Začínáme s portálem Service Trust Portal pro předplatné služeb Office 365 pro firmy, Azure a Dynamics CRM Online

Portál Service Trust Portal (STP) poskytuje množství různých informací o postupech zabezpečení společnosti Microsoft a obsahuje nezávislé zprávy auditů od třetích stran týkající se online služeb Microsoft. Můžete tam také zjistit, jak vám můžou online služby pomoci s tím, aby byla vaše firma kompatibilní se standardy, zákony a předpisy pro různá odvětví, mezi které patří také následující:

 • Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

 • Zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění (HIPAA) z roku 1996

 • Federální program pro správu rizik a autorizací (FedRAMP).

Kdo může přistupovat na portál STP a jak?

Na portál STP mají přístup noví zákazníci a zákazníci vyhodnocující služby Microsoft Online Services. Přístup můžete získat pomocí následujících formulářů pro registraci (které se používají také pro zkušební verze):

Stávající zákazníci mohou na portál STP přistupovat na adrese https://aka.ms/STP v rámci jednoho z následujících předplatných služeb online (označovaných také jako tenanti):

 • Office 365 pro firmy (aktivní zkušební verze a placená předplatná)

 • Dynamics CRM Online (aktivní zkušební verze a placená předplatná)

 • Microsoft Azure (účty služby Azure Active Directory pouze pro zkušební verze a placená předplatná)

Nemůžu se přihlásit – když přejdu na https://aka.ms/STP, zobrazí se chybová zpráva

Pokud jste globálním správcem služeb Office 365 pro firmy nebo Azure AD a nemáte na portál STP přístup, můžete si ho hned nastavit. Jakmile přístup budete mít, můžete jako globální správce ve své organizaci nastavovat přístup na portál také ostatním.

Poznámka: Informace o různých rolích správců v Office 365 najdete v článku Přiřazení rolí správců v Office 365. Informace k Azure najdete v článku Přiřazení rolí správců v Azure Active Directory (Azure AD). U služby Dynamics CRM Online použijte svůj účet globálního správce Office 365.

Nápověda pro provedení registrace

V této části najdete podrobný postup nastavení zkušební verze Office 365.

Pokud vaše společnost nepatří mezi zákazníky s Office 365 nebo Microsoft Azure, můžete získat přístup k dokumentům a informacím na portálu STP rychlým nastavením bezplatné zkušební verze Office 365:

 1. Přejděte do formuláře pro registraci a zadejte podrobnosti o své společnosti, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje úvodní stránku Vítejte – Pojďme se seznámit. Sem zadejte svoje přihlašovací údaje.


  V poli Velikosti vaší organizace zadejte pouze takový počet lidí, kteří budou přistupovat k dokumentům na portálu STP. Pokud potřebujete další informace o tom, co je potřeba zadat na této stránce, přečtěte si článek Jak si zaregistrovat Office 365 – nápověda pro správce. Jakmile zadáte svoje údaje, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

 2. Na další stránce vytvoří Office 365 ID uživatele na základě vašeho jména a podrobností o společnosti, které zadáte, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky. Vytvořené ID a heslo si poznamenejte – budete je potřebovat pro přístup k dokumentům na portálu STP.

  Zobrazuje stránku Vytvořte svoje ID uživatele. Microsoft vytvoří ID uživatele na základě podrobných údajů o vašem jméně a společnosti, které zadáte.

  Pokračujte kliknutím na Další.

 3. Na poslední obrazovce zadejte telefonní číslo, abyste mohli obdržet ověřovací kód. Office 365 používá vaše číslo pouze k odeslání ověřovacího kódu. Vaše telefonní číslo se nebude používat v marketingu ani k jakýmkoli dalším účelům.

  Jakmile ověřovací kód obdržíte, zadejte ho, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje stránku Potřebujeme důkaz, že nejste robot. Zadejte telefonní číslo, abyste mohli obdržet a potom zadat ověřovací kód. Tím bude vaše přihlášení dokončeno.

  Vyberte Vytvořit můj účet. Když Office 365 potvrdí, že je vše připraveno, máte přístup na portál Service Trust Portal.

Přístup na portál Service Trust Portal

Na portál STP získáte přístup takto:

 1. Přejděte na https://aka.ms/STP.

  Nemůžu se přihlásit – když přejdu na https://aka.ms/STP, zobrazí se chybová zpráva

 2. Přihlášení:

  • Pokud jste globálním správcem pro Office 365 nebo Azure AD, zadejte svoje přihlašovací údaje správce.

  • Pokud jste podle pokynů výše nastavili bezplatnou zkušební verzi, zadejte ID uživatele a heslo, které jste právě vytvořili.

 3. Když se přihlásíte poprvé, pokračujte tím, že vyberete dvakrát OK. Výběrem OK potvrdíte oprávnění používat portál STP ve vaší organizaci a umožníte přístup k adresáři uživatelů (uloženém ve službě Azure AD). Portál STP vyžaduje přístup ke službě Azure AD, abyste mohli přidávat další uživatele portálu STP z vaší organizace. Po přihlášení budete na domovské stránce.

Volba odvětví a místního nastavení

Při prvním přístupu na portál STP je dalším krokem konfigurace vašeho odvětví a místního nastavení. Tato nastavení můžete kdykoli změnit. Konfigurací těchto nastavení umožníte portálu STP poskytovat obsah, který je pro vaši organizaci nejrelevantnější. Odvětví a místní nastavení můžete nakonfigurovat takto:

 1. Jakmile se přihlásíte na portál STP, vyberte Settings (Nastavení), jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje nabídku důvěryhodnosti služby se zvýrazněnou možností Nastavení na levé straně.
 2. Na stránce Settings (Nastavení) vyberte šipku dolů vedle položky REGION (Oblast) a zaškrtněte políčka odpovídajících oblastí pro vaši organizaci.

 3. Vyberte šipku dolů vedle položky INDUSTRY (Odvětví) a zaškrtněte políčka odpovídajících odvětví pro vaši organizaci.

 4. Po zaškrtnutí oblasti a odvětví vyberte Save (Uložit).

Na této obrazovce můžete také volitelně přidat další správce a uživatele.

Kontrola obsahu s informacemi o dodržování předpisů a důvěryhodnosti

Pokud chcete zkontrolovat obsah s informacemi, vyberte z nabídky jednu z možností:

 • Compliance Reports (Sestavy o dodržování předpisů) – zobrazení nezávislých auditů a hodnocení služeb Office 365, Azure a Dynamics CRM Online.

 • Trust Documents (Dokumenty o důvěryhodnosti) – zobrazení informací o tom, jak Microsoft provozuje služby Office 365, Azure a Dynamics CRM Online.

Portál STP zobrazí sestavy a dokumenty, které jsou relevantní pro vybraná odvětví a oblasti. Pokud chcete najít konkrétní sestavu, použijte filtry, které jsou k dispozici. Můžete například zadat úplný nebo částečný název dokumentu do pole SEARCH DOCUMENT NAME / DOCUMENT SUMMARY (Hledání v názvech dokumentů nebo souhrnu dokumentů) a vybrat Filter Reports (Filtrovat sestavy). Po výběru názvu libovolného dokumentu v poli Report Name (Název sestavy) v části Compliance Reports (Sestavy o dodržování předpisů) nebo v poli Document Name (Název dokumentu) v části Trust Documents (Dokumenty o důvěryhodnosti) můžete tento dokument stáhnout do svého počítače.

Poznámka: Sestavy a dokumenty portálu STP jsou dostupné ke stažení po dobu nejméně 12 měsíců po publikování nebo dokud není dostupná nová verze dokumentu.

Přidání dalších správců a uživatelů portálu

Pokud jste jedinou osobou, která ve vaší organizaci potřebuje přístup na portál STP, můžete tento krok přeskočit. V ostatních případech můžete přidat další správce nebo uživatele portálu.

Všichni správci nebo uživatelé, které chcete přidat k portálu STP, už musí mít účty Office 365 nebo Azure AD. Správci portálu STP můžou měnit nastavení a prohlížet obsah na tomto webu. Uživatelé portálu STP můžou pouze prohlížet obsah na tomto webu.


Přidání správce portálu

Na stránce Settings (Nastavení) vyberte Add user role (Přidat roli uživatele). Do pole User Name (Uživatelské jméno) zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete nastavit jako správce portálu. Vyberte roli Portal Admin (Správce portálu) a vyberte Add User (Přidat uživatele).


Přidání uživatele portálu

Na stránce Settings (Nastavení) vyberte Add user role (Přidat roli uživatele). Do pole User Name (Uživatelské jméno) zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete nastavit jako uživatele portálu. Vyberte roli Portal User (Uživatel portálu) a vyberte Add User (Přidat uživatele).

Správa správců a uživatelů portálu

Pokud chcete zobrazit informace o tom, kdo má přístup na portál STP, nebo pokud chcete odvolat přístup na portál u některého správce nebo uživatele portálu, přihlaste se ke službě Azure AD.

 1. Přihlaste se ke službě Azure AD pomocí účtu globálního správce a přejděte ke kroku 3 tohoto postupu nebo se pomocí účtu globálního správce přihlaste do Office 365. V závislosti na vašem nastavení budete možná muset zvolit možnost Správce ze Spouštěče aplikací Office 365 v horní části stránky, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněním správce.
 2. V nabídce Správce zvolte Azure AD, jak znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje nabídku správy Office 365. Vyberte třetí možnost, což je Azure AD.

  Poznámky: 

  • Azure AD slouží ke správě uživatelů pro vaše předplatné Office 365. Pokud jste globálním správcem, můžete se přihlásit ke službě Azure AD a spravovat uživatele.

  • Pokud jste se ke službě Azure AD nikdy dříve nepřihlásili, budete se možná muset přihlásit dvakrát. Použijte stejné jméno a heslo, které používáte pro Office 365. Po procesu přihlášení to chvíli trvá, než Azure AD nastavení dokončí. Po dokončení nastavení zvolte Start managing my service (Začít spravovat moje služby).

 3. Na řídicím panelu služby Azure AD se zobrazí vaše předplatné služby Active Directory (obvykle pod názvem Microsoft). Poklikejte na svoje předplatné služby Azure AD, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje Azure AD se zvýrazněním vašeho předplatného.
 4. Na další stránce vyberte APPLICATIONS (Aplikace), jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje nabídku Azure AD s vybranými APLIKACEMI.
 5. Na další stránce se zobrazí seznam aplikací, které jsou připojené ke službě Azure AD. Seznam obsahuje vaše online předplatná Microsoft, jako je třeba Office 365 Exchange Online a O365trustportal. O365trustportal je název aplikace, který Azure AD používá pro portál STP. Vyberte O365trustportal, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje seznam aplikací Azure AD se zvýrazněným portálem Service Trust (O365trustportal).
 6. Na další stránce vyberte v nabídce řídicího panelu možnost USERS (Uživatelé), jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazuje nabídku Azure AD se zvýrazněním uživatelů.
 7. Na další stránce se zobrazí seznam uživatelů Office 365 a ostatních uživatelů s účty Azure AD ve vaší organizaci, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky. U každého uživatele, který má přístup na portál STP, je ve sloupci ASSIGNED (Přiřazené) nastavená hodnota Yes (Ano).

  Zobrazuje Azure AD se seznamem uživatelů portálu Service Trust.
 8. Pokud chcete odvolat přístup uživatele na portál STP, vyberte uživatele a pak vyberte REMOVE (Odebrat) v dolní části obrazovky, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Zobrazí tlačítko Odebrat v Azure AD

  Poznámka: Přístup globálního správce služby Office 365 nebo Azure nemůžete odvolat.

 9. V dialogovém okně potvrďte, že chcete odvolat přístup vybraného uživatele, a to tak, že zaškrtnete možnost Disable access to this app for the selected users (Zakázat přístup k této aplikaci pro vybrané uživatele). Volbu potvrďte výběrem ikony zaškrtnutí, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky. Přístup uživatele můžete kdykoli znovu aktivovat.

  Zobrazuje dialog Azure AD se zaškrtávacím políčkem, které je potřeba zaškrtnout, pokud chcete odebrat přístup pro tohoto uživatele portálu Service Trust. Pak klikněte na ikonu vpravo dole a akci tak dokončete.

Časté otázky

Získání nápovědy pro portál STP

1. Proč musím poskytnout souhlas, aby mohl(a) portál STP používat Azure Active Directory?

Portál STP je aplikace služby Azure a při ověřování spoléhá na Azure Active Directory. Portál STP potřebuje přístup pro čtení a zápis k prostředkům služby Azure Active Directory vaší organizace, protože tato služba ukládá podrobnosti o vašich uživatelích Office 365 včetně informací o tom, k čemu mají přístup. Služba Azure Active Directory musí být schopná identifikovat, kteří uživatelé mají přístup k portálu STP.

2. Proč dostávám upozornění, že Microsoft neověřil důvěryhodnost aplikace STP (O365trustportal)?

STP je aplikace služeb Microsoft Azure a všechny aplikace, které jsou vytvořené na platformě Azure, zahrnují standardní právní omezení společnosti Microsoft. Portál STP byl vyvinutý společností Microsoft a je řízen a provozován výhradně společností Microsoft. Další informace o portálu STP najdete na webu blogs.office.com, včetně článků Oznámení portálu Office 365 Service Trust Portal a Oznámení rozšíření sestav auditování SOC v Office 365 o nové principy důvěryhodnosti.

3. Naše organizace používá více domén. Jak můžu přidat uživatele portálu STP z různých domén?

V současnosti platí, že když přidáváte uživatele z libovolné domény, musíte být přihlášení jako globální správce této konkrétní domény. Pokud se například přihlásíte z domény contoso.onmicrosoft.com, pak můžete přidávat uživatele z domény contoso.onmicrosoft.com. Pokud chcete přidat uživatele z jiné domény (například contoso.com), musíte se přihlásit jako globální správce domény contoso.com.

4. Proč se zobrazuje chyba, že dokumenty z portálu STP jsou poškozené?

Většina dokumentů na portálu STP je ve formátu PDF. Ve webovém prohlížeči použijte možnost Uložit, soubory uložte v místním počítači a potom je z něho otevřete.

Získání nápovědy pro portál STP a sestavy

Kontaktujte podporu Office 365 pro firmy. Pomůžeme vám s dotazy týkajícími se portálu STP nebo chyb, ke kterým dojde při používání portálu. Můžete nás také kontaktovat s otázkami a názory ohledně sestav dodržování předpisů a informací o důvěryhodnosti.

Pokud se zobrazí chyba You do not have sufficient permissions to access this application! (Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této aplikaci.), je to proto, že jste se už přihlásili ke službě Office 365 (pravděpodobně se svými firemními přihlašovacími údaji). Pokud nejste globálním správcem pro tuto instanci Office 365, zobrazí se místo toho chybová zpráva. Máte následující možnosti:

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×