Zadání nastavení kompatibility šablony formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když navrhujete šablony formuláře, můžete šablonu formuláře, který můžete otevřít nebo vyplnit v aplikaci InfoPath nebo webovém prohlížeči. Pokud na šablonu formuláře můžete otevřít a vyplnit v prohlížeči, pak je označená jako Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Tento typ šablony formuláře můžete pak být prohlížeče při publikování na serveru InfoPath Forms Services.

V tomto článku je popsán postup, jak vybrat nastavení kompatibility pro šablonu formuláře buď v momentě, kdy šablonu vytváříte, nebo poté, co jste ji vytvořili. Pokud si nejste jisti aktuálním nastavením kompatibility šablon, použijte oblast Kompatibilita, kterou naleznete na stavovém řádku aplikace InfoPath v pravém dolním rohu okna aplikace InfoPath.

V tomto článku:

Přehled kompatibility prohlížečů

Zadání nastavení kompatibility při vytváření šablony formuláře

Změna nastavení kompatibility pro existující šablonu formuláře

Přehled kompatibility prohlížečů

S aplikací InfoPath jsou kompatibilní všechny šablony formuláře. Uživatelé mohou v aplikaci InfoPath otevřít a upravovat formuláře za předpokladu, že mají aplikaci InfoPath na svých počítačích nainstalovánu.

Pokud máte přístup na server podporující službu InfoPath Forms Services, můžete navrhnout šablonu formuláře, která bude sloužit uživatelům, kteří mají v počítači nainstalovánu aplikaci InfoPath, i těm, kteří ji nainstalovánu nemají. Tito uživatelé budou vyplňovat formuláře v jednom z podporovaných webových prohlížečů a nikoli v aplikaci InfoPath. Pokud mají uživatelé aplikaci InfoPath nainstalovánu, mohou formulář otevřít přímo v aplikaci InfoPath a budou mít přístup ke všem dostupným funkcím. Uživatelé vyplňující formuláře v okně prohlížeče budou mít přístup jen k některým funkcím, ale budou mít tu výhodu, že mohou formuláře vyplnit i bez nainstalované aplikace InfoPath. Pokud chcete formulář publikovat na serveru podporujícím službu InfoPath Forms Services, je třeba na tato omezení pamatovat.

Proces návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem zahrnuje i zadání nastavení kompatibility, buď přímo při vytváření šablony formuláře, nebo později při jejím návrhu. Po dokončení návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem můžete šablonu otestovat, publikovat a vytvořit pro ni podporu prohlížeče, aby ji uživatelé mohli vyplňovat v okně prohlížeče.

Začátek stránky

Zadání nastavení kompatibility při vytváření šablony formuláře

V dialogovém okně Navrhnout formulář můžete vybrat, zda pro šablonu formuláře povolíte pouze prvky, které jsou kompatibilní s prohlížečem. Pokud vyberete toto nastavení, veškeré funkce a prvky aplikace InfoPath, které nejsou podporovány šablonami formuláře kompatibilními s prohlížečem, budou skryty nebo zakázány, aby nehrozilo, že budou v šabloně formuláře použity.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klepněte ve skupinovém rámečku Navrhnout nový na přepínač Šablona formuláře.

 3. V galerii Založeno na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li při návrhu šablony formuláře definovat Zdroj dat, klepněte na možnost Prázdný.

  • Chcete-li jako zdroj dat pro šablonu formuláře použít webovou službu nebo databázi, klepněte na možnost Webová služba nebo Databáze. Tato možnost umožňuje zadávání dotazů nebo odesílání dat do vnějšího zdroje dat.

  • Chcete-li jako zdroj dat použít soubor dokumentu XML nebo soubor Schéma XML, klepněte na možnost XML nebo schéma.

  • Chcete-li jako základ pro zdroj dat použít informace o datovém připojení ze Soubor datového připojení, klepněte na možnost Knihovna připojení.

 4. Chcete-li zajistit kompatibilitu šablony formuláře se službou InfoPath Forms Services, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem a klepněte na tlačítko OK.

  Nastavení kompatibility v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře

  V aplikaci InfoPath se otevře nová šablona formuláře. V pravém dolním rohu okna aplikace InfoPath se ve stavovém řádku zobrazí text Kompatibilita: aplikace InfoPath a služba InfoPath Form Services. To znamená, že šablona formuláře bude kromě aplikace InfoPath fungovat i v okně webového prohlížeče.

 5. Návrh šablony formuláře vytvořte podle obvyklého postupu.

  Pokud určitá funkce není na serveru podporujícím službu InfoPath Forms Services povolena, zobrazí se tato funkce šedě a v šabloně formuláře ji nebudete moci použít. Pokud není povolen určitý ovládací prvek, nebude tento prvek zobrazen v podokně úloh Ovládací prvky.

Začátek stránky

Změna nastavení kompatibility pro existující šablonu formuláře

Nastavení kompatibility pro existující šablonu formuláře lze v jakémkoli bodě procesu návrhu změnit. Příklad: Kolega vám přenechal šablonu formuláře fungující pouze s aplikací InfoPath. Pokud chcete, aby tato šablona byla kompatibilní s prohlížečem, můžete změnit její nastavení kompatibility.

Šablona formuláře určená pro aplikaci InfoPath může obsahovat prvky, které nejsou podporovány v šablonách formuláře kompatibilních s prohlížečem, jako například role uživatelů, vlastní podokna úloh nebo ovládací prvky seznamu a podrobností. Po zadání nového nastavení kompatibility můžete zobrazit seznam potíží s kompatibilitou, které nastaly po změně nastavení, v podokně úloh Kontrola návrhu.

 1. Otevřete šablonu formuláře.

 2. Podokno úloh Kontrola návrhu zobrazíte klepnutím na příkaz Kontrola návrhu v nabídce Nástroje.

 3. V horní částí podokna úloh Kontrola návrhu klepněte na položku Změnit nastavení kompatibility.

  Odkaz na položku Změnit nastavení kompatibility v podokně úloh Ovládací prvky

 4. V dialogovém okně Možnosti formuláře v oddílu Kompatibilita s prohlížečem klepněte na možnost Navrhnout šablonu formuláře, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci InfoPath a poté na tlačítko OK.

  Poznámka: V některých případech se může při pokusu změnit nastavení kompatibility zobrazit chybová zpráva. Příklad: Pokud jste použili technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) a omezili jste oprávnění pro existující šablonu formuláře, je nejprve třeba toto nastavení odstranit a teprve poté měnit nastavení kompatibility.

  V podokně úloh Kontrola návrhu se zobrazí chyby a zprávy, které vyplývají ze změny nastavení kompatibility.

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  Typ

  Popis

  Vzhled ikony

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  Vzhled ikony

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 5. V podokně úloh Kontrola návrhu v oddílu Kompatibilita s prohlížečem klepněte na zprávu nebo chybu, kterou chcete zkontrolovat. Za normálních okolností nastane jedna z následujících možností:

  • Pokud potíže vyplývají z nepodporovaného ovládacího prvku nebo jiného objektu v šabloně, aplikace InfoPath tento objekt automaticky vybere. Chcete-li získat další informace o potížích, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný ovládací prvek nebo objekt v šabloně a v místní nabídce vyberte příkaz Další podrobnosti.

  • Pokud potíže vyplývají z nepodporovaného nastavení, například pokud šablona používá uživatelské role, které nelze použít v šablonách formuláře kompatibilních s prohlížečem, aplikace InfoPath zobrazí upozornění s detailnějším popisem potíží.

 6. Zkontrolujte a opravte chyby kompatibility s prohlížečem.

  Poznámka: Pokud tyto chyby neopravíte, budete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem moci publikovat na server podporující službu InfoPath Forms Services. Na serveru však nebudete moci vytvořit pro tuto šablonu formuláře podporu prohlížeče, což znamená, že uživatelé nebudou moci tento formulář otevřít ani vyplnit v okně webového prohlížeče.

 7. Zprávy o kompatibilitě s prohlížečem můžete zkontrolovat a posléze se rozhodnout, zda je třeba je opravit.

 8. Chcete-li seznam chyb a zpráv během oprav aktualizovat, klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×