Zahájení konferenčního hovoru ve Skypu pro firmy nebo připojení se k němu

Všechno se nedá snadno vyřešit pomocí e-mailu nebo rychlých zpráv. Někdy je lepší a rychlejší si popovídat a vysvětlit situaci, dopracovat se k řešení nebo udělat určité rozhodnutí. Ve Skypu pro firmy můžete zjistit dostupnost jednoho nebo víc kontaktů a rovnou zahájit konferenční hovor.

  1. Na domovské obrazovce Skypu pro firmy vyberte dlaždici Kontakty a mírným potáhnutím prstem dolů nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte jednotlivé kontakty, které chcete v konferenčním hovoru.

  2. Z automaticky zobrazených příkazů aplikace vyberte Volat.

  3. Vaše pozvánka se zobrazí na zařízeních pozvaných kontaktů, a jakmile ji přijmou, přidají se k hovoru.

Další účastníky můžete přidat takto:

  1. Potáhněte prstem ze spodního okraje okna hovoru nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Účastníci.

  2. Vyberte Pozvat další lidi a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu, kterého chcete pozvat¹.

  3. Ve výsledcích hledání vyberte požadované jméno nebo telefonní číslo a potom vyberte znaménko plus (+).

Pokud jste vybrali jméno, odešle se kontaktu pozvánka. Kontakt se k hovoru připojí, až tuto pozvánku přijme. Pokud jste vybrali telefonní číslo, zavolá konference kontaktu na toto telefonní číslo.

V okně hovoru se zobrazí tlačítko mikrofonu, kterým ztlumíte nebo zrušíte ztlumení svého zvuku, a tlačítko telefonu, kterým konferenční hovor ukončíte. Pokud chcete během hovoru zobrazit další příkazy, potáhněte prstem ze spodního okraje okna hovoru nebo klikněte pravým tlačítkem myši a pak udělejte toto.

Pokud chcete...

Postupujte takto...

Přidat video

Vyberte Video > Spustit moje video.

Skrýt svůj náhled

Vyberte Video > Skrýt můj náhled.

Sdílet svůj náhled

Vyberte Video > Zobrazit můj náhled.

Zastavit sdílení svého videa

Vyberte Video > Zastavit moje video.

Ukončit video²

Vyberte Video > Ukončit video.

Podržet hovor

Vyberte Hovor > Podržet hovor.

Zobrazit sdílenou obrazovku během prezentace

Potáhněte prstem doleva a zobrazte oblast. Pokud není oblast dostupná, ale obsah se pořád sdílí, vyberte Prezentace > Zobrazit oblast.

Skrýt sdílenou obrazovku během prezentace

Vyberte Prezentace > Skrýt oblast.

Prezentovat obsah

Vyberte Prezentace > Přepnout aplikace pro prezentaci. Zobrazí se oznámení, že se schůzka v aplikaci Skype pro firmy zavře a znovu se otevře v Lyncu 2013 nebo Lync Web Appu. Můžete pak prezentovat z této aplikace.


¹ Pokud chcete pozvat kontakt voláním jeho telefonního čísla, musí být váš účet Skypu pro firmy povolený pro Enterprise Voice. Volání na telefonní číslo není dostupné uživatelům Office 365.

² Možnost Ukončit video ukončí všechny přenosy videa, takže neuvidíte video od žádného z účastníků, ale pořád budete mít k dispozici zvuk schůzky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×