Zablokování a odblokování externího obsahu v dokumentech sady Office

Pro ochranu osobních údajů a soukromí je Microsoft Office ve výchozím nastavení nakonfigurovaný tak, aby blokoval externí obsah (například obrázky, propojená multimédia, hypertextové odkazy a datová připojení) v sešitech a prezentacích. Blokování externího obsahu pomáhá zabránit webovým majákům a jiným rušivým metodám, které Hackeři používají k tomu, aby Invade vaše soukromí a přilákat vás do škodlivého kódu bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Co je externí obsah a proč webové signály představují potenciální ohrožení?

Externí obsah je veškerý obsah propojený z Internetu nebo intranetu do sešitu nebo prezentace. Mezi příklady externího obsahu patří obrázky, propojená multimédia, datová připojení a šablony.

Hackeři můžou používat externí obsah jako webové majáky. Webové signály odesílají zpět nebo signalizují informace z počítače na server, který je hostitelem externího obsahu. Mezi typy webových maják patří:

 • Obrázky     Počítačový podvodník pošle sešit nebo prezentaci, které vám umožní zkontrolovat, že obsahuje obrázky. Po otevření souboru se obrázek stáhne a informace o souboru se stáhnou zpátky na externí server.

 • Obrázky v e-mailových zprávách Outlooku     Microsoft Office má svůj vlastní mechanismus pro blokování externího obsahu ve zprávách. Tím se ochráníte proti webovým majákům, které by jinak mohla zaznamenat svoji e-mailovou adresu. Další informace najdete v článku blokování nebo zrušení automatického stahování obrázků v e-mailových zprávách.

 • Propojená multimédia     Počítačový podvodník vám pošle prezentaci jako přílohu v e-mailové zprávě. Prezentace obsahuje multimediální objekt, třeba zvuk, který je propojený s externím serverem. Při otevření prezentace v Microsoft PowerPointu se multimediální objekt přehrává a zase spustí kód, který spouští škodlivý skript, který by poškodil váš počítač.

 • Datová připojení     Počítačový podvodník vytvoří sešit a pošle ho jako přílohu e-mailové zprávy. Sešit obsahuje kód, který přebírá data z dat nebo zasune data do databáze. Narušitel nemá oprávnění k databázi, ale vy to děláte. Výsledkem je, že když otevřete sešit v Microsoft Excelu, kód se spustí a přístup k databázi pomocí vašich přihlašovacích údajů. K datům pak můžete přistupovat nebo je měnit bez vědomí nebo souhlasu.

Jak Centrum zabezpečení pomáhá chránit uživatele před externím obsahem?

Pokud sešit nebo prezentace obsahuje externí datová připojení, po otevření souboru se zobrazí upozornění, že externí obsah byl zakázán.

Externí datová připojení byla zakázána – zaškrtněte políčko Povolit zpřístupnění obsahu.

Pokud chcete externí obsah odblokovat, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Povolit obsah . Informace o tom, jak udělat zabezpečené rozhodnutí před kliknutím na možnost, najdete v další části.

Co mám dělat, když se zobrazí dotaz na upozornění zabezpečení, když chci povolit nebo zakázat externí obsah?

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, máte možnost Povolit externí obsah nebo ho nechat blokovaný. Externí obsah byste měli povolit pouze v případě, že jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Upozornění zabezpečení aplikace Microsoft Excel – znamená to, že Excel zjistil potenciální problémy se zabezpečením. Zvolte Povolit Pokud považujete umístění zdrojového souboru za důvěryhodné, zakažte.

Důležité informace: Pokud jste si jistí, že externí obsah v sešitu nebo prezentaci je důvěryhodný a pokud nechcete být znovu upozorňování na tento konkrétní externí obsah, místo toho, aby se změnilo výchozí nastavení centra zabezpečení na úroveň zabezpečení méně bezpečné, je lepší ho přesunout do důvěryhodného umístění. Soubory v důvěryhodných umístěních mohou být spouštěny bez kontroly centrem zabezpečení v centru zabezpečení.

Změna nastavení externího obsahu pro Excel v centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení externího obsahu se nachází jenom v centru zabezpečení Microsoft Excelu. Nastavení externího obsahu nelze v centru zabezpečení v aplikaci Microsoft PowerPoint globálně změnit.

Pokud pracujete v organizaci, může správce systému již změnit výchozí nastavení, což vám může zabránit v tom, aby se některá nastavení změnila sami. Další nastavení externího obsahu pro Excel v centru zabezpečení najdete tady.

Možnosti aplikace Excel > Centrum zabezpečení > nastavení zabezpečení pro datová připojení, propojení, datové typy, DDE (Dynamic Data Exchange) a soubory Microsoft Query.

Změna nastavení pro datová připojení

 1. V Excelu klikněte na kartu soubor .

 2. Klikněte na možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečenía potom klikněte na externí obsah.

 3. Klikněte na požadovanou možnost v části nastavení zabezpečení pro datová připojení:

  • Povolit všechna datová připojení (nedoporučuje se)      Na tuto možnost klikněte, pokud chcete otevřít sešity, které obsahují externí datová připojení, a vytvářet připojení k externím datům v aktuálním sešitu bez upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože připojení k externímu zdroji dat, které neznáte, může být nebezpečné, a protože při otevření jakéhokoli sešitu z libovolného místa nepřijdete o upozornění zabezpečení. Tuto možnost použijte jenom v případě, že zdroje dat externích datových připojení považujete za důvěryhodné. Tuto možnost můžete vybrat dočasně a pak se vrátit k výchozímu nastavení, když ho už nepotřebujete.

  • Upozornit uživatele na datová připojení      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se při každém otevření sešitu, který obsahuje externí datová připojení, zobrazilo upozornění zabezpečení a když se v aktuálním sešitu vytvoří externí datové připojení. Upozornění zabezpečení: umožňuje povolit nebo zakázat datová připojení pro každý sešit, který otevřete jednotlivě.

  • Zakázat všechna datová připojení      Pokud nechcete, aby v aktuálním sešitu bylo povolené žádné externí datové připojení, klikněte na tuto možnost. Když zvolíte tuto možnost, žádné datové připojení v žádném sešitu, který otevřete, se někdy nepřipojí. Pokud vytvoříte nová externí datová připojení po otevření sešitu, nebudou tato datová připojení při opětovném otevření sešitu zapnutá. Toto nastavení je velmi omezující a může způsobit, že některé funkce nebudou fungovat očekávaným způsobem.

Změna nastavení pro propojení sešitu

 1. V Excelu klikněte na kartu soubor .

 2. Klikněte na možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečenía potom klikněte na externí obsah.

 3. Klikněte na požadovanou možnost v části nastavení zabezpečení pro propojení sešitu:

  • Povolit automatickou aktualizaci všech propojení sešitu (nedoporučuje se)      Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se v aktuálním sešitu automaticky aktualizovala propojení na data v jiném sešitu bez upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože automatická aktualizace odkazů na data v sešitech, které neznáte, může být škodlivá. Tuto možnost použijte jenom v případě, že důvěřujete sešitům, se kterými jsou data spojená. Tuto možnost můžete vybrat dočasně a pak se vrátit k výchozímu nastavení, když ho už nepotřebujete.

  • Vyzvat uživatele k automatické aktualizaci propojení sešitu      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se při každém spuštění automatických aktualizací v aktuálním sešitu zobrazilo upozornění na data v jiném sešitu.

  • Zakázání automatické aktualizace propojení sešitu      Na tuto možnost klikněte, pokud nechcete, aby byly odkazy v aktuálním sešitu automaticky aktualizovány.

Změna nastavení pro propojené datové typy

Když vytvoříte propojené datové typy, Excel se připojí k online zdroji dat a vrátí podrobné informace o určitých hodnotách, jako jsou například firemní zásoby nebo zeměpisná data. Například při převodu Wordu na propojený datový typ se vrátí informace o společnosti Microsoft Corporation, jako je třeba místo, počet zaměstnanců, cena akcií atd.

 1. V Excelu klikněte na kartu soubor .

 2. Klikněte na možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečenía potom klikněte na externí obsah.

 3. V části nastavení zabezpečení pro propojené datové typyklikněte na požadovanou možnost:

  • Povolit všechny propojené datové typy (nedoporučuje se)      Na tuto možnost klikněte, pokud chcete vytvořit propojené datové typy bez upozornění zabezpečení. Data pro propojené datové typy jsou v současné době poskytovány prostřednictvím Microsoftu, ale stejně jako u všech externích dat, tuto možnost vyberte pouze v případě, že zdroj dat považujete za důvěryhodný. Tuto možnost můžete vybrat dočasně a pak se vrátit k výchozímu nastavení, když ho už nepotřebujete.

  • Dotázat se uživatele na propojené datové typy      Jedná se o výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete při každém vytvoření propojených datových typů obdržet upozornění zabezpečení.

  • Zakázání automatické aktualizace propojených datových typů      Pokud nechcete povolit propojené datové typy, klikněte na tuto možnost...

Změna nastavení dynamické výměny dat

DDE (Dynamic Data Exchange) je starší technologie Microsoftu, která přenáší data mezi aplikacemi.

 1. V Excelu klikněte na kartu soubor .

 2. Klikněte na možnosti>Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečenía potom klikněte na externí obsah.

 3. Klikněte na požadovanou možnost v části nastavení zabezpečení pro dynamickou výměnu dat:

 • Povolení vyhledávání dynamických dat Exchange serveru Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete povolit vyhledávání dynamických dat Exchange serveru. Pokud je tato možnost zaškrtnutá, budou již běžící servery DDE viditelné a použitelné. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

 • Povolení spuštění serveru dynamických dat Exchange (nedoporučuje se) Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete povolit spuštění dynamického nastavení serveru Exchange. Pokud je tato možnost zaškrtnutá, spustí Excel servery DDE, které ještě nejsou spuštěny a umožňují odesílání dat z Excelu. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje ponechat toto políčko nezaškrtnuté. Ve výchozím nastavení je tato možnost nezaškrtnutá.

Změna nastavení pro otevírání souborů Microsoft Query (. iqy,. OQY,. DQY a. rqy) z nedůvěryhodného zdroje

Pomocí aplikace Microsoft Queryse můžete připojit k externím zdrojům dat, vybrat data z těchto externích zdrojů, importovat tato data do listu a aktualizovat data podle potřeby tak, aby se data listu synchronizoval s daty v externích zdrojích.

 1. V Excelu klikněte na kartu soubor .

 2. Klikněte na možnosti>Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečenía potom klikněte na externí obsah.

 3. Existuje pouze jedna možnost:

 • Vždycky blokovat připojení nedůvěryhodných souborů Microsoft Query (. iqy,. OQY,. DQY a. rqy) Pokud chcete blokovat připojení k souborům Microsoft Query, zaškrtněte toto políčko.

Potřebujete další pomoc?

Můžete se vždy zeptat odborníka ve službě Excel tech, získat podporu ve komunitě Answersnebo navrhnout novou funkci nebo vylepšení v uživatelském hlasu v Excelu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×