Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete v aplikaci Outlook 2016 změnit zarovnání textu zprávy. Text můžete rychle zarovnat na střed, doprava nebo doleva nebo ho můžete zarovnat do bloku na obou okrajích.

Podle toho, jakou čtečku obrazovky používáte, může být potřeba upravit nastavení úrovně podrobností, aby čtečka popisovala aktuální zarovnání textu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku.

 1. Při vytváření e-mailu umístěte fokus do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Zvolte možnost zarovnání:

  • Pokud chcete text zarovnat doleva, stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte A, A.

  • Pokud chcete text zarovnat doprava, stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte O, A.

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte R, A.

  • Pokud chcete text zarovnat do bloku, stiskněte Alt+F a potom stiskněte D, A.

  Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Zvažte proto použití jiných možností zarovnání.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

V odstavcích můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, které chcete odsadit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení zleva, stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Š, V.

  • Pokud chcete přidat odsazení zprava, stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte I.

Tip: V Outlook 2016 taky můžete odstavce možnosti formátování, například změnit velikost mezer mezi řádky textu nebo mezi odstavci. Další informace o řádkování a vzdálenost odstavců, v nápovědě k používání čtečky obrazovky, pokud chcete změnit možnosti odsazení a mezery v aplikaci Outlook.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo se chcete dozvědět o dalších možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte fokus do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ě přejděte do pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení vyjadřující požadovanou operaci a pak k procházení výsledků hledání použijte klávesu Šipka dolů. Když třeba napíšete zarovnat, zobrazí se odpovídající akce – například tlačítko Zarovnat doprava.

 4. Když chcete nějakou možnost zvolit, stiskněte na ní klávesu Enter.

Viz také

Změna odsazení a mezer v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

V aplikaci Outlook 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, změnit zarovnání textu a odstavců. Text můžete zarovnat na střed, doprava nebo doleva nebo ho můžete zarovnat do bloku, aby se upravily mezery mezi slovy a levý i pravý okraj byly rovné.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku.

 1. Při vytváření e-mailu vyberte odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte klávesu Shift a přesuňte kurzor pomocí kláves se šipkami.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte: „Řádek nabídek, Apple“.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Formát“, a pak stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Zarovnání, podnabídka“.

 4. Stisknutím klávesy šipka vpravo. Uslyšíte: "Zarovnání podnabídky."

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

  Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky.

  Tipy: K rychlému zarovnání vybraného textu doprava, doleva nebo na střed můžete také použít klávesové zkratky:

  • Pokud chcete text zarovnat doleva, stiskněte kombinaci kláves Command+Levá složená závorka ({).

  • Pokud chcete text zarovnat doprava, stiskněte kombinaci kláves Command+Pravá složená závorka (}).

  • Pokud chcete text zarovnat na střed, stiskněte kombinaci kláves Command+Svislá čára (|).

Přizpůsobení zarovnání odstavce

V odstavcích můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, které chcete odsadit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení zleva, stiskněte kombinaci kláves Command+Pravá hranatá závorka (]).

  • Pokud chcete přidat odsazení zprava, stiskněte kombinaci kláves Command+Levá hranatá závorka ([).

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Umožňuje Outlook Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows změnit zarovnání textu a odstavců. Můžete zarovnat na střed text, Zarovnat doprava nebo doleva nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku.

 1. Při vytváření e-mailu vyberte odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat odstavec, v těle zprávy, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud nebude slyšet "Odstavců," potáhněte prstem doleva nebo doprava a přejděte na odstavec chcete vybrat a potom třikrát klepněte na obrazovce. Po výběru odstavce, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce jedním prstem, dokud uslyšíte: "Položky,."

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat doleva" a poklepáním displej.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat doprava" a poklepáním displej.

  • Chcete-li zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Střed tlačítko" a poklepáním displej.

  • Chcete-li zarovnat text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zarovnání tlačítko" a poklepáním displej.

  Poznámka: V nabídce Formát Pokud "Na" uslyšíte, a pak na možnost zarovnání, které je už vybraná možnost.

  Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Odsazení v odstavcích můžete přidat na levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, které chcete odsadit.

 2. Potáhněte prstem doprava jedním prstem, dokud uslyšíte: "tlačítko Další možnosti, tlačítko Sbalit, dvojitým klepnutím rozbalte." Poklepáním displej. Na Další možnosti rozšíří. Uslyšíte: "Zrušit, tlačítko."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Formát" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Formát.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odsazení vlevo přidáte potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Zmenšit odsazení tlačítko" a poklepáním displej.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, potažením prstu doprava, dokud poslechněte si "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a poklepáním displej.

Tip: V Outlook taky můžete odstavce možnosti formátování, například změnit velikost mezer mezi řádky textu nebo mezi odstavci. Další informace o řádkování a vzdálenost odstavců, v nápovědě k používání čtečky obrazovky, pokud chcete změnit možnosti odsazení a mezery v aplikaci Outlook.

Viz také

Změna odsazení a mezer v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Umožňuje Outlook Web App Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows změnit zarovnání textu a odstavců. Můžete zarovnat na střed text nebo Zarovnat doprava nebo doleva při psaní zprávy pošty.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnané doleva, Zarovnat doprava nebo na střed text.

 1. Při vytváření e-mailu vyberte odstavce, které chcete zarovnat.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Formát < vybranou možnost >."

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Zarovnání levým tlačítkem" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Zarovnat doprava" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Zarovnat na střed text, doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Střed tlačítko" a stiskněte MEZERNÍK.

 4. Po výběru možnosti zarovnání fokus se přesune do e-mailové zprávy.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Odsazení v odstavcích můžete přidat na levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při vytváření zprávy vyberte odstavce, které chcete odsadit.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Formát < vybranou možnost >."

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Decease tlačítko odsazení" a stiskněte MEZERNÍK.

  • Pokud chcete přidat odrážky doprava, doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Vzhled tlačítka Zvětšit odsazení" a stiskněte MEZERNÍK.

 4. Fokus se přesune do e-mailové zprávy.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×