Zadání osob, které mohou zobrazit koncepty

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete určit, které skupiny uživatelů, může číst položky seznamu a soubory. Koncepty jsou dílčích verzí souborů nebo položek seznamů nebo soubory, které zatím nejsou schválené. Koncept může být novou položku nebo položky, které se změnily.

Koncept je vytvořen ve dvou situacích:

 • Byla vytvořena nebo aktualizována dílčí verze souboru v knihovně sledující hlavní a dílčí verze.

 • V seznamu nebo knihovně vyžadující schválení obsahu byla vytvořena či aktualizována položka seznamu nebo soubor, která nebyla dosud schválena.

Můžete určit, které skupiny osob mohou zobrazit koncepty souborů. Toto nastavení se může lišit od nastavení pro skupinu osob, které mohou zobrazit ostatní položky v seznamu nebo knihovně, například hlavní verze souborů nebo schválené soubory či položky seznamu.

V případě sledování hlavních a dílčích verzí můžete určit, zda musí mít uživatelé oprávnění k úpravě souborů dříve, než mohou zobrazit a číst dílčí verzi. Jestliže použijete toto nastavení, uživatelé s oprávněním k úpravám souborů mohou pracovat na souboru, avšak uživatelům jen s oprávněním ke čtení souborů se nezobrazí dílčí verze. Například můžete chtít, aby jen někteří uživatelé měli přístup ke knihovně a mohli zobrazit komentáře nebo revize v průběhu úprav souboru. Jestliže jsou hlavní a dílčí verze sledovány v knihovně a nikdo dosud nepublikoval hlavní verzi, soubor nebude viditelný pro uživatele, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů.

Jestliže je vyžadováno schválení obsahu, můžete určit, zda mohou uživatelé s oprávněním ke čtení, uživatelé s oprávněním k úpravám nebo pouze autor a osoby s oprávněním ke schvalování položek zobrazit soubory čekající na schválení. V případě sledování hlavních i dílčích verzí musí autor publikovat hlavní verzi dříve, než bude možné odeslat soubor ke schválení. Jestliže je vyžadováno schválení obsahu, uživatelům s oprávněním ke čtení obsahu, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů, se zobrazí pouze poslední schválená nebo hlavní verze souboru.

Například můžete chtít zamezit uživatelům, kteří nejsou součástí procesu schválení, v zobrazení dokumentů obsahujících spekulativní informace před hlavním oznámením, nebo může vaše organizace chtít zachovat důvěrnost určitých souborů. V těchto případech je vhodné přijmout výchozí omezení. Je také možné, že budete chtít použít schválení obsahu k určení stavu položky seznamu nebo souboru, ale nepotřebujete nutně ovládat přístup k této položce či souboru v průběhu revizí. Například můžete chtít, aby osoby, které čtou soubor, věděly, že se jedná o koncept, který se může změnit, protože nebyl dosud schválen, ale nechcete těmto osobám navštěvujícím web zabránit ve čtení souboru. V tomto případě můžete umožnit zobrazení konceptů libovolnému uživateli, který má oprávnění ke čtení položek v seznamu nebo knihovně.

Chcete-li zadat osoby, které mohou zobrazit koncepty, musíte mít oprávnění k návrhu seznamu nebo knihovny.

Následující postup se vztahuje jen na knihovny sledující hlavní a dílčí verze a seznamy nebo knihovny vyžadující schválení obsahu.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Obecné nastavení klepněte na položku Nastavení správy verzí.

 3. Klepněte v oddílu Zabezpečení konceptů v části Kdo může zobrazit koncepty v tomto seznamu nebo Kdo může zobrazit koncepty v této knihovně dokumentů na skupinu uživatelů, jimž chcete umožnit zobrazení konceptů.

  Možnost pro uživatele, kteří mohou schvalovat položky, je k dispozici jen v případě, že knihovna vyžaduje schválení obsahu.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Jestliže je vyžadováno schválení obsahu, uživatelům s oprávněním ke čtení obsahu, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů, se zobrazí pouze poslední schválená nebo poslední hlavní verze souboru. Jestliže jsou sledovány hlavní a dílčí verze a nikdo dosud nepublikoval hlavní verzi, soubor nebude viditelný pro uživatele, kteří nemají oprávnění k zobrazení položek konceptů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×