Zapnutí nebo vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů

Ve výchozím nastavení vás Access vyzve k potvrzení, že chcete spustit akční dotaz. Pokud nechcete, aby se vám zobrazovaly výzvy, můžete tyto potvrzovací zprávy vypnout. Pokud se zprávy nezobrazují a chcete, aby se zobrazovaly výzvy, můžete je zase zapnout.

V tomto článku

Přehled

Řízení potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro počítač

Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro databázi

Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro konkrétní sadu úkolů

Vypnutí a opětovné zapnutí zpráv pomocí makra

Přehled

Akční dotazy představují způsob, jak měnit data v databázi. Umožňují připojovat, odstraňovat nebo aktualizovat data nebo vytvářet nové tabulky pomocí stávajících dat. Nabízejí velmi výkonné možnosti, ty ale s sebou nesou i určité riziko nechtěných změn dat. Z důvodu možnosti ztráty dat Access ve výchozím nastavení zobrazí výzvu k potvrzení spuštění akčního dotazu. Tím je možné uvedená rizika nechtěné změny dat do určité míry zmírnit.

Tip:  Pokud chcete zjistit, na jaká data bude mít akční dotaz vliv, klikněte před spuštěním dotazu na kartě Domů ve skupině Zobrazení na Zobrazení a potom klikněte na Datový list.

Podle toho, jestli chcete, aby vám Access zobrazoval výzvu k potvrzení akčních dotazů, můžete zprávy zapnout nebo vypnout.

 • Řízení potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro počítač   
  Pomocí nastavení v dialogovém okně Možnosti aplikace Access můžete nastavit výchozí chování pro databáze Accessu otevírané na daném počítači. Pokud pomocí tohoto nastavení zprávy vypnete, nebude Access zobrazovat zprávy za žádných okolností. Pokud pomocí tohoto nastavení zprávy zapnete, Access bude zobrazovat zprávy, pokud nejsou vypnuté pomocí makra nebo VBA.

 • Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro databázi   
  Pomocí této metody vypnete upozornění pro konkrétní databázi při jejím otevření. Pokud chcete zprávy vypnout, použijte uvnitř makra AutoExec akci NastavitVarování. Aby tato akce makra fungovala, musí být soubor databáze důvěryhodný. Další informace o důvěryhodných databázích najdete v článku Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze.

 • Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro konkrétní sadu úkolů   
  Tímto způsobem můžete upozornění nechat vypnuté po dobu trvání sady úkolů a pak je zase zpátky zapnout (můžete například zprávy vypnout na dobu, kdy poběží vytvářecí dotaz, a pak je zase zapnout). Můžete použít akci makra NastavitVarování a taky můžete použít metodu DoCmd.SetWarnings jazyka VBA. Aby tato akce makra fungovala, musí být soubor databáze důvěryhodný. Další informace o důvěryhodných databázích najdete v článku Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze.

Začátek stránky

Řízení potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro počítač

Důležité informace:  Pokud pomocí tohoto nastavení vypnete potvrzovací zprávy akčního dotazu, Access nezobrazí zprávy na tomto počítači ani pro databázi, která obsahuje makro nebo modul, které zprávy zapínají.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. Na levé straně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na Nastavení klienta.

 3. Na pravé straně dialogového okna Možnosti aplikace Access v části Úpravy v části Potvrzení zrušte zaškrtnutí políčka Akční dotazy a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro databázi

Pomocí akce NastavitVarování makra AutoExec můžete vypnout potvrzovací zprávy akčních dotazů pro databázi.

Důležité informace:  Pokud databáze obsahující makro není důvěryhodná, akce NastavitVarování se nespustí. Další informace o vztahu důvěryhodnosti a databázích najdete v článku Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze.

Poznámka:  Pokud už makro s názvem AutoExec existuje, je to možné obejít tak, že toto makro otevřete v návrhovém zobrazení a potom provedete kroky 2 až 4 z následujícího postupu.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na Makro.

  Obrázek pásu karet v Accessu se skupinou Makra a kód

 2. V rozevíracím seznamu v horní části podokna Tvůrce maker vyberte akci NastavitVarování.

  • Pokud v rozevíracím seznamu akci NastavitVarování nenajdete, vyberte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt možnost Zobrazit všechny akce.

 3. V části NastavitVarování klikněte na šipku vedle pole Varovné zprávy a vyberte požadovanou možnost.

 4. Klikněte na Uložit.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte AutoExec.

 6. Klikněte na tlačítko OK a zavřete Tvůrce maker. Nové makro se spustí při příštím otevření databáze.

Další informace o vytváření maker najdete v tématu Vytvoření makra uživatelského rozhraní.

Začátek stránky

Vypnutí potvrzovacích zpráv akčních dotazů pro konkrétní sadu úkolů

Potvrzovací zprávy můžete pro akční dotazy pro sadu úkolů vypnout dvěma základními způsoby: pomocí makra a pomocí modulu VBA. V obou případech pomocí kódu vypnete upozornění, provedete sadu úkolů a potom upozornění zase zapnete. Připojíte kód k události (například Událost kliknutí příkazového tlačítka nebo Událost otevření formuláře).

Připojíte modul k události, a jakmile k události dojde, modul se spustí. Můžete například připojit modul k události Při otevření formuláře. Modul se spustí při otevření formuláře. Následující postup popisuje, jak používat metodu DoCmd.SetWarnings v události formuláře Při otevření.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení.

 2. Není-li zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klikněte na čtverec v levé horní části formuláře přímo pod kartou objektu formuláře.

 4. V seznamu vlastností na kartě Jiné zkontrolujte, že je pro vlastnost Má modul nastavená hodnota Ano.

 5. Na kartě Událostní klikněte na Při otevření a potom klikněte na tlačítko Tvůrce dotazů (tři tečky vedle šipky).

 6. V dialogovém okně Zvolit tvůrce udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete použít modul VBA, poklikejte na Tvůrce kódu a postupujte podle zbývajících kroků v tomto postupu.

  • Pokud chcete použít makro, poklikejte na Tvůrce maker a potom postupujte podle kroků v postupu Vypnutí a opětovné zapnutí zpráv pomocí makra.

 7. Zadejte DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) a stiskněte ENTER.

 8. Zadejte kód potřebný k provedení úkolů, které chcete provést, až budou vypnuté potvrzovací zprávy.

 9. Na novém řádku zadejte DoCmd.SetWarnings (WarningsOn).

 10. Zavřete Editor jazyka VBA a uložte formulář.

Vypnutí a opětovné zapnutí zpráv pomocí makra

 1. V rozevíracím seznamu v horní části podokna Tvůrce maker vyberte akci NastavitVarování.

  • Pokud v rozevíracím seznamu akci NastavitVarování nenajdete, vyberte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt možnost Zobrazit všechny akce.

 2. U akce NastavitVarování klikněte na šipku vedle možnosti Varovné zprávy a vyberte Ne.

 3. Zadejte akce makra potřebné k provedení úkolů, které chcete provést, až budou vypnuté potvrzovací zprávy.

 4. Pod poslední akcí úkolu vyberte akci NastavitVarování, klikněte na šipku u možnosti Varovné zprávy a vyberte Ano.

 5. Zavřete Tvůrce maker, uložte makro a pak uložte formulář.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×