co nejvíc přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+J.

Zarovnání stránky svisle

Stránku můžete zarovnat svisle, třeba k vytvoření titulní stránky. Svislé zarovnání: Vybere vybraný text relativně vzhledem k hornímu a dolnímu okraji.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do textu, který chcete svisle zarovnat.

 2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Vzhled stránky , stiskněte Alt + r, S, P.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte aktuálně vybranou kartu, například "vybráno, karta okraje".

 4. Opakovaně stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Výběr rozložení.

 5. Stiskněte ALT + V. Fokus se přesune do seznamu možnosti svislého zarovnání .

 6. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a stiskněte ENTER.

 7. Pokud chcete použít svislé zarovnání u dokumentu, stiskněte ENTER.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+E.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vlevo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+R.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vpravo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo se chcete dozvědět o dalších možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ě přejděte do pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Zadejte klíčové slovo nebo frázi, které souvisejí s úkolem, a pak pomocí klávesy šipka dolů vyberte výsledky hledání. Když třeba napíšete zarovnat, zobrazí se odpovídající akce – například tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky můžou být podnabídky s více možnostmi.

 4. Když chcete nějakou možnost zvolit, stiskněte na ní klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoft 365

V aplikaci Word pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, změnit zarovnání textu. Word pro Mac obvykle zarovnává text vodorovně k levému okraji a nechává pravý okraj nezarovnaný. Text můžete zarovnat na střed, k pravému okraji nebo k levému okraji, nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly stejné. Stránku můžete taky zarovnat svisle.

Ozdobná ikona potřebujete pokyny k zarovnání textu v Word, ale nepoužíváte čtečku obrazovky? Viz zarovnání textu do bloku a.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat na požadované zarovnání.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno odstavec s fokusem na kartě odsazení a mezery .

 3. Pokud chcete přejít do nabídky Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka doprava. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pokud chcete přejít na některou možnost v nabídce Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti.

  Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

  Upozornění: Zarovnaný text může být obtížné přečíst pro lidi s postižením čtení, například dyslexií. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Do dokumentu se vrátíte stisknutím klávesy Return.

Zarovnání stránky svisle

Stránku můžete zarovnat svisle, třeba k vytvoření titulní stránky. Svislé zarovnání: Vybere vybraný text relativně vzhledem k hornímu a dolnímu okraji.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do textu, který chcete svisle zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Fokus se přesune na řádek nabídek Apple. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku formát, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka dolů, dokud neuslyšíte "dokument", a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte, že jste na kartě okraje.

 4. Stiskněte jednou klávesu Control + Option + šipka vpravo. Uslyšíte, že se jedná o kartu rozložení. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o svislé zarovnání. Fokus je v nabídce svislého zarovnání.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte mezerník.

 7. Pokud chcete použít svislé zarovnání u dokumentu, stiskněte Return.

Úprava odsazení odstavce

Pokud chcete text odsadit o určitou vzdálenost, můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete odsadit.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o text před textem.

  • Pokud chcete přidat odsazení vpravo, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o text za textem.

  Pokud chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v palcích nebo nastavte velikost odsazení pomocí šipkových kláves nahoru a dolů po krocích 0,1 palce. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud chcete změny použít a vrátit se do dokumentu, stiskněte Return.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoft 365

Pokud chcete změnit zarovnání textu, použijte Word pro iOS s klávesnicí a TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky s Androidem. Word pro iOS obvykle Zarovná text vodorovně k levému okraji a nechá pravý okraj nezarovnaný. Text můžete zarovnat na střed, k pravému okraji nebo k levému okraji, nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly stejné. Pokud chcete zarovnat stránku svisle, třeba vytvořit titulní stránku, přepněte na úplnou desktopovou verzi Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat, abyste mohli použít požadované zarovnání.

 1. Při úpravách dokumentu přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní, dokud VoiceOver nepřečte řádek odstavce, ve kterém chcete změnit zarovnání. Poklepáním na obrazovku přesuňte kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavřete klávesnici a přejděte na pás karet, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zobrazit pás karet, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Domů a uslyšíte, že jste na kartě Domů.

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zarovnat doleva, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zarovnat doprava, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na středový text, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat do bloku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zarovnat text, a pak poklepejte na obrazovku.

   Poznámka: Aktuálně vybrané zarovnání se oznamuje jako "vybrané <zarovnání>, tlačítko."

   Poznámka: Zarovnaný text může být obtížné přečíst pro lidi s postižením čtení, například dyslexií. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Pokud chcete zavřít pás karet a přepnout na klávesnici, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku skrýt pás karet, a poklepejte na obrazovku.

Úprava odsazení odstavce

Odsazení můžete přidat od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Při úpravách dokumentu přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní, dokud VoiceOver nepřečte řádek odstavce, ve kterém chcete změnit zarovnání. Poklepáním na obrazovku přesuňte kurzor tam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zmenšit pozici odsazení, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat odsazení vpravo, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvětšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 3. Po výběru možnosti se odsazení přidá k odstavci.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoft 365

Pokud chcete změnit zarovnání textu, použijte Word pro Android s klávesnicí a TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky s Androidem. Word pro Android obvykle Zarovná text vodorovně k levému okraji a nechá pravý okraj nezarovnaný. Text můžete zarovnat na střed, k pravému okraji nebo k levému okraji, nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly stejné.  Pokud chcete zarovnat stránku svisle, třeba vytvořit titulní stránku, přepněte na úplnou desktopovou verzi Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat, abyste mohli použít požadované zarovnání.

 1. Při úpravách dokumentu přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní, dokud TalkBack nepřečte řádek odstavce, ve kterém chcete změnit zarovnání. Poklepáním na obrazovku přesuňte kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavřete klávesnici a přejděte na kartu Domů , táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "nezaškrtnuté, další možnosti," a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se karta Domů a uslyšíte, že jste na kartě Nabídka, vybrané domů.

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zarovnat doleva, stiskněte klávesu, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zarovnat vpravo, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat do bloku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě zarovnání, a pak poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Aktuálně vybrané zarovnání se oznamuje jako "zaškrtnuté <zarovnání>, přepínač."

  Poznámka: Zarovnaný text může být obtížné přečíst pro lidi s postižením čtení, například dyslexií. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Pokud chcete zavřít pás karet a přepnout na klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zaškrtnuté, další možnosti, přepínač a poklepejte na obrazovku.

Úprava odsazení odstavce

Odsazení můžete přidat od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Při úpravách dokumentu přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní, dokud TalkBack nepřečte řádek odstavce, ve kterém chcete změnit odsazení. Poklepáním na obrazovku přesuňte kurzor tam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zmenšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat odsazení vpravo, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zvětšit odsazení, a poklepejte na obrazovku.

 3. Po výběru možnosti se odsazení přidá k odstavci.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Microsoft 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoft 365

Pokud chcete změnit zarovnání textu v dokumentech, použijte Word Mobile s programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows. Vodorovně Zarovná text na střed nebo zarovnání na pravý nebo levý okraj nebo do bloku textu a upraví mezery mezi slovy v odstavci tak, aby byly levé a pravé okraje. Pokud chcete zarovnat stránku svisle, třeba vytvořit titulní stránku, přepněte na úplnou desktopovou verzi Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zarovnání doleva, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat doprava, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vypnout, Zarovnat doprava, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku na střed, a pak poklepejte na obrazovku.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíc přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zarovnání, a pak poklepáním na obrazovku zarovnejte odstavec.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Pomocí Word pro web pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete v dokumentech změnit zarovnání vodorovného textu. Tento program jsme testovali s programem Předčítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Naučíte se, jak rychle zarovnat text na střed, zarovnat ho na pravém nebo levém okraji, nebo ho zarovnat do bloku a upravit mezery mezi slovy v odstavci tak, aby byly levé a pravé okraje. Pokud chcete zarovnat stránku svisle, třeba vytvořit titulní stránku, přepněte na úplnou desktopovou verzi Word.

Ozdobná ikona potřebujete pokyny k zarovnání textu v Word, ale nepoužíváte čtečku obrazovky? Viz zarovnání textu doleva nebo doprava, zarovnání textu na střed nebo zarovnání textu na stránce.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Platí také, že běžné klávesové zkratky, jako je klávesa F1 (Nápověda) nebo kombinace CTRL+O (Otevřít), platí pro webový prohlížeč a ne pro Word pro web.

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, dokumentu nebo tabulky, které chcete zarovnat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zarovnat text doleva, stiskněte CTRL + L.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, stiskněte CTRL + R.

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, stiskněte CTRL + E.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, který chcete zarovnat do bloku.

 2. Pokud chcete text Zarovnat doleva a doprava, stiskněte CTRL + J.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte ALT + klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, I, L. Fokus se změní na levý okraj oblasti odsazení .

 3. Zadejte číslo v palcích, stiskněte klávesu ENTER nebo změňte odsazení v krocích po 1/10 palce pomocí šipek nahoru a dolů.

  Poznámka: Chcete-li zadat odsazení v centimetrech, zadejte číslo následované příponou cm.

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoli do odstavce, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte ALT + klávesu s logem Windows a pak stiskněte P, I, R. Fokus se změní na pravé políčko v oblasti odsazení .

 3. Zadejte číslo v palcích, stiskněte klávesu ENTER nebo změňte odsazení v krocích po 1/10 palce pomocí šipek nahoru a dolů.

  Poznámka: Chcete-li zadat odsazení v centimetrech, zadejte číslo následované příponou cm.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo chcete vědět o dalších možnostech, zkuste použít pole řekněte mi, co chcete udělat .

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Pokud chcete přejít do pole řekněte mi, co chcete dělat , stiskněte kombinaci kláves ALT + klávesa s logem Windows a pak stiskněte Q.

 3. Zadejte klíčové slovo nebo frázi, které souvisejí s úkolem, a potom pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte výsledky hledání. Napište třeba "zarovnání textu" pro související akce, jako je třeba tlačítko Zarovnat vpravo . Některé výsledky můžou být podnabídky s více možnostmi.

 4. Vyberte mezi výsledky hledání pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů a zvolte možnost stisknutím klávesy ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Wordu

Co je nového v Microsoft 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×