Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy

Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používání aplikace Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Windows, vám umožňuje zahájit hlasové konverzace a videokonverzace, používat rychlé zprávy (IM) a setkávat se s ostatními.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění Skypu pro firmy

Pokud chcete spustit Skype pro firmy, postupujte takto:

 • Stiskněte klávesu s logem Windows, napište Skype pro firmy a stiskněte klávesu Enter.

 • V pozvánce na schůzku klikněte na odkaz Připojit se ke skypové schůzce.

 • Spusťte Windows (pokud máte zaškrtnuté políčko Automaticky spouštět aplikaci při přihlášení k Windows na kartě Osobní v dialogovém okně Možnosti).

Poznámka: K přihlášení použijte přihlašovací údaje vaší organizace, ne vaše jméno pro Skype ani účet Microsoft.

Spustit Skype při startu Windows

 1. Pokud chcete otevřít dialogové okno Možnosti, stiskněte klávesy Alt+T, poté stiskněte klávesu O. Ozve se: „General“ (Obecné).

 2. Stiskněte klávesu P. Ozve se: „Personal“ (Osobní).

 3. Stiskněte klávesy Alt+U. Ozve se „Automatically start the app when I log on to Windows“ (Automaticky spouštět aplikaci při přihlášení k Windows).

 4. Držte stisknutý mezerník, dokud se neozve „Checked“ (Označené).

 5. Stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Možnosti se zavře a fokus se přesune do vyhledávacího pole v hlavním okně.

Změna stavu

Když se Skype pro firmy spustí, některé čtečky obrazovky přečtou vaše jméno, dostupnost, polohu a osobní poznámku, která se zobrazuje v horní části hlavního okna a kterou uvidí ostatní uživatelé aplikace Skype.

Pokud chcete změnit informace nebo fotku, která se zobrazuje, držte stisknutou kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název požadované možnosti. Potom stiskněte mezerník.

Seznámení s uživatelským rozhraním Skypu pro firmy

Když poprvé otevřete nebo aktualizujete okno aplikace Skype pro firmy, fokus se přesune na vyhledávací pole, abyste mohli rychle vyhledat kontakt v seznamu kontaktů (Ctrl+1) nebo ve vaší organizaci.

Pod vyhledávacím polem se v hlavním okně zobrazuje karta Kontakty se seznamem kontaktů. Pokud zahajujete konverzaci, vyberte kontakt a potom vyberte způsob, jakým se spojíte – Poslat rychlou zprávu, Zavolat nebo Zahájit videohovor. Pro další zobrazení přejděte na kartu Konverzace (Ctrl+3), nebo Schůzky (Ctrl+5). V závislosti na vašem účtu můžete mít dvě další karty, Chatovací místnosti (Ctrl+2) a Telefon (Ctrl+4).

K dispozici je spousta klávesových zkratek specifických pro jednotlivé úkoly. Viz Klávesové zkratky pro Skype pro firmy.

Zobrazení skrytého řádku nabídek

Hlavní okno obsahuje skrytý řádek nabídek se čtyři nabídkami: Soubor (Alt+F), Sejít se hned (Alt+M), Nástroje (Alt+T) a Nápověda (Alt+H). Když stisknete klávesovou zkratku některé z nabídek, může vám čtečka obrazovky přečíst informace z řádku nabídek. Pokud třeba chcete zobrazit řádek nabídek a otevřít nabídku Soubor, stiskněte Alt+F.

Nebo přejděte na tlačítko Zobrazit nabídku, stiskněte mezerník a poté vyberte Zobrazit řádek nabídek (S).

Práce se čtečkami obrazovky

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Používání aplikace Skype pro firmy pro Mac spolu s klávesnicí a funkcí VoiceOver, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Mac OS, vám umožňuje zahájit hlasové konverzace a videokonverzace, používat rychlé zprávy (IM) a setkávat se s ostatními.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření Skypu pro firmy a přihlášení

 1. Chcete-li přejít do seznamu Aplikace, stiskněte ve Vyhledávači klávesy Shift+Command+A.

 2. Napište S, abyste přešli rovnou k aplikacím začínajícím na písmeno „S“, a poté opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: „Skype for Business Application“ (Aplikace Skype pro firmy).

 3. Aplikaci Skype pro firmy pro Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+šipka dolů.

 4. Zadejte svoji e-mailovou adresu. Stiskněte tabulátor, zadejte svoje heslo a poté stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Now in Skype for Business window. Main navigation group.“ (Nyní v okně Skype pro firmy. Skupina Hlavní navigace.).

 5. Chcete-li se přihlásit nebo odhlásit, stiskněte kombinaci kláves Command+G.

  Tip: Při zadávání přihlašovacích údajů opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Remember my password, unchecked, check box“ (Pamatovat si moje heslo, nezaškrtnuté zaškrtávací políčko). Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník zaškrtněte políčko Pamatovat si moje heslo. Uslyšíte: „Check remember my password“ (Zaškrtnuto pole Pamatovat si moje heslo). Při příštím spuštění Skypu se budete moci přihlásit ke svému účtu pouhým stisknutím klávesy Enter.

Seznámení s uživatelským rozhraním Skypu pro firmy

Když spustíte aplikaci Skype pro firmy pro Mac, je fokus na skupině hlavní navigace. K procházení skupiny hlavní navigace stiskněte kombinaci kláves Control+tabulátor. Chcete-li vybrat jednu z možností ve skupině hlavní navigace, stiskněte mezerník. Skupina hlavní navigace obsahuje následující karty:

 • Můj profil: zde lze měnit stav dostupnosti

 • Konverzace: seznam zaprotokolovaných konverzací

 • Schůzky: seznam naplánovaných schůzek

 • Hovory: seznam vašich hovorů

 • Kontakty: zahrnuje vyhledávací pole Prohledat kontakty a pod ním seznam přidaných kontaktů

Můžete se vrátit do skupiny hlavní navigace zapnutím Rychlé navigace a pomocí kláves s levou či pravou šipkou se pohybovat, dokud neuslyšíte: „Main Navigation group“ (Skupina hlavní navigace). Chcete-li se přepnout do skupiny hlavní navigace, ujistěte se, že nejste v tabulce. Chcete-li opustit tabulku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka nahoru. Pro interakci se skupinou hlavní navigace stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů.

Poznámka: Při popisu interakcí se skupinou hlavní navigace toto téma předpokládá, že je vypnutá Rychlá navigace.

Rovněž můžete přejít do nabídky aplikace, která obsahuje nabídky a příkazy z aplikace Skype pro firmy pro Mac. Nabídka aplikace se nachází v řádku nabídek. Chcete-li přejít do řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Fn+Control+F2. Nabídkami můžete procházet pomocí klávesy se šipkou vpravo: Skype pro firmy, Soubor, Upravit, Kontakty, Konverzace, Okno a Nápověda. Stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete nabídku a pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů můžete procházet nabídkami. Příkaz zvolíte stisknutím mezerníku.

Práce se čtečkou obrazovky VoiceOver

V aplikaci Skype pro firmy pro Mac můžete použít VoiceOver, čtečku obrazovky integrovanou v počítači Mac. Čtečky obrazovky převádějí text na řeč a kromě samotného obsahu nahlas předčítají příkazy, umístění, seznamy a tlačítka.

Tady je pár poznámek k práci se čtečkou VoiceOver.

 • Když chcete funkci VoiceOver zapnout nebo vypnout v počítači Mac, stiskněte klávesy Command+F5.

 • Další informace o čtečce VoiceOver najdete v tématu VoiceOver: Začínáme.

Plnění úkolů se Skypem a čtečkou obrazovky

Následuje několik krátkých úloh, které vám pomohou začít s používáním čtečky obrazovky:

Změna stavu dostupnosti

 1. Ve skupině hlavní navigace můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Uslyšíte: „My profile button“ (Tlačítko Můj profil). Poté dvakrát stiskněte mezerník. Uslyšíte: “Menu. 7 items.” (Nabídka. 7 položek.).

 2. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů můžete procházet ke stavu, který chcete mít zobrazený v profilu: Dostupný, Zaneprázdněný, Nerušit, Přijdu hned, Mimo kancelář nebo Zobrazit jako pryč.

 3. Stav vyberte stisknutím mezerníku. Do části Můj profil ve skupině hlavní navigace se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

Volání

 1. Ve skupině hlavní navigace můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Poté opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Contacts button“ (Tlačítko Kontakty).

 2. Chcete-li přejít do seznamu kontaktů, stiskněte mezerník a poté dvakrát stisknete tabulátor. Uslyšíte: „Contacts table“ (Tabulka Kontakty).

 3. Pomocí klávesy se šipkou dolů můžete procházet kontakty, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete volat. V případě potřeby můžete rozbalit skupinu kontaktů stisknutím klávesy se šipkou vpravo.

 4. Hovor se zvoleným kontaktem zahájíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+R.

 5. Během hovoru můžete využívat různé klávesové zkratky:

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout videohovor, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+V.

  • Chcete-li ztlumit mikrofon nebo jeho ztlumení zrušit, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+M.

  • Chcete-li ukončit hovor, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+E.

Konverzace prostřednictvím rychlých zpráv

 1. Ve skupině hlavní navigace můžete zahájit interakci se skupinou stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Poté opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Contacts button“ (Tlačítko Kontakty).

 2. Chcete-li přejít do seznamu kontaktů, stiskněte mezerník a poté dvakrát stisknete tabulátor. Uslyšíte: „Contacts table“ (Tabulka Kontakty).

 3. Pomocí klávesy se šipkou dolů můžete procházet svoje kontakty, dokud neuslyšíte jméno osoby, s níž chcete chatovat. V případě potřeby můžete rozbalit skupinu kontaktů stisknutím klávesy se šipkou vpravo.

 4. Stiskněte mezerník a poté opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Chat button“ (Tlačítko Chat).

 5. Chcete-li zahájit konverzaci, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Spacebar. Uslyšíte: „You are currently on a text area“ (Aktuálně jste v textové oblasti).

 6. Napište zprávu. Odešlete ji stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Při použití čtečky obrazovky přidáte lidi ke kontaktům ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×