Zadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci podporujícím formát RTF

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V databázi aplikace Microsoft Office Access 2007 můžete zadávat, upravovat a formátovat data v poli typu Memo. I když tato pole nejsou v aplikaci Access nová, máte nyní možnost používat pro text, který tato pole obsahují, možnosti formátování nabízené formátem RTF. Formát RTF obsahuje typy formátů, které jsou k dispozici v jiných aplikacích sady Microsoft Office 2007, například Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. Můžete například nastavit text jako tučný nebo podtržený, použít u jednotlivých slov nebo znaků různá písma nebo měnit barvu textu.

Co chcete udělat?

Vysvětlení formátování

Povolit úpravy formátovaného textu v tabulce

Přidání textu do pole typu memo

Použití formátování dat typu memo

Povolení formátování u ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

Povolení RTF ručně

Vysvětlení formátu RTF (plné formátování textu)

V aplikaci Office Access 2007 můžete nastavit pole Memo tak, aby podporovalo formát RTF. Pak můžete použít formátování RTF u dat typu Memo v tabulkách a výsledných sadách dotazu a také u dat v libovolných textových polích formulářů a sestav, které vážete na pole Memo v tabulkách.

Kromě toho aplikace Office Access 2007 použije kód formátování jazyka Hypertext Markup Language (HTML). Aplikace Access používá formát HTML, protože nabízí vyšší úroveň kompatibility s poli RTF v seznamech aplikace Windows SharePoint Services 3.0.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Začátek stránky

Povolení formátu RTF v tabulce

Použití formátu RTF můžete v databázových tabulkách aplikace Office Access 2007 povolit pouze u polí typu Memo. Po přidání pole Memo do tabulky můžete povolit formát RTF nastavením vlastnosti Formát textu pro dané pole. Následující postup uvádí, jak přidat pole typu Memo do tabulky, povolit použití formátu RTF u tohoto pole a pak použít formátování u celého záznamu nebo jeho části. Tyto kroky se vztahují k databázím vytvořeným ve formátu Office Access 2007 a také k databázím vytvořeným v dřívějších verzích aplikace Access (soubory .MDB), které otevřete ve formátu Office Access 2007, nebo je na tento formát převedete. Tyto kroky se nevztahují k projektům (soubory ADP) ani ke stránkám pro přístup k datům.

Poznámka: Pokusíte-li se o povolení formátu RTF při úpravě existující tabulky, můžete se setkat s tím, že tabulka má povolenou vlastnost Pouze přidat. Jestliže chcete povolit formátování RTF u některého pole, je nutné, aby byla vlastnost Pouze přidat v tabulce zakázaná. Jinak aplikace Access skryje text pole bez ohledu na to, kam umístíte kurzor v tomto poli nebo v libovolném ovládacím prvku, které je s tímto polem svázané.

Ukázat zakázat vlastnost pouze přidat

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole typu Memo, který chcete změnit a v dolní části Tvůrce tabulky na kartě Obecné posuňte se dolů na vlastnosti Připojení jeny .

 3. Klepněte na pole vedle vlastnosti a ze seznamu vyberte možnost Ne.

Přidání pole typu Memo v zobrazení datového listu

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, kterou chcete změnit. Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Vyberte prázdné pole (barevně označenou buňku s nápisem Přidat nové pole). Na následujícím obrázku je znázorněno prázdné pole:

  Nové pole v datovém listu

 3. Poklepejte na záhlaví a zadejte název nového pole.

 4. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku dolů u seznamu Datový typ (seznam na horním okraji skupiny) a vyberte položku Memo.

Přidání pole typu Memo v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Do sloupce Název pole napište název nového pole.

 3. Ve sloupci Datový typ klepněte do buňky pro daný řádek a ze seznamu vyberte položku Memo.

 4. Uložte provedené změny.

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

Poznámka: Na pásu karet, který je součástí aplikace Fluent systému Microsoft Office, není dostupný příkaz, který by povolil formát RTF u pole typu Memo.

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. V dolní části návrhové mřížky tabulky klepněte v části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 3. Klepněte na seznam u pole vlastností Formát textu a klepněte na položku Formát RTF.

 4. Uložení tabulky Obrázek tlačítka .

 5. Přepněte do zobrazení datového listu Obrázek tlačítka a postupujte podle pokynů v následující části zadejte některá data v poli.

Začátek stránky

Přidání textu do pole typu Memo

Přidání textu do pole typu Memo je podobné jako přidání textu v libovolném textovém editoru: Umístíte kurzor do pole tabulky nebo textového pole a začnete psát. Pro další operace s textem, jako je kopírování, vyjímání a vkládání, se rovněž používají obvyklé ovládací prvky. Postup v této části uvádí, jak se zadává text a provádějí se základní operace.

Zadání textu do pole typu Memo v tabulce

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, která obsahuje pole typu Memo. Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Klepněte na pole typu Memo, dalším klepnutím umístěte kurzor a potom zadejte text.

  Jak poznám, jestli mám hledat u pole typu memo?

  1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu a klepněte na kartu Datový list.

  2. Ukazatelem myši se pohybujte po polích tabulky (použijte k tomu myš, klávesu TAB nebo klávesy šipka vlevo a šipka vpravo) a ve skupině Typ a formátování dat si všimněte, jak se mění údaje v seznamu Datový typ, který je na horním okraji skupiny.

 3. Zadejte, změna nebo formátování textu v případě potřeby. Informace o formátování naleznete v části použít RTF dat typu memodál v tomto článku.

 4. Chcete-li potvrdit změny v databázi, umístěte kurzor do jiného pole tabulky.

  Klávesová zkratka SHIFT + ENTER.

  – nebo –

  Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Uložit.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

Zadání textu do formuláře

 1. V navigačním podokně poklepejte na formulář, který chcete použít. Tím jej otevřete ve formulářovém zobrazení.

 2. Umístěte kurzor do ovládacího prvku textového a potom zadejte, změna nebo formátování textu v případě potřeby. Informace o formátování najdete v článku použít RTF dat typu memodál v tomto článku.

 3. Chcete-li potvrdit změny v databázi, klepněte na kartě Domů ve skupinovém rámečku Záznamy na tlačítko Uložit záznam. Případně můžete stisknout kombinaci kláves SHIFT+ENTER.

Kopírování, vyjmutí a vložení textu v tabulce nebo formuláři

 1. Zvýrazněte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka nebo Vyjmout Obrázek tlačítka . Můžete taky můžete stisknutím kláves CTRL + C zkopírujte nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + X vyjměte.

 3. Vložte text do jakéhokoli logického umístění, jako je typu Memo v jiné tabulky nebo formuláře, Wordového dokumentu, listu Microsoft Office Excel 2007, e-mailovou zprávu nebo jinam do textového pole. Potom klikněte na Vložit Obrázek tlačítka . Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + V vložte.

Začátek stránky

Použití formátu RTF u dat typu Memo

Pokud jste již používali aplikace sady Office, pravděpodobně máte určité zkušenosti s formátováním dat. Nástroje pro formátování v aplikaci Access pracují podobně jako obdobné nástroje v jiných aplikacích. Aplikace Access například používá standardní tlačítka pro formátování a zarovnání textu i pro plné formátování textu. Na tomto obrázku jsou znázorněny příkazy pro formátování:

Obrázek pásu karet aplikace Access

Na tomto obrázku jsou znázorněny příkazy pro plné formátování textu:

Obrázek pásu karet aplikace Access

Tyto formátovací příkazy můžete použít ve formulářích otevřených ve formulářovém zobrazení a můžete také použít omezenou skupinu příkazů u formulářů otevřených v zobrazení rozložení. Při použití formátu u pole typu Memo v zobrazení rozložení má však použité formátování vliv na veškerý text v poli, protože formátujete ovládací prvek a nikoliv text. V zobrazení rozložení není možné formátovat jednotlivé znaky nebo bloky textu. V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady, jak lze použít formátování u některých objektů otevřených v různých zobrazeních.

 • Formuláře otevřené ve formulářovém zobrazení:    Formátování můžete použít u části nebo veškerého textu v poli typu Memo. Příkazy formátování se zobrazují na kartě Domů ve skupinách Písmo a Text ve formátu RTF a na minipanelu nástrojů, který se zobrazí při každém zvýraznění části nebo celého textu v poli.

 • Formuláře otevřené v zobrazení rozložení:    Můžete použít menší počet příkazů. Provedené změny se použijí v textovém poli, které zobrazuje data. Jakýkoliv text, který se objeví v tomto ovládacím prvku bude mít nový formát. U textu můžete použít různé formáty, ale není možné zrušit formátování, které bylo použito u ovládacího prvku. Nastavíte-li například textové pole tak, aby se text zobrazoval kurzívou, můžete text dále zobrazit tučně nebo změnit jeho barvu, ale tento ovládací prvek bude text vždy zobrazovat kurzívou. Pokusíte-li se odstranit kurzívu, podaří se vám to u otevřeného záznamu. Při práci v režimu rozložení nelze formátovat jednotlivá písmena nebo bloky textu.

 • Tabulky nebo výsledné sady dotazů otevřené v zobrazení datového listu:    Příkazy formátování se vyskytují ve skupinových rámečcích Písmo a Text ve formátu RTF karty Domů a na minipanelu, který se zobrazí pokaždé, když zvýrazníte část nebo celý text v poli.

 • Sestavy otevřené v zobrazení rozložení:    Stejně jako u formulářů otevřených v zobrazení rozložení nabízí aplikace Office Access 2007 menší počet příkazů a změn, které je třeba provést u celého pole typu Memo. Při práci se sestavou v režimu rozložení nelze formátovat jednotlivá písmena nebo bloky textu.

Pro uživatele, kteří se s formátováním teprve seznamují je v následující tabulce uveden seznam příkazů ve skupině Písmo včetně popisu jejich použití. Nezapomeňte, že příkazy, které vidíte v různých skupinách na pásu karet rozhraní Fluent sady Office, se mohou měnit v závislosti na použitém zobrazení.

Formátovací příkaz

Název

Znak

Obrázek tlačítka

Písmo

Vyberte písmo. Aplikace Office Access 2007 používá ve výchozím nastavení písmo Calibri o velikosti 11 bodů dodávané se sadou Microsoft Office 2007.

Obrázek tlačítka

Velikost písma

Vyberte velikost písma.

Obrázek tlačítka

Zarovnat doleva

Zarovná data k levé straně ovládacího prvku. Při formátování popisku zarovná tento příkaz text k levé straně oblasti textu.

Obrázek tlačítka

Zarovnat na střed

Zarovná data v ovládacím prvku na střed. Při formátování popisku zarovná tento příkaz text na střed oblasti textu.

Obrázek tlačítka

Zarovnat doprava

Zarovná data k pravé straně ovládacího prvku. Při formátování popisku zarovná tento příkaz text k pravé straně oblasti textu.

Obrázek tlačítka

Tučné

Převede text v ovládacích prvcích a popiscích na tučný.

Obrázek tlačítka

Kurzíva

Převede text v ovládacích prvcích a popiscích na kurzívu.

Obrázek tlačítka

Podtržení

Podtrhne text v ovládacích prvcích a popiscích

Obrázek tlačítka

Barva písma

Změní barvu písma.

Obrázek tlačítka

Barva výplně

Použije barvu pro pozadí ovládacího prvku a pro oblast textu popisku přidruženého k ovládacímu prvku.

Obrázek tlačítka

Mřížky

Otevře galerii Mřížky. Výběrem stylu mřížky použijete tento styl v otevřeném datovém listu.

Obrázek tlačítka

Alternativní barva výplně či pozadí

Nastaví se barva výplně pozadí pro střídající se řádky v datovém listu nebo sestavě.

V následující tabulce jsou vyjmenovány ovládací prvky pro formátování včetně jejich popisu, které jsou dostupné na kartě Domů ve skupině Text ve formátu RTF. Při jejich procházení si pamatujte, že aplikace Access tyto ovládací prvky nezpřístupní, dokud nepovolíte u pole typu Memo formát RTF.

Formátovací příkaz

Název

Znak

Obrázek tlačítka

Zvětšit odsazení

Zvětší odsazení dat ve vybraném poli nebo ovládacím prvku o 0,25 palce čili 360 jednotek twip. Jedná se o výchozí přírůstek, který nelze změnit.

Poznámka: Tento příkaz není k dispozici v návrhovém zobrazení.

Obrázek tlačítka

Zmenšit odsazení

Zmenší odsazení dat ve vybraném poli nebo ovládacím prvku o 0,25 palce čili 360 jednotek twip. To je výchozí úbytek, který nelze změnit.

Poznámka: Tento příkaz není k dispozici v návrhovém zobrazení.

Obrázek tlačítka

Zleva doprava nebo Zprava doleva

Určuje, zda text zaplňuje pole z levé nebo z pravé strany. U jazyků psaných zleva doprava zaplňuje aplikace Access textová pole standardně zleva doprava, číselná pole zprava doleva. U jazyků psaných zprava doleva je to přesně obráceně. Na tento příkaz klepněte, chcete-li standardní chování pro některý z obou typů jazyků změnit.

Poznámka: Tento příkaz není k dispozici v návrhovém zobrazení.

Obrázek tlačítka

Číslování

Vytvoří číslovaný seznam. Tento příkaz pracuje pouze s textem v poli typu Memo. Příkaz lze použít v tabulkách otevřených v zobrazení datového listu a ve formulářích otevřených ve formulářovém zobrazení.

Obrázek tlačítka

Odrážky

Vytvoří v textu seznam s odrážkami. Tento příkaz pracuje pouze s textem v poli typu Memo. Příkaz lze použít v tabulkách otevřených v zobrazení datového listu a ve formulářích otevřených ve formulářovém zobrazení.

Obrázek tlačítka

Zvýraznění textu

Obklopí text zvýrazňující barvou. Vyberte část nebo celý text v poli, klepněte na tlačítko, které otevře paletu barev, a vyberte požadovanou barvu.

Formát dat

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupinovém rámečku Písmo nebo Text ve formátu RTF na formátovací příkaz.

  Můžete zvolit jiné písmo, změnit písmo na tučné, použít pro vybraný text jinou barvu, změnit zarovnání textu atd.

  Uložte provedené změny, umístěte kurzor do jiného záznamu. Můžete také klikněte na Uložit záznam Obrázek tlačítka nebo stiskněte kombinaci kláves SHIFT + ENTER.

Začátek stránky

Povolení formátu RTF u ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

Formát RTF potřebujete povolit, jen když do formuláře nebo sestavy ručně přidáte textové pole. Vytvoříte-li formulář nebo sestavu pomocí příkazů na kartě Vytvořit a zdrojové pole typu Memo má povolen formát RTF, ovládací prvek výsledného textového pole zdědí vlastnost Formát textu nastavenou pro pole typu Memo.

Následující postup uvádí, jak lze vytvořit formulář, v němž je u ovládacích prvků automaticky povolen formát RTF. Abyste mohli tento postup provést, musíte pracovat v databázi aplikace Office Access 2007 a musíte používat tabulku, která obsahuje pole typu Memo.

Povolení formátu RTF

 1. Otevřete tabulku obsahující pole typu Memo. Tabulku můžete otevřít v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Aplikace Access použije otevřenou tabulku jako základ nového formuláře.

 2. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupinovém rámečku Formuláře na jednu z možností Formulář, Rozdělit formulář nebo Více položek.

  Aplikace Office Access 2007 vytvoří nový formulář, umístí do formuláře ovládací prvky pro jednotlivá pole tabulky a naváže ovládací prvky na otevřenou tabulku. Typy ovládacích prvků, které aplikace Office Access 2007 do formulářů umístí, závisí na typech dat nastavených pro jednotlivá pole tabulky a odpovídají jim. Protože tabulka obsahuje pole typu Memo, aplikace Office Access 2007 umístí do formuláře ovládací prvek textové pole a naváže ovládací prvek na toto pole. Protože jste pro pole povolili formát RTF, aplikace Office Access 2007 automaticky povolí toto formátování pro ovládací prvek. Používáte-li v poli typu Memo tabulky data, tato data se zobrazí v ovládacím prvku text formuláře.

 3. Přepněte do formulářového zobrazení a zvýrazněte část textu nebo celý text v záznamu.

 4. Na kartě Domů formátujte text pomocí příkazů ve skupinovém rámečku Písmo nebo Text ve formátu RTF.

  Pomocí příkazů ve skupině Písmo můžete písmo změnit na tučné, kurzívu nebo podtržené. Dále můžete změnit barvu textu, text v ovládacím prvku zarovnat doleva, na střed, či doprava. Ve skupinovém rámečku Text ve formátu RTF dále můžete použít seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, zvýraznit text, nebo přidat odsazení a konce odstavců.

Začátek stránky

Povolení formátu RTF ručně

Ve výchozím nastavení Office Access 2007 neumožňuje úpravy formátovaného textu při přidání ovládacího prvku formuláře ručně, i v případě, že ovládací prvek vázat pro pole typu memo. Tyto kroky popisují, jak přidat ovládací prvek formuláře, bude ovládací prvek vázat pro pole typu memo a pak ji povolit úpravy formátovaného textu. Tímto postupem musí používat databázi Office Access 2007 a tabulky musí obsahovat pole nastavené na datový typ memo. Informace o přidávání pole typu memo do tabulky najdete v tématu Povolení formát RTF v tabulce, dříve v tomto článku.

Přidání ovládacího prvku do formuláře

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Textové pole.

 3. Klepněte na ovládací prvek a přetáhněte ho myší do prázdné oblasti formuláře.

  Aplikace Office Access 2007 ve výchozím nastavení vytvoří popisek a spojí jej s novým ovládacím prvkem.

 4. Klepněte do textové oblasti nového ovládacího prvku. Klepněte pravým tlačítkem myši do textové oblasti ovládacího prvku (nikoli na popisek) a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Otevře se podokno List vlastností tohoto ovládacího prvku.

Následující postup uvádí, jak navázat ovládací prvek na pole typu Memo.

Svázání ovládacího prvku s polem typu Memo

 1. V listu vlastností nového ovládacího prvku klepněte na kartu Vše.

 2. Klepněte do pole vlastností Zdroj ovládacího prvku a ze seznamu vyberte své pole typu Memo.

  Ve výchozím nastavení zobrazuje v seznamu polí v tabulce, který je svázán do formuláře. Pokud pole typu memo se nachází v jiné tabulce, pomocí syntaxi výrazů bude ovládací prvek vázat: = [název tabulky]! [ Název pole]. Přesně tak, jak je znázorněno pomocí závorek a vykřičník. Zadejte název tabulky v první část výrazu a název pole typu memo v druhé části. Například, pokud máte v tabulce s názvem poznámky s pole typu memo s názvem pozdravem, který byste zadali tento řetězec do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku: =[Notes]![Compliments]

Použití formátu RTF povolíte následujícím postupem:

Povolení plného formátování

 1. V listu vlastností na kartě Vše vyhledejte a vyberte pole vlastností Formát textu a ze seznamu vyberte položku Formát RTF.

 2. Uložení práce Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×