Zarovnání textu a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a Předčítání, integrované čtečky obrazovky ve Windows, měnit zarovnání textu v dokumentech. Můžete ho rychle zarovnat na střed, doprava nebo doleva nebo ho zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly rovné.

To, jak je v dokumentech ve Word 2016 zarovnání slovně popsané, závisí na čtečce obrazovky. Možná budete muset upravit nastavení podrobností čtečky obrazovky. Když třeba chcete slyšet popis zarovnání textu v čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+F. V programu Předčítání stiskněte klávesy Caps Lock + 0. Další informace najdete v dokumentaci k vaší čtečce obrazovky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zarovnání textu doleva

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+L. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte A, A.

Zarovnání textu doprava

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+R. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte O, A.

Zarovnání textu na střed

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+ E. Nebo stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte R, A.

Zarovnání textu do bloku

Upozornění: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíc přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+J.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+E.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vlevo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+R.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vpravo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo se chcete dozvědět o dalších možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ě přejděte do pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení vyjadřující požadovanou operaci a pak k procházení výsledků hledání použijte klávesu Šipka dolů. Když třeba napíšete zarovnat, zobrazí se odpovídající akce – například tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky můžou být podnabídky s více možnostmi.

 4. Když chcete nějakou možnost zvolit, stiskněte na ní klávesu Enter.

Viz také

Přidání nebo úprava textu v dokumentu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Nastavení mezer mezi odstavci a odsazení ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, změnit zarovnání textu. Word pro Mac obvykle zarovnává text vodorovně k levému okraji a nechává pravý okraj nezarovnaný. Text můžete zarovnat na střed, k pravému okraji nebo k levému okraji, nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly stejné.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat na požadované zarovnání.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete přejít do nabídky Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka doprava. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pokud chcete přejít na některou možnost v nabídce Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti.

  Následující tabulka shrnuje možnosti formátování, které můžete použít, když chcete zarovnat odstavec.

  Akce

  Vyberte

  Zarovnání textu doleva

  Vlevo

  Zarovnání textu doprava

  Vpravo

  Zarovnání textu na střed

  Na střed

  Zarovnání textu do bloku

  Do bloku

  Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Upozornění: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 4. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte Enter.

Úprava odsazení odstavce

Pokud chcete text odsadit o určitou vzdálenost, můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete odsadit.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete přidat odsazení levého okraje, stiskněte opakovaně Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Před textem.

  • Pokud chcete přidat odsazení pravého okraje, stiskněte opakovaně Control+Option+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Za textem.

  Pokud chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v palcích nebo nastavte velikost odsazení pomocí šipkových kláves nahoru a dolů po krocích 0,1 palce. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Pokud chcete použít provedené změny a vrátit se do dokumentu, stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×