Zarovnání objektů v Office pro Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve Wordu, PowerPointu a Excelu for Mac, můžete snadno zarovnání objektů, například obrázky, obrazce, obrázky SmartArt a grafy – vzhledem k jiným objektům, okraje stránky nebo okraje.

Word

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > zarovnat vybrané objekty.

  Zarovnání vybraného objektů

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  V dokumentu vyberte nejméně dvě objekty. Zarovnání objektů vybraná možnost aktivuje.

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > Zarovnat stránku.

  Zarovnání na stránku

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete použít Mřížka. Nebo můžete objekty přichytit k čárám mřížky, které procházejí po vodorovných a svislých okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

Použití mřížky, budete muset první zapnout možnost mřížka.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby aplikace Word v části vytváření formulářů a nástroje kontroly pravopisu, klikněte na Upravit.

 3. V okně Upravit klikněte na Možnosti tabulky.

 4. V dialogovém okně Možnosti mřížky vyberte typ přichycení chování, které chcete:

  • Pokud chcete zapnout přichycení objektů jejich přichycením k mřížce, ve skupinovém rámečku Přichytit objekty, vyberte přichycením k mřížce v zobrazení rozložení při tisku.

  • Pokud chcete přichytit objekty k jiným objektům ve skupinovém rámečku Přichytit objekty, vyberte k jiným objektům.

  Možnosti tabulky

 5. (Volitelné) Můžete nastavit ostatní nastavení mřížky například mezery.

 6. Pokud chcete zobrazit mřížku, klikněte v části Zobrazit mřížku, vyberte Zobrazit mřížky na obrazovce.

  Poznámka: Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Mřížka na kartě zobrazení nebo v nabídce Zobrazit můžete přepnout také mřížky zapínat a vypínat.

 7. Klikněte na OK.

Po zvolení příkazu možnost mřížky, Zarovnat takto potřebné objekty.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a vyberte možnost zarovnání. Pokud je zobrazena mřížka, uvidíte, že jsou objekty zarovnané v mřížce.

  Tip: Pokud jste v předvolbách nastavili zarovnání k mřížce, ale chcete ho během přesunování objektu pozastavit, podržte při tažení objektu stisknutou klávesu COMMAND .

PowerPoint

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Zarovnat > zarovnat vybrané objekty.

  Zarovnání vybraného objektů

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  V dokumentu vyberte nejméně dvě objekty. Zarovnání objektů vybraná možnost aktivuje.

 3. Klikněte na Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Zarovnat > Zarovnat se snímkem.

  Zarovnání na snímek

 3. Klikněte na Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete je přichytit k čáře mřížky, která prochází po svislých a vodorovných okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

 • Klikněte na zobrazení > vodítka >Přichytit k mřížce.

Dynamická vodítka – čáry, který procházejí středem jiných objektů a středem snímku – se zobrazí při přetahování objektu. Dynamická vodítka můžete použít k zarovnání objektu vzhledem k jinému objektu. Popřípadě můžete objekt zarovnat vzhledem ke středu snímku.

 1. Klikněte na zobrazení > vodítka > dynamické vodítka.

 2. Klikněte na objekt, který chcete zarovnat.

  Tip: Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 3. Přetáhněte objekt do blízkosti jiného objektu, se kterým ho chcete zarovnat, nebo objekt přetáhněte ke středu stránky.

  Poznámka: Dočasně skrýt dynamické vodítka, podržte příkaz a přetáhněte objekt.

 4. K dosažení potřebného zarovnání použijte zobrazené čáry mřížky.

Excel  

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát obrazce.

 2. Klikněte na Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Viz taky

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Změna velikosti objektu

Word

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > zarovnat vybrané objekty.

  Word Arrange group

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  V dokumentu vyberte nejméně dvě objekty. Zarovnání objektů vybraná možnost aktivuje.

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > Zarovnat stránku.

  Word Arrange group

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete použít Mřížka. Nebo můžete objekty přichytit k čárám mřížky, které procházejí po vodorovných a svislých okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > Možnosti tabulky.

  Word Arrange group

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické zarovnání objektů

  Akce

  V mřížce v zobrazení rozložení při publikování

  V části Přichytit objekty zaškrtněte políčko K mřížce v zobrazení rozložení při publikování.

  V mřížce v zobrazení rozložení při tisku

  V části Přichytit objekty zaškrtněte políčko K mřížce v zobrazení rozložení při tisku.

  Čáry mřížky procházející jinými obrazci

  V části Přichytit objekty zaškrtněte políčko K jiným objektům.

  Tip: Pokud jste nastavili předvoleb zarovnání přichycením k mřížce, ale chcete pozastavit toto nastavení, pokud chcete objekt přesunout, podržte klávesu COMMAND přetáhněte objekt.

Statická vodítka usnadňují ruční zarovnání textových polí, grafiky a dalších objektů přesně k určené oblasti dokumentu.

 1. V nabídce Zobrazení klikněte na Rozložení při publikování.

 2. V nabídce Zobrazení zkontrolujte, jestli se vedle možnosti Pravítko zobrazuje značka zaškrtnutí.

 3. Ukazatele myši modré část vodorovném nebo svislém pravítku dokud ukazatel myši změní na oboustrannou šipku.

  Rest pointer over ruler

 4. Přetáhněte vodítko na stránku a umístěte ho na libovolné místo.

  Přetáhněte vodítko na stránku

PowerPoint

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > zarovnat vybrané objekty.

  Word Arrange group

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté.

  Nedostupná možnost Zarovnat vybrané objekty

  V dokumentu vyberte nejméně dvě objekty. Zarovnání objektů vybraná možnost aktivuje.

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat > Zarovnat se snímkem.

  Word Arrange group

 3. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete je přichytit k čáře mřížky, která prochází po svislých a vodorovných okrajích a středem dalších objektů. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

 • V nabídce Zobrazení najeďte myší na Vodítka a potom vyberte Přichytit k mřížce.

Pokud si chcete usnadnit zarovnávání objektů, můžete je přichytit k jiným objektům ve snímku. Čáry se zviditelní, jenom když objekt táhnete kolem jiného objektu.

 • V nabídce Zobrazení najeďte myší na Vodítka a potom vyberte Přichytit k obrazci.

Statická vodítka usnadňují ruční zarovnání textových polí, grafiky a dalších objektů přesně k určené oblasti dokumentu.

 1. V nabídce Zobrazení najeďte myší na Vodítka a potom klikněte na Statická vodítka.

 2. Pokud chcete přidat další vodítka, stiskněte a podržte klávesu Option a přetáhněte vodítko kdekoliv chcete.

Dynamické vodítka – řádky, které spustit prostřednictvím centra jiných objektů a středu snímku, se zobrazí při přetahování objektu. Použití dynamického vodítek k zarovnání objektu vzhledem k jinému objektu. Nebo můžete zarovnat objektu relativní středu snímku.

 1. V nabídce Zobrazení najeďte myší na Vodítka a potom klikněte na Dynamická vodítka.

 2. Klikněte na objekt, který chcete zarovnat.

  Tip: Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 3. Přetáhněte objekt do blízkosti jiného objektu, se kterým ho chcete zarovnat, nebo objekt přetáhněte ke středu stránky.

  Poznámka: Dočasně skrýt dynamické vodítka, podržte příkaz a přetáhněte objekt.

 4. K dosažení potřebného zarovnání použijte zobrazené čáry mřížky.

Excel  

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete zarovnat a potom klikněte na kartu Formát.

 2. Klikněte na Uspořádat > Zarovnat a potom klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

  Word Arrange group

Viz taky

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Změna velikosti objektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×