Začínáme s ukazateli stavu služby SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ukazatel stavu představuje jednořádkovou sestavu. Na první pohled zobrazuje ukazatel stavu aktuální výkonnost v určitém měřítku ve srovnání s cílem. Dobrá hodnota ukazatele stavu vás informuje bez nutnosti výpočtů, zda výsledek odpovídá plnění cíle nebo ne.

Ukazatel stavu zobrazuje název, číselné výsledky a ikonu. Všimněte si, jak ikona zajišťuje rychlou informovanost. Obvykle zelené ikony označují dobrý výkon. Červené ikony označují problematické oblasti a žluté ikony upozorňují na možné potíže. Tento obrázek ukazuje pouze dva indikátory: jeden je znázorněn ikonou zeleného kruhu, která označuje, že výkon odpovídá cíli, a druhý je znázorněn žlutým trojúhelníkem, který upozorňuje, že výkon je na hranici přijatelnosti.

Ukazatele stavu zobrazují název, číselné hodnoty a ikonu stavu.

Zkušenosti s SharePoint 2007 klíčových ukazatelů výkonu?     Zjistěte, co je nového pro Microsoft SharePoint Server 2010 od poslední verzi. Co se stalo s klíčovými ukazateli výkonu služby SharePoint 2007?

Nepoužívali indikátory stavu před?     Další informace o ukazateli stavu a k čemu indikátory stavu můžete provést pro svoji firmu najdete v tématu Seznámení s ukazateli stavu.

Jste připravení začít?    Pokud chcete začít pracovat, klikněte na Přehled – jak vytvořím indikátory stavu?

V tomto článku

Přehled – jak lze vytvořit ukazatele stavu?

Vytvoření seznamu stavů

Vytvoření webové části se seznamem stavů

Přidání ukazatele stavu do seznamu stavů

Ukazatel stavu založený na seznamu služby SharePoint

Ukazatel stavu založený na aplikaci Excel

Ukazatel stavu založený na službě SQL Server Analysis Services

Ukazatel stavu založený na pevné hodnotě

Přehled – jak lze vytvořit ukazatele stavu?

Ukazatel stavu je položka v Seznamu stavů, což je speciální forma seznamu služby SharePoint. Seznam stavů lze vytvořit dvěma způsoby:

 • Vytvoření pouze Seznamu stavů. Po vytvoření Seznamu stavů stačí přidat do seznamu ukazatele. Seznam stavů lze navíc přizpůsobit přidáním nebo upravením sloupců seznamu. Je například možné přidat sloupec zobrazující kontaktní osoby pro jednotlivé ukazatele nebo sloupec obsahující zdroj dat. Pak stačí přidat ukazatele do vytvořeného seznamu.

 • Vytvoření webové části se seznamem stavů. Jedná se o webovou část, která automaticky vytvoří seznam stavů, takže stačí přidat ukazatele. Poté lze tuto webovou část snadno použít v řídicím panelu nebo na jiné webové stránce.

Když přidáte indikátor, zadejte nadpis a určete zdroje dat pro indikátor. Můžete také nastavit hodnoty, které zjistit, jaká ikona SharePoint Server 2010 zobrazí k indikaci stavu. Můžete ikonou kruh zelený při skutečné hodnoty míru splňuje nebo překračuje cílem a zobrazí tvaru trojúhelníku červené, když hodnoty spadají pod určitém bodě.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu stavů

Seznam stavů lze vytvořit v rámci Centra Business Intelligence na webu týmu nebo organizace, aby jej ostatní mohli snadno najít. Potom lze do nově vytvořeného seznamu přidat jeden nebo více ukazatelů stavu. Chcete-li zvýšit flexibilitu položek zobrazených v seznamu, můžete vytvořit jedno nebo více vlastních zobrazení Seznamu stavů.

Chcete-li vytvořit nový Seznam stavů, postupujte následovně:

 1. Na webu, kde chcete vytvořit Seznam stavů, klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu. Pod nadpisem Veškerý obsah webu klikněte na příkaz Vytvořit.

 2. Na stránce Vytvořit klikněte na panelu Filtrovat podle na položku Seznam. Potom klikněte na hlavním panelu na ikonu Seznam stavů.

 3. Zadejte název dané položky Seznam stavů.

 4. (Volitelné) Chcete-li zadat popis nebo zobrazit název seznamu na panelu Snadné spuštění, klikněte na položku Další možnosti. Pak nakonfigurujte požadované možnosti.

 5. Kliknutím na tlačítko vytvořit dokončete vytváření Seznam stavů. Nový Seznam stavůSharePoint Server 2010 otevře v režimu úprav, takže můžete přidat jeden nebo více indikátory stavu.

Začátek stránky

Vytvoření webové části se seznamem stavů

Je možné vytvořit speciální webovou část obsahující předdefinované zobrazení Seznam stavů. Ukazatele je možné přidat přímo do této webové části a potom tuto webovou část použít na libovolné stránce vašeho webu.

Chcete-li vytvořit novou webovou část se seznamem stavů, postupujte následovně:

 1. Na webu, kde chcete vytvořit webovou část se seznamem stavů, klikněte na panelu Snadné spuštění výchozí stránky Centra Business Intelligence na položku Řídicí panely,

 2. Na stránce Řídicí panel: Všechny položky klikněte ve skupině Nástroje knihovny na kartu Dokumenty.

 3. Klikněte na položku Nový dokument a poté pomocí položky Stránka webové části se seznamem stavů otevřete stránku vlastností nové webové části.

 4. Na stránce vlastností nové webové části se seznamem stavů zadejte v části Název stránky název a popis nové stránky. V případě potřeby lze zadat také Název stránky, který se zobrazí jako nadpis záhlaví stránky nové webové části.

 5. V části Umístění vyberte z odpovídajících rozevíracích seznamů položky Knihovna dokumentů a Složka, které budou obsahovat stránku nové webové části.

 6. (Volitelné) V části Vytvořit odkaz na aktuálním navigačním panelu určete, zda chcete vytvořit odkaz na tuto stránku na navigačním panelu.

 7. V části Rozložení stránky webové části se seznamem stavů vyberte požadované rozložení v seznamu Rozložení.

 8. V části Ukazatele stavu vyberte přepínač u položky Vytvořit seznam ukazatelů stavu automaticky. Případně můžete také později vybrat existující seznam.

 9. Kliknutím na tlačítko OK zavřete stránku vlastností a otevřete stránku nové webové části.

  Položku Stránka webové části se seznamem stavů lze přizpůsobit. Je například možné změnit typ ikony, kterou služba SharePoint používá k zobrazení stavu ukazatele, lze pro něj vytvořit zobrazovaný název nebo zadat velikost webové části. Informace o příslušných postupech získáte kliknutím na odkazy v části Viz také.

Nyní jste připraveni přidat ukazatel stavu do Seznamu stavů nově vytvořené webové části.

Přidání ukazatele stavu do seznamu stavů

Kroky v tomto postupu se předpokládá, že jste vybrali dříve vytvořené seznam stavů a že v seznamu v režimu úprav, nebo, kterou jste právě vytvořili nový Seznam stavů. Po vytvoření nového seznamu SharePoint Server 2010 seznamu automaticky otevře v režimu úprav.

 1. Na panelu Seznam stavů klikněte na šipku vedle položky Nový.

 2. Vyberte v rozvírací nabídce typ ukazatele v závislosti na zdroji dat ukazatele, aby bylo možné otevřít stránku vlastností nového ukazatele.

 3. Následující tabulka obsahuje seznam dostupných typů ukazatelů a jejich krátký popis. Chcete-li získat další informace o určení vlastností jednotlivých typů ukazatelů, klikněte na název typu ukazatele.

Typ ukazatele

Popis

Ukazatel stavu založený na seznamu služby SharePoint

Zobrazuje hodnotu na základě obsahu seznamu služby SharePoint.

Ukazatel stavu založený na aplikaci Excel

Zobrazuje hodnoty přímo importované ze sešitu služeb Excel Services. Hodnotu lze určit adresou buňky v sešitu.

Ukazatel stavu založený na službě SQL Server Analysis Services

Importuje vybraný klíčový ukazatel výkonu z datové krychle služby SQL Server Analysis Services.

Ukazatel stavu založený na pevné hodnotě

Zobrazuje hodnoty ručně zadané autorem ukazatele.

Začátek stránky

Ukazatel stavu založený na seznamu služby SharePoint

SharePoint Server 2010 seznamy jsou skvělé způsoby můžete sledovat položky. Může například vytvořit seznam, který se zobrazí stav smlouvy business a vytvořte indikátor stavu, který obsahuje procento aktivní smlouvy nebo smlouvy, které jsou hotové. Seznamy mohou obsahovat položky, které jsou součástí pracovního postupu nebo sestavy zaměstnance účast na školicí programy.

Pomocí ukazatelů stavu lze sledovat, jak dlouho jsou již položky nebo úkoly otevřené, a kolik procent úkolu je splněno. Je také možné sledovat součty, například dobu, po kterou byl problém otevřen, nebo celkový počet prodejů v oblasti.

Poznámka: Než vyberete tuto možnost, ověřte, zda seznam, který chcete použít, existuje a je v zobrazení, které chcete použít...

Chcete-li vytvořit nový ukazatel stavu založený na seznamu služby SharePoint, postupujte následovně:

 1. Na stránce Nová položka zadejte v části Zobrazení a seznam služby SharePoint do pole Adresa URL seznamu adresu URL seznamu nebo knihovny.

  Poznámka: Seznam nebo knihovna služby SharePoint se musí nacházet na stejném webu.

 2. V poli Zobrazení zvolte zobrazení obsahující položky, které mají být v ukazateli stavu použity.

 3. V části Výpočet hodnoty vyberte metodu výpočtu, kterou chcete použít k výpočtu cíle ukazatele stavu. Následující tabulka obsahuje možnosti výpočtu.

Možnost výpočtu

Popis

Počet položek seznamu

Zjištění celkového počtu položek v seznamu.

Procento položek seznamu v zobrazení, kde

Při této metodě dochází k výpočtu procentuální hodnoty položek v zadaném zobrazení, které splňují vámi vybraná kritéria.

Chcete-li vybrat kritéria, postupujte následovně:

 • Vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat sloupec název sloupce.

 • V rozevíracím seznamu je rovno vyberte operátor porovnání.

 • Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete použít k porovnání.

Chcete-li přidat kritéria pro až pět dalších sloupců, opakujte tyto kroky.

Výpočet pomocí všech položek seznamu v zobrazení

Tato metoda umožňuje počítat vámi vybranou hodnotu na základě hodnot v zadaném sloupci. Vyberte v rozevíracím seznamu jednu z následujících položek: Součet, Průměr, Maximum nebo Minimum. Pak vyberte sloupec obsahující hodnoty, které chcete počítat, v rozevíracím seznamu Vybrat sloupec.

 1. V části Pravidla ikon stavu proveďte následující kroky:

  • V rozevíracím seznamu Lepší výsledek představují vyberte položku vyšší hodnoty, pokud chcete, aby služba SharePoint změnila ikony v případě, že rostoucí hodnoty dosáhnou nebo překročí cíl nebo mezní hodnoty upozornění. Jestliže chcete, aby služba SharePoint změnila ikony, pokud klesající hodnoty dosáhnou cíl nebo poklesnou pod mezní hodnoty upozornění, vyberte položku nižší hodnoty.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje cílovou hodnotu zadejte cílovou hodnotu. Jakmile hodnota ukazatele tohoto cíle dosáhne, změní služba SharePoint ikonu tak, aby znázorňovala splnění výkonu vzhledem k cíli.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje hodnotu pro upozornění zadejte hodnotu, která je považována za nedostatečný výkon, a služba SharePoint změní ikonu tak, aby upozornila na možné potíže.

 2. (Volitelné) V části Odkaz na podrobnosti zadejte do pole Stránka podrobností adresu URL stránky obsahující podrobnější informace o tomto ukazateli, například seznam zdrojů ukazatele.

 3. (Volitelné) Pokud v Pravidla aktualizace části vyberte možnost, která určuje, zda SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátoru hodnoty vždy, když vytvoří nový uživatel zobrazíte seznam, nebo aktualizace indikátoru hodnoty, když uživatel ručně aktualizovat hodnoty z nabídky.

Začátek stránky

Ukazatel stavu založený na aplikaci Excel

Indikátor stavu můžete založit na data v Excelovém sešitu, uložit nebo publikovat na web SharePoint Server 2010. Jako data v sešitu změny SharePoint Server 2010 automaticky aktualizovat hodnoty do pole indikátor stavu značku. Kromě toho můžete zobrazit sešit na stejnou stránku.

Chcete-li vytvořit nový ukazatel stavu založený na sešitu služeb Excel Services, postupujte následovně:

 1. Na stránce Nová položka do polí Název a Popis zadejte název a volitelně popis ukazatele.

 2. (Volitelné) Do pole Komentář zadejte případný komentář. Můžete například uvést informace usnadňující uživatelům, kteří si ukazatel zobrazí, pochopení jeho významu.

 3. V části Indikátor hodnotu do pole Adresa URL sešitu zadejte adresu URL sešitu aplikace Excel obsahující data a výpočtu pro ukazatel. V knihovně Sharepointu, která je ve stejném místě je nutné uložit sešitu Excel Services.

 4. Do pole Adresa buňky pro hodnotu ukazatele zadejte adresu buňky obsahující skutečnou hodnotu pro ukazatel. Případně můžete kliknout na tlačítko Procházet, vyhledat sešit zadaný pomocí adresy URL v kroku 3 a potom vybrat buňku obsahující hodnoty, které chcete v ukazateli stavu použít.

 5. V části Pravidla ikon stavu proveďte následující kroky:

  • V rozevíracím seznamu Lepší výsledek představují vyberte položku vyšší hodnoty, pokud chcete, aby služba SharePoint změnila ikony v případě, že rostoucí hodnoty dosáhnou nebo překročí cíl nebo mezní hodnoty upozornění. Jestliže chcete, aby služba SharePoint změnila ikony, pokud klesající hodnoty dosáhnou cíl nebo poklesnou pod mezní hodnoty upozornění, vyberte položku nižší hodnoty.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje cílovou hodnotu zadejte cílovou hodnotu. Jakmile hodnota ukazatele tohoto cíle dosáhne, změní služba SharePoint ikonu tak, aby znázorňovala splnění výkonu vzhledem k cíli.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje hodnotu pro upozornění zadejte hodnotu, která je považována za nedostatečný výkon, a služba SharePoint změní ikonu tak, aby upozornila na možné potíže.

 6. (Volitelné) V části Odkaz na podrobnosti zadejte do pole Stránka podrobností adresu URL stránky obsahující podrobnější informace o tomto ukazateli, například seznam zdrojů ukazatele.

 7. (Volitelné) Pokud v Pravidla aktualizace části vyberte možnost, která určuje, zda SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátoru hodnoty vždy, když vytvoří nový uživatel zobrazíte seznam, nebo aktualizace indikátoru hodnoty, když uživatel ručně aktualizovat hodnoty z nabídky.

Začátek stránky

Ukazatel stavu založený na službě SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 lze importovat klíčové ukazatele výkonu z SQL Server Analysis Services (SSAS), součást systému SQL Server 2005 a SQL Server 2008. Systémy správce nebo databáze analytik obvykle nastaví tyto klíčové ukazatele výkonu a přidá soubor datového připojení v knihovně datového připojení na webu centra Business Intelligence. Každý, kdo má příslušná oprávnění pak přístup k databázi a propojení s klíčovými ukazateli výkonu služby Analysis

Služba SSAS umožňuje analytikům definovat výkonné a flexibilní klíčové ukazatele výkonu založené na vícerozměrných datech. Klíčový ukazatel výkonu služby SSAS však lze definovat a spravovat pouze ve službě SSAS. Analytik může použít příkazy služby SSAS k vytvoření a správě libovolných vlastností klíčových ukazatelů výkonu, jako je cíl výkonu, ikona stavu a mezní hodnoty, při kterých ikona změní barvu a bude tak indikovat změnu stavu výkonu.

Můžete změnit zobrazovaný název, který importujete do seznamu Stav klíčového ukazatele výkonu, ale nemůžete změnit další vlastnosti klíčového indikátoru výkonu při práci s SharePoint Server 2010.

Chcete-li importovat klíčový ukazatel výkonu ze služby SSAS, postupujte následovně.

 1. Na stránce Nová položka zadejte do pole Datové připojení adresu URL souboru datového připojení systému Microsoft Office (ODC) nebo kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Vybrat materiály a přejděte na příslušný soubor ODC.

 2. V okně Zobrazit pouze KPI ze složky zobrazení vyberte složku zobrazení v databázi Služby pro analýzu, která obsahuje tento klíčový ukazatel výkonu.

 3. V okně Seznam KPI vyberte požadovaný klíčový ukazatel výkonu, například Celkové tržby nebo Průměrná hrubá sazba.

 4. Zaškrtnutím políčka Zahrnout podřízené ukazatele zobrazíte všechny podřízené ukazatele pro vybraný klíčový ukazatel výkonu. Má-li vybraný klíčový ukazatel výkonu podřízené ukazatele, v Seznamu stavů se zobrazí nadřazené a podřízené ukazatele v hierarchii.
  Následující obrázek znázorňuje importovaný klíčový ukazatel výkonu (Čistý příjem), který má tři podřízené ukazatele (Provozní zisk, Provozní výdaje a Finanční hrubá marže).

Ze služby SSAS lze importovat klíčové ukazatele výkonu zahrnující vztahy nadřazenosti a podřízenosti.

 1. Do polí Název a Popis zadejte název a popis (volitelně) daného ukazatele.

 2. (Volitelné) Do pole Komentář zadejte případný komentář. Můžete například uvést informace usnadňující uživatelům, kteří si klíčový ukazatel výkonu zobrazí, pochopení jeho významu.

 3. (Volitelné) V části Odkaz na podrobnosti zadejte do pole Stránka podrobností adresu URL stránky obsahující podrobnější informace o tomto ukazateli, například zdroj dat ukazatele.

 4. (Volitelné) Pokud v Pravidla aktualizace části vyberte možnost, která určuje, zda SharePoint Server 2010 aktualizuje indikátoru hodnoty vždy, když vytvoří nový uživatel zobrazíte seznam, nebo aktualizace indikátoru hodnoty, když uživatel ručně aktualizovat hodnoty z nabídky.

  Poznámka: Pravidla ikonu stavu pro indikátor importuje klíčový ukazatel výkonu Analysis Services jsou přednastavené databázový analytik...

Začátek stránky

Ukazatel stavu založený na pevné hodnotě

V některých situacích může být vhodné zadat hodnoty pro ukazatel stavu ručně. Mezi takové případy patří situace, kdy je ukazatel založen na nestrukturovaných informacích, například e-mailu, nebo když sledujete jednorázový projekt.

 1. Na stránce Nová položka do polí Název a Popis zadejte název a volitelně popis ukazatele.

 2. (Volitelné) Do pole Komentář zadejte případný komentář. Můžete například uvést informace usnadňující uživatelům, kteří si ukazatel zobrazí, pochopení jeho významu.

 3. Zadejte číselnou hodnotu dosavadního průběhu.

 4. V části Pravidla ikon stavu proveďte následující kroky:

  • V rozevíracím seznamu Lepší výsledek představují vyberte položku vyšší hodnoty, pokud chcete, aby služba SharePoint změnila ikony v případě, že rostoucí hodnoty dosáhnou nebo překročí cíl nebo mezní hodnoty upozornění. Jestliže chcete, aby služba SharePoint změnila ikony, pokud klesající hodnoty dosáhnou cíl nebo poklesnou pod mezní hodnoty upozornění, vyberte položku nižší hodnoty.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje cílovou hodnotu zadejte cílovou hodnotu. Jakmile hodnota ukazatele tohoto cíle dosáhne, změní služba SharePoint ikonu tak, aby znázorňovala splnění výkonu vzhledem k cíli.

  • Do pole Zobrazit pokud hodnota splňuje nebo překračuje hodnotu pro upozornění zadejte hodnotu, která je považována za nedostatečný výkon, a služba SharePoint změní ikonu tak, aby upozornila na možné potíže.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×