Začínáme s aplikací Project 2010

Základní informace

Začínáme s aplikací Project 2010 Potřebujete řídit projekt, ale nejste si jistí, jak začít v aplikaci Project 2010? Naučte se zahájit nový prázdný projekt, vytvořit několik projektových úkolů a dát projektu strukturu vytvořením osnovy a propojením úkolů.

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

 • Rychle a účinně vytvořit nový projekt

 • Vytvořit nový úkol a změnit ruční plánování úkolu na automatické

 • Vytvořit vztahy nebo propojení mezi úkoly

 • Vytvořit osnovu úkolů a vytvořit tak strukturu projektu

Tento kurz obsahuje:

 • Čtyři lekce určené pro práci vlastním tempem a jedno praktické cvičení umožňující získat bezprostřední zkušenost. K tomuto praktickému cvičení budete potřebovat aplikaci Project 2010.

 • Krátký test na konci lekce. Test není hodnocen.

 • Stručnou referenční kartu, kterou si můžete na konci kurzu vytisknout

Offline verze (24 MB)

Vytvoření nového projektu

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Přidání úkolů do projektu

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Přidání propojení úkolů v projektu

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vytvoření osnovy pro úkoly v projektu

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Praktická část

Praktická část: Začínáme s aplikací Project 2010

Velikost ke stažení: 175 kB

Praktická část v aplikaci Project 2010

Nyní si některé věci sami vyzkoušíte v praktickém cvičení.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Project se do počítače stáhne cvičný dokument, který se otevře v aplikaci Project. Dále se zobrazí samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení.

Poznámka:    V počítači musí být nainstalována aplikace Project 2010.

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.

Zadáte-li u ručně naplánovaných úkolů dobu trvání, vytvoří aplikace Project automaticky datum zahájení a dokončení.

Ano

Bohužel, to není správně. Aplikace Project automaticky zadá datum zahájení a dokončení pouze u automaticky naplánovaných úkolů.

Ne

Správně. Při zadání doby trvání u ručně naplánovaných úkolů se datum zahájení a dokončení úkolů automaticky nevytvoří.

Ručně naplánované úkoly mají dobu trvání i data zahájení a dokončení.

Ano

Bohužel, to není správně. Doba trvání a data zahájení a dokončení nejsou u ručně naplánovaných úkolů nutné.

Ne

Správně. U ručně naplánovaných úkolů nejsou doby trvání ani data nutné. Mohou existovat jako úkoly bez jakýchkoli informací o plánování.

Souhrnné úkoly vždy shrnují celkovou dobu trvání dílčích úkolů.

Ne

Správně. Pouze souhrnné úkoly nastavené na automatické plánování budou shrnovat celkovou dobu trvání dílčích úkolů.

Ano

Bohužel, to není správně. Ručně naplánované souhrnné úkoly nebudou vždy shrnovat celkovou dobu trvání pro dílčí úkoly. Můžete například přetáhnout pruh souhrnného úkolu a prodloužit tak dobu trvání, aniž by to ovlivnilo dílčí úkoly. U automaticky naplánovaných souhrnných úkolů nelze dobu trvání měnit ručně.

Které z následujících hodnot doby trvání jsou povolené pro automaticky naplánované úkoly?

4

Správná odpověď. Automaticky naplánované úkoly používají numerické hodnoty. V tomto případě můžete zadat hodnotu 4d nebo 4.

Čtyři dny

Bohužel, to není správně. Čtyři není číselná hodnota a nebude tedy přijata jako hodnota doby trvání pro automaticky naplánovaný úkol. Pro automaticky naplánovaný úkol použijte hodnotu 4 nebo 4d.

Brzy

Bohužel, to není správně. Slovo, jako je brzy, lze použít jako dobu trvání pouze u ručně naplánovaných úkolů.

Ručně naplánované úkoly mohou mít počáteční datum Brzy.

Ano

Správná odpověď. Ručně naplánované úkoly mohou mít hodnoty data zadané jako slova, data nebo čísla.

Ne

Bohužel, to není správně. Ručně naplánované úkoly nemusí mít hodnoty data ve formátu data. Mohou mít hodnoty data zadané jako slova Brzy nebo Domluvit s Tomem.

Váš názor

Karta Rychlá reference

Viz také

Vytvoření nového projektu

Aplikace Project se ve výchozím nastavení otevře s novým projektem. Jestliže chcete vytvořit další projekty, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Backstage.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Klikněte na položku Prázdný projekt.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Propojení dvou úkolů

Propojení úkolů umožňuje vytvářet vztahy mezi úkoly. Můžete například chtít, aby jeden úkol začal poté, co druhý úkol skončí. Nebudete například chtít, aby fáze návrhu projektu začala současně s jeho vytvořením, protože by nastaly problémy. V takovém případě byste propojili fázi návrhu s fází vytvoření tak, aby další fáze začínala až po té předchozí.

 1. Vyberte dva úkoly, které chcete propojit. První úkol vyberete tak, že kliknete na jeho název ve sloupci Název úkolu a následně podržíte klávesu SHIFT a současně kliknete na druhý úkol.

 2. Klikněte na kartu Úkol a potom ve skupině Plán klikněte na možnost Propojit úkol Propojení úkolů .

 3. Jestliže chcete změnit typ propojení, klikněte dvakrát na čáru mezi propojenými úkoly a zvolte jednu z následujících možností:

  • Dokončení-Zahájení (FS):    Druhý úkol bude zahájen až po dokončení prvního úkolu. Pokud máte například dva úkoly – Postavit plot a Natřít plot – nemůže úkol Natřít plot začít, dokud nebude dokončen úkol Postavit plot. Tento typ závislosti je nejběžnější.

  • Zahájení-Zahájení (SS):    Druhý úkol bude zahájen až po zahájení prvního úkolu. Máte-li například dva úkoly – Zalít betonem a Uhladit beton – nelze úkol Uhladit beton zahájit, dokud nebude zahájen úkol Zalít betonem.

  • Dokončení-Dokončení (FF):    Druhý úkol bude dokončen až po dokončení prvního úkolu. Jestliže máte například dva úkoly – Zabudovat elektroinstalaci a Provést inspekci – nemůže být úkol Provést inspekci dokončen dříve, než bude dokončen úkol Zabudovat elektroinstalaci.

  • Zahájení-Dokončení (SF):    Druhý úkol bude dokončen až po zahájení prvního úkolu. Tento typ závislosti lze použít pro přesné plánování milníku nebo data dokončení projektu, aby se minimalizovalo riziko pozdního dokončení úkolu v případě, že nastane skluz u závislých úkolů.

Změna režimu úkolu

Existují dva typu režimů úkolů: ručně naplánované a automaticky naplánované

 • Ručně naplánované:    Ručně naplánované úkoly umožňují lepší flexibilitu plánování úkolu. Pro ručně naplánovaný úkol můžete například vytvořit dobu trvání označenou textem Brzy, aniž by se v projektu zobrazila chyba.

 • Automaticky naplánované:    Automaticky naplánované úkoly vyžadují konkrétní typy hodnot pro pole s dobou trvání a datem zahájení. V těchto úkolech pomáhají tyto informace (současně s informacemi z kalendáře) určit, kde mají úkoly začít ve vztahu k ostatním úkolům.

Jestliže chcete změnit režim úkolu, postupujte podle následujících pokynů:

 • Ve sloupci Režim úkolu pro úkol klikněte na možnost Automaticky naplánované ( Automaticky naplánované ) nebo Ručně naplánované ( Připnutý úkol s otazníkem nebo Připnutý úkol ).

Osnova projektu pro vytvoření fáze s dílčími úkoly

Osnova umožňuje rozdělit seznam úkolů tak, aby vypadal uspořádaněji a byl srozumitelný. Osnovy se vytvářejí tak, že odsadíte nebo přesunete úkol na nižší úroveň osnovy ve sloupci Název úkolu. Z odsazeného úkolu se stane dílčí úkol k nejbližšímu předcházejícímu úkolu na vyšší úrovni osnovy. Úkoly na nejvyšší úrovni osnovy jsou někdy označovány jako fáze.

 1. Vyberte úkol, který chcete odsadit v rámci jeho fáze nebo souhrnného úkolu.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Plán na tlačítko Zvětšit odsazení úkolu. Zvětšit odsazení úkolu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×