Sdílení a spoluvytváření

Zamknutí nebo odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Zamknutí či odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ve výchozím nastavení Ochrana listu zamkne všechny buňky, takže žádné z nich se upravovat. Chcete-li některé úpravy buňce, když necháte jiných buněk zamknuté, je možné Chcete-li odemknout všechny buňky. Před Zamknout list a, případně povolit úpravy pouze v konkrétní oblasti chráněného listu konkrétním uživatelům můžete zamknout pouze konkrétní buňky a oblasti.

Postupujte takto:

 1. Je-li list zamknut, proveďte následující:

  1. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list (ve skupině změny ).

   Odemknout list

   Pokud je list zamknutý, klikněte na tlačítko Zamknout list na Odemknout list.

  2. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo k odemknutí listu.

 2. Kliknutím na tlačítko Vybrat vše vyberte celý list.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Na kartě Domů klikněte na spouštěč překryvné okno Formát buněk: písmo. Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + Shift + F nebo Ctrl + 1.

  Ikona pro otevření dialogového okna Formát buněk

 4. V místním okně Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a klikněte na tlačítko OK.

  Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu. Teď můžete zvolit jenom ty buňky, které chcete zamknout.

 5. V listu vyberte jenom buňky, které chcete zamknout.

 6. Otevřete okno Formát buněk místní okno znovu (Ctrl + Shift + F).

 7. Tentokrát na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamknout a potom klikněte na OK.

 8. Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.

  Zamknout list

 9. V seznamu akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, které chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití libovolného příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny v grafických objektech včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli (pokud například list obsahuje tlačítko, které spouští makro, můžete makro spustit kliknutím na toto tlačítko, ale tlačítko nemůžete odstranit)

  • Změny (například formátování) ve vloženém grafu (při změně zdrojových dat je graf nadále aktualizován)

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn v položkách, které jsou součástí grafu, jako jsou například datové řady, osy a legendy; graf bude i nadále odrážet změny provedené ve zdrojových datech

  Objekty

  Změny grafických objektů (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků), které jste před uzamknutím listu neodemkli

 10. Do textového pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo listu, klikněte na tlačítko OK a opětovným zadáním heslo potvrďte.

  • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

  • Zvolte heslo, které si snadno zapamatujete, protože pokud heslo zapomenete, nebudete mít k zamknutým prvkům v listu přístup.

Abyste mohli udělit konkrétním uživatelům oprávnění k úpravám oblastí v zamknutém listu, musí v počítači běžet systém Microsoft Windows XP nebo novější a počítač musí být součástí domény. Místo použití oprávnění, která vyžadují doménu, můžete taky zadat heslo pro oblast.

 1. Vyberte list, který chcete zamknout.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na tlačítko Povolit uživatelům úpravy oblastí.

  Povolit uživatelům úpravy oblastí

  Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že není list zamknut.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat novou oblast, kterou lze upravovat, klikněte na tlačítko Nový.

  • Chcete-li upravit stávající oblast, kterou lze upravovat, vyberte ji v seznamu Oblasti odemknuté heslem při uzamknutí listu a poté klikněte na tlačítko Změnit.

  • Chcete-li odstranit oblast, kterou lze upravovat, vyberte ji v seznamu Oblasti odemknuté heslem při uzamknutí listu a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

 4. Do textového pole Název zadejte název oblasti, kterou chcete odemknout.

 5. Do textového pole Odkazované buňky zadejte symbol rovná se (=) a potom zadejte odkaz oblasti, kterou chcete odemknout.

  Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit dialog, vybrat oblast na listu a potom se opětovným kliknutím na tlačítko Sbalit dialog vrátit zpět do dialogového okna.

 6. Chcete-li používat heslo pro přístup, zadejte heslo pro povolení přístupu k oblasti do pole Heslo oblasti.

  Zadání hesla je volitelné pro případ, že chcete používat přístupová oprávnění. Používání hesla vám umožní zobrazit přihlašovací údaje každého oprávněného uživatele, který danou oblast upravuje.

 7. Chcete-li používat přístupová oprávnění, klikněte na tlačítko Oprávnění a potom na tlačítko Přidat.

 8. Do textového pole Zadejte názvy objektů, které chcete vybrat (příklady) napište jména uživatelů, kterým chcete povolit úpravy oblastí.

  Kliknutím na odkaz příklady zobrazíte správné způsoby zadání jména uživatele. Správnost jmen ověříte kliknutím na tlačítko Kontrola jmen.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li určit typ oprávnění pro vybraného uživatele, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Povolit nebo Odepřít v oblasti Oprávnění a potom klikněte na tlačítko Použít.

 11. Poklikejte na tlačítko OK.

  Pokud se zobrazí výzva pro zadání hesla, napište dříve zadané heslo.

 12. V dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblastí klikněte na tlačítko Uzamknout list.

 13. V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití libovolného příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny v grafických objektech včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli (pokud například list obsahuje tlačítko, které spouští makro, můžete makro spustit kliknutím na toto tlačítko, ale tlačítko nemůžete odstranit)

  • Změny (například formátování) ve vloženém grafu (při změně zdrojových dat je graf nadále aktualizován)

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn v položkách, které jsou součástí grafu, jako jsou například datové řady, osy a legendy; graf bude i nadále odrážet změny provedené ve zdrojových datech

  Objekty

  Provádění změn v grafických objektech  (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků) , které jste před uzamknutím listu neodemkli

 14. Do textového pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo, klikněte na tlačítko OK a poté heslo opětovným zadáním potvrďte.

 • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moci všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

 • Ujistěte se, že se rozhodnete heslo, které si zapamatujete. Pokud heslo zapomenete, nelze získat přístup k zamknutým prvkům na listu.

 • Pokud je buňka součástí víc než jedné oblasti, můžou ji upravovat uživatelé, kteří mají oprávnění k úpravám některé z těchto oblastí.

 • Pokud uživatel se pokusí upravit několika buněk současně a oprávnění k úpravám některé, ale ne všechny buňky, se uživateli výzva k upravovat buňky jeden po druhém.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×