Zadání nákladů na lidi a materiál na základě sazeb

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve většině projektech náklady na zdroje pro uživatele (nazývané pracovních zdrojů) tvoří většinou náklady. Pokud chcete mít přehled těchto nákladů v projektu, obvykle začnete zadáváním mzdových sazeb pro lidi souvisejících. Když se pak přiřazení těchto lidí pro práci na úkolech, aplikace Microsoft Project používá tyto kurzy k výpočtu náklady na přiřazení.

Platové sazby pro osoby se zadávají takto:

 1. Klikněte na Zobrazení > Seznam zdrojů.

  Seznam zdrojů na kartě Zobrazení

 2. Pokud nevidíte tabulku Zadání, klikněte na Zobrazení > Tabulky > Zadání.

  Tlačítko Tabulky na kartě Zobrazení

 3. Do pole Název zdroje zadejte jméno osoby nebo její jméno vyberte, pokud se už v seznamu zdrojů nachází.

 4. Ujistěte se, že se v poli Typ zobrazuje hodnota Práce.

  Pole Typ se zobrazenou položkou Práce

 5. Do pole Standardní sazba zadejte standardní platovou sazbu pro tuto osobu. Například 250,00 Kč/h nebo 2000,00 Kč/den.

  Pokud toto pole nevidíte, stiskněte klávesu TAB.

 6. Pokud máte v plánu sledovat na projektu přesčasy a daná osoba smí pracovat přesčas, zadejte přesčasovou sazbu do pole Přesčasová sazba.

 7. V poli Nabíhání nákladů je jako výchozí metoda nastavená hodnota Průběžně, ale můžete vybrat i Zahájení nebo Dokončení, aby náklady na zdroje založené na sazbách naběhly na začátku, respektive na konci projektu.

Poznámka:  Nastavení nabíhání nákladů určuje, kdy Microsoft Project vypočítá celkové náklady na zdroje založené na sazbách, které jsou přiřazené k úkolům.

 1. Přiřazení zdrojů k úkolu. Aplikace Microsoft Project automaticky počítá náklady na zdroj pro dané přiřazení.

  Tip: Pokud chcete zadat víc než jednu sazbu zdroje, najdete v článku Enter počet variabilních sazeb sazeb pro zdroje lidmi nebo materiálem na konci tohoto článku.

Zadání jednotkových sazeb pro materiál

Pokud chcete sledovat náklady na materiál, který budete potřebovat pro uskutečnění projektu (tzv. materiálové zdroje), můžete je nechat počítat podle jednotkových sazeb, které zadáte. Například můžete zadat jednotkovou sazbu pro cement nebo ocelové pruty, které budete potřebovat při stavebním projektu.

 1. Klikněte na Zobrazení > Seznam zdrojů.

  Seznam zdrojů na kartě Zobrazení

 2. Do Pole Název zdroje zadejte název materiálového zdroje, případně ho vyberte, pokud už jsou zdroje zadané.

 3. U nového materiálového zdroje klikněte na šipku u pole Typ a vyberte Materiál.

  Pole Typ se zobrazenou položkou Práce

 4. Do pole materiál zadejte název jednotky. Zadejte například rozsvíceno (pro litry) cu.m (pro krychlové metry) nebo ea (pro každý)

 5. Do pole Standardní sazba zadejte jednotkovou sazbu pro materiálový zdroj.

Pokud toto pole nevidíte, stiskněte klávesu TAB.

 1. V poli Nabíhání nákladů je jako výchozí metoda nastavená hodnota Průběžně, ale můžete vybrat i Zahájení nebo Dokončení, aby náklady na zdroje založené na sazbách naběhly na začátku, respektive na konci projektu.

  Pole pro metodu nabíhání nákladů s hodnotou Průběžně

 2. Přiřazení zdrojů k úkolu. Aplikace Microsoft Project automaticky počítá náklady na zdroj pro dané přiřazení.

Zadání variabilních sazeb pro zdroje představované lidmi nebo materiálem

Pokud vám u osoby nestačí jedna kombinace standardní a přesčasové platové sazby nebo pokud máte více sazeb u materiálového zdroje, můžete do tabulek nákladových sazeb zadat variabilní sazby (tzv. kombinované sazby).

Například můžete zadat variabilní sazby podle typu práce, kterou bude zdroj provádět, místa jejího provedení nebo úrovně dovednosti při práci na konkrétních úkolech. Nebo můžete zadat sazby pro různé jakostní třídy materiálu nebo pro sezónní výkyvy jeho ceny.

 1. Klikněte na Zobrazení > Seznam zdrojů.

  Seznam zdrojů na kartě Zobrazení

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zdroj představovaný prací nebo materiálem a vyberte Informace.

  Nabídka pro zdroje zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši

 3. V okně Informace o zdroji klikněte na kartu Náklady.

Karta Náklady v dialogovém okně Informace o zdroji

 1. V části Tabulky nákladových sazeb klikněte na kartu A (výchozí).

 2. U pracovního zdroje postupujte takto:

  1. Zadejte sazbu ve sloupci Standardní sazba.

  2. Zadejte sazbu ve sloupci Přesčasová sazba (nepovinné).

  3. Na další řádky zadejte libovolný potřebný počet nových standardních a přesčasových sazeb.

 3. U materiálového zdroje postupujte takto:

  1. Zadejte sazbu ve sloupci Standardní sazba.

  2. Na další řádek ve sloupci Standardní sazba zadejte novou sazbu nebo procento změny. Například zadáním +10% zvýšíte předchozí sazbu o 10 %.

  3. Na další řádky zadejte libovolný potřebný počet nových sazeb nebo jejich změn.

 4. Ve sloupci Datum účinnosti zadejte data, odkdy budou nově zadané sazby účinné.

 5. Pokud chcete u osoby nebo materiálového zdroje zadat další sady sazeb, zadejte je společně s daty účinnosti na další karty (B, C, D nebo E).

Poznámka: 

 • Pro pracovní nebo materiálové zdroje můžete v tabulce nákladových sazeb zadat taky náklady na použití. Tyto náklady jsou obvykle jednorázové a nejsou založené na sazbách. Například poplatek za dodání materiálu. Částku nákladů zadejte u pracovního nebo materiálového zdroje ve sloupci Náklady na použití.

 • Po zadání více sazeb pro pracovní nebo materiálový zdroj můžete při jakémkoli přiřazení změnit jeho sazbu použitím jiné tabulky nákladových sazeb v zobrazení Používání úkolů (klikněte pravým tlačítkem myši na přiřazený zdroj > Informace > karta Náklady).

 • Pokud tabulky nákladových sazeb používáte pravidelně, máte možnost přidat sloupec Tabulka nákladových sazeb do zobrazení Používání úkolů. V zobrazení Používání úkolů klikněte na šipku vedle záhlaví Přidat nový sloupec a vyberte Tabulka nákladových sazeb.

 • Změna standardní sazby u zdroje ve výchozí tabulce nákladových sazeb (na kartě A (výchozí)) ovlivní náklady u dokončených úkolů, ke kterým je přiřazený stejný zdroj. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, změňte standardní sazby v dalších tabulkách (B, C, D nebo E), které se nepřiřazují jako výchozí.

Další informace o nákladech

Zadání nákladů na vybavení a dalších nákladových zdrojů

Zadání pevných nákladů u úkolů

Ruční zadání skutečných nákladů

Zobrazení celkových nákladů projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×