Zarovnání objektů

Objekty textových polí, obrázků, Automatické tvary a kreslení se dají uspořádat tak, aby se zarovnaly podle vodítek okrajů, pravítka a mřížky. Můžete je rozmístit jeden podle druhého nebo podle vodítek okrajů. Automatické zarovnávání nebo rozmisťování objektů v aplikaci Microsoft Publisher 2010 se řídí možností v rozevírací nabídce Zarovnat ve skupině Uspořádat na kartě Nástroje tabulky – Návrh, Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení – podle typu nebo typů objektů, které jste vybrali. Na okraje, vodítka a jiné objekty se objekty dají zarovnat i tak, že je přetáhnete. Další informace o vodítkách rozložení najdete v tématu Strukturování stránky pomocí vodítek rozložení.

Automatické zarovnání a rozmístění objektů

Ruční zarovnání objektu na jiný objekt nebo vodítko

Uspořádání skupiny pro zarovnání objektů v Publisheru 2010

Automatické zarovnání a rozmístění objektů

Objekty se dají automaticky rozmístit jeden podle druhého nebo podle vodítek okrajů.

Automatické zarovnávaní podle skupiny vybraných objektů:

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – návrh, Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení najeďte myší na Zarovnat
  ve skupině Uspořádat.
  Možnosti zarovnání objektů v Publisheru 2010

 3. Pak vyberte požadovanou možnost:
  Zarovnat vlevo – Tento výběr zarovná levou stranu objektů na levou stranu okraje objektu nejvíce vlevo.
  Zarovnat na střed – Tato možnost zarovná střed vybraných objektů na jejich svislý střed.
  Zarovnat vpravo – Tento výběr zarovná pravou stranu objektů na pravý okraj objektu nejvíce vpravo.
  Zarovnat nahoru – Tato možnost zarovná horní stranu vybraných objektů na horní okraj objektu umístěného nejvýše.
  Zarovnat doprostřed – Tato možnost zarovná vybrané objekty na jejich vodorovný střed.
  Zarovnat dolů – Tato možnost zarovná spodní stranu vybraných objektů na spodní okraj objektu umístěného nejníže.
  Rozmístit vodorovně – Tento výběr přesune vybrané objekty tak, aby se rovnoměrně rozmístily vodorovně.
  Rozmístit svisle – Tento výběr přesune vybrané objekty tak, aby se rovnoměrně rozmístily svisle.

Automatické zarovnávání podle vodítek okrajů:

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh, Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení najeďte myší na Zarovnat ve skupině Uspořádat a vyberte Vzhledem k vodítkům okrajů.
  Možnosti zarovnání vzhledem k vodítkům okrajů v Publisheru 2010

 3. Pak vyberte požadovanou možnost:
  Zarovnat vlevo – Tento výběr zarovná levou stranu objektů na vodítko okraje nejvíce vlevo na stránce.
  Zarovnat na střed – Tato možnost zarovná střed vybraných objektů na svislý střed stránky.
  Zarovnat vpravo – Tento výběr zarovná pravou stranu objektů na vodítko okraje nejvíce vpravo na stránce.
  Zarovnat nahoru – Tato možnost zarovná horní stranu vybraných objektů na horní vodítko okraje na stránce.
  Zarovnat doprostřed – Tato možnost zarovná vybrané objekty na vodorovný střed stránky.
  Rozmístit vodorovně – Tento výběr přesune vybrané objekty tak, aby se na stránce rovnoměrně rozmístily vodorovně.
  Rozmístit svisle – Tento výběr přesune vybrané objekty tak, aby se na stránce rovnoměrně rozmístily svisle.

  Tip: Pokud chcete objekty zarovnat na střed stránky, klikněte na příkaz Vzhledem k vodítkům okrajů a pak na příkaz Zarovnat na střed.

Začátek stránky

Ruční zarovnání objektu na jiný objekt nebo vodítko

Objekty se dají zarovnat podle jejich okrajů nebo středových os. Chování přichycení v předchozích verzích Publisheru se nahradilo novým mechanismem. Když přetahujete objekt k okraji nebo středové ose jiného objektu nebo k vodítku, přetahovaný objekt bude navozovat pocit, jako by se při zarovnávání chtěl přilepit. Při pohybu mimo zarovnání se zase uvolní.

Přetažením myši můžete zarovnat:

Okraj objektu

se dá zarovnat na

všechna vodítka, okraje jiných objektů a sloupce textového pole.

Střed objektu

se dá zarovnat na

všechna vodítka a středy jiných objektů.

Okraj sloupce textového pole

se dá zarovnat na

všechna vodítka a ostatní okraje sloupců textových polí.

Okraje řádku nebo sloupce tabulky

se dají zarovnat na

všechna vodítka a ostatní okraje řádku nebo sloupce tabulky.

Vodítko pravítka

se dá zarovnat na

všechny výše uvedené možnosti.

Poznámka:  Skupiny se považují za jeden objekt – k zarovnání se používají okraje a středy samotné skupiny, ne okraje, středy nebo sloupce objektů ve skupině.

Ruční zarovnání objektu:

 1. Umístěte ukazatel myši nad objekt a počkejte, dokud se nezmění na ukazatel přesunutí Ukazatel pro přesun .

 2. Přetahujte objekt, dokud se nezobrazí zarovnání na vodítko nebo objekt, se kterým chcete objekt zarovnat.
  Příklad zarovnání objektu s vodítky nebo dalšími objekty v Publisheru 2010

  Poznámky: 

  • Pokud jsou vodítka skrytá, objekty se budou na vodítka zarovnávat pořád a vodítka se zobrazí ve chvíli, kdy se k nim přiblíží zarovnávaný objekt.

 3. Chování ručního zarovnávání můžete zapínat a vypínat pomocí zaškrtávacích políček Vodítka a Objekty ve skupině Rozložení na kartě Návrh stránky.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×