Zajištění služeb v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zajištění služeb v Centru pro dodržování předpisů Office 365 se používá pro přístup k dokumentům popisujícím různá témata, třeba tato:

 • Postupy Microsoftu používané pro zabezpečení dat zákazníků, která jsou uložena v Office 365

 • Sestavy auditování Office 365 od nezávislých třetích stran

 • Podrobnosti o implementaci a testování kontrolních mechanismů zabezpečení, ochrany osobních údajů a dodržování předpisů, které Office 365 používá k ochraně dat

Můžete taky zjistit, jak Office 365 pomáhá zákazníkům splňovat požadavky norem, zákonů a oborových předpisů, jako jsou třeba:

 • Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 27001 a 27018

 • Zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996

 • Federální program pro správu rizik a autorizací (FedRAMP)

Kdo má přístup k Zajištění služeb Office 365 Service a jak?

Noví zákazníci a zákazníci posuzující online služby Microsoftu mají přístup k Zajištění služeb, které je součástí plánů Office 365 Enterprise E3 a E5 (zkušebních verzí i placených předplatných). Pokud žádný z těchto plánů nemáte a chcete Zajištění služeb vyzkoušet, můžete si zaregistrovat zkušební verzi Office 365 Enterprise E5.

Stávajících zákazníků Office 365 pro firmy mají přístup k zajištění služby. Pokud jste globální správce Office 365 (někdy se jí říká správce společnosti) pro vaši organizaci, se už máte přístup k zajištění služby a můžete provést tyto akce palubě ostatním. Pokud si nejste Office 365 globálního správce pro vaši organizaci a musíte mít přístup k zajištění služby, požádejte správce, aby vás přidal do skupiny rolí služby Assurance uživatele.

Umožněte přístup k Zajištění služeb všem týmům a pracovníkům, kteří mají na starost zabezpečení a dodržování předpisů, včetně těch, kteří se ve vaší organizaci zabývají zabezpečením informací, řízením rizik, dodržováním předpisů a audity. Podrobnosti najdete v části Přidání dalších uživatelů nebo skupin do Zajištění služeb.

Zajištění služeb je přístupné přes Centrum zabezpečení a dodržování předpisů. Tady je postup, jak se tam dostanete:

Pokud chcete přejít na Centrum zabezpečení a dodržování předpisů:

 1. Přejděte na adresu https://protection.office.com.

 2. Přihlaste se k Office 365 pomocí pracovního nebo školního účtu.

 3. V levém podokně vyberte Zajištění služeb. Dál zvolte vaše odvětví a místní nastavení a přidejte další uživatele nebo skupiny Zajištění služeb.

  Poznámka: Pokud potřebujete přístup k zajištění služby a není zahrnut v levém podokně Centrum zabezpečení a dodržování předpisů, požádejte správce Office 365, aby vás přidal do skupiny rolí služby Assurance uživatele na stránce oprávnění.

Volba odvětví a místního nastavení

Když k Zajištění služeb přistoupíte poprvé, prvním krokem je nakonfigurovat vaše odvětví a místní nastavení. Tato nastavení můžete kdykoli změnit. Konfigurace těchto nastavení umožňuje funkci Zajištění služeb, aby vám poskytovala obsah, který je pro vaši organizaci nejvíc relevantní. Nastavení odvětví a oblasti můžete nakonfigurovat takto:

 1. Po otevření stránky Zajištění služeb vyberte Nastavení. Zobrazí se stránka Nastavení oblasti a odvětví, jak je vidět na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje stránku nastavení Centra ochrany.
 2. Na stránce Nastavení klikněte na šipku dolů vedle oblast a zaškrtněte příslušné oblastí pro vaši organizaci.

 3. Vyberte šipku dolů vedle položky Odvětví a zaškrtněte políčka odpovídajících odvětví pro vaši organizaci.

 4. Poté, co zaškrtnete oblasti a odvětví, vyberte Uložit.

Vyhledání, zobrazení a stažení obsahu týkající se dodržování předpisů a důvěryhodnosti

Chcete-li obsah zobrazit a stáhnout, vyberte některou z možností v navigačním podokně:

 • Sestavy dodržování předpisů, pokud chcete zobrazit nezávislé audity a hodnocení služby Office 365 a dalších cloudových služeb společnosti Microsoft, jak ukazuje následující snímek obrazovky.

  Zobrazuje stránku Zajištění služeb: Sestavy dodržování předpisů služby
 • Důvěryhodné dokumenty, jestliže chcete zobrazit informace o tom, jak Microsoft provozuje Office 365, jak ukazuje následující snímek obrazovky.

  Zobrazuje stránku Zajištění služeb: Důvěřovat dokumentům poskytnutým Microsoftem
 • Auditované kontrolní mechanismy, pokud chcete zobrazit informace o tom, jak kontrolní mechanismy Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a ochranu osobních údajů (jak ukazuje následující snímek obrazovky).

  Zobrazuje obrazovku Zajištění služeb – Auditované kontrolní mechanismy.

Vyberte sestavu, kterou chcete stáhnout, a pak vyberte Uložit, abyste ji stáhli do počítače. V případě Auditovaných kontrolních mechanismů vyberte požadovanou sestavu a potom vyberte Stáhnout. Následující tabulka popisuje sestavy, které můžete najít na jednotlivých stránkách Zajištění služeb.

Poznámka: Sestavy a dokumenty Zajištění služeb jsou dostupné ke stažení po dobu nejméně 12 měsíců po publikování nebo dokud nebude dostupná nová verze dokumentu.

Stránka Zajištění služeb

Dostupný obsah

Popis

Sestavy dodržování předpisů

 • FedRamp

 • GRC Assessment

 • ISO

 • SOC/SSAE

Pomocí sestav dodržování předpisů služby můžete prohlížet hodnocení auditování operací poskytování služby Office 365 provedená nezávislými auditory třetích stran.

Důvěryhodné dokumenty

 • Nejčastější dotazy a dokumenty white paper

 • Sestavy řízení rizik

Dokumenty white paper, časté otázky, výroční zprávy a další důvěrné zdroje informací od společnosti Microsoft, které máte k dispozici v rámci smlouvy o utajení, můžete použít ke kontrole a vyhodnocení rizik.

Auditované kontrolní mechanismy

Globální normy a předpisy, které jsou implementované v Office 365.

Pomůžou vám při vyhodnocování rizik, když posuzujete, nasazujete nebo používáte služby Office 365. Můžete zjistit:

 • Jak kontrolní mechanismy Office 365 splňují požadavky na zabezpečení, dodržování předpisů a ochranu osobních údajů.

 • Jak se kontrolní mechanismy v Office 365 testovaly, jaké byly výsledky těchto testů a kdy se testy prováděly.

V závislosti na vašem konkrétním nastavení se můžou zobrazované možnosti mírně lišit.

Přidání dalších uživatelů nebo skupin do Zajištění služeb

Pokud jste jedinou osobou ve vaší organizaci, která potřebuje přístup k Zajištění služeb, můžete tento krok přeskočit. V opačném případě do Zajištění služeb přidejte další uživatele nebo skupiny. Další uživatele nebo skupiny přidáte takto:

 1. V Centru ochrany v levém podokně vyberte Oprávnění, jak ukazuje následující snímek obrazovky.

  Snímek obrazovky stránky zabezpečení a dodržování předpisů Centrum oprávnění s vybraným uživatelem Assurance služby.
 2. V levém podokně vyberte Uživatel zajištění služeb a pak vyberte Upravit, jak ukazuje následující snímek obrazovky.

  Zobrazuje vybranou roli uživatele zajištění služeb a potom vybranou ikonu úprav.
 3. V dialogovém okně Skupina rolí v části Členové vyberte + a přidejte tak členy do role Uživatel zajištění služeb, jak ukazuje následující snímek obrazovky.

  Zobrazuje dialogové okno Uživatel zajištění služeb se zvýrazněnou ikonou Přidat v části Členové.
 4. V dalším dialogovém okně zvolte jednotlivé uživatele nebo skupiny, kterým potřebujete umožnit prohlížet sestavy o dodržování předpisů Zajištění služeb a důvěryhodné zdroje. Vyberte Přidat pro každý výběr, který vytvoříte, a po dokončení vyberte OK.

 5. Každý uživatel nebo skupina, které jste přidali do role Zajištění služeb, teď můžete najít Zabezpečení služeb a stáhnout sestavy a další dokumenty v Centru zabezpečení a dodržování předpisů.

Kdykoliv se můžete později vrátit na stránku Oprávnění a přidat další nebo odebrat stávající uživatele.

Získání nápovědy pro Zajištění služeb

Kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

Nejčastější dotazy

Proč se zobrazuje chyba, že dokumenty ze Zajištění služeb jsou poškozené?

Většina dokumentů assurance služby jsou ve formátu PDF. Zvolte Uložit uložte tyto soubory a otevřete je z místního počítače.

Viz taky

Přejděte na Office 365 zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed

Hledání a vyšetřování v Office 365 zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed

Správa dat v Office 365 zabezpečení a dodržování předpisů zarovnat na střed

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×