Zaokrouhlení čísla

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Číslo můžete zobrazit jako zaokrouhlené jednoduše tak, že změníte počet jeho zobrazených desetinných míst. Vyberte číslo, které chcete zaokrouhlit, a klikněte na Domů > Odebrat desetinné místo Obrázek tlačítka .

Číslo se v buňce zobrazí jako zaokrouhlené, ale skutečná hodnota se nezmění – když na buňku odkážete, použije se úplná hodnota.

Zaokrouhlování čísel pomocí funkcí

Pokud chcete zaokrouhlit skutečné hodnoty v buňkách, můžete použít funkce ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN nebo MROUND, jak ukazují následující příklady listů.

Zaokrouhlení na nejbližší číslo

Tento list ukazuje, jak se číslo zaokrouhlí na nejbližší číslo pomocí funkce ZAOKROUHLIT.

Při zaokrouhlování čísla se může stát, že vzhledem k formátu buňky se zobrazí něco jiného, než očekáváte. Pokud například jako druhý argument zadáte 4 desetinná místa, ale buňka je naformátovaná tak, aby zobrazovala 2 desetinná místa, bude mít přednost formátování buňky.

Zaokrouhlení na nejbližší zlomek

Tento list ukazuje, jak se číslo zaokrouhlí na nejbližší zlomek pomocí funkce ZAOKROUHLIT.

Zaokrouhlení čísla nahoru

Tento list ukazuje, jak se používá funkce ROUNDUP.

Pomocí funkcí ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ můžete zaokrouhlit číslo nahoru na nejbližší sudé nebo liché celé číslo. Tyto funkce mají omezené použití a je důležité si pamatovat, že vždycky zaokrouhlují nahoru a jenom na celá čísla.

Zaokrouhlení čísla dolů

Tento list ukazuje, jak se používá funkce ROUNDOWN.

Zaokrouhlení čísla na platnou číslici

Tento list ukazuje, jak se číslo zaokrouhlí na platnou číslici. Platné číslice jsou číslice, které určují přesnost čísla.

Následující seznam obsahuje některá obecná pravidla, na která je zapotřebí při zaokrouhlování na platné číslice pamatovat. S funkcemi pro zaokrouhlování můžete experimentovat a měnit čísla a parametry tak, abyste dostali takový počet platných číslic, jaký potřebujete.

  • Když použijete funkci ZAOKROUHLIT a zlomková část je 0,5 nebo větší, číslo se zaokrouhlí nahoru. Pokud je zlomková část menší než 0,5, číslo se zaokrouhlí dolů. Celá čísla se zaokrouhlují nahoru nebo dolů podle podobného pravidla, ve kterém je ale hodnota 0,5 nahrazená násobky 5.

  • Obecně platí, že při zaokrouhlování celého čísla odečtete délku čísla (počet jeho číslic) od počtu platných číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit. Pokud chcete například zaokrouhlit číslo 2345678 dolů na 3 platné číslice, použijete funkci ROUNDDOWN s parametrem -4. Například vzorec =ROUNDDOWN(2345678;-4) zaokrouhlí číslo dolů na 2340000, přičemž část „234“ představuje platné číslice.

  • Chcete-li zaokrouhlit záporné číslo, toto číslo nejdřív převedou na absolutní hodnota – hodnotu bez znaménko záporné. Po dokončení zaokrouhlení záporné znaménko znovu. Třeba při použití ROUNDDOWN k zaokrouhlení -889 dvě platné číslice za následek -880-889 je převeden na 889 a zaokrouhleno dolů na 880. Záporné znaménko je pak znovu pro konečný výsledek -880.

Zaokrouhlení čísla na zadaný násobek

To můžete taky někdy potřebovat. Například když vaše firma expeduje nějaký výrobek v bednách po 18 kusech a vy chcete zjistit, kolik beden budete potřebovat k přepravě 204 kusů. Funkce MROUND vydělí číslo, které chcete zaokrouhlit, zadaným násobkem a výsledek zaokrouhlí nahoru. V tomto příkladu je konečná hodnota 12, protože 204 děleno 18 je 11,333 a toto číslo se zaokrouhlí nahoru na 12, aby se zbývající kusy vešly do poslední bedny. Ve 12. bedně přitom bude jenom 6 kusů.

Tento list ukazuje, jak lze pomocí Funkce MROUND zaokrouhlit číslo na zadaný násobek.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×