Začínáme používat čtečku obrazovky ve Wordu Online

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Pokud máte nějaké postižení a používáte čtečku obrazovky, tento článek vám pomůže začít používat nástroj pro čtení obsahu obrazovky s aplikací Word Online ve webovém prohlížeči. Vytvářejte, zobrazujte a upravujte dokumenty a potom je uložte do služby OneDrive nebo Dropbox.

Mnoho funkcí přístupnosti je integrovaných ve vašem počítači nebo zařízení. Pokud se chcete dozvědět, jak tyto funkce používat, přečtěte si článek Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Pokud používáte Word Online, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte Word Online webového prohlížeče.

V tomto tématu

Spuštění aplikace Word Online

Word Online je webová aplikace, takže klávesové zkratky a navigace se můžou lišit od těch ve Wordu 2016. Další informace získáte v tématu Klávesové zkratky ve Wordu Online.

Word Online spustíte jedním z těchto postupů:

 • Přejděte v cloudovém úložišti (například OneDrive, OneDrive pro firmy nebo Dropbox) na wordový dokument, který chcete otevřít, a stiskněte Enter. Soubor se otevře v aplikaci Word Online.

 • Zadejte do panelu hledání v prohlížeči adresu https://office.live.com/start/Word.aspx a stiskněte Enter. Otevře se Word Online se seznamem naposled otevřených dokumentů v navigačním podokně.

Poznámka: Informace o navigaci pomocí klávesnice ve Wordu Online najdete v článku o ovládání Wordu pomocí funkcí přístupnosti.

Provádění základních úkolů ve Wordu Online

Přepnutí na zobrazení pro úpravy, aby bylo možné udělat změny

V zobrazení pro úpravy máte přístup k pásu karet, který nabízí četné možnosti provádění změn v dokumentu.

 1. Přesuňte fokus do okna prohlížeče stisknutím klávesy F6.

 2. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Upravit dokument, stiskněte Enter a pak vyberte Upravit ve Wordu Online.. Dokument se otevře v zobrazení pro úpravy.

Poznámka: Když chcete použít pás karet, tiskněte Ctrl+F6, dokud se nedostanete na karty. Mezi kartami pásu karet se můžete pohybovat pomocí kláves Tab nebo Shift+Tab. Kartu vyberete stisknutím klávesy Enter. Otevře se pás karet specifický pro danou kartu, na kterém můžete vybírat příkazy.

Podrobnosti o používání kombinací kláves najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

Vyhledání a nahrazení textu

V zobrazeních pro čtení i pro úpravy můžete vyhledat všechny výskyty určitého slova nebo slovního spojení v dokumentu pomocí kombinace kláves Ctrl+F. Výsledky se zobrazí v podokně Najít. Pomocí šipkových kláves můžete procházet výsledky hledání a pokaždé přejít na příslušné místo v dokumentu.

Poznámka: U čtečky JAWS je klávesová zkratka Ctrl+F vyhrazená pro příkaz Najít v rámci JAWS. Pokud chcete vyhledávat a nahrazovat text v zobrazení pro úpravy v JAWS, stiskněte Ctrl+H.

Postup automatického vyhledání textu a nahrazení novým textem v zobrazení pro úpravy v JAWS:

Vyhledání a nahrazení textu pomocí čtečky JAWS

 1. Stiskněte Ctrl+H nebo na kartě Domů vyberte Nahradit. Otevře se podokno Najít a nahradit a ozve se „Hledat v dokumentu... upravit“. Fokus je v poli Hledat.

 2. Zadejte text, který chcete najít.

 3. Tiskněte klávesu Tab, dokud se neozve „Nahradit čím... upravit“. Fokus je v poli Nahradit čím.

 4. Zadejte text, kterým chcete ten stávající nahradit, a stiskněte klávesu Enter. Word Online najde první výskyt textu uvedeného v poli Hledat.

 5. Pokud chcete text nahradit, držte stisknutou klávesu Tab, dokud se neozve „tlačítko Nahradit“. Potom stiskněte Enter. Pokud chcete nahradit všechny nalezené výskyty daného textu, stiskněte znovu klávesu Tab, abyste se dostali na tlačítko Nahradit vše. Potom stiskněte Enter.

Sdílení dokumentů online

Protože je váš dokument online, můžete ho sdílet tak, že jenom odešlete odkaz. Není potřeba posílat dokument v příloze e-mailu. Ostatní si pak můžou dokument číst v internetovém prohlížeči nebo mobilním zařízení.

 1. Přesuňte fokus na pás karet: Tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve název karty (obvykle karta Domů).

 2. Stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte „Tlačítko Soubor“. Pak stiskněte Enter.

 3. Tiskněte šipku dolů, dokud se neozve „Sdílet“, a stiskněte Enter.

 4. Až bude fokus na možnosti Sdílet s uživateli, stiskněte Enter.

 5. V poli Zadejte jména nebo e-mailové adresy zadejte e-mailové adresy lidí, se kterými chcete dokument sdílet. Jednotlivé adresy oddělte středníkem. Potom stiskněte Enter.

 6. Pokud chcete určit oprávnění jen pro čtení (ne pro úpravy), přejděte pomocí klávesy Tab na pole Zvolte úroveň oprávnění, stiskněte šipku dolů a vyberte Může zobrazit.

 7. Pokud chcete, přejděte pomocí klávesy Tab na textové pole Text e-mailu a napište zprávu, kterou chcete přidat.

 8. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Sdílet a stiskněte Enter.

Přidání komentářů v prohlížeči

 1. Přesuňte fokus na pás karet: Tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve název karty (obvykle karta Domů).

 2. Přejděte pomocí klávesy Tab na kartu Revize a stiskněte Enter.

 3. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Nové komentáře a stiskněte Enter. Otevře se podokno Komentáře a ozve se „Komentář, upravit“.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nový komentář, začněte psát. Až budete hotovi, klikněte na odkaz Publikovat a stiskněte Enter.

  • V dokumentu můžete najít komentáře pomocí kláves Šipka nahoru nebo dolů. Ozve se jméno autora a text komentáře.

  • Pokud chcete na komentář odpovědět, přejděte pomocí klávesy Tab na odkaz Odpovědět a stiskněte mezerník. Ozve se „Obsah komentáře, upravit“. Napište odpověď. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Publikovat a stiskněte Enter.

  • Pokud si chcete komentář odškrtnout jako hotový, přejděte pomocí klávesy Tab na odkaz Označit jako dokončené a stiskněte mezerník. V komentáři se zobrazí zaškrtnutí.

 5. Pokud chcete podokno Komentáře zavřít, tiskněte Shift+Tab, dokud nebude fokus na tlačítku Zavřít, a potom stiskněte Enter.

Poznámky: 

 • Čtečky obrazovky neumějí číst komentáře v novém okně ani v dokumentu otevřeném v zobrazení pro čtení. Pokud chcete komentáře zpřístupnit, otevřete podokno komentářů v zobrazení pro úpravy.

 • Když používáte čtečku JAWS a fokus je v podokně komentářů, ozve se „Obsah komentáře, upravit“.

Přidání záhlaví a zápatí

 1. Přesuňte fokus na pás karet: Tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve název karty (obvykle karta Domů).

 2. Přejděte pomocí klávesy Tab na kartu Vložení a stiskněte Enter.

 3. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Záhlaví a zápatí a stiskněte Enter. Otevře se oblast pro úpravy záhlaví a zápatí.

 4. Pokud chcete vytvořit záhlaví zarovnané doleva, začněte psát. Pokud chcete záhlaví zarovnat na střed, stiskněte klávesu Tab. Pokud chcete záhlaví zarovnat doprava, stiskněte znovu klávesu Tab.

 5. Pokud chcete vybrat možnosti záhlaví, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „tlačítko Možnosti“. Když chcete procházet možnosti, stiskněte mezerník a potom používejte šipkové klávesy. Pokud chcete některou možnost použít, stiskněte na ní klávesu Enter.

 6. Když chcete přidat zápatí, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „Zápatí“, a pak začněte psát.

 7. Pokud se chcete vrátit k úpravám dokumentu, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí“, a stiskněte Enter.

Přidání čísel stránek

 1. Přesuňte fokus na pás karet: Tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve název karty (obvykle karta Domů).

 2. Přejděte pomocí klávesy Tab na kartu Vložení a stiskněte Enter.

 3. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Číslo stránky a stiskněte mezerník. Otevře se nabídka stylů čísel stránek. Ozve se první možnost „Vložit taky počet stránek“.

 4. Styly čísel stránek můžete procházet pomocí šipkových kláves. U každého stylu čísla stránky se dozvíte jeho popis.

 5. Styl vyberte stisknutím klávesy Enter. Otevře se oblast pro úpravy záhlaví a zápatí, kde můžete svoji volbu upravit a zobrazit si náhled. V závislosti na vašem výběru se ozve buď „Úpravy výchozího záhlaví“, nebo „Úpravy výchozího zápatí“.

 6. Pokud se chcete vrátit k úpravám dokumentu, tiskněte Ctrl+F6, dokud se neozve „tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí“, a stiskněte Enter.

Viz také

Vložení obrázku ve Wordu Online s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k přidání alternativního textu k obrázku v dokumentu ve Wordu Online

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×