Zarovnání nebo uspořádání obrázku, obrazce, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Zarovnání nebo uspořádání obrázku, obrazce, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

V tomto článku

Přehled zarovnání a uspořádání obrázků, obrazců, textových polí, obrázků SmartArt a objektů WordArt

Zarovnání obrázku, obrazce, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Uspořádání objektů do stejných vzdáleností od sebe

Přehled zarovnání a uspořádání obrázků, obrazců, textových polí, obrázků SmartArt a objektů WordArt

V aplikacích Microsoft Office můžete objekty, jako jsou obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt a objekty Objekt WordArt, zarovnat různými způsoby:

 • Vůči jiným objektům, například při zarovnání stran, středů nebo horních či dolních okrajů objektů

  Objekty zarovnané dolů
  Objekty zarovnané dolů
 • Vzhledem k celému dokumentu – například k hornímu nebo levému okraji dokumentu

  Objekty zarovnané nahoru
  Objekty zarovnané nahoru
 • Pomocí vodítka

  Objekty zarovnané pomocí vodítka
  Objekty zarovnané k vodítku
 • Pomocí mřížky

  Objekty zarovnané pomocí mřížky
  Objekty zarovnané k rohu mřížky
 • Rozmístěním objektů do stejných vzdáleností od sebe – buď svisle nebo vodorovně, případně vzhledem k celému dokumentu

  Rovnoměrně rozmístěné objekty
  Objekty rozmístěné od stejné vzdálenosti od sebe

Začátek stránky

Zarovnání obrázku, obrazce, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Podrobné pokyny si zobrazíte výběrem aplikace Office v rozevíracím seznamu.

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole nebo objekty Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud nejsou dostupné možnosti Zarovnat, možná budete muset vybrat další Objekt.

  Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete zarovnat obrazec, textové pole nebo objekt WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Pokud chcete zarovnat objekty svisle na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Pokud chcete zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Pokud chcete objekty zarovnat vodorovně na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky: 

   • Při zarovnání objektů relativně vůči sobě podle jejich okrajů zůstane jeden z objektů nehybný. Například příkaz Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů s levým okrajem objektu nejvíce vlevo. To znamená, že objekt nejvíce vlevo zůstane nehybný a ostatní objekty se zarovnají vzhledem k němu. Při zarovnání nějakého objektu k obrázku SmartArt se tento objekt zarovná k levému okraji obrázku SmartArt, ne k obrazci uvnitř obrázku SmartArt, který je nejvíce vlevo.

   • Příkaz Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně na střed objektů, zatímco příkaz Zarovnat na střed zarovná objekty svisle na střed objektů. Při zarovnání objektů vůči sobě na jejich středy se objekty zarovnají podél vodorovné nebo svislé čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Nehybný nemusí zůstat žádný objekt, takže se můžou přesunout všechny objekty.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou kliknete, se objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a můžou překrýt objekt, který tam už je. Když po zarovnání zjistíte, že jsou objekty naskládané na sobě, můžete zarovnání vrátit zpět a před opětovným zarovnáním je přesunout do nových pozic.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt nebo objekty Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud nejsou dostupné možnosti Zarovnat, možná budete muset vybrat další Objekt.

  Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete zarovnat obrazec, textové pole, obrázek SmartArt nebo objekt WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Pokud chcete zarovnat objekty svisle na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Pokud chcete zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Pokud chcete objekty zarovnat vodorovně na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky: 

   • Při zarovnání objektů relativně vůči sobě podle jejich okrajů zůstane jeden z objektů nehybný. Například příkaz Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů s levým okrajem objektu nejvíce vlevo. To znamená, že objekt nejvíce vlevo zůstane nehybný a ostatní objekty se zarovnají vzhledem k němu. Při zarovnání nějakého objektu k obrázku SmartArt se tento objekt zarovná k levému okraji obrázku SmartArt, ne k obrazci uvnitř obrázku SmartArt, který je nejvíce vlevo.

   • Příkaz Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně na střed objektů, zatímco příkaz Zarovnat na střed zarovná objekty svisle na střed objektů. Při zarovnání objektů vůči sobě na jejich středy se objekty zarovnají podél vodorovné nebo svislé čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Nehybný nemusí zůstat žádný objekt, takže se můžou přesunout všechny objekty.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou kliknete, se objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a můžou překrýt objekt, který tam už je. Když po zarovnání zjistíte, že jsou objekty naskládané na sobě, můžete zarovnání vrátit zpět a před opětovným zarovnáním je přesunout do nových pozic.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt nebo objekty Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud nejsou dostupné možnosti Zarovnat, možná budete muset vybrat další Objekt.

  Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete zarovnat obrazec, textové pole, obrázek SmartArt nebo objekt WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Pokud chcete zarovnat objekty svisle na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Pokud chcete zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Pokud chcete objekty zarovnat vodorovně na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky: 

   • Pokud chcete zarovnat jeden objekt ke snímku, klikněte na Zarovnat ke snímku.

   • Při zarovnání objektů relativně vůči sobě podle jejich okrajů zůstane jeden z objektů nehybný. Například příkaz Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů s levým okrajem objektu nejvíce vlevo. To znamená, že objekt nejvíce vlevo zůstane nehybný a ostatní objekty se zarovnají vzhledem k němu. Při zarovnání nějakého objektu k obrázku SmartArt se tento objekt zarovná k levému okraji obrázku SmartArt, ne k obrazci uvnitř obrázku SmartArt, který je nejvíce vlevo.

   • Příkaz Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně na střed objektů, zatímco příkaz Zarovnat na střed zarovná objekty svisle na střed objektů. Při zarovnání objektů vůči sobě na jejich středy se objekty zarovnají podél vodorovné nebo svislé čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Nehybný nemusí zůstat žádný objekt, takže se můžou přesunout všechny objekty.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou kliknete, se objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a můžou překrýt objekt, který tam už je. Když po zarovnání zjistíte, že jsou objekty naskládané na sobě, můžete zarovnání vrátit zpět a před opětovným zarovnáním je přesunout do nových pozic.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt nebo objekty Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud nejsou dostupné možnosti Zarovnat, možná budete muset vybrat další Objekt.

  Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete zarovnat obrazec nebo objekt WordArt, v oblasti Nástroje kreslení (nebo Nástroje textového pole, pokud zarovnáváte textové pole) klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Pokud chcete zarovnat objekty svisle na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat okraje objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Pokud chcete zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Pokud chcete objekty zarovnat vodorovně na jejich středy, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Pokud chcete zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky: 

   • Pokud chcete objekty zarovnat vzhledem ke stránce místo k jiným objektům, klikněte na Zarovnat ke stránce.

   • Při zarovnání objektů relativně vůči sobě podle jejich okrajů zůstane jeden z objektů nehybný. Například příkaz Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů s levým okrajem objektu nejvíce vlevo. To znamená, že objekt nejvíce vlevo zůstane nehybný a ostatní objekty se zarovnají vzhledem k němu. Při zarovnání nějakého objektu k obrázku SmartArt se tento objekt zarovná k levému okraji obrázku SmartArt, ne k obrazci uvnitř obrázku SmartArt, který je nejvíce vlevo.

   • Příkaz Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně na střed objektů, zatímco příkaz Zarovnat na střed zarovná objekty svisle na střed objektů. Při zarovnání objektů vůči sobě na jejich středy se objekty zarovnají podél vodorovné nebo svislé čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Nehybný nemusí zůstat žádný objekt, takže se můžou přesunout všechny objekty.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou kliknete, se objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a můžou překrýt objekt, který tam už je. Když po zarovnání zjistíte, že jsou objekty naskládané na sobě, můžete zarovnání vrátit zpět a před opětovným zarovnáním je přesunout do nových pozic.

Začátek stránky

Uspořádání objektů do stejných vzdáleností od sebe

Objekty můžete uspořádat vodorovně nebo svisle tak, aby byly stejně daleko od sebe.

Podrobné pokyny si zobrazíte výběrem aplikace Office v rozevíracím seznamu.

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat do stejných vzdáleností od sebe. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

  Následujícím postupem vyberete objekty, které jsou skryté, naskládané na sobě nebo za textem:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Najít a vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete rámeček přes objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat obrázky, v oblasti Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat skupinu s obrazci, textovými poli nebo objekty WordArt, v oblasti Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete objekty vycentrovat vodorovně, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Pokud chcete objekty vycentroval svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat do stejných vzdáleností od sebe. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

  Následujícím postupem vyberete objekty, které jsou skryté, naskládané na sobě nebo za textem:

  • Na kartě Formátování textu klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete rámeček přes objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat obrázky, v oblasti Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat skupinu s obrazci, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objekty WordArt, v oblasti Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete objekty vycentrovat vodorovně, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Pokud chcete objekty vycentroval svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat do stejných vzdáleností od sebe. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

  Následujícím postupem vyberete objekty, které jsou skryté, naskládané na sobě nebo za textem:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete rámeček přes objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat obrázky, v oblasti Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat skupinu s obrazci, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objekty WordArt, v oblasti Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete objekty vycentrovat vodorovně, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Pokud chcete objekty vycentroval svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat do stejných vzdáleností od sebe. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první objekt, stisknete a podržíte klávesu CTRL a kliknete na ostatní objekty.

  Následujícím postupem vyberete objekty, které jsou skryté, naskládané na sobě nebo za textem:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete rámeček přes objekty.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat obrázky, v oblasti Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete rovnoměrně uspořádat skupinu s obrazci, textovými poli nebo objekty WordArt, v oblasti Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete objekty vycentrovat vodorovně, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Pokud chcete objekty vycentroval svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×