Zachování referenční integrity v diagramech modelu databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Co chcete udělat?

Pravidla referenční integrity

Akce sady pro referenční integrity

Nastavit výchozí hodnotu pro sloupec

Zobrazení referenční integrity pomocí zápisu

Pravidla referenční integrity

Pravidla referenční integrity zabraňují uživatelům databáze v neúmyslném porušení mapování mezi sloupci v relaci.

Uveďme příklad databáze s názvem Knihy, která obsahuje dvě tabulky, Tituly a Autoři. Nechť má každý titul jednoho autora, avšak každému autorovi může přináležet více titulů, čímž se vytváří tzv. vztah 1:N. Tabulka na straně „1“ uvedeného vztahu se nazývá nadřazená tabulka. Tabulka na straně „N“ se nazývá podřízená tabulka.

Při shromažďování informací o každé knize a jejím autorovi se v dotazu používají klíče za účelem přiřazení každé knihy v tabulce Tituly jejímu autorovi v tabulce Autoři. Nadřazená tabulka (Autoři) musí mít primární klíč, který jednoznačně určuje každý řádek. Tabulka Tituly musí obsahovat sloupec, který uchovává pro každý titul hodnotu AuthorID. Tento sloupec se nazývá cizí klíč. Primární klíč identifikuje každého autora a cizí klíč určuje, která kniha byla napsána kterým autorem.

Pokud uživatel změní v nadřazené tabulce autorovu hodnotu AuthorID a nedojde k aktualizaci hodnoty AuthorID v tabulce Tituly, přestane platit přiřazení knih v tabulce Tituly autorovi.

Namísto provádění změny hodnoty AuthorID v obou tabulkách můžete zajistit provedení požadované akce nastavením pravidel referenční integrity. Můžete zvolit, aby model databáze provedl specifické akce, dojde-li v nadřazené tabulce ke změně nebo odstranění klíče.

Poznámka: Podmínky nadřazené a podřízené slouží k nechtěli něco úplně jiného kategorií, které jsou vytvořené pomocí nadřazené kategorii, kategorie a pole kategorie do podřízené obrazce. Další informace o kategorií najdete v článku Definice kategorií v diagramu modelu databáze.

Začátek stránky

Nastavení akcí pro referenční integritu

 1. Poklepejte na vztah, pro který chcete nastavit referenční akci.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Referenční akce.

 3. Klepněte na akci, kterou má databáze s příslušnou hodnotou v podřízené tabulce provést. Vybírat můžete z následujících akcí:

  • Žádná akce.     Při změně nebo odstranění primárního klíče v nadřízené tabulce nedojde ke změně odpovídající hodnoty cizího klíče v podřízené tabulce.

  • Kaskáda.     Změní-li se nebo je odstraněna hodnota primárního klíče v nadřízené tabulce, změní se nebo je odstraněna odpovídajícího hodnota cizího klíče v podřízené tabulce tak, aby odpovídala primárnímu klíči.

  • Nastavit hodnotu NULL.     Změní-li se nebo je odstraněna hodnota primárního klíče v nadřízené tabulce, je odpovídající hodnota cizího klíče v podřízené tabulce nastavena na hodnotu NULL.

  • Nastavit výchozí.     Změní-li se nebo je odstraněna hodnota primárního klíče v nadřízené tabulce, je odpovídající hodnota cizího klíče v podřízené tabulce nastavena na zvolenou výchozí hodnotu.

  • Nevynucovat.     Tato akce vypíná pro tento vztah pravidla referenční integrity.

Poznámka: Nejsou-li k dispozici možnosti Nastavit hodnotu NULL a Nastavit výchozí, je pravděpodobně v okně Vlastnosti databáze na kartě Různé nastavena pro vztah možnost Volitelné.

Začátek stránky

Nastavení výchozí hodnoty sloupce

Chcete-li použít akci Nastavit výchozí, musíte určit výchozí hodnotu sloupce.

 1. Poklepáním na tabulku v diagramu otevřete okno Vlastnosti databáze.

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce, klepněte na sloupec, pro který chcete vytvořit výchozí hodnotu, a poté klepněte na příkaz Upravit.

 3. Na kartě Definice v dialogovém okně Vlastnosti sloupce zadejte výchozí hodnotu.

Začátek stránky

Zobrazení referenční integrity pomocí zápisu

Skrytí nebo zobrazení zápisu referenční integrity v modelu vedle čar zobrazujících vztah můžete nastavit v možnostech dokumentu.

Co znamenají písmena v zápisu referenční integrity

Zápis referenční integrity zobrazuje vztahy pomocí dvou písmen oddělených dvojtečkou ve tvaru [akce v nadřazené tabulce]:[výsledek v podřízené tabulce]. Zápis d:C například znamená, že při odstranění v nadřazené tabulce dojde ke stejné akci v podřízené tabulce.

Akce v nadřazené tabulce jsou označeny malým písmenem:

 • u    Data v nadřazené tabulce jsou aktualizována.

 • d    dat v nadřazené tabulce se odstraní.

Výsledky v podřízené tabulce jsou označeny velkým písmenem:

 • R Žádná akce.    Neměnit podřízenou tabulku.

 • C Kaskáda.     Provést stejnou změnu v podřízené tabulce.

 • D Nastavit výchozí.    Vložit výchozí hodnotu nastavenou dříve pro příslušný sloupec podřízené tabulky.

 • N Nastavit hodnotu NULL.     Nastavit podřízenou tabulku na hodnotu NULL.

 • (Prázdné).     Nevynucovat referenční integritu u tohoto vztahu.

Poznámka: Toto nastavení ovlivní výsledek v samotné databázi a nikoli v modelu. Z modelu vytvořeného zpětnou analýzou z existující databáze je vidět způsob navržení databáze, pokud jde o referenční integritu. V modelu vytvořeném od začátku můžete toto nastavení použít k dokumentaci požadovaného chování databáze, kterou modelujete.

Zobrazení referenční integrity

 1. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument.

 2. Na kartě Vztahy ve skupinovém rámečku Zobrazit zaškrtněte políčko Referenční integrita.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×